show episodes
 
KULTR-podden är opastöriserad lyssning om kulturens skärningspunkter, lokalt och globalt. Författaren Elin Olofsson och matentreprenören Fia Gulliksson samtalar med gäster från när och fjärran. Producent och medskapare är Ricard Sjöberg.
 
Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars tjänster skapar möjlighet för dig som IT-beslutsfattare att styra verksamheten baserad på lokalt insamlad fakta hur svenska och nordiska IT-chefer levererar, planerar och genomför sin IT-verksamhet. Genom tusentals datapunkter i ekosystemet samt genom närhet och kunskap om den lokala marknaden, levererar Radar ett värdeskapande som är ledande på såväl operativ som strategisk ni ...
 
1.konvext (utåtbuktande) område på en annars (lokalt) plan yta "Koddheddinge" Det blev en liten kodd på väggen under tapeten. 2.Singular (kodd)slang för penis, plural (koddarna)slang för pungkulorna. 3.(vardagligt) (cancer-) svulst Hon upptäckte en kodd i ena bröstet. 4.(vardagligt) ohyfsad eller på annat sätt otrevlig person Han betedde sig som en riktig kodd. En pod för själen!
 
Loading …
show series
 
Coronapandemin har på några månader påverkat oss alla mer eller mindre och det gäller inte minst förutsättningarna för lärande i arbetslivet. Lärarledda kurser med hög interaktion i klassrum har ersatts av… ja, vadå? Hur ser det ut hos Arbetsförmedlingen? Och hos andra organisationer? Fredrik Uddeholt, kundansvarig för kompetensutveckling på Arbets…
 
Att chefer är kunskapstörstande förstår man lätt om man ser till den uppsjö av litteratur för chefs- och ledarskap och det utbud av chefsutbildningar som finns att välja på. Men det är en sak att ensam förkovra sig och själv försöka utveckla sitt ledarskap. Som chef tillhör man ofta en ledningsgrupp, som kan vara ett effektivt forum för kompetensut…
 
Arbetstagare är införstådda med att samhällsutvecklingen fordrar egen kompetensutveckling. Problemet är att man inte tar konsekvenserna av det och kompetensutvecklar sig i tillräcklig omfattning. Om det och möjligheterna med vardagslärande pratar Erik Sandström på Arbetsförmedlingen. Han är en av de som leder den digitala omvandlingen av Arbetsförm…
 
Hur lär sig man på fritiden? Den frågan ställde Tetra Pak till sina medarbetare och svaren de fick tog man till sig för att anpassa lärandet i arbetet. Anders Lyddby, som arbetar med strategiska frågor som digitalisering, automation och kvalitet på Tetra Pak, berättar om hur man förändrat den interna kompetensutvecklingen inom företaget. I det peda…
 
Från och med det här avsnittet kommer vi att varva avsnitten med utblickar mot lärande utanför Arbetsförmedlingen. I den första utblicken möter du Alexandra Nyström och Gunilla Kvist från utbildningsföretaget Astar. De berättar om hur de organiserat sin interna och externa utbildningsverksamhet med Google Classroom och hur de gör för att få "alla m…
 
Tillgänglighet i den digitala världen innebär att alla ska ha likvärdiga möjligheter. För de som skapar digital information och verktyg handlar det om att undanröja funktionshinder och/eller att kunna erbjuda likvärdiga alternativ. Med de här frågorna arbetar Elisabeth Aguilera på Arbetsförmedlingen, som jag samtalar med i det här avsnittet. I det …
 
Idag används ofta film i lärande online. Det är ett media som ska göra information mer lättillgänglig. Men hur fungerar det egentligen? I hur bör man göra för att det ska fungera som man vill? I det här avsnittet berättar Erik Edler, medieproducent inom Arbetsförmedlingens kompetensutveckling, om fallgropar och framgångsvägar för att använd film fö…
 
Kortkurser, "mikrolärande", kombinerat med kollegialt lärande i form av dialogträffar är ett exempel på arbetsnära lärande på Arbetsförmedlingen. Det har man under det senaste dryga halvåret prövat på i Skåne inom ämnet vägledande förhållningssätt. Om det och fördelarna framför att skicka iväg medarbetarna på flerdagarsutbildningar, berättar Mats R…
 
Som ett sätt att förnya Arbetsförmedlingen och snabba upp införanden av nya arbetssätt och tjänster införs nu modellkontor, som ska fungera som just modeller för detta. En viktig funktion är chefernas förändringsledning och för detta kommer ett antal förändringsstödjare att finnas. Förändringsstödjarnas uppgifter är i mångt och mycket att leda ett …
 
Från Hjortfot till Joyce Carol Oates. Man hinner med mycket – även om man pratar med ”Långsamhetens Lov”. Årets sista 20 frågor gästas av skådespelaren Staffan Nattsén. En fest för örat dagarna före jul. Nattsén ger lyssnarna en speciell definition av vänskap, viljan att alltid ta en kaffe till innan man lämnar ytterdörren och varför i hela friden …
 
Veckans gäst i podden 20 frågor är dansaren, koreografen och regissören Bo Westerholm, som just nu även är aktuell som producent för AMTS uppsättning av Rent, som spelas på Palladium. AT tuffar på med sin podcast 20 frågor, som baserar sig på den franske författaren Marcel Prousts frågebatteri. Under samtalet med Bo Westerholm kommer vi in på allti…
 
Kreatören Maria Eng är första gästen i podden 20 frågor, där vi använder oss av de så kallade Proust-frågorna, skapade av författaren Marcel Proust, som menade att just dessa frågor kunde ge en sann bild av en människa. Klicka här för att ladda ner filen som mp3. https://www.alingsastidning.se/wp-content/uploads/2018/11/20-fragor_maria_eng.mp3…
 
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att 2017-2019 stärka arbetet med att fler personer med funktionsnedsättning kommer i arbete. Det sker bland annat med den utåtriktade kampanjen "Se kraften" och internt genom bland annat kompetensutvecklingsinsatser i "Se kompetensen". De i landet som idag har lyckas bäst i arbetet är Af Skärholme…
 
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att 2017-2019 stärka arbetet med att fler personer med funktionsnedsättning kommer i arbete. Det sker bland annat med den utåtriktade kampanjen "Se kraften" och internt genom bland annat kompetensutvecklingsinsatser i "Se kompetensen". De i landet som idag har lyckas bäst i arbetet är Af Skärholme…
 
Arbetsförmedlingens kompetenslyft avslutades tidigare i år och har utvärderats av konsultföretaget Ramböll. I det här avsnittet samtalar jag med Gustav Larsson från Ramböll, som lett utvärderingen. Han berättar vad man kommit fram till och vilka rekommendationer som man ger Arbetsförmedlingen för att utveckla sin utbildningsverksamhet.…
 
Kompetenslyftet går mot sitt avslut, men kompetenscoachningen fortsätter. Vi ska ta tillvara på alla goda initiativ som vuxit fram de här två åren för att fortsätta utveckla Arbetsförmedlingen mot en lärande organisation. I det här avsnittet berättar Ulf Söderberg, pedagog vid enheten Kompetensutveckling, hur det ska ske. I det pedagogiska perspekt…
 
För att möten verkligen ska bidra till lärande och utveckling krävs kvalitet i möteskommunikationen. Det är viktigt att alla kommer till tals och att frågor behandlas ur fler än ett perspektiv. Om en modell för det – ”Balanserad kommunikation” – samtalar Maria Borg och Ulf Söderberg, som bägge är pedagoger på Arbetsförmedlingens enhet för kompetens…
 
Stödet till kompetenscoachningen från de ”regionala utbildningsledarna” upphör från årsskiftet. Tre av dessa ser tillbaka på kompetenscoachningen och vilken betydelse den har haft, och kan fortsätta ha, på Arbetsförmedlingen. I det ”Pedagogiska perspektivet” får du tips om hur du kan använda storytelling för lärande och förbättringsarbete.…
 
Roseli da Silva är verksamhetssamordnare (VSO) i MO 11 och har i den rollen varit ansvarig för bland annat Kompetenslyftet. MO 11 är den del av Arbetsförmedlingen som varit mycket framgångsrika när det gäller både deltagande i Kompetenslyftet och i arbetet med ständiga förbättringar. Så då var vi ju nyfikna på hur de arbetat för att nå dessa framgå…
 
Maria var en av de första kompetenscoacherna 2017 och är nu tillbaka i den funktionen och året är 2021. Om allt som hänt kring lärande och kompetensutveckling under de fyra åren beättar hon i det här avsnittet. Det blir med andra ord en utflykt till framtiden... Det pedagogiska perspektivet resonerar kring metoder och former för det arbetsnära lära…
 
Vad ska kommunens tjänstemän och politiker göra för att uppfattas som tillräckligt serviceinriktade av företagarna? Veckans Nyhetsprat handlar om företagsklimatet som återigen har fått bottenbetyg i Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Kommunalrådet Daniel Filipsson (M), Företagarnas lokala ordförande Ken Petersson och näringslivschefen Magnus Th…
 
Fredrik Uddeholt är en av alla som är med i arbetet att ta fram insatser för Kompetenslyftet. Det gör Fredrik inom verksamhetsförvaltning, där han tidigare bland annat varit med och producerat föreläsningsserien med Kelly Odell och insatser om ständiga förbättringar. Här berättar han om den senaste insatsen för förändringsledning på hög nivå, ”FLIP…
 
Magnus Rydén är psykolog och utbildningsledare på Arbetsförmedlingen. Han är bland annat involverad i APU och utbildningar inom etableringsuppdraget. I den här podden samtalar vi om kulturell lyhördhet, dvs hur jag bör förhålla mig i mötet med människor med människor från andra kulturer. I det pedagogiska perspektivet handlar det om självstyrt lära…
 
I veckans Nyhetsprat tittar vi in på lokalredaktionen för Vårgårda och Herrljunga hos Urban Kärvling, Jenny Schagerlind och nye Filip Landqvist. Det blir många glada skratt i webbredaktör Stefan Samuelssons samtal med de tre i deras nya lokal på Kungsgatan 42 i Vårgårda. Vi får lära känna Filip lite närmare och höra om den senaste tidens händelser.…
 
AT-podden Nyhetsprat är äntligen tillbaka. Vi presenterar en ny medarbetare, snackar om en lokaltidnings olika sidor och får en lägesrapport om Alingsåspolitiken. http://www.alingsastidning.se/wp-content/uploads/2017/09/nyhetsprat_20170908.mp3 Vill du lyssna eller prenumerera på Nyhetsprat via iTunes, klickar du här. Vill du ladda ner avsnittet som…
 
Glenn Granström har ett snart 50-årigt yrkesliv bakom sig, där han i olika roller har arbetat med verksamhetsutveckling och lärande. Om detta, och ett resonemang kring vad ”tyst kunskap” är, handlar samtalet i det här avsnittet. I det pedagogiska perspektivet får du träningstips.Av enheten Kompetensutveckling
 
Kristina Ding är förändringssamordnare och kompetenscoach i Skåne, där hon har initierat och samordnar marknadsområdets nätverk för kompetenscoacher. Om hur man kommer igång och utvecklar nätverksverksamheten partar vi om i det här avsnittet. Det pedagogiska perspektivet belyser skillnaden mellan informationsöverföring och lärande. En skillnad som …
 
Monica Krenchel, med basen i Östersund, har flera roller parallellt: hon är kompetenscoach, digital coach och förändringssamordnare. I rollen som förändringssamordnare ingår Monica i ett nätverk för införande av nyheter från de projekt som bedrivs inom vår myndighet. Införande av nyheter är något som kräver ny kompetens och kring det samtalar jag m…
 
Kim Scharafinski är nyanställd på Arbetsförmedlingen och arbetar som sektionschef i Uppsala. Med drygt tre månader på myndigheten betraktar hon fortfarande verksamheten med nya ögon och har inte drabbats av ”hemmablindhet”. Bland mycket annat är det en sak hon slagits av: bristen på den goda berättelsen om Arbetsförmedlingen. Avsnittets pedagogiska…
 
Då var vi igång igen! Tillbaka in i de lokala och delikata små guldkornens värld, där teorier flödar fritt. Insändarpersonligheter serveras från Norrbotten och Småland. Vi träffar Anti-Nikotina, ett plåttak med måsungar, OCD-Görgen och det återkommande brandlarmet. Det presenteras ett nytt inslag och som vanligt utlovas jinglar. Kul att DU lyssnar!…
 
Nästa vecka är det premiär för den mycket omtalade tredje, nyinspelade säsongen av klassiska kultserien Twin Peaks. Med detta i åtanke samlades nyhetsreporter Mårten Öhman samt sportreporter Marcus Löfström i poddrummet för att prata lite om förväntningarna inför vad som komma skall. Lyssna på avsnittet som mp3 genom att högerklicka här. Här är län…
 
AT:s sjungande reportrar Katrin Niklasson och Mårten Öhman tar ett grepp på Eurovision Song Contest i veckans Nyhetsprat. Vilka svenska låtar har vunnit tävlingen genom åren och vad har Robin Bengtsson för chans egentligen med sin låt I can’t go on? Svaren kommer både i toner och snack. Inslaget börjar lite annorlunda… http://www.alingsastidning.se…
 
Följ med in på bygget av Nolhaga parkbad. En kunnig trio guidar AT:s reporter Stefan Samuelsson mellan betongväggar och nya bassänger. Om- och tillbyggnaden av badet börjar närma sig halvtid och problemen med asbesten i huset är snart ett minne blott. De nya avdelningarna med familjebad, äventyrsbad och relax börjar ta form. Niclas Gren, platschef …
 
Rolf Björklund arbetar med chefsutveckling inom Arbetsförmedlingen sedan 2011 och har en bakgrund som både militär, rektor och konsult inom ledarskap och organisationsutveckling. I den här episoden ger Rolf sin syn på vilken roll cheferna har för kompetensutveckling och lärande i arbetet. Det pedagogiska perspektivet handlar om hur du får grundlägg…
 
I veckans Nyhetsprat får ni höra hur det går till när vi gör Dagens fråga, det stående inslaget med en minienkät i tidningen. Reportern Philip Mauritzson och webbredaktör Stefan Samuelsson gav sig ut i vårsolen i Alingsås och träffade flera trevliga människor som gärna svarade på vår fråga. Bilder på dem finns i lördagstidningen. Strax efter att de…
 
Vår podd Nyhetsprat är äntligen tillbaka – med senaste nytt om ägarbolagets rekonstruktion och med ett nytt inslag i tidningen. Webbredaktör Stefan Samuelsson har fått med sig redaktionschef Claes Svensson och reportern Mårten Öhman till mikrofonen. Claes informerar helt kort om företagets ansökan om förlängd rekonstruktion. Mårten berättar om det …
 
Malin Karlefors-Fredell är verksamhetssamordnare i Mo Norra Mälardalen, men också kompetenscoach. Dessutom var hon med i utvecklingsarbetet för ständiga förbättringar. Om hur dessa olika erfarenheter pratade vi så att tiden rann iväg och det blev två episoder. Detta är del 2, som även innehåller ett pedagogisk perspektiv om kognitiv återhämtning.…
 
Malin Karlefors-Fredell är verksamhetssamordnare i Mo Norra Mälardalen, men också kompetenscoach. Dessutom var hon med i utvecklingsarbetet för ständiga förbättringar. Om hur dessa olika erfarenheter pratade vi så att tiden rann iväg och det blev två episoder. Detta är del 1.Av enheten Kompetensutveckling
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2020 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login