show episodes
 
B
Botaniska trädgårdspodden
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Botaniska trädgårdspodden

Göteborgs botaniska trädgård

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Följ årets skiftningar i Botaniska tillsammans med botanisterna Stina Weststrand och Åsa Krüger. Tillsammans går ni på upptäcktsfärd i en trädgård full av sällsynta växter, hårt trädgårdsarbete, historier och forskning. Programledarna diskuterar högt och lågt kring botanik, vetenskap och kulturhistoria. I podden träffar du Botaniskas medarbetare som delar med sig av sina specialistkunskaper – hur man rensar fröer som ett proffs, skapar trivsamma rum eller skiljer en äppelsort från en annan. ...
  continue reading
 
Podden som pratar till oss som har personlighetsdraget HSP (högkänslighet). För oss som har ett känsligare nervsystem än 80 procent av övriga befolkningen. Det här är en oas för oss och våra känslor. Här lär vi känna oss själva, och varandra, bättre. Rattar podden gör journalisterna Ida Leveby och Matilda Klar. Häng med oss på resan! Lyssna i Iphones app Podcaster: https://itunes.apple.com/se/podcast/hsp-podden-med-leveby-klar/id1259299160? Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/HSPl ...
  continue reading
 
E
Ekomodernistpodden
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Ekomodernistpodden

Ekomodernisterna

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden+
 
Detta är podden om ekomodernism. Ekomodernisterna är en partipolitisk obunden miljörörelse som bygger på tanken att mänskligt välstånd och miljömässig, ekologisk och klimatmässig hållbarhet både är möjliga och nödvändiga att förena. Snarare än att motsätta oss all mänsklig påverkan på miljö och ekosystem ser ekomodernismen behovet av att använda ekonomisk tillväxt, modern teknik och ny kunskap som verktyg i kampen mot miljöproblemen. Programledare är Karolina Lisslö och bisittare Tomas Tränk ...
  continue reading
 
Vi bjuder in aktuella gäster som delar med sig av sin spetskompetens inom det naturvetenskapliga området. Nikita Zeiloth, Sarah Folcker och Palle Liljebäck håller i trådarna, inspirerar och bjuder på sig själva. På 20 minuter blir du lite klokare och lär dig något du inte visste innan. Önskar du att komma i kontakt med Naturvetarpodden? mejla redaktion@naturvetarna.se
  continue reading
 
Podden för dig inom lantbruksbranschen som vill lära dig mer om viktiga ämnen inom det svenska lantbruket. Fokus ligger på olika utmaningar inom växtskyddsområdet men även på helhetstänket som är viktigt att ha med i sin växtodling. I vår podd möter vi personer som delar med sig av sin expertis och erfarenhet. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.
  continue reading
 
P
Professor Magenta
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Professor Magenta

Rickard Ström & Katarina Bendtz

Unsubscribe
Unsubscribe
Dagligen+
 
Professor Magenta är en podcast om naturvetenskap på svenska. Här bjuder vi in till ett samtal i gränslandet mellan olika vetenskapliga och konstnärliga discipliner. I varje avsnitt undersöker vi ett fenomen, med en naturvetenskaplig, filosofisk och kulturell utgångspunkt. Tanken är att gå på djupet utan att förlora perspektivet!
  continue reading
 
I den här podden synar vi de, ibland svårfångade, antaganden som de olika moderna tappningarna av psykologi, psykiatri och psykoterapi bygger på vad gäller synen på människan, kunskap, lidande, etc. En diskussion som vi tror är viktigare än någonsin i en tid då alltfler söker hjälp för psykisk ohälsa och sjukskrivningstalen för samma problem ökar. Vi vill syna och jämföra de olika grundläggande, ibland outtalade, antaganden som inte bara ligger till grund för de olika behandlingsmetoder som ...
  continue reading
 
K
Kemikaliepodden
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Kemikaliepodden

Kemikalieinspektionen

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Kemikaliepodden är en samtalspodd för en kemikaliesmart vardag. I podden lär du dig om kemikalier i vardagen för att du ska kunna göra medvetna val. Kemikaliepodden produceras av Kemikalieinspektionen, en myndighet som arbetar för att minska riskerna för att människor och miljön skadas av kemikalier.
  continue reading
 
V
Vätgaspodden
Series avatar that links to series page

1
Vätgaspodden

Vätgaspodden

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Vätgaspodden är Sveriges första podcast som handlar om vätgas som energibärare. Programledaren Mattias Goldmann träffar forskare, tekniker och uppfinnare som alla är experter på vätgas inom olika discipliner men vars gemensamma nämnare är att arbeta för en omställning till vätgas – en helt grön energikälla som kan driva allt från mobiltelefonladdare till stora kontorsbyggnader.
  continue reading
 
Döden hjärnan & kemisten är en podd från Rättsmedicinalverket, en expertmyndigheten som hjälper rättsväsendet att svara på svåra frågor. Den här podden kommer att fyllas med spännande, fängslande och engagerande samtal om bland annat dödsfallsutredningar, identifieringsarbete vid katastrofer, kemiska analyser vid brottsmisstanke, psykisk ohälsa och psykopati.
  continue reading
 
S
Shaping our food
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Shaping our food

Lisa Beste och Anna Lehrman

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Hur hindrar man en extra lurig svamp att angripa växten? Går det att avla fram suggor som inte lägger sig på sina kultingar? Hur gör forskarna när de förändrar generna i växter och djur? Och var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart att förändra? Det är några av frågorna som Lisa Beste och Anna Lehrman reder ut i intervjuer med forskare inom olika områden som relaterar till växtförädling, husdjursavel och bioteknik.
  continue reading
 
O
Omställningsakademien
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Omställningsakademien

Omställningsakademien

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Omställningsakademien är en podd om hållbarhetsarbete. Podden är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola och Kreativum Science Center. Vi försöker hålla avsnitten till ca 35 minuter. Med Omställningsakademien vill vi sprida kunskap och verktyg om att ställa om på samhällets olika nivåer för att nå hållbarhetsmål. Akademien vänder sig till alla som arbetar med hållbarhet och strategisk planering på bland annat regioner, kommuner och företag. Redaktionen består av Henrik Ny, docent på ...
  continue reading
 
#
#OAndrasidan
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
#OAndrasidan

Digital Artist @ 2019

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Det finns en sanning. Vi föds, vi lever och vi dör. Eller? Välkommen till #OAndrasidan - En podd om livet, allts början, Alpha, allts slut, Omega och allt som finns och sker mellan himmel och jord. Ett stort universalt grepp om ett ämne som berör oss alla jordliga med teologistuderande artisten, HipHop ikonen, författaren och ordkonstnären Dogge Doggelito här side kickad av några av de mest spännande andliga experterna. Såklart med gäster från livet och kanske eventuellt från (O)Andrasidan. ...
  continue reading
 
D
Du, Jag och Jorden
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Du, Jag och Jorden

Jonna Elofsson Bjesse & Melanie Olsson

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Kläderna, maten, kroppen, sinnet, produkterna vi köper, valen vi gör. Det här är en podcast som utforskar hållbarhet i alla aspekter av livet. Kan vi leva ett rikt liv utan att ta mer än vi behöver? Som människor har vi drivit långt ifrån våra rötter. Det moderna samhället har accelererat långt förbi dagens människor, vilket har gjort att många av oss känner oss psykiskt utmattade, vilsna inför vår plats i universum och längtandes efter något annat, något mer. Vår livsstil har kolliderat med ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Trenden att gå runt med en vattenflaska och dricka i tid och otid är ingen hälsorisk. Tvärtom kan kroppens näringsupptag bli bättre om vattenbalansen i kroppen är jämn. Däremot finns det inget som tyder på att vatten gynnar viktnedgång även om det ger en tillfällig mättnadskänsla, enligt KI-professorn Mattias Carlström. Vattenförgiftning förekommer…
  continue reading
 
Höstspannmål har en säsong på strax över 320 dagar. Ge inte ogräsen möjlighet att konkurrera fritt med grödan de första 220 dagarna. Konkurrensen från ogräs om vatten, solljus och näringsämnen kostar skörd, och den förlorade skörden går inte att kompensera fullt ut med enbart vårbehandling av ogräs. Lisa och vår nya kollega Martin diskuterar höstbe…
  continue reading
 
