show episodes
 
Om hantverket att behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi. Diskussioner, rollspel, intervjuer, boktips och frågor. För dig som vill bli en bättre behandlare. Värd: Lena Olsson-Lalor Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning. Vill du kunna lyssna på samtliga avsnitt kan du bli prenumerant. Genom att på så sätt visa din uppskattning gör du det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.
 
Hej, Detta är ett par sändningar av något som kallas för Skuggholmarnas Radiopsykolog som jag lyckats höra och spela in när jag befunnit mig i Stockholms Skärgård. Finns ingen info om detta NÅGONSTANS. Vet ni vem det är som gjort det eller om man kan lyssna på det någon annanstans digitalt? Snälla kontakta mig på hej@jukkasfaren.se. /Jukka
 
I denna pod berättar Ludmilla Rosengren, läkare och KBT-terapeut, om olika personer som tagit sina liv. Ludmilla förlorade sin egen dotter Linnéa 14 år, 2008. Sen dess har hon arbetat för att sprida information om och förhindra självmord. Följ gärna podden på Instagram. Ludmilla har skrivit böckerna ”Livet är nu” och ”Jag vill inte leva” med tillhörande lärarhandledning. Hon har även producerat webkursen för föräldrar som har barn som mår dåligt. Kbtdittliv.se
 
Loading …
show series
 
Trailer avsnitt 124 Kulturella utmaningar i psykoterapi och psykologiskt behandlingsarbete. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Agnes Botond​ Vad behöver vi tänka på i terapirummet när vi möter personer från andra kulturer än vår egen? Hur kan vi arbeta som behandlare när vi möter personer från andra kulturer? Vad är kulturell sens…
 
Trailer avsnitt 171 Theraplay del 1 Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Anna-Rosa Perris Vad är MIM? Marschak Interaction Method Vilken teori ligger bakom MIM och Theraplay? Vad arbetar man med för att hjälpa föräldrar att se deras egna svårigheter och attityder som står i vägen för att skapa en trygg relation med sitt barn? Vad är…
 
Trailer avsnitt 170 Att använda KBT som hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsa. Detta är del 2 i serien "Att använda KBT som...." Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Johanna Lindgren Vad är en hälso- och sjukvårdskurator? Hur arbetar en hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsan? Vilka arbetsuppgifter kan man ha på stude…
 
Trailer avsnitt 169 Att använda KBT som coach inom organisation och arbetsliv. Detta är del 1 i serien "Att använda KBT som...." Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Helena Mattson Vad är en coach? Hur arbetar en coach? Skiljer sig ett coach-samtal från ett behandlande samtal? På vilket sätt använder man KBT som coach? Vi tar en fra…
 
Trailer avsnitt 168 Personlighetssyndrom, kluster och karaktärsdrag - bra att veta för behandlare. Psykiatri del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Michael Rangne​ När är det rimligt att börja tänka på att diagnostisera en person med ett specifikt personlighetssyndrom? Varför är de generella kriterierna viktiga att fastställa i…
 
Trailer avsnitt 167 Personlighetssyndrom - bra att veta för behandlare. Psykiatri del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Michael Rangne​ Hur vanligt är det med personlighetssyndrom i. befolkningen och på psykiatrin? Är personlighetssyndrom stabila genom livet? Hur ser stigmatiseringen ut idag i jämförelse mot tidigare? Var går …
 
Trailer avsnitt 166 Psykiatri - bra att veta för behandlare. Psykiatri del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Michael Rangne​ Vad är psykiatri? Hur kan man skilja mellan psykiatri, psykologi och psykoterapi? Var går gränsen mellan psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och psykisk störning? Vilka sorts lidanden hos patienterna är vanl…
 
Det här avsnittet handlar om kommunikationsmodellen i Community Reinforcement Approach - CRA Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Vilka är de 3 stegen i kommunikationsmodellen i CRA? Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. Här kan du hitta hållplatser, gratismaterial,…
 
Det här avsnittet handlar om triagering av psykisk ohälsa - baspersonalens första hjälp dvs 1:a stegs triagering. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Avsnittet är ett guldkorn från ett längre avsnitt om triagering av psykisk ohälsa. Originalavsnittet (avsnitt 105) svarar på frågorna: Varför är det så viktigt med triagering av psykisk ohä…
 
I det här avsnittet får du veta vilka frågor du behöver besvara när du gör din beteendeanalys i KBT Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Avsnittet innehåller ett guldkorn från ett längre avsnitt om beteendeanalysen.. Originalavsnittet (avsnitt 138) svarar på frågorna: Vilka frågor är viktiga att få besvarade vid en bedömning för att fylla…
 
Trailer avsnitt 138 I dagens avsnitt pratar Lena Olsson-Lalor om beteendeanalys och konceptualisering. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Vilka frågor är viktiga att få besvarade vid en bedömning för att fylla i en beteendeanalys eller konceptualisering? Görs bedömningar på olika sätt inom KBT? Kan en beteendeanalys se ut på olika sätt?…
 
Trailer avsnitt 95 Klientfall livskompassen. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Vad är livskompassen? Hur får man fram diskrepansen i olika områden av livskompassen? Kan den funktionella analysen vara till hjälp när man fyller i livskompassen? Vad betyder det att gå i värderad riktning? Skiljer sig livskompassen åt beroende på om man li…
 
Trailer avsnitt 94 Fallbeskrivningar - genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Hur kan vi hitta vilken typ av självkänsla klienten har utifrån en funktionell analys? Vad visar den funktionella analysen för klienten Daniel som visar symtom på depression? Skiljer sig den funktionella analys…
 
Det här avsnittet handlar om hur man hjälper sin klient att hitta värderad riktning i livet genom att använda livskompassen. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Avsnittet är ett guldkorn från ett längre avsnitt med två fiktiva klientfall. I detta avsnitt får du träffa den fiktiva klienten Daniel och följa med i en del av hans livskompass…
 
Det här avsnittet handlar om hur man gör en funktionell analys i KBT Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Avsnittet är ett guldkorn från ett längre avsnitt med två fiktiva klientfall. I detta avsnitt får du träffa den fiktiva klienten Daniel och följa med i hans funktionella analys (SORK). Originalavsnittet (avsnitt 94) svarar på frågorna…
 
Trailer avsnitt 160 Fördjupning av "the Big Five" (Femfaktorsmodellen) - personlighetstest del 4. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Sara Henrysson Eidvall Vilka fasetter eller underkategorier finns det i de fem faktorerna i ”the Big Five”? Hur beskrivs fasetterna för faktorerna öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet? Kan man rela…
 
Trailer avsnitt 159 Fördjupning av "the Big Five" (Femfaktorsmodellen) - personlighetstest del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Sara Henrysson Eidvall Vilka fasetter eller underkategorier finns det i de fem faktorerna i ”the Big Five”? Hur beskrivs fasetterna för känslomässig instabilitet och utåtriktning (extravert)? Kan man…
 
Trailer avsnitt 158 Vad använder man "the BIg Five" (Femfaktorsmodellen) till - personlighetstest del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Sara Henrysson Eidvall Vad använder man ”The Big Five” Femfaktorsmodellen till? Vilken dimension i Femfaktorsmodellen ger bästa möjlighet att lyckas med det man företar sig? När kan informatio…
 
Trailer avsnitt 157 Vad är ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen) och dess dimensioner - personlighetstest del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Sara Henrysson Eidvall Vad är en personlighet? Hur påverkar genetik vår personlighet? Vilka dimensioner ingår i ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen)? Lena Olsson-Lalor och Sara Henrysson …
 
Det här avsnittet handlar om hur man ger stöd med korta samtal via chat. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Liria Ortiz Detta är ett guldkorn från ett längre avsnitt med Liria Ortiz (avsnitt 119). Lena Olsson-Lalor och Liria Ortiz hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. Här kan…
 
Det här avsnittet handlar om hur man ger stöd med korta samtal via telefon. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Liria Ortiz Detta är ett guldkorn från ett längre avsnitt med Liria Ortiz (avsnitt 119). Lena Olsson-Lalor och Liria Ortiz hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. Här …
 
Det här avsnittet handlar om hur man bedriver KBT-terapi via videolänk och telefon. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Skiljer sig terapi via videolänk eller telefon från sedvanlig psykoterapi? Vad är bra att tänka på vad gäller det praktiska när man bedriver KBT-terapi via videolänk och telefon? Vilka hjärtefrågor dyker upp hos dig som…
 
Trailer avsnitt 152 4 tips på hur du kan bemöta klienter under covid-19. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Hur kan man normalisera det onormala? Vad gör man med känslorna som uppkommer? Varför behöver man skilja mellan sin egen och klientens agenda? Vad kan vara hjälpsamt att komma överens om? Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera …
 
Trailer avsnitt 152 Övningar i självmedkänsla för terapeuter under covid-19. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Hur bra är vi terapeuter på compassionflödet, att ge men också att ta emot? Vad står FAVO för? Vad är Compassion Mind Training? Några övningar i självmedkänsla för terapeuter Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt info…
 
Trailer avsnitt 151 8 hacks till strandade studenter och blivande behandlare under covid-19. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Undrar du hur det kommer att gå med din utbildning? Är du orolig över att du inte får din examen? Saknar du dina studiekamrater? Oroar du dig för din utbildningsklient? Kommer du att kunna hålla igång din motiv…
 
Trailer avsnitt 149 om hur man använder metaforer i psykoterapi och varför det är användbart. Detta är del 4 i ACT och metaforer. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Niklas Törneke Varför använder man metaforer i psykoterapi? Hur använder man metaforer för att fånga den funktionella analysen? Lär man sig självdiskriminering med hjä…
 
Trailer avsnitt 148 om metaforer. ACT och metaforer del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Niklas Törneke Vad är en metafor? Kan man skilja mellan en död och en levande metafor? Går det att prata utan metaforer? Använder alla samma metafor för samma sak? Hur förklarar man metaforer utifrån RFT (relationsinramningsteorin)? För a…
 
Trailer avsnitt 147 om 3 principer för att öka psykologisk flexibilitet. ACT och metaforer del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke Vilka är de 3 principerna för att öka psykologisk flexibilitet? Vad gör man när klienten väl erfar psykologisk flexibilitet? Hur kan man förhålla sig till privata händelser (tankar, k…
 
Trailer avsnitt 146 om RFT (Relational Frame Theory)? Mänskligt språk och psykoterapi: ACT och metaforer del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke Vad är RFT, relationsinramning och mänskligt språk? Varför kan vi människor fortsätta göra det som är plågsamt? På vilket sätt kan man använda RFT och språket i psykoter…
 
I det här avsnittet får du svar på frågan: Vad är ett overt beteende?? Detta är ett guldkorn från avsnitt 5. Beteendeterapi - klassisk och operant inlärning, KBT-behandling - teori och praktik. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlar…
 
I det här avsnittet får du svar på frågan: Vad är skillnaden mellan neuropsykologi och neuropsykiatri? Detta är ett guldkorn från avsnitt 53. Neuropsykologi, ADHD och autismspektrat. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Linda Gjertsson Lena Olsson-Lalor och Linda Gjertsson hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig t…
 
I det här avsnittet får du en övning i lugn och riktad andning att använda vid KBT-behandling. Detta är ett guldkorn från avsnitt 47. Mindfulness, psykoterapi och MBKT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Henrik Kok Lena Olsson-Lalor och Henrik Kok hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre be…
 
I det här avsnittet får vi svar på frågan: Vad är ytlig sömn? Detta är ett guldkorn från avsnitt 52.Sömn och KBT-behandling vid insomni med Marie Söderström. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Marie Söderström Lena Olsson-Lalor och Marie Söderström hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig att bli en bättre behand…
 
I det här avsnittet får vi svar på frågan: Vad är kognitiv bias i KBT? Detta är ett guldkorn från avsnitt 35 Panikångest, agorafobi och panikattacker med Bengt E Westling Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Bengt E Westling Lena Olsson-Lalor och Bengt E Westling hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig att bli en …
 
Det här avsnittet handlar om 5 vägledande principer vid krisstöd - psykologisk första hjälp Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Vad innefattar de 5 principerna vid krisstöd? Vem får utföra psykologisk första hjälp? Vilka myter finns det om krishändelser? Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig att bli…
 
Trailer avsnitt 125 om Ätstörning - fakta och forskning Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Elisabet Wentz Vad är ätstörningar, anorexi, bulimi, hetsätning och undvikande restriktiv ätstörning? Vad visar data om de olika ätstörningarna? Är det en psykisk störning eller finns det skillnader i DNA hos individer med ätstörning? Vad sä…
 
Trailer avsnitt 127 om återhämtning vid utmattning och stress - recovery behaviour interventions Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Niclas Almén Hur ser interventionen ut för återhämtningsbeteende för personer som erfar stress? Vilka återhämtningsinterventioner ger resultat enligt Niclas studie? Vad är viktigt att tänka på när man…
 
Trailer avsnitt 139 om fallexempel för beteendeanalys och konceptualisering. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig att bli en bättre behandlare. Vilka frågor ställer man till klienten i beteendeanalysen och konceptualiseringen? Var i strut-tekniken befinner vi oss…
 
Trailer avsnitt 126 om ätstörning, autism och ADHD. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Elisabet Wentz Skiljer sig ätstörningar vid autism och ADHD från individer utan dessa funktionsvariationer? Vad behöver man ta i beaktning när man arbetar med en individ med ätstörning och autism och/eller ADHD? Vilka är socialstyrelsens riktli…
 
Trailer avsnitt 128 om Trauma och PTSD hos barn och ungdom Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Anette Birgersson Vilka symtom får barn och ungdomar vid en potentiell traumahändelse? Vad kan ett ”single trauma” vara och ett ”komplext trauma”? Hur pratar man om ”fight”, ”flight”, ”freeze” and ”a piece” med barn och ungdomar? Hur blir…
 
Trailer avsnitt 129 om traumafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Anette Birgersson Vilka delar innehåller traumafokuserad KBT för barn och ungdomar? Hur går TF-KBT till? Vad står ”PRACTICE” för? Hur skriver man boken om traumat (traumanarritiv)? När jobbar man med barnet och när jobbar …
 
Trailer avsnitt 137 om HBTQ+ och bra bemötande med Kalle Norwald Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Kalle Norwald Hur kan vi ge ett bra bemötande till alla personer som avviker från normen? Hur säkerställer vi att vi bara frågar det vi behöver? Hur ber vi om ursäkt när vi trampat i klaveret? Lena Olsson-Lalor och Kalle Norwald hjä…
 
Trailer avsnitt 130 om sånt som kan vara bra att veta om sex och intimitet när du jobbar med behandling Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Malin Drevstam Vad är skillnaden mellan sex och intimitet? Vad är spontan lust och responsiv lust? Hur jobbar man med klientens sexuella gas och broms? I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-L…
 
Trailer avsnitt 131 som handlar om bra att veta om anknytning vid behandling av sexproblem Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Malin Drevstam Vilka konsekvenser får sexlivet beroende på ens anknytningsstil Vad är de tre anknytningssystemen trygg bas, omsorg och sexsystemet? Hur påverkar en otrygg anknytning sexlivet? I dagens avsni…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2020 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login