Innehåll tillhandahållet av Robert Lindblad. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Robert Lindblad eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.

People love us!

User reviews

"Älskar offline-funktionen"
"Detta är sättet att hantera dina podcast-prenumerationer. Det är även ett bra sätt att upptäcka nya poddar."

Fjärde nivån och andra nyheter

18:54
 
Dela
 

Manage episode 259126025 series 2640189
Innehåll tillhandahållet av Robert Lindblad. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Robert Lindblad eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.

För avsnittsanteckningar där förändringarna syns i rött - gå till Företagarbloggen på Ekonomihjälpens hemsida och leta upp detta avsnitt (avsnitt 8).

Inledning

 • Riksdagen beslutade om ändringsbudgeten redan i fredags 3 april, istället för idag måndag 6 april
 • Inte många nyheter men ett par klargöranden och förtydliganden
 • Några uteblivna förändringar som önskades
 • Nyheter och förtydliganden jämfört med tidigare podcasts är markerat i rött – gamla texter som är ändrade är överstrukna
 • Syns endast på hemsidan

Sjuklön och sjukpenning

Hur sjuklön- och sjukpenning normalt fungerar

 • Dag 1 gör arbetsgivare karensavdrag = normalt ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivare
 • Dag 2-14 (kalenderdagar – INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön)
 • Dag 8 måste sjukintyg presenteras
 • Dag 15+ = Försäkringskassan tar över och beslutar om sjukpenning till den anställde (ca 80% av lönen – arbetsgivaren betalar ingenting – anställd visar sjukintyg – finns tak så de som tjänar mycket får endast ersättning för lägre del av lönen
 • Kan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar mer

Karensavdrag slopas

 • Nu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden
  • Den anställde ansöker via ”Mina sidor” hos Försäkringskassan
 • Man ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagar
 • Gäller från 11 mars 13 mars – kan sökas retroaktivt
 • Gäller till 31 maj – med möjlighet till förlängning
 • Den anställde ska få 700 kr i sjukpenning oavsett karensavdragets storlek

Slopat krav på läkarintyg

 • Behövs inte läkarintyg på 8e dagen
 • Läkarintyg till Försäkringskassan behövs inte heller dag 15 utan först dag 22
  • Gäller från 27 mars
 • Slopandet gäller från 13 mars
 • Upphör när regeringen så säger
 • För att avlasta sjukvården
 • Gäller även barn vid VAB
 • Ska även gälla enskild näringsidkare (som söker sjukpenning efter sin karenstid)

Sjukpenning till enskilda näringsidkare

 • Enskilda firmor och Handelsbolag – dvs privatpersoner med F-skatt
 • Normalt 7 karensdagar – man ”betalar sig själv första sju dagarna” – sedan kan man söka sjukpenning hos Försäkringskassan
  • Kan också välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens
 • Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar
  • Schabloniserad sjukpenning ska vara 804 kr/dag – oavsett tidigare inkomst eller normalt SGI (SjukpenningGrundande Inkomst)
 • Samma period 11 mars-31 maj

Ersättning för sjuklönekostnader

 • Sedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnader
  • Skriver med på arbetsgivardeklarationen varje månad
  • Får tillbaka ett belopp på våren året efter
 • Nu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-maj
  • Oklart om det ska gälla sjuklöner som utbetalas under april-maj eller som uppstår under april-maj
  • Ska hanteras inom det befintliga systemet för höga sjuklönekostnader
  • Det får mig att gissa att det kommer gälla sjuklöner utbetalade under april-maj
  • Regeringen släppte en förordning dagen efter denna podd släpptes. Svaren på ovanstående återfanns där. Läs mer om detta här.
 • Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av staten
 • Inga detaljer hur detta fungerar praktiskt – får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senare

Korttidspermittering/Korttidsarbete

Planen om korttidsarbete

 • 2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbete
 • Innebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten
 • Syftet att inte behöva säga upp personal
 • Stödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkänt

Villkor för godkännande

 • Arbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter
  • Finansutskottet uttalade sig att en tolkning av ”ekonomiska svårigheter” kommer att vara arbetsgivaren skulle behöva göra omfattande uppsägningar vid uteblivet stöd
  • Finansutskottet anser inte heller att det är försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd samtidigt genomför utdelningar eller dylika utbetalningar
  • Tillväxtverket styrkte och sa att om företag agerar på sätt som visar på att de inte befinner sig i svårt ekonomisk läge finns möjlighet att reglera stödet i samband med avstämningen
 • Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll
 • Svårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikas
 • Arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning – om det är möjligt) – arbetsgivare ska ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten – även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska så det finns inget generellt krav att säga upp konsulter och inhyrd personal
 • Arbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan)
 • Företag får inte godkänt om de…:
  • är på obestånd
  • har förfallna skatteskulder
  • är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning
  • har näringsförbud
  • är under rekonstruktion
 • Tidigare gällde korttidspermittering inte företag vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av allmänna medel – detta är nu ändrat så även dessa företag omfattas
  • Till exempel privattandvård och flera typer av sociala företag

Avtal om korttidspermittering

 • Centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag)
 • Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtalet
 • Driftenhet = en butik eller ett café om man har flera
 • Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningen

Anställda som omfattas

 • Anställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkänner
  • Möjligtvis går det INTE att retroaktivt korttidspermittera nyanställd
  • Lagtexten kan utläsas som att om man anställer någon i februari så kan man i maj ansöka retroaktiv korttidspermittering från mars (två månader retroaktivt) vilket betyder att man får stöd från personens andra månad (utan att hen varit anställd i tre månader vid stödtillfället)
   • Jurister till vissa företagare kring oss har påstått att det inte går
   • Lagförslagets text tyder på att när personen blivit anställd i tre månader så borde man kunna ansöka om innevarande månad plus två månader bakåt
   • Får medhåll från vana tolkare på t.ex. BL Information
 • Månaden Tillväxtverket godkänner kallas ”Jämförelsemånad”
 • Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avser
 • Anställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avser
 • Arbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ej
  • Först skrev Tillväxtverket en tolkning att stödet gäller ”anställda ägare” i aktiebolag och även handelsbolag(!) men nu har de korrigerat sig och sagt att det inte gäller "ägare" i handelsbolag
  • Riksdagen beslutade att även arbetsgivarens familj skulle omfattas
  • Så enligt Tillväxtverket (som ju ska besluta och betala ut detta stöd) är det enbart enskild näringsidkare (”ägaren” i enskild firma) som står utanför och inte kan korttidspermitteras och sedan mitten på april att det ej heller gäller "ägare" i handelsbolag
  • Tänk på att då ska alltså ”anställda ägare” medräknas när man beräknar de 70% som måste skriva under
 • Familj = barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll
 • Gäller alla anställda oavsett anställningsform
 • Även de med anställnings-subventioner
 • Även uppsagda eller varslade omfattas av stödet
  • Inget löneavdrag om de är arbetsbefriade pga regler i lagen om anställningsskydd

Arbetstidsminskning

 • Tre fasta nivåer av minskad arbetstid att välja på för att få stöd:
  • 20%
  • 40%
  • 60%
  • 80%
 • Löneminskningen skall vid vare nivå då vara fördelad mellan stat – arbetsgivare – och anställd på följande sätt

| Arbetstidsminskning | Anställd | Arbetsgivare | Stat

| 20% | 4% | 1% | 15%

| 40% | 6% | 4% | 30%

| 60% | 7,5% | 7,5% | 45%

| 80% | 12% | 8% | 60%

 • Exempel:
  • Lön 30.000 kr
  • Minskar arbetstid med 60%
  • Anställd minskad lön 7,5% x 30.000 kr = 2.250 kr
  • Lön efter avdrag 30.000 – 2.250 = 27.750 kr
  • Arbetsgivaravgifter 31,42% x 27.750 kr = 8.719 kr
  • Total lönekostnad före bidrag 27.750 + 8.719 = 36.469 kr
  • Bidrag från Tillväxtverket 45% x (30.000 kr + 31,42% arbetsgivaravgift) =36.469 = 17.741 kr
  • Total lönekostnad efter bidrag 36.469 – 17,741 = 18.272 kr
  • Total kostnadsbesparing = 18.272/(30.000 kr + 31,42%) = 47,5%
  • Så arbetsgivaren betalar för de 40% som arbetstagaren faktiskt jobbar och sedan ytterligare 7,5% som tabellen ovan visar
  • Observera att exemplet förutsätter fulla arbetsgivaravgifter – med den nu beslutade nedsättningen blir beloppen lite annorlunda eftersom en del av det totala bidraget i exemplet ovan erhålls genom sänkta arbetsgivaravgifter

Lönetak

 • Lönetak = 44.000 kr
  • Vid högre lön än 44.000 kr beräknas stöd som om lönen vore 44.000 kr

Beräkning av preliminärt stöd (formel)

 • Tar hänsyn till frånvaro – vilket måste göras
 • 98,6% x (ordinarie kontant lön) x (arbetstidsminskning) x (närvarokvot)
 • Ordinarie kontant lön = Den lön som anställde normalt skulle haft under stödmånaden (dock max 44.000 kr)
 • Närvarokvot = ordinarie arbetstid minskad med frånvaro (sjuk, semester, VAB, etc.) delat med ordinarie arbetstiden
  • Exempel – anställd skulle jobbat 20 dagar men fick semester i fyra dagar = (20-4)/20 = 80% närvarokvot
 • Exempel på beräkning av preliminärt stöd
  • Lön 30.000 kr
  • Arbetstidsminskning = 60%
  • Närvarokvot (20-4)/20 = 80%
  • 98,6% x 30.000 kr x 60% x 80% = 14.198 kr

Tidsperiod

 • Stödet beviljas för max sex månader i följd – möjlighet till tre månaders förlängning om svårigheterna kvarstår

Ansökan och utbetalning

 • Från och med 7 april kan vi ansöka hos Tillväxtverket
  • Ersättning kan dock beviljas för permitteringar från och med 16 mars
  • Ansökan ska ha lämnats till Tillväxtverket inom två månader från utgången av den månad stöd ansöks för
  • Vill man ha stöd för mars blir alltså 31 maj sista datum att ansöka
 • Utbetalning kommer direkt från Tillväxtverket – istället för genom skattekontot som nuvarande regler om korttidsarbete dikterar
 • Den "fjärde nivån" med 80% arbetsminskning kommer beslutas om i slutet av maj, men ska gälla retroaktivt från 1 maj
 • "Fjärde nivån" med 80% kan sökas för maj-juli 2020
 • "Ny ansökan ska inte krävas" enligt Tillväxtverket

Avstämning

 • Avstämning sker var tredje månad
  • Uppfyller företaget fortfarande villkoren för godkännande?
  • Har arbetstids- och löneminskningen tillämpats enligt avtalad nivå
  • Återbetalningsskyldig om man inte minskat tillräckligt mycket
  • Rätt till ytterligare stöd om man jobbat mindre
  • Anmälan om avstämning görs av företaget inom två veckor från avstämningstidpunkten
   • Sen anmälan = 100% återbetalningsskyldighet
 • Missbruk av detta system kommer beivras
  • Tillväxtverkets personal
  • 100 handläggare från Skatteverket förstärker
  • 130 nya medarbetare på skatteverket ska kontrollera personalliggare

Anstånd med skatter och moms

Tillfälligt anstånd

 • Den månatliga preliminärskatten (f-skatt)
  • Man får inte uppskov med den månatliga preliminärskatten (f-skatten)
  • Den kan ju i viss utsträckning regleras genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration
 • Arbetsgivarskatter
 • Månads- och kvartalsmoms (ej årsmoms)
  • Man får söka även för årsmoms som skulle ha deklarerats någon gång mellan 191227-210117
 • Högst för tre månaders moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt
 • Max ett års anstånd
  • Ett år från dagen då anståndet beslutades
 • Betalas in inbetalningsdatumet efter att anstånd förfallit
 • Gäller perioderna januari – september 2020
 • Redan gjord inbetalning kan återbetalas
 • Skatteverket har uttalat att de inte ska utkräva personligt anståndsansvar för anståndsskatt

Anståndsavgift

 • Vanliga skattekontoräntan + 0,3%
  • Det är vanliga skattekontoräntan som i skrivande stund är 1,25% per år…
  • …PLUS en avgift på 0,3% per månad på anståndsbeloppet
   ...PLUS en avgfit på 0,2% på månad 7-12
   • De sex första månaderna är räntan alltså bara 1,25%
   • Lånar man ett helt år blir räntan motsvarande 3,14% vanlig ränta
    • Skattekontoräntan är ju inte avdragsgill - därför räknar vi upp den
  • Exempel
   • Anstånd på 100.000 kr i 12 månader
   • Ränta = 1,25% x 100.000 kr x 1 år = 1.250 kr
   • Avgift = 0,2% x 100.000 kr x 6 månader = 1.200 kr
   • Total lånekostnad = 1.250 kr + 1.200 kr = 2.450 kr
  • Till skillnad från bankränta är denna ränta inte avdragsgill
  • Finansutskottet hade bett regeringen ”tänka om” gällande räntenivån – ingen justering i det förslag som riksdagen beslutade om
 • Tas ut en gång per månad från Skattekonto
  • Allt betalas den dag anståndet förfaller

Inget för ”oseriösa företag”

 • Bara för företag som…
  • inte misssköter sin ekonomi
  • inte har stora skatteskulder
   • Ingen definition av vad ”stora” skatteskulder innebär

Ikraftträdande

 • 7 april 30 mars
 • Från 7 april 30 mars kan Skatteverket bevilja anstånd
 • Ansökan kan alltså gälla tre månaders skatter från och med januari 2020

100% Periodiseringsfond för enskild firma

 • Normalt kan enskild firma varje år avsätta maximalt 30% av vinsten i en periodiseringsfond
 • Periodiseringsfond skall återbetalas det sjätte året efter det år avsättningen skedde
 • Nu föreslås att 100% av vinsten för 2019 ska kunna avsättas i periodiseringsfond
  • Det betyder att inga egenavgifter och ingen ”vanlig skatt” betalas för 2019
  • Observera att det är ett lån i upp till 6 år
  • En tumregel är att 50% av det belopp du avsätter är det du får betala i skatt det året du återför det.
  • Det gör också att du får tillbaka din preliminärskatt för 2019 (det belopp betalat varje månad från februari 2019 – januari 2020, ofta kallat F-skatt)
  • Skicka in preliminär inkomstdeklaration senast 30 juni för att få dem omgående
 • Var noggrann med att förstå att det är ett lån som ska betalas tillbaka – inget annat
 • Ingen ränta utgår naturligt på periodiseringsfond i enskild firma – till skillnad från tidigare nämnda anstånd med skatter och till skillnad från periodiseringsfond i aktiebolag
 • Varning: Tänk på att om du återför dem ett år när det går bra kan du komma över brytpunkten och få betala högre skatt
 • Tips: Du kan skicka in en rättning inom fem kalenderår (alltså senast under 2025)
 • Tänk på: Innebär även att du återhåller den månatliga preliminärskatt du betalat under 2019

Nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter

 • Arbetsgivaravgifter sänks från 31,42% till 10,21%
 • Träder i kraft 6 april enligt förslag
 • Gäller löner under mars-juni
  • Avvakta med arbetsgivardeklarationen för mars
  • Om beslutet går igenom (vilket förväntas) ska ett kryss sättas i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som det begärs för
 • Gäller för 30 anställda
  • Har man fler så gäller det bara för 30 av alla anställda
  • Har man fler så undanta då de med lägst lön (om ingen har under 25.000 spelar det ingen roll givetvis)
 • Gäller lön upp till 25.000 kr
  • Har man högre lön är det fulla avgifter för lönen ÖVER 25.000 kr
 • Exempel: Lön på 35.000 kr. På de första 25.000 kr betalar vi 10,21%. På de resterande 10.000 kr betalar vi vanliga 31,42%
 • För en anställd med minst 25.000 kr i lön blir det en rabatt på ca. 5300 kr/mån
 • Motsvarande sänkning för Egenavgifterna
  • ”Arbetsgivaravgifter” för enskild firma och handelsbolag
  • Identisk sänkning – men lättnaden kommer alltså när privata skatten för 2020 ska betalas november 2021-mars 2022
  • Egenavgifter betalas ju årsvis i privata inkomstdeklarationen
  • Är innan sänkning 28.97% för de som har 7 karensdagar (standard)
  • Eftersom 4 månader av 12 är sänkt avgift, så betalar vi för hela året 10,21% (ålderspensionen) men resterande del av egenavgiften betalar vi endast 2/3 (8 av 12 månader)
   • För 7 karensdagar blir det alltså 22,72% sett över hela året.
  • Istället för ovanstående förslag betalas 10,21% på de första 100.000 kr vinst, därefter vanliga (28,97% för de som inte valt annat än 7 karensdagar)
 • Får inte kombineras med regionalt stöd – har man fler än 30 kan de överskjutande använda regionalt stöd
 • Kan kombineras med Växa-stöd, då undantas den personen från de 30
 • Stöd för forskning och utveckling kan tillämpas för anställda som inte har nedsättning


Bolags-/Föreningsstämmor

 • ABL (AktieBolagsLagen) menar att man måste hålla stämma
 • Nu blir det lättare att ta in t.ex. fullmakter för att vissa inte ska behöva delta men ändå kunna göra sin röst hörd
 • Inte mycket som påverkar småföretagare som inte ”kallar ägarna till stämma”


A-kassa

Tillfälligt förstärkt A-kassa

 • Medlemsvillkor sänks till 3 månader (från 12 månader)
 • 60 timmar/månad under sex månader eller minst 420 timmar
 • A-kassans ersättningstak höjs till 1200 kr/dag från 910 kr, de först 100 dagarna
 • Grundbeloppet höjs från 510 kr från 365 kr per dag
 • Sex karensdagar innan man får ersättning slopas

Vilande företag hos a-kassan

 • ”Vilande företag” i sig är ingen officiell status ett företag kan ha – bara ett uttryck i folkmun för olika grader av inaktiva bolag
 • A-kassan använder termen med sina egna krav vad som ska uppfyllas
 • Ofta får man inte ha ett aktivt bolag om man vill få ut a-kassa – ibland kan ett inaktivt bolag tillåtas
 • Ett exempel på en a-kasse-regel är att du får ha bolaget vilande var femte år
  • Om du haft bolaget i fem år kan du ha det vilande en gång
  • Sedan måste du ha bolaget i fem år till
  • När det är vilande kan du få a-kassa utan att lägga ned det
  • Om du inte kan ha det vilande måste du sälja/avregistrera bolaget för att få a-kassa
 • Förslaget nu innebär att företagare får lägga bolaget vilande oavsett om de haft bolaget i fem år eller haft det vilande senaste fem åren
 • Detta så företagare kan erhålla a-kassa under den här perioden fram tills att ”marknaden är på fötterna igen” och företaget kan återaktiveras


Lättare att få lån

 • Staten tar 70% av risken vi långivning
 • Banken tar resterande 30%
 • Sammanlagt 100 miljarder kr
 • Max 75 miljoner kronor per företag
 • Max tre års lånetid
 • Låntagare ska kunna skjuta på betalningen av ränta(!) de första 12 månaderna
  • Skjuta betalningen fram i tiden – räntan måste fortfarande betalas


Stöd för hyressänkningar

 • Om hyresvärden sänker hyran så kan de senare få återfå del av sänkningen från staten
 • Max belopp är 50% av den nedsatta hyran, dock max 25% av ursprungliga hyran
  • Det betyder i praktiken att om vi halverar hyran för en hyresgäst så kan vi återfå halva den sänkningen
 • Gäller utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa ”andra verksamheter”
 • Kompensation söks av hyresvärden via Länsstyrelserna
 • Måste godkännas av EU Är nu godkänt av EU
 • Gäller under perioden 1 april – 30 juni
 • Avtal om hyresminskning måste slutits innan 30 juni 2020
 • 5 miljarder kr avsätts för denna åtgärd

Annat företagsrelaterat

Årsredovisning

 • FAR säger att man bör uppdatera med uppgifter om hur Coronona påverkar företaget
 • Balansräkningen – kanske tillgångar minskar i värde
 • Om kunder påverkas så att ens företag kommer påverkas indirekt

Inga förseningsavgifter

 • Gäller arbetsgivar- och momsdeklarationer samt periodisk sammanställning
 • Som skulle lämnats in mellan 12 mars och 30 april
 • Ingen förseningsavgift i upp till en månads sen inlämning
 • Inget egentligt anstånd - bara slippa straffavgift
  • Måste revisorer anmärka?

Lättare att byta redovisningsperiod

 • Frivillig övergång till kortare redovisningsperiod "låst" i 24 månader
  • Om inte särskilda skäl föreligger
 • Coronakrisen är särskilda skäl
 • Kan alltså byta till längre momsredovisningsperiod
 • Byt på verksamt.se eller på Skatteverkets blankett SKV4639
 • Omsättning max 1 mkr för årsmoms
 • Omsättning max 40 kr för kvartalsmoms

Lättare att byta till kontantmetoden

 • På grund av krisen finns "särskilda skäl"
 • Omsättning max 3 mkr för kontantmetoden
 • Kan vara bra om man har stora osäkra intäkter
 • Byt på verksamt.se eller på Skatteverkets blankett SKV4639
  continue reading

13 episoder

iconDela
 
Manage episode 259126025 series 2640189
Innehåll tillhandahållet av Robert Lindblad. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Robert Lindblad eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.

För avsnittsanteckningar där förändringarna syns i rött - gå till Företagarbloggen på Ekonomihjälpens hemsida och leta upp detta avsnitt (avsnitt 8).

Inledning

 • Riksdagen beslutade om ändringsbudgeten redan i fredags 3 april, istället för idag måndag 6 april
 • Inte många nyheter men ett par klargöranden och förtydliganden
 • Några uteblivna förändringar som önskades
 • Nyheter och förtydliganden jämfört med tidigare podcasts är markerat i rött – gamla texter som är ändrade är överstrukna
 • Syns endast på hemsidan

Sjuklön och sjukpenning

Hur sjuklön- och sjukpenning normalt fungerar

 • Dag 1 gör arbetsgivare karensavdrag = normalt ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivare
 • Dag 2-14 (kalenderdagar – INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön)
 • Dag 8 måste sjukintyg presenteras
 • Dag 15+ = Försäkringskassan tar över och beslutar om sjukpenning till den anställde (ca 80% av lönen – arbetsgivaren betalar ingenting – anställd visar sjukintyg – finns tak så de som tjänar mycket får endast ersättning för lägre del av lönen
 • Kan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar mer

Karensavdrag slopas

 • Nu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden
  • Den anställde ansöker via ”Mina sidor” hos Försäkringskassan
 • Man ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagar
 • Gäller från 11 mars 13 mars – kan sökas retroaktivt
 • Gäller till 31 maj – med möjlighet till förlängning
 • Den anställde ska få 700 kr i sjukpenning oavsett karensavdragets storlek

Slopat krav på läkarintyg

 • Behövs inte läkarintyg på 8e dagen
 • Läkarintyg till Försäkringskassan behövs inte heller dag 15 utan först dag 22
  • Gäller från 27 mars
 • Slopandet gäller från 13 mars
 • Upphör när regeringen så säger
 • För att avlasta sjukvården
 • Gäller även barn vid VAB
 • Ska även gälla enskild näringsidkare (som söker sjukpenning efter sin karenstid)

Sjukpenning till enskilda näringsidkare

 • Enskilda firmor och Handelsbolag – dvs privatpersoner med F-skatt
 • Normalt 7 karensdagar – man ”betalar sig själv första sju dagarna” – sedan kan man söka sjukpenning hos Försäkringskassan
  • Kan också välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens
 • Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar
  • Schabloniserad sjukpenning ska vara 804 kr/dag – oavsett tidigare inkomst eller normalt SGI (SjukpenningGrundande Inkomst)
 • Samma period 11 mars-31 maj

Ersättning för sjuklönekostnader

 • Sedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnader
  • Skriver med på arbetsgivardeklarationen varje månad
  • Får tillbaka ett belopp på våren året efter
 • Nu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-maj
  • Oklart om det ska gälla sjuklöner som utbetalas under april-maj eller som uppstår under april-maj
  • Ska hanteras inom det befintliga systemet för höga sjuklönekostnader
  • Det får mig att gissa att det kommer gälla sjuklöner utbetalade under april-maj
  • Regeringen släppte en förordning dagen efter denna podd släpptes. Svaren på ovanstående återfanns där. Läs mer om detta här.
 • Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av staten
 • Inga detaljer hur detta fungerar praktiskt – får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senare

Korttidspermittering/Korttidsarbete

Planen om korttidsarbete

 • 2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbete
 • Innebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten
 • Syftet att inte behöva säga upp personal
 • Stödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkänt

Villkor för godkännande

 • Arbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter
  • Finansutskottet uttalade sig att en tolkning av ”ekonomiska svårigheter” kommer att vara arbetsgivaren skulle behöva göra omfattande uppsägningar vid uteblivet stöd
  • Finansutskottet anser inte heller att det är försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd samtidigt genomför utdelningar eller dylika utbetalningar
  • Tillväxtverket styrkte och sa att om företag agerar på sätt som visar på att de inte befinner sig i svårt ekonomisk läge finns möjlighet att reglera stödet i samband med avstämningen
 • Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll
 • Svårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikas
 • Arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning – om det är möjligt) – arbetsgivare ska ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten – även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska så det finns inget generellt krav att säga upp konsulter och inhyrd personal
 • Arbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan)
 • Företag får inte godkänt om de…:
  • är på obestånd
  • har förfallna skatteskulder
  • är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning
  • har näringsförbud
  • är under rekonstruktion
 • Tidigare gällde korttidspermittering inte företag vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av allmänna medel – detta är nu ändrat så även dessa företag omfattas
  • Till exempel privattandvård och flera typer av sociala företag

Avtal om korttidspermittering

 • Centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag)
 • Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtalet
 • Driftenhet = en butik eller ett café om man har flera
 • Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningen

Anställda som omfattas

 • Anställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkänner
  • Möjligtvis går det INTE att retroaktivt korttidspermittera nyanställd
  • Lagtexten kan utläsas som att om man anställer någon i februari så kan man i maj ansöka retroaktiv korttidspermittering från mars (två månader retroaktivt) vilket betyder att man får stöd från personens andra månad (utan att hen varit anställd i tre månader vid stödtillfället)
   • Jurister till vissa företagare kring oss har påstått att det inte går
   • Lagförslagets text tyder på att när personen blivit anställd i tre månader så borde man kunna ansöka om innevarande månad plus två månader bakåt
   • Får medhåll från vana tolkare på t.ex. BL Information
 • Månaden Tillväxtverket godkänner kallas ”Jämförelsemånad”
 • Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avser
 • Anställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avser
 • Arbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ej
  • Först skrev Tillväxtverket en tolkning att stödet gäller ”anställda ägare” i aktiebolag och även handelsbolag(!) men nu har de korrigerat sig och sagt att det inte gäller "ägare" i handelsbolag
  • Riksdagen beslutade att även arbetsgivarens familj skulle omfattas
  • Så enligt Tillväxtverket (som ju ska besluta och betala ut detta stöd) är det enbart enskild näringsidkare (”ägaren” i enskild firma) som står utanför och inte kan korttidspermitteras och sedan mitten på april att det ej heller gäller "ägare" i handelsbolag
  • Tänk på att då ska alltså ”anställda ägare” medräknas när man beräknar de 70% som måste skriva under
 • Familj = barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll
 • Gäller alla anställda oavsett anställningsform
 • Även de med anställnings-subventioner
 • Även uppsagda eller varslade omfattas av stödet
  • Inget löneavdrag om de är arbetsbefriade pga regler i lagen om anställningsskydd

Arbetstidsminskning

 • Tre fasta nivåer av minskad arbetstid att välja på för att få stöd:
  • 20%
  • 40%
  • 60%
  • 80%
 • Löneminskningen skall vid vare nivå då vara fördelad mellan stat – arbetsgivare – och anställd på följande sätt

| Arbetstidsminskning | Anställd | Arbetsgivare | Stat

| 20% | 4% | 1% | 15%

| 40% | 6% | 4% | 30%

| 60% | 7,5% | 7,5% | 45%

| 80% | 12% | 8% | 60%

 • Exempel:
  • Lön 30.000 kr
  • Minskar arbetstid med 60%
  • Anställd minskad lön 7,5% x 30.000 kr = 2.250 kr
  • Lön efter avdrag 30.000 – 2.250 = 27.750 kr
  • Arbetsgivaravgifter 31,42% x 27.750 kr = 8.719 kr
  • Total lönekostnad före bidrag 27.750 + 8.719 = 36.469 kr
  • Bidrag från Tillväxtverket 45% x (30.000 kr + 31,42% arbetsgivaravgift) =36.469 = 17.741 kr
  • Total lönekostnad efter bidrag 36.469 – 17,741 = 18.272 kr
  • Total kostnadsbesparing = 18.272/(30.000 kr + 31,42%) = 47,5%
  • Så arbetsgivaren betalar för de 40% som arbetstagaren faktiskt jobbar och sedan ytterligare 7,5% som tabellen ovan visar
  • Observera att exemplet förutsätter fulla arbetsgivaravgifter – med den nu beslutade nedsättningen blir beloppen lite annorlunda eftersom en del av det totala bidraget i exemplet ovan erhålls genom sänkta arbetsgivaravgifter

Lönetak

 • Lönetak = 44.000 kr
  • Vid högre lön än 44.000 kr beräknas stöd som om lönen vore 44.000 kr

Beräkning av preliminärt stöd (formel)

 • Tar hänsyn till frånvaro – vilket måste göras
 • 98,6% x (ordinarie kontant lön) x (arbetstidsminskning) x (närvarokvot)
 • Ordinarie kontant lön = Den lön som anställde normalt skulle haft under stödmånaden (dock max 44.000 kr)
 • Närvarokvot = ordinarie arbetstid minskad med frånvaro (sjuk, semester, VAB, etc.) delat med ordinarie arbetstiden
  • Exempel – anställd skulle jobbat 20 dagar men fick semester i fyra dagar = (20-4)/20 = 80% närvarokvot
 • Exempel på beräkning av preliminärt stöd
  • Lön 30.000 kr
  • Arbetstidsminskning = 60%
  • Närvarokvot (20-4)/20 = 80%
  • 98,6% x 30.000 kr x 60% x 80% = 14.198 kr

Tidsperiod

 • Stödet beviljas för max sex månader i följd – möjlighet till tre månaders förlängning om svårigheterna kvarstår

Ansökan och utbetalning

 • Från och med 7 april kan vi ansöka hos Tillväxtverket
  • Ersättning kan dock beviljas för permitteringar från och med 16 mars
  • Ansökan ska ha lämnats till Tillväxtverket inom två månader från utgången av den månad stöd ansöks för
  • Vill man ha stöd för mars blir alltså 31 maj sista datum att ansöka
 • Utbetalning kommer direkt från Tillväxtverket – istället för genom skattekontot som nuvarande regler om korttidsarbete dikterar
 • Den "fjärde nivån" med 80% arbetsminskning kommer beslutas om i slutet av maj, men ska gälla retroaktivt från 1 maj
 • "Fjärde nivån" med 80% kan sökas för maj-juli 2020
 • "Ny ansökan ska inte krävas" enligt Tillväxtverket

Avstämning

 • Avstämning sker var tredje månad
  • Uppfyller företaget fortfarande villkoren för godkännande?
  • Har arbetstids- och löneminskningen tillämpats enligt avtalad nivå
  • Återbetalningsskyldig om man inte minskat tillräckligt mycket
  • Rätt till ytterligare stöd om man jobbat mindre
  • Anmälan om avstämning görs av företaget inom två veckor från avstämningstidpunkten
   • Sen anmälan = 100% återbetalningsskyldighet
 • Missbruk av detta system kommer beivras
  • Tillväxtverkets personal
  • 100 handläggare från Skatteverket förstärker
  • 130 nya medarbetare på skatteverket ska kontrollera personalliggare

Anstånd med skatter och moms

Tillfälligt anstånd

 • Den månatliga preliminärskatten (f-skatt)
  • Man får inte uppskov med den månatliga preliminärskatten (f-skatten)
  • Den kan ju i viss utsträckning regleras genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration
 • Arbetsgivarskatter
 • Månads- och kvartalsmoms (ej årsmoms)
  • Man får söka även för årsmoms som skulle ha deklarerats någon gång mellan 191227-210117
 • Högst för tre månaders moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt
 • Max ett års anstånd
  • Ett år från dagen då anståndet beslutades
 • Betalas in inbetalningsdatumet efter att anstånd förfallit
 • Gäller perioderna januari – september 2020
 • Redan gjord inbetalning kan återbetalas
 • Skatteverket har uttalat att de inte ska utkräva personligt anståndsansvar för anståndsskatt

Anståndsavgift

 • Vanliga skattekontoräntan + 0,3%
  • Det är vanliga skattekontoräntan som i skrivande stund är 1,25% per år…
  • …PLUS en avgift på 0,3% per månad på anståndsbeloppet
   ...PLUS en avgfit på 0,2% på månad 7-12
   • De sex första månaderna är räntan alltså bara 1,25%
   • Lånar man ett helt år blir räntan motsvarande 3,14% vanlig ränta
    • Skattekontoräntan är ju inte avdragsgill - därför räknar vi upp den
  • Exempel
   • Anstånd på 100.000 kr i 12 månader
   • Ränta = 1,25% x 100.000 kr x 1 år = 1.250 kr
   • Avgift = 0,2% x 100.000 kr x 6 månader = 1.200 kr
   • Total lånekostnad = 1.250 kr + 1.200 kr = 2.450 kr
  • Till skillnad från bankränta är denna ränta inte avdragsgill
  • Finansutskottet hade bett regeringen ”tänka om” gällande räntenivån – ingen justering i det förslag som riksdagen beslutade om
 • Tas ut en gång per månad från Skattekonto
  • Allt betalas den dag anståndet förfaller

Inget för ”oseriösa företag”

 • Bara för företag som…
  • inte misssköter sin ekonomi
  • inte har stora skatteskulder
   • Ingen definition av vad ”stora” skatteskulder innebär

Ikraftträdande

 • 7 april 30 mars
 • Från 7 april 30 mars kan Skatteverket bevilja anstånd
 • Ansökan kan alltså gälla tre månaders skatter från och med januari 2020

100% Periodiseringsfond för enskild firma

 • Normalt kan enskild firma varje år avsätta maximalt 30% av vinsten i en periodiseringsfond
 • Periodiseringsfond skall återbetalas det sjätte året efter det år avsättningen skedde
 • Nu föreslås att 100% av vinsten för 2019 ska kunna avsättas i periodiseringsfond
  • Det betyder att inga egenavgifter och ingen ”vanlig skatt” betalas för 2019
  • Observera att det är ett lån i upp till 6 år
  • En tumregel är att 50% av det belopp du avsätter är det du får betala i skatt det året du återför det.
  • Det gör också att du får tillbaka din preliminärskatt för 2019 (det belopp betalat varje månad från februari 2019 – januari 2020, ofta kallat F-skatt)
  • Skicka in preliminär inkomstdeklaration senast 30 juni för att få dem omgående
 • Var noggrann med att förstå att det är ett lån som ska betalas tillbaka – inget annat
 • Ingen ränta utgår naturligt på periodiseringsfond i enskild firma – till skillnad från tidigare nämnda anstånd med skatter och till skillnad från periodiseringsfond i aktiebolag
 • Varning: Tänk på att om du återför dem ett år när det går bra kan du komma över brytpunkten och få betala högre skatt
 • Tips: Du kan skicka in en rättning inom fem kalenderår (alltså senast under 2025)
 • Tänk på: Innebär även att du återhåller den månatliga preliminärskatt du betalat under 2019

Nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter

 • Arbetsgivaravgifter sänks från 31,42% till 10,21%
 • Träder i kraft 6 april enligt förslag
 • Gäller löner under mars-juni
  • Avvakta med arbetsgivardeklarationen för mars
  • Om beslutet går igenom (vilket förväntas) ska ett kryss sättas i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som det begärs för
 • Gäller för 30 anställda
  • Har man fler så gäller det bara för 30 av alla anställda
  • Har man fler så undanta då de med lägst lön (om ingen har under 25.000 spelar det ingen roll givetvis)
 • Gäller lön upp till 25.000 kr
  • Har man högre lön är det fulla avgifter för lönen ÖVER 25.000 kr
 • Exempel: Lön på 35.000 kr. På de första 25.000 kr betalar vi 10,21%. På de resterande 10.000 kr betalar vi vanliga 31,42%
 • För en anställd med minst 25.000 kr i lön blir det en rabatt på ca. 5300 kr/mån
 • Motsvarande sänkning för Egenavgifterna
  • ”Arbetsgivaravgifter” för enskild firma och handelsbolag
  • Identisk sänkning – men lättnaden kommer alltså när privata skatten för 2020 ska betalas november 2021-mars 2022
  • Egenavgifter betalas ju årsvis i privata inkomstdeklarationen
  • Är innan sänkning 28.97% för de som har 7 karensdagar (standard)
  • Eftersom 4 månader av 12 är sänkt avgift, så betalar vi för hela året 10,21% (ålderspensionen) men resterande del av egenavgiften betalar vi endast 2/3 (8 av 12 månader)
   • För 7 karensdagar blir det alltså 22,72% sett över hela året.
  • Istället för ovanstående förslag betalas 10,21% på de första 100.000 kr vinst, därefter vanliga (28,97% för de som inte valt annat än 7 karensdagar)
 • Får inte kombineras med regionalt stöd – har man fler än 30 kan de överskjutande använda regionalt stöd
 • Kan kombineras med Växa-stöd, då undantas den personen från de 30
 • Stöd för forskning och utveckling kan tillämpas för anställda som inte har nedsättning


Bolags-/Föreningsstämmor

 • ABL (AktieBolagsLagen) menar att man måste hålla stämma
 • Nu blir det lättare att ta in t.ex. fullmakter för att vissa inte ska behöva delta men ändå kunna göra sin röst hörd
 • Inte mycket som påverkar småföretagare som inte ”kallar ägarna till stämma”


A-kassa

Tillfälligt förstärkt A-kassa

 • Medlemsvillkor sänks till 3 månader (från 12 månader)
 • 60 timmar/månad under sex månader eller minst 420 timmar
 • A-kassans ersättningstak höjs till 1200 kr/dag från 910 kr, de först 100 dagarna
 • Grundbeloppet höjs från 510 kr från 365 kr per dag
 • Sex karensdagar innan man får ersättning slopas

Vilande företag hos a-kassan

 • ”Vilande företag” i sig är ingen officiell status ett företag kan ha – bara ett uttryck i folkmun för olika grader av inaktiva bolag
 • A-kassan använder termen med sina egna krav vad som ska uppfyllas
 • Ofta får man inte ha ett aktivt bolag om man vill få ut a-kassa – ibland kan ett inaktivt bolag tillåtas
 • Ett exempel på en a-kasse-regel är att du får ha bolaget vilande var femte år
  • Om du haft bolaget i fem år kan du ha det vilande en gång
  • Sedan måste du ha bolaget i fem år till
  • När det är vilande kan du få a-kassa utan att lägga ned det
  • Om du inte kan ha det vilande måste du sälja/avregistrera bolaget för att få a-kassa
 • Förslaget nu innebär att företagare får lägga bolaget vilande oavsett om de haft bolaget i fem år eller haft det vilande senaste fem åren
 • Detta så företagare kan erhålla a-kassa under den här perioden fram tills att ”marknaden är på fötterna igen” och företaget kan återaktiveras


Lättare att få lån

 • Staten tar 70% av risken vi långivning
 • Banken tar resterande 30%
 • Sammanlagt 100 miljarder kr
 • Max 75 miljoner kronor per företag
 • Max tre års lånetid
 • Låntagare ska kunna skjuta på betalningen av ränta(!) de första 12 månaderna
  • Skjuta betalningen fram i tiden – räntan måste fortfarande betalas


Stöd för hyressänkningar

 • Om hyresvärden sänker hyran så kan de senare få återfå del av sänkningen från staten
 • Max belopp är 50% av den nedsatta hyran, dock max 25% av ursprungliga hyran
  • Det betyder i praktiken att om vi halverar hyran för en hyresgäst så kan vi återfå halva den sänkningen
 • Gäller utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa ”andra verksamheter”
 • Kompensation söks av hyresvärden via Länsstyrelserna
 • Måste godkännas av EU Är nu godkänt av EU
 • Gäller under perioden 1 april – 30 juni
 • Avtal om hyresminskning måste slutits innan 30 juni 2020
 • 5 miljarder kr avsätts för denna åtgärd

Annat företagsrelaterat

Årsredovisning

 • FAR säger att man bör uppdatera med uppgifter om hur Coronona påverkar företaget
 • Balansräkningen – kanske tillgångar minskar i värde
 • Om kunder påverkas så att ens företag kommer påverkas indirekt

Inga förseningsavgifter

 • Gäller arbetsgivar- och momsdeklarationer samt periodisk sammanställning
 • Som skulle lämnats in mellan 12 mars och 30 april
 • Ingen förseningsavgift i upp till en månads sen inlämning
 • Inget egentligt anstånd - bara slippa straffavgift
  • Måste revisorer anmärka?

Lättare att byta redovisningsperiod

 • Frivillig övergång till kortare redovisningsperiod "låst" i 24 månader
  • Om inte särskilda skäl föreligger
 • Coronakrisen är särskilda skäl
 • Kan alltså byta till längre momsredovisningsperiod
 • Byt på verksamt.se eller på Skatteverkets blankett SKV4639
 • Omsättning max 1 mkr för årsmoms
 • Omsättning max 40 kr för kvartalsmoms

Lättare att byta till kontantmetoden

 • På grund av krisen finns "särskilda skäl"
 • Omsättning max 3 mkr för kontantmetoden
 • Kan vara bra om man har stora osäkra intäkter
 • Byt på verksamt.se eller på Skatteverkets blankett SKV4639
  continue reading

13 episoder

Alla avsnitt

×
 
Loading …

Välkommen till Player FM

Player FM scannar webben för högkvalitativa podcasts för dig att njuta av nu direkt. Den är den bästa podcast-appen och den fungerar med Android, Iphone och webben. Bli medlem för att synka prenumerationer mellan enheter.

 

Player FM - Podcast-app
Gå offline med appen Player FM !

Snabbguide