Penicillin, doftande ostar och vårt dagliga bröd har vi svamparna att tacka för. De har också en viktig roll i naturen i det fina samspel som kallas för symbios, där växter och svampar är beroende av varandra för att överleva. De bidrar också till biologisk mångfald som gör ekosystemen mer robusta mot förändringar i miljön. I kartläggningen av svam…
  continue reading
 
Vad är det som stinker så? undrade folk som passerade Brunnsparken i våras. Jo, där hade det planterats ett antal kejsarkronor, vackra och ståtliga men med en doft som störde besökarna (även rådjur och sorkar). Ämnet uppmärksammades bland annat av Radio Göteborg. Kejsarkronor hör till släktet Fritillaria, klockliljor. Hit hör också Upplands landska…
  continue reading
 
We meet 18-year-old Ia Aanstoot, who started the "Dear Greenpeace" campaign against Greenpeace due to their opposition to nuclear power, which was deemed sustainable by the European Parliament in 2022. Ia believes that nuclear power, along with wind and solar energy, is essential to respond to climate change and reach The goals of the Paris Agreeme…
  continue reading
 
Vi möter 18-åriga Ia Aanstoot som startat kampanjen ”Dear Greenpeace” mot Greenpeace på grund av deras motstånd mot kärnkraft som ansågs hållbar av Europaparlamentet 2022. Ia anser att kärnkraft, tillsammans med vind- och solenergi, är avgörande för att bemöta klimatförändringar och nå Parisavtalets mål. Greenpeaces plan att stämma EU för att ta bo…
  continue reading
 
ÅTGÄRDAT: Ragnars röst var svår att höra. Detta är nu åtgärdat. I det här avsnittet får vi äran att intervjua Elin Lindsäter, som är leg. psykolog och medicine doktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid karolinska institutet. Elin doktorerade under 2020 med en avhandling om KBT för stress-relaterad ohälsa. Idag håller hon en postdoktor…
  continue reading
 
Allt pekar på att översvämningar, skogsbränder och extrem hetta blir vanligare. Hans gav en försmak av hur samhället kan drabbas med skred och tågurspårning. Men hur rustade är vi för extremväder som blir en dyr affär om inget görs?Av naturvetarna
  continue reading
 
Där det finns rådjur finns det också fästingar. Även våra husdjur som katter och hundar drar till sig fästingar och dumpar dem på lämpliga platser. De är också känsliga för uttorkning och hatar torra somrar. Det är därför fästingar söker sig ner i vegetationen för att hitta fukt. Hur ska man då skydda sig mot TBE och borelia? Grundtipset håller bra…
  continue reading
 
När skyfallen kommer allt oftare ökar risken för förhöjda halter av bakterier, som gör att sjöar och hav underkänns och klassas som otjänliga att bada i. Men i normalfallet håller våra badvatten hög kvalitet. Mörkfärgade skogssjöar och grumliga älvar är heller inga problem att bada i. Däremot ska man vara försiktig när de blågröna algerna dyker upp…
  continue reading
 
Det mesta pekar på en lindrig myggsommar som en följd av den torra våren och försommaren. Men om vädret vänder och det blir rikliga regn kan myggen andas morgonluft. Den svenska stickmyggan är beroende av grunda vattenpölar för att äggen ska kläckas. I ett varmare klimat kan betydligt mer hotfulla myggor dyka upp. En av dem är den fruktade tigermyg…
  continue reading
 
Av 2021 års anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor, begicks drygt 80 procent av en bekant. Motsvarande siffra för vuxna män var 42 procent. I den nationella trygghetsundersökningen uppger 7,6 procent av kvinnorna att de utsattes för hot under år 2021. Våld i nära relation är ett samhällsproblem vars konsekvenser drabbar kvinnor hårdast. Förutom…
  continue reading
 
Finns det några växter som planterades för hundra år sedan när Botaniska öppnade, som fortfarande står kvar i trädgården? Jajemän! En hel del träd, en ganska anspråkslös buske men också annat smått och gott. Åsa och Stina letar efter överlevare i databasen, stöter på en dödslista från begynnelsen och hittar gamla porslinsskyltar som användes som de…
  continue reading
 
Redan nu har lantbruket drabbats av torkan som gör att skördarna kommer att bli lägre än normalt. Brist på djurfoder kan precis som 2018 tvinga fram utslaktning av djur. Däremot är risken liten för att det blir brist på mat i butikerna då livsmedel kan importeras, enligt Markus Hoffman. Men om de länder som Sverige importerar ifrån också drabbas av…
  continue reading
 
Under Fågelsångsnatten 2023 lyste en stjärna extra starkt: Den näktergal som sjöng hela natten vid Krankesjön. Så här lät den mellan kl 23 och 00.45 natten mellan 12 och 13 maj. I maj har näktergalarna precis anlänt från sin långa flyttning från Afrika. Den här hannen hittade en bra plats att sjunga på - och bara körde. Han var igång redan på kväll…
  continue reading
 
Du behöver inte längre oroa dig för de koppar kaffe du dricker du varje dag. Kaffe är inte bara en njutning som gör oss piggare, utan färsk forskning visar att den populära drycken också kan ha hälsobringande effekter. Två till fem koppar per dag kan minska risken för flera cancerformer och njursten. Kaffets antioxidanter tycks också skydda mot dia…
  continue reading
 
Om du tittar upp när du står i entrén, ser du Botaniskas första nya växthus uppe på höjden – Bergshuset. Ännu är det inte öppet för allmänheten, men det planteras för fullt med hjälp av slagborr, skedar och sand. I porös sten ska de många alpina växterna bo. Stina och Åsa får titta in i Bergshuset och lära sig mer om dessa växter tillsammans med tr…
  continue reading
 
I det här avsnittet berättar vi den rörande sagan om hur det gick till när Sverige blev Europas största kalhyggesnation <3 Vi klagar på plöjning (som vanligt), förklarar varför lövträd är losers jämfört med barrträd, får lära oss varför slingrande hyggen är bättre än gamla vanliga hederliga hyggen, och hur Sveskog lämnar tårtbitar ute på hyggena so…
  continue reading
 
En vindstilla, klar natt i mitten av maj låter fågelsången så här på fem platser i Sverige. Inspelningen är hämtad ur direktsändningen av Fågelsångsnatten 2023. Fågelsångsnatten är åtta timmars direktsändning om och med fågelsång från norr till söder i Sverige. 2023 sändes den natten till lördag 13 maj. Det var en klar, vindstilla natt, och många f…
  continue reading
 
Hur får man trädgården att blomstra hela sommaren i en härlig mångfald, och hur ska man göra för att inte mördarsniglarna ska ta kål på allt? Det ger landskapsingenjören Anne Heino svar på i den här podden. I hennes trädgård återvinns allt från gamla löv och gräsmatteklipp till jorden från blomkrukor och kaffesump. Då kan man skippa att köpa billig…
  continue reading
 
Har du också känt att du blir mindre stressad och att hjärtat slår lite lugnare när du är omgiven av grönska. Forskning visar att det räcker att ha utsikt över en skog, park eller annan natur för att uppnå samma hälsoeffekter med färre fall av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och depression. Att behålla träd och gröna rum när städerna förtätas är…
  continue reading
 
Som en hyllning till det gröna Göteborg och 400-årsjubileet besöker Stina och Åsa en av de äldsta kolonilotterna och en av de yngsta odlingslotterna i stan. En på land och en i havet. Och vad är egentligen skillnaden mellan en kolonilott och en odlingslott? Gäster: Malin Augustsson, kolonist och trädgårdsmästare samt Maria Bodin, marinbiolog.…
  continue reading
 
Vad händer den dagen när antibiotika inte längre hjälper mot allvarliga infektioner som blodförgiftning och andra dödliga sjukdomar? Vi är inte där än, men läget är allvarligt, enligt kemiprofessorn Fredrik Almqvist som forskar för att hitta nya antibiotika med andra verkningssätt. Forskningen är på god väg och inger hopp för dem som återkommande d…
  continue reading
 
Alla har vi någon gång råkat ut för matförgiftning, här hemma eller på utlandsresan. Det kan bero på eget slarv med hygienen eller att man har oturen att äta på en restaurang, där smittan har tagit sig in. Vinterkräksjukan är en klassiker med ett virus som är extremt smittsamt, men lyckligtvis går mardrömmen över rätt snabbt, utan några följdsjukdo…
  continue reading
 
Gräsogräsproblemen ökar i Sverige och det är viktigt att vara uppmärksam på vilka gräsogräs man brottas med och att ha ett helhetstänk när man bygger sin strategi. I detta avsnitt ringer Mats ett gäng kunniga personer runt om i landet för att diskutera viktiga verktyg i kampen mot några av de svårare gräsogräsen. Mats ringer Niclas Eserup i Mälarda…
  continue reading
 
I år är det 100-årsjubileum! Åsa och Stina läser om vad grundaren Carl Skottsberg skrev om Botaniskas förutsättningar när allt började. Mycket lera, blåst och ogräs löd domen. Men trädgården låg vackert omgiven av en naturpark, vilket avgjorde platsen. Trädgårdsmästare Einar Hessman Larsson är en av dem som jobbat längst i Botaniska. Han minns gaml…
  continue reading
 
En människas fingeravtryck är helt unika vilket polisen började utnyttja för att hitta den skyldige redan i slutet av 1800-talet. Men en människas munhåla och tänder är lika unika. Därför kan rättstandläkaren, eller rättsodontologen som är den egentliga titeln, identifiera okända avlidna genom att studera just munhåla och tänder. I Sverige är det o…
  continue reading
 
Mats besöker Jonas, Leif och Christian på Gullviks kontor i Bjuv. Tillsammans diskuterar de renkavlens spridning och vikten av att använda olika verktyg i kampen mot ett av våra värsta gräsogräs. Var ska man leta efter renkavle och vad ska man göra om man upptäcker renkavle på sin gård? De pratar om vilka åtgärder, utöver växtskydd, man bör ta till…
  continue reading
 
En av världens största glaciärer riskerar att smälta. Nya bilder på Domdagsglaciären i Antarktis visar att den luckras upp underifrån av salt havsvatten som blir allt varmare. Nu befarar polarforskaren Anna Wåhlin vid Göteborgs universitet att proppen till den bassäng som glaciären är omgiven av släpper. I ett sådant läge kommer avsmältningen att s…
  continue reading
 
Vi gästas av Malin Fors för att diskutera makt och privilegier samt deras relevans i psykoterapi. Malin Fors är leg. psykolog, fil. dr. i psykologi och specialist i klinisk psykologi och psykoterapi. Under dagtid är hon verksam inom Vuxenpsykiatrin i Hammerfest i Norge men har också en privat mottagning. Vid sidan av detta är hon dessutom aktiv som…
  continue reading
 
Lappugglan har sökt sig söderut i Sverige. Från Långhultamyren i Halland hör vi om varför, och om hur det är att möta vår näst största uggla. Anders Wirdheim och Göran Johansson från Halmstads ornitologiska förening har följt lappugglans framfart i södra Sverige. De berättar om starka möten med ugglan som tidigare var en utpräglad Norrbottensfågel.…
  continue reading
 
Det ryska hotet måste vi ta på allvar. Generaldirektören på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, menar att vi inte får vara naiva och tro att alla tänker som vi. Det finns mörka krafter som vill underminera demokratin och lamslå samhället genom cyberattacker och desinformation, bland annat i sociala medier. I sin forskning undersöker också FOI …
  continue reading
 
När Göteborg firar 400 år syns det också i stadens växtutsmyckningar. Temat är bland annat karneval. Åsa och Stina har bjudit in två av Göteborgs stads trädgårdsmästare, Sofia Cronelid och Malin Augustsson, för att prata om alla gröna små mellanrum som sköts om i staden. Det kan vara allt från en liten urna till en stor park eller äng. När områden …
  continue reading
 
Vi lever allt längre, i alla fall i genomsnitt. Det har vi en sundare livsstil och den medicinska utvecklingen att tacka för. Pandemin innebar ett hack i kurvan, men som kommer att tas igen, enligt epidemiologen Karin Modig vid Karolinska institutet. Världens äldsta människa blev 122 år, en toppnotering från 1990-talet som står sig än i dag. För at…
  continue reading
 
Utan diesel och el skulle det bli svårt för Sverige att producera mat. Även gödning är en kritisk resurs, och då främst kväve som Ryssland är en stor exportör av till hela världen. För att förhindra en svältkatastrof har FN vädjat till Ryssland att fortsätta med den exporten. Carl von der Esch, ledningsstrateg på LRF, menar att produktionen i freds…
  continue reading
 
Är du förvirrad över skogsdebatten? Du är inte ensam! Detta avsnittet tar avstamp i de fyra första avsnitten av Vetenskapens värld - Slaget om skogen på SVT Play. Avsnittet fokuserar på begreppet “skog” och den svenska skogsmodellen, skogen som klimatspelare, biologisk mångfald samt den ökade efterfrågan på produkter gjorda av trä. Vi varvar forskn…
  continue reading
 
I det här avsnittet reder vi ut vad psykopati är, vad som kännetecknar en psykopat och hur du ska hantera en sådan person i din närhet. Psykopati är en typ av personlighetssyndrom som kan få människor att begå vad de flesta klassar som omänskliga handlingar. Konsekvensen blir ofta att vägen som psykopaten vandrar genom livet kantas av krossade rela…
  continue reading
 
Om vi inte vill sitta i knät på Putin och Xi Jinping måste vi skynda på brytningen av sällsynta jordartsmetaller i Sverige. De långa tillståndsprövningarna är en bromsklots, enligt statsgeologen Erik Jonsson. Han hoppas att den nya regeringen går från ord till handling och snabbar på processerna utan att ge avkall på miljökraven. Ännu en utmaning ä…
  continue reading
 
Tack vare den moderna genanalysen kan man ge mer riktade behandlingar som lindrar och botar bland annat cancer. Sverige ligger i framkant när precisionsmedicinen rullas ut över landet. Det är en medicinsk revolution och innebär en stor omställning för sjukvården, menar Richard Rosenquist, professor i klinisk genetik vid Karolinska universitetssjukh…
  continue reading
 
Vi blickar tillbaka på året som gått. Vad har hänt på hållbarhetsfronten? Vi tar upp nyhetshändelser och uppdateringar från 2022 med utgångspunkt i 8 kategorier: PLAST WILDLIFE FIGHTING BACK AKTIVISM NYA REGERINGEN VS. MILJÖN MILJÖGIFTER KLIMAT & VÄDERHÄNDELSER ENERGI GOOD PEOPLE Det blir allt ifrån evighetskemikalier, firandet av en 190-åring, ett…
  continue reading
 
Stina och Åsa tar sig en tur i skogen under en av de sista dagarna på året. Åsa har hittat revlummer i Änggårdsbergen på väg till jobbet, en växt som de flesta kände till förr i tiden och som användes flitig på jul. Som pynt inomhus, men också på kläder och i medicinska sammanhang. Lummern hade många förmågor. Till exempel att skrämma bort andar oc…
  continue reading
 
Mats, Lisa och Louise sammanfattar året som har gått men blickar även framåt. Mats ringer upp Vilhelm Linde på Lantmännen, som var gäst i vårt mest lyssnade avsnitt 2022, för att höra hur rapsåret blev. Sist men inte minst ringer Mats upp Ola Sixtensson på Scandinavian Seed för att höra mer om var fokus ligger på förädling av sorter och vilka trend…
  continue reading
 
Laxen och sillen har en given plats på julbordet. Detsamma gäller prinskorven och skinkan. Men det finns plats för mer vegetariskt, enligt Jenny Jewert, expert på hållbart jordbruk vid WWF. Hennes tips är att välja ekologiskt och blågult. Miljömärkt gäller för fisken, menar marinbiologen Inger Melander, som väljer bort den norska laxen, som ändå ha…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide