show episodes
 
Artwork

1
Läkarstudenternas Dagbok

Läkarstudenterna

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
En podd för dig som vill veta hur det är att vara läkarstudent, är i början av dina medicin-studier eller vill lära dig mer om hur kroppen fungerar! Ni hittar oss även på: Instagram: @lakarstudenternasdagbok Mejl: lakarstudenternasdagbok@gmail.com
  continue reading
 
Artwork

1
Medicinrättspodden

Institutet för Medicinsk Rätt

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Medicinrättspodden är en podd från Institutet för Medicinsk Rätt (IMR). I varje avsnitt diskuterar Lovisa Kronsporre (jurist), och Elin Ahnfelt (kommunikatör), aktuella händelser och frågor tillsammans med intressanta gäster som på olika sätt har koppling till hälso- och sjukvården. I poddens "nytt och aktuellt" får du alltid en uppdatering kring nya lagar som trätt i kraft och spännande domstolsbeslut som berör hälso- och sjukvården. I slutet av varje avsnitt tar vi upp "lyssnarens fråga" d ...
  continue reading
 
Artwork

1
Doktorn frågar

Unga Reumatiker

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
I podden Doktorn frågar vänder vi på det klassiska konceptet ”Fråga doktorn”, så att det istället är doktorn som frågar och patienterna som svarar. Vi är unga reumatiker och vi har lång erfarenhet av att vara patienter och att leva med vår sjukdom varje dag. Det är erfarenheter som vi tror kan göra nytta inom vården. Specialistläkare ställer frågor till oss och podden ger svar. Tillsammans med Unga Reumatikers patientrepresentanter delar vi med oss av bra och mindre bra exempel och förslag p ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I andra avsnittet möter vi Stine Christophersen, som jobbade som vårdbiträde under pandemin men som främst blivit känd efter den konflikt med arbetsgivaren som senare ledde till den första domen enligt lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Hur var det att jobba på ett demensboende under pandemin? Hur gick det egentligen till när Sti…
  continue reading
 
I årets första avsnitt möter vi Elise Hedman som är jurist och läkarstudent. Hur mycket juridik får man egentligen lära sig på läkarprogrammet? Vad gör man om ens handledare inte agerar i enlighet med lagen? Behöver lagen ändras för att vara applicerbar i dagens hälso- och sjukvård? Lovisa går även igenom nya och aktuella fall med koppling till häl…
  continue reading
 
I det nionde avsnittet av Medicinrättspodden har vi bjudit in Helena Zander Ögren; tidigare ordförande i Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers förbund och medicinsk sekreterare. Hon försöker ständigt lyfta och stärka medicinska sekreterares roll i sjukvården. Vi samtalar om nyckelrollen som medicinska sekreterare har och utmaningarna som …
  continue reading
 
I det här avsnittet svarar patientpanelen på frågor från en psykologstudent om hur reumatisk sjukdom påverkar närheten med kompisar och hur livet med smärta kan vara. Vår patientpanel diskuterar hur psykologer kan hjälpa till med acceptans av sjukdomen för att hantera ledsamhet och frustration i vardagen. Moderator: Cajsa Helin Hollstrand Patientre…
  continue reading
 
I det här avsnittet svarar patientpanelen på frågor från en sjuksköterskestudent, som bland annat undrar om bemötandet från sjuksköterskor och behandlingar. Vår patientpanel har många bra erfarenheter från möten med sjuksköterskor. Några saker kan dock utvecklas – mer humor och lättare kontakt bland annat. Moderator: Ellen Hedberg Patientrepresenta…
  continue reading
 
I det åttonde avsnittet av Medicinrättspodden har vi bjudit in Christian Benson; jurist på Institutet för Medicinsk Rätt och tidigare jurist på Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tillsammans med Christian Benson lyfter Linnéa Axén och Alva Jofred Dataskyddsförordningen (GDPR) och hur den påverkar vården. Även samtalar vi om cyberattacker mot s…
  continue reading
 
I det här avsnittet svarar patientpanelen på frågor från en fysioterapeutstudent, som bland annat undrar hur träning upplevs av personer med reumatisk sjukdom. Vår patientpanel har olika önskningar, alltifrån att inte behöva höra mer prat om träning alls till att få mer regelbundna kontakter med sin fysioterapeut. Och vilket stöd behöver man för at…
  continue reading
 
I det här avsnittet svarar patientpanelen på frågor från en läkarstudent, som bland annat är nyfiken på att höra hur det känns att läkarstudenter är med vid ett läkarbesök. Vår patientpanel ger sin syn på hur man gör den ibland lite märkliga situationen lättare. Och vilken fråga är det läkare ofta missar att ställa? Kanske den mer öppna frågan om h…
  continue reading
 
I det sjunde avsnittet av Medicinrättspodden har vi bjudit in Zainab Jones; utbildningsansvarig sjuksköterska på Malmö stads hälsa-, vård-och omsorgsförvaltning. Zainab arbetar ständigt för att öka kunskapen om melaninrik hud. Bland annat håller hon utbildningar för vårdpersonal och studenter på medicinska utbildningar samt är aktiv på sina egna pl…
  continue reading
 
I det här avsnittet svarar patientpanelen på frågor från en arbetsterapeutstudent. Vi pratar om hur arbetsterapeuten kan hjälpa personer med reumatisk sjukdom i deras vardag. Patientpanelen berättar hur de vill bli bemötta och gemensamt sätta mål med sin arbetsterapeut. Och de ger också tips på hur vårdmottagningar kan göra om sina väntrum för att …
  continue reading
 
I det sjätte avsnittet av Medicinrättspodden har vi bjudit in Karl-Henrik Grinnemo; thoraxkirurg vid Akademiska sjukhuset, professor vid Uppsala universitet och ordinarie ledamot i Medicinrättsliga rådet. Tillsammans med Oscar Simonson, Matthias Corbascio och Thomas Fux slog han 2014 larm om forskningsfusk i den omtalade Macchiariniskandalen på Kar…
  continue reading
 
I det här avsnittet svarar patientpanelen på frågor från en sexologstudent. Vi pratar om hur vården kan lyfta frågan om sexuell hälsa på bästa sätt och om kunskapen om sexualitet kopplat till reumatisk sjukdom. Patientpanelen delar med sig av sina egna erfarenheter av hur sjukdomen har påverkat deras sexuella hälsa och tankar kring att skaffa barn …
  continue reading
 
I podden Doktorn frågar från Unga Reumatiker vänder vi på det klassiska konceptet Fråga doktorn. Här är det istället läkarna som ställer frågor och patienterna som svarar. I säsong tre av podden är det studenter från de olika vårdprofessionerna som ställer frågorna. Produceras av Unga Reumatiker i samarbete med AbbVie.…
  continue reading
 
I det femte avsnittet av Medicinrättspodden har vi bjudit in Johan Styrud; överläkare på Danderydssjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening. Han har hyllats av sjukhuspersonal och allmänheten för sitt mediala arbete under Covid-19-pandemin. Vi samtalar om fördelarna med vaccination, juridiska hinder att tvinga personal att vaccinera sig och…
  continue reading
 
I det fjärde avsnittet av Medicinrättspodden har vi bjudit in Eveline Jacobson; intensivvårdssjuksköterskan som fångade allas uppmärksamhet genom sitt Sommar i P1 2020. Vi samtalar om den hårda kamp som utspelade sig på Mälarsjukhuset och många andra intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige under Covid-19-pandemin. En förändrad arbetsmiljö, rädsl…
  continue reading
 
I det tredje avsnittet av Medicinrättspodden har vi bjudit in Barbro Westerholm; riksdagsledamot (L) och tidigare generaldirektör på Socialstyrelsen. Vi samtalar om uttrycket årsrika, hennes brinnande engagemang för utsatta grupper samt det historiska momentet år 1979 då hon var med och tog bort klassificeringen av homosexualitet som psykisk sjukdo…
  continue reading
 
I det andra avsnittet av Medicinrättspodden har vi bjudit in den mest kunniga person inom den medicinska rätten Ulf H Fröberg, VD och chefsjurist för Institutet för Medicinsk Rätt. Vi samtalar om medicinsk rätt, förändringar i vården över tid och sätter ljuset på det medicinska ledningsansvaret. Välkomna! En podd av Institutet för Medicinsk Rätt Pr…
  continue reading
 
I det första avsnittet av Medicinrättspodden har vi bjudit in Kavot Zillén, docent och lektor på Stockholms universitet samt forskare inom medicinsk rätt och mänskliga rättigheter i vården. Vi pratar bland annat om vårdpersonals rätt att agera enligt sin religionsuppfattning, avsaknaden av juridik på medicinska utbildningar, diskrimineringsfrågor o…
  continue reading
 
I Medicinrättspodden diskuterar Lovisa Kronsporre, jurist på Institutet för Medicinsk Rätt, och Elin Ahnfelt, administratör och kommunikatör, aktuella händelser och frågor tillsammans med intressanta gäster med koppling till hälso- och sjukvården. I poddens "nytt och aktuellt" får du alltid en uppdatering kring nya lagar som trätt i kraft och spänn…
  continue reading
 
I det här avsnittet svarar patientpanelen på frågor från en arbetsterapeut. Vi pratar om vad det skulle innebära om vården såg patienten som en del av vårdteamet och om stöd i skolan och arbetsplatsen. Patientpanelen delar med sig av sina egna erfarenheter om delaktighet, både som barn och som vuxna, och om varför det är viktigt med förståelse från…
  continue reading
 
I det här avsnittet svarar patientpanelen på frågor från en kurator. Vi pratar om hur vården kan fråga om psykisk hälsa på bästa sätt och vilket stöd och vilka verktyg som finns att få för att hantera smärtproblematik. Patientpanelen delar med sig av sina egna erfarenheter om att få stöd av vården att informera skola och arbetsgivare om sin reumati…
  continue reading
 
I det här avsnittet svarar patientpanelen på frågor från en psykolog. Vi pratar om bemötande i vården och behov som ung vuxen med kronisk sjukdom. Patientpanelen delar med sig av sina egna erfarenheter om specialiserade unga vuxna-team och hur reumatisk sjukdom kan påverka den psykiska hälsan och olika val i livet. Moderator: Cajsa Helin Hollstrand…
  continue reading
 
I det här avsnittet svarar patientpanelen på frågor från en fysioterapeut. Vi pratar om koppling mellan fysisk aktivitet och sexuell hälsa och vilka egenskaper som är önskvärda hos en fysioterapeut. Patientpanelen delar med sig av sina egna erfarenheter om att diskutera sexuell hälsa med fysioterapeuter, och vårdpersonal överlag, och om hur det är …
  continue reading
 
I det första avsnittet i andra säsongen av Doktorn frågar får patientpanelen svara på frågor från en sjuksköterska. Vi pratar om vilka frågor vården borde lyfta mer, de bästa sätten att kommunicera på och vilket stöd en som patient vill få från just en sjuksköterska. Patientpanelen delar med sig av sina erfarenheter om övergången från barn- till vu…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om varför det är viktigt att patientens livsglädje och drömmar ska stå i fokus i vården. Patientpanelen delar med sig av sina erfarenheter av samarbete med vården för att som patient kunna uppfylla sina drömmar. Vi pratar också om tankar kring varför så många inte upplever att vården aktivt arbetar för att möjliggöra s…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om hur det är att som patient ha flera diagnoser samtidigt och vad det innebär när en befinner sig i vården. Patientpanelen delar med sig av sina erfarenheter av hur samarbetet och kommunikationen fungerar – eller inte fungerar – mellan olika specialistenheter. Vi pratar också om psykisk ohälsa och behov av stöd.I det …
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om jämlik och tillgänglig vård. Patientpanelen delar med sig av sinaI det här avsnittet pratar vi om jämlik och tillgänglig vård. Patientpanelen delar med sig av sinatankar om vad personcentrerad vård betyder, hur vården kan bli mer tillgänglig och varför detär viktigt med ett normkritiskt förhållningssätt. Vi pratar o…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide