Ryttargårdskyrkan offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Fredrik Lignell Tacksamhet för vad Gud gör https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/tacksamhet-ar4ha Luk 17:11-19 En av de tio verkar tänka: Vänta nu. Vi kallade honom för mästare, och vi anade att han kunde hjälpa oss. Nu har han gjort det. Jag måste hitta honom! Mannen faller ner vid Jesu fötter och visar sin tacksamhet. Gud är alla goda…
 
Fredrik Lignell Jesus för världen https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/jesus-for-varlden-ar6a6 Apg 1:8 Vi får kraft att bli Jesu vittnen. Hur börjar du och jag se med kärlek på vår omgivning, på vår samtid och på de människor som bor i Linköping? Anden vill hjälpa oss. Hur ser vi vilka materiella, andliga, fysiska och känslomässiga beh…
 
Fredrik Lignell Tro tillsammans https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/dod-och-uppstanden-med-kristus-om-dopet-arbg1 Kol 2:6-15 Bakgrunden är att de kristna i Kolossai glidit bort från ett liv med Jesus i centrum. Paulus hjälper dem (och oss) att se storheten i Jesus: I Honom, i Jesus Kristus, har hela Guds fullhet ”förkroppsligats och t…
 
Fredrik Lignell Tro tillsammans https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/brodet-som-vi-bryter-ar73d Vi lever i en extremt polariserad tid där tonläget är enormt uppskruvat. Inte minst i partipolitiken är ömsesidiga samtal snart sagt omöjliga att ha. Hur är man kyrka i denna skotteld? Gud kallar oss att vara en motkultur, att gestalta och g…
 
Fredrik Lignell Förstår du vad du läser? https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/forstar-du-vad-du-laser-hovmannen-fran-etiopien-arde6 Vi talar ofta om bibelsyn — hur man ska läsa och förstå texterna i bibeln. Det är avgörande och viktigt att vi gör det. Men vi saknar ofta ett samtal om bibelbruk. I värsta fall har vi starka åsikter om bi…
 
Fredrik Lignell Fristående predikningar https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/kristi-himmelsfard-vad-betyder-det-att-jesus-sitter-i-himlen-argi8 Apg 1:1-11 Vad är det som ligger till grund för hur kyrkan ser på Gud, sig själva, omvärlden… ja, på hela kosmos? Hemligheten finns i Jesu himmelsfärd! Låt oss backa bandet lite: Jesus fängslas…
 
Fredrik Lignell En man efter Guds hjärta https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/en-man-efter-guds-hjarta-del-2-kungen-och-maktspelet-are9i Vad ska vi göra när maktfullkomlighet, hot och manipulation riktas mot oss människor? Detta finns överallt där människor försöker samsas. Det kan finnas på jobbet, i idrottsföreningen eller i en famil…
 
Eva-Marie Hultberg En man efter Guds hjärta https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/en-man-efter-guds-hjarta-del-1-herden-och-guds-kallelse-arf11 --- För samtal: --- Vilka erfarenheter finns i gruppen av att ha blivit uppmuntrad av någon annan till uppdrag eller uppgifter? (Parallell: David blir smord till nästa kung av Samuel?) Vad har f…
 
Fredrik Lignell Påskdagen https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/paskdagen-ar4a0 Matt 28:1-10 Det är lite oklart hur många kvinnorna vid graven är. Enligt Matteus är det två Marior som är där. Lukas och Markus talar om tre kvinnor vid graven, men Johannes nämner endast Maria från Magdala. Typiskt för ögonvittnesskildringar vid kaos. Deta…
 
Fredrik Lignell Palmsöndagen https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/palmsondagen-vagen-till-korset-ar9ef Joh 12:12-19 Idag inleds stilla veckan. Rubriken för den här söndagen, om man tittar i kyrkoårets texter, är ”vägen till korset”. När anträder Jesus vägen mot korset? På skärtorsdag? På Via Dolorosa? I konfrontationen med månglarna i …
 
Eva-Marie Hultberg Ett annat sätt att leva https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ett-annat-satt-att-leva-del-6-domandet-och-den-gyllene-regeln-argbb Matt 7:1-12 1. Döm inte (v 1-5) Jesus verkar vilja peka på något som har med vårt förhållningssätt till andra människor att göra. Tänk efter hur ni ser på ”de andra”. När jag lyssnar till J…
 
Fredrik Lignell Ett annat sätt att leva https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ett-annat-satt-att-leva-del-5-pengar-habegar-och-livets-bekymmer-arh7j Matt 6:19-34 Notera Jesu argument för varför vi inte ska lägga vår identitet och trygghet i pengarna och prylarna. Det varar inte. (Lyssna gärna på vår serie om pengar från januari 2020 där…
 
Fredrik Lignell Ett annat sätt att leva https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ett-annat-satt-att-leva-del-4-det-fordolda-livet-ard97 Matt 6:1-18 Om Jesus i kapitel fem undervisade om vad — handlingarna, handlar kap sex snarare om hur — intentionerna. Jesus kritiserar fariséerna för hyckleri - hypokrites på grekiska, som betyder skådespe…
 
Fredrik Lignell Ett annat sätt att leva https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ett-annat-satt-att-leva-del-2-en-strangare-lag-arci1 Matt 5:17-37 Gamla testamentet är en blandad läsupplevelse, låt oss vara ärliga med det. Där finns både herdepsalmen (23) och krigsscener. Tröst och andligt liv blandas med övergrepp och maktstrider. Det är …
 
Fredrik Lignell Lär oss att be https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/lar-oss-att-be-del-6-utsatt-oss-inte-for-provning-utan-radda-oss-fran-det-onda-ar10b7 Matt 6:9-13 Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Förr bad vi inled oss icke i frestelse. Väldigt olika. Hur ska detta förstås? Det grekiska ord som används i Ny…
 
Fredrik Lignell Lär oss att be https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/lar-oss-att-be-del-5-forlat-oss-vara-skulder-liksom-vi-har-forlatit-dem-som-star-i-skuld-till-oss-ar152e ”När ska kyrkan sluta prata om synd? Så gammaldags, så medeltida. Ge oss lite bekräftelse och berätta att vi är okej istället.” Pratet om synd känns daterat. I själ…
 
Fredrik Lignell Lär oss att be https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/lar-oss-att-be-del-3-ge-oss-idag-det-brod-vi-behover-ardje Luk 11:1 Dagens bön: Ge oss idag det bröd vi behöver. Lärdomarna från perioder då jag själv bett om dagligt bröd är främst två: Gud hör våra böner om bröd för dagen som kommer. Det är nyttigt för en västerlänni…
 
Fredrik Lignell Lär oss att be https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/lar-oss-att-be-del-1-var-fader-du-som-ar-i-himlen-lat-ditt-namn-bli-helgat-arj17 Luk 11:1 Jesus stannar på ett ställe för att be, vilket får en av lärjungarna att säga: »Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.« Det är då Jesus ger oss det vi kallar…
 
Fredrik Lignell Adventstiden https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/2a-advent-guds-rike-ar-nara-ar875 Ps 85:9-14 Jes 35:1-10 Matt 13:31-34 Genom hela Gamla testamentet växer bilden fram av den kommande Messias. Messias/Kristus är samma sak på hebr/grekiska och betyder den smorde. I GT smörjer man en kung med olja, och den smorde är därfö…
 
Fredrik Lignell Adventstiden https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/1a-advent-jesus-varldens-ljus-ar93a Vi tänder ett ljus i Advent. Vi hoppas att ljuset ska segra. Men inget av detta är knutet till en allmän optimism, och inte heller till helgkänsla och andakt eller ”tron på människan”. Nej, det är kopplat till de märkliga händelser kyr…
 
Fredrik Lignell Möten https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/moten-del-1-aktenskapsbryterskan-ara26 Joh 7:53-8:11 Jesus utmanas i frågan om nåd och barmhärtighet kontra sanning och trohet mot Skriften. I en enda mening håller han samman detta: "Den av er som är utan synd kastar första stenen." ”Det värsta jag vet är människor som har så …
 
Fredrik Lignell Vi tror på den Helige Ande https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/vi-tror-pa-den-helige-ande-ledd-av-anden-arb85 Gal 5:13-26 (FB2015) Vi har kallats till frihet. Ett centralt begrepp i skriften. ”Mottagarna har dragits in i Guds apokalyptiska fritagningsaktion genom Jesu korsfästelse.” (Kalle Carlstein) Bakgrunden i Gal ä…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login