Rättsfallet Inifrån offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Rättsfallet inifrån

Blendow Lexnova

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden+
 
I Rättsfallet inifrån kan du varannan vecka höra advokater berätta om utvalda rättsfall med sina egna kommentarer. Du får en inblick i fallen som Blendow Lexnova skriver om och de frågor som domen inte svarar på klargörs, som till exempel: Varför vann hen målet? Vad är den viktigaste slutsatsen av domen? Vad betyder domen för framtida fall? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Sedan några år tillbaka kan 36 § avtalslagen tillämpas på oskäliga bodelningsavtal. Advokat David Wedberg på Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB som företrädde en kvinna lyckades visa att hon haft begränsade möjligheter att tillvarata sin rätt med exsambon. Därför jämkades bodelningsavtalet. David Wedberg berättar om domen som ska prövas i hovrätt…
  continue reading
 
Ett litet polskt företag lyckades vinna mot arbetsmarknadens eget försäkringsbolag Fora i en tvist i Skiljenämnden för Arbetsmarknadsförsäkringar som väcker frågor om förhållandet mellan den fria rörligheten för tjänster och den "svenska modellen". Frågan gällde om europeiska bolag måste betala tjänstepension till Fora för verksamhet i Sverige när …
  continue reading
 
Efter en principiellt viktig dom i Svea nyligen blir det inte lika självklart att döma klimatdemonstranter som blockerar vägarna för sabotage. Lagmannen och ordföranden i målet Erik Lindberg berättar öppenhjärtigt i podden Rättsfallet inifrån varför det var så viktigt att ge ett tydligt besked i den här frågan. Hosted on Acast. See acast.com/privac…
  continue reading
 
Åklagaren berättade aldrig för den misstänkte och hennes försvarsadvokat att den läkare som hördes i målet satt häktad för grovt narkotikabrott. Nu när Högsta domstolen bestämt att målet måste tas om på grund av obalansen i processen berättar försvararen Sylvia Strid på Advokatgruppen i Malmö om förvåningen och besvikelsen över åklagaren och glädje…
  continue reading
 
Arbetstagaren gick lottlös från Patent- och marknadsdomstolen, men får i Patent- och marknadsöverdomstolen drygt 4,3 miljoner kronor samt en procent av framtida intäkter för produkter som använder det system för patientpositionering som han uppfunnit. I veckans avsnitt berättar arbetstagarens ombud, Magnus Tonell på Next Advokater, om målet. Hosted…
  continue reading
 
I början av året bytte justitieråden Petter Asp och Thomas Bull på Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen jobb med varandra för en tid. Hur känns det att döma i frågor som man inte är van vid? Borde rekryteringen till de högsta instanserna göras om? Vilka mål har varit mest spännande? Lyssna på ett öppenhjärtigt samtal med Petter …
  continue reading
 
Nyligen underkändes Skogsstyrelsens automatiserade handläggning kring avverkningar. Miljöjuristen Josia Hort på Naturskyddsföreningen berättar hur han lyckades vinna målet och varför juridiken kan vara ett effektivt sätt att påverka klimat och miljö. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Hur ska man bevisa att en förälder riskerar att föra bort barn utomlands? Det lyckades en mamma med i Högsta domstolen som kom med sitt avgörande strax före jul. Mammans ombud advokat Ninnie Eriksson-Laukkonen på Advokatbyrån Barn och Familj Sverige intervjuas om domen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Umeå tingsrätt är den första domstolen som nekar utlämning av brottmålsdomar som ska användas till bakgrundskontroller. Lagmannen Mikael Forsgren berättar hur han kunde neka ett företag med utgivningsbevis att få ut handlingarna. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
I det uppmärksammade slöjmålet förbjöds en kvinnlig trygghetsvärd att bära slöja med hänvisning till säkerhetsföretagets neutralitetspolicy. Arbetsdomstolen anser att policyn inte står i strid med förbudet mot diskriminering. Arbetsgivarens ombud, Lars Bäckström, berättar om målet i Rättsfallet inifrån och ger råd om vad arbetsgivare bör tänka på v…
  continue reading
 
De svenska spelbolagen står inför en ny situation sedan en spelare tillerkänts sex miljoner kronor av ett spelbolag efter en dom i Patent- och marknadsöverdomstolen strax före jul. Juridikprofessorn Jörgen Hettne tog sig an fallet ideellt och berättar om målet i Rättsfallet inifrån. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
En kommande prövning i Högsta domstolen kan leda till sänkta beviskrav och göra det lättare för patienter att få ersättning för patientskador. I Rättsfallet inifrån intervjuas patientens ombud Emelie Righammar, advokat och delägare på Atlas Advokater. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Justitierådet Petter Asp berättar i podden Rättsfallet inifrån varför HD nyligen avslagit en begäran om utlämning av en brottsmisstänkt till Ukraina. Medan resten av världen ser Ukraina som ett frihetskämpande land betonar HD krigets negativa inverkan på rättssystemet och risken för övergrepp. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more informa…
  continue reading
 
Fredrik Berndt, skattejurist på Svalner Skatt, har tillsammans med sina kolleger lyckats med konststycket att under samma tid få upp tre mål till prövning i högsta instans. Han berättar i Rättsfallet inifrån om målen, möjligheterna till rättvisa skatteprocesser och om skillnaden mot affärsjuridiska tvister i allmän domstol. Hosted on Acast. See aca…
  continue reading
 
I veckans avsnitt av podden Rättsfallet inifrån berättar advokat Anton Strand på Advokatfirman Defens om utmaningarna och hemlighetsmakeriet när han företrädde den broder som dömdes till livstids fängelse för att ha spionerat för Ryssland. ”Det har inte varit möjligt att inom byrån berätta detaljer som inte varit offentliga” säger han bland annat. …
  continue reading
 
Anna Rogalska Hedlund är juristen som med 300 ungdomar och föreningen Aurora bakom sig utmanar staten i klimatfrågan genom en unik process som nu pågår i tingsrätten. I Blendow Lexnovas podd Rättsfallet inifrån berättar hon om de juridiska utmaningarna. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Att köpa sig från rättegång utan att medge sitt fel kan vara ett minne blott. Kristianstads tingsrätt beslutade i veckan att en kvinna som drabbats av ett övergrepp i samband med en förlossning inte ska behöva nöja sig med ersättning från Region Skåne utan också kan kräva en prövning i domstol av om Europakonventionen har överträtts. Kvinnans ombud…
  continue reading
 
Att mäklare varnas och fälls för lockpriser är inte ovanligt. Men när en mäklare förlorade i tre instanser för att ha satt ett för högt pris förvånades många. Rättsfallet inifrån intervjuar hans ombud förbundsjuristen Emil Ericsson på Mäklarsamfundet om målet som vände i högsta instans. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Hur rättssäkra är egentligen Polisens säkerhetsprövningsintervjuer inför och under anställningen? Arbetsdomstolen sa nyligen nej till att låta fackliga förtroendemän medverka vid intervjuerna. Henric Ask, jurist på LO-TCO Rättsskydd företrädde kvinnan som höll på att gå miste om sin poliskarriär efter en intervju. Hosted on Acast. See acast.com/pri…
  continue reading
 
En man som tvångsvårdades och medicinerades mot sin vilja med läkemedlet Xeplion kan sätta stopp för det nuvarande systemet med tvångsmedicineringar. Han tillerkändes skadestånd i tingsrätten för att staten bröt mot Europakonventionen då någon överprövning av medicineringen inte erbjuds i Sverige. Rådmannen Magnus Wickman som dömde i målet intervju…
  continue reading
 
Under sommaren slog Högsta domstolen fast att det danska företaget Winefinder APS och dess svenska moderbolag inte bryter mot alkohollagen genom sin vinförsäljning i Sverige. Ett av ombuden för bolagen var advokat Oscar Björkman Possne på Mannheimer Swartling. Han berättar i Rättsfallet inifrån hur domen kommer att påverka alkoholförsäljningen i Sv…
  continue reading
 
Högsta domstolen har nu slagit fast att de restauranger som drabbades av nedstängning under pandemin inte har rätt till försäkringsersättning. I Rättsfallet inifrån intervjuas ombudet för det vinnande försäkringsbolaget Gjensidige – advokat Stefan Bessman på Westerberg & Partners Advokatbyrå. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more informat…
  continue reading
 
Högsta domstolen dömde nyligen sju personer som demonstrerat på riksdagens läktare i samband med en interpellationsdebatt för störande av förrättning. Två av de fem ledamöterna ville fria. I Rättsfallet inifrån ger två av försvararna i målet – advokaterna Linus Gardell och Deniz Ünal på Lewis Langley & Partners – sin syn på HD-avgörandet och svarar…
  continue reading
 
Hovrätten slår i en färsk dom fast att förnekandet av förintelsen på en högernationalistisk sajt var straffbart såsom hets mot folkgrupp. Åtalet drevs av Justitiekanslern. JK Mari Heidenborg intervjuas om avgörandet i Rättsfallet inifrån. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Tingsrätten ville inte fastställa faderskapet i ett fall där befruktning utanför moderns kropp skett efter det att mannen avlidit då det skulle kunna få stora arvsrättsliga konsekvenser. Rådmannen Fredrik Nydén som dömde i det unika målet intervjuas i Rättsfallet inifrån om hur domstolen resonerade. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more i…
  continue reading
 
En pappa som begärt föräldrapenning för ledighet med sin tolvårige son friades från bidragsbrott i hovrätten trots att han tagit igen arbetet i efterhand och fått full lön under ledigheterna. Pappan insåg vad som skulle krävas för att besegra Försäkringskassan och anlitade den kände advokaten Henrik Olsson Lilja som privat försvarare. Advokaten ber…
  continue reading
 
Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra ett mål som kan få stor betydelse för landets så kallade hemmasittare, alltså de barn och ungdomar som väljer att sitta hemma i stället för att gå i skolan. Fallet gäller en 15-årig pojke och Frida Larsson, advokat på Advokatbyrån Kaiding, berättar varför hon anser att tvångsåtgärder bör undvikas för hemmasit…
  continue reading
 
I ett vägledande beslut från Svea hovrätt utgjorde inte sjunkande bostadsrättspriser och risk för förlust vid försäljning i närtid ett giltigt skäl för att fortsätta hyra ut en bostadsrätt. Hovrättsrådet Lina Forzelius som var referent i målet berättar i vår podd Rättsfallet inifrån om fallet och vad vi kan dra för slutsatser av det. Hosted on Acas…
  continue reading
 
En pappa lade ut en film i två Facebook-grupper om hur hans son överlämnades till socialen för omhändertagande. Han dömdes för olaga integritetsintrång i den första så kallade sharentingdomen. Ängla Pändel, advokat och ordförande för Institutet för Juridik och Internet, kommenterar fallet och spekulerar om utvecklingen framöver för regleringen av s…
  continue reading
 
Tingsrätten gjorde fel som ansåg att två söner som nu är 12 och 14 år skulle hämtas av polis för att umgås med sin mamma. Pappans ombud advokat Anna Gecer på Advokatbyrå Rebecka Lagh berättar om målet där tingsrätten i sina ovanliga domskäl vill ge mamman domskäl för ”husfridens” skull trots barnens motstånd. Hosted on Acast. See acast.com/privacy …
  continue reading
 
Högsta domstolen slår i en färsk dom fast att en replika av ett automatvapen som lades ut av polisen inte kunde leda till fällande dom för synnerligen grovt vapenbrott. Det fanns nämligen aldrig någon risk för brottets fullbordan. En av de tilltalades försvarsadvokater - advokat Peter Ataseven på Advokatbyrå Lexseven AB - intervjuas om fallet och d…
  continue reading
 
För första gången har en domstol fällt ett förhandsavtal om bostadsrätt med stöd av 36 § avtalslagen. Advokat Cecilia Laveson på Scheiman Advokatbyrå AB som var det vinnande ombudet berättar om sin strategi i Rättsfallet inifrån. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Trots avsaknad av regler om ersättning för avverkningsförbud i artskyddsförordningen dömde Högsta domstolen ut miljonbelopp till ett skogsbolag. Ombud för skogsbolaget var advokat Nils Larsson på Strandahl Advokater intervjuas i Rättsfallet inifrån om målet och vad den betyder för markägarna framöver. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more…
  continue reading
 
Skatteverket ansåg att när ljusspelet och musiken sattes igång gällde 25 procents moms mot normalt 6 procent för idrott. Men Patrik Hallman och Mikaela Söderlund på skattebyrån CauseyWestling berättar i Rättsfallet inifrån hur de lyckades övertyga kammarrätten om motsatsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Nu står det klart att den jurist som orsakade att en trädfällare dömdes att betala 4,6 miljoner kronor i stället för 350 000 hade rekommenderats av trädfällarens motpartsadvokat. Advokatsamfundets tidigare ordförande Bengt Ivarsson som är kritisk till båda ombudens agerande intervjuas i Rättsfallet inifrån. Hosted on Acast. See acast.com/privacy fo…
  continue reading
 
En 49-årig kvinna friades från smitning och grovt rattfylleri då hon anses ha kört i sömnen i flera mil och krockat med ett hus. Hennes försvarsadvokat Anita Odenius berättar om det unika fallet i Rättsfallet inifrån. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Domen som gav en kvinna 100 000 kronor i skadestånd av staten sedan hon filmats med dold kamera i en SVT-dokumentär om vaccimotståndare har skakat om mediebranschen. Kritiker menar att det försvårar den granskande journalistiken. I Rättsfallet inifrån berättar professor Mårten Schultz om hur domen ska tolkas. Hosted on Acast. See acast.com/privacy …
  continue reading
 
Förbudet mot dubbelbestraffning är åter i Högsta domstolen tio år efter att HD prövade skattetilläggen. Den här gången gäller det frågan om ett godkänt strafföreläggandet för uteblivet upprättande av årsredovisning hindrar åtalat för bokföringsbrott. Den åtalade kvinnans försvarsadvokat Martin Larsson på Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB berät…
  continue reading
 
När en arbetstagare varnas på jobbet går beslutet inte att överklaga. Men en typ av överprövning är att väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren och få varningen underkänd. Det gjorde en överläkare i Göteborg och vann i det första målet i sitt slag. Hans ombud advokat Kristofer Munde berättar om fallet i Rättsfallet inifrån. Hosted on Acast. See ac…
  continue reading
 
Integritetsskyddsmyndigheten kan få mycket att göra framöver om Högsta förvaltningsdomstolen ändrar praxis för möjligheten att överklaga beslut från myndigheten. I två fall ska HFD avgöra om IMY:s beslut att inte inleda tillsyn och beslut om att avsluta tillsynsärenden ska kunna överklagas. David Törngren, rättschef på IMY intervjuas om konsekvense…
  continue reading
 
I ett mål om diskriminering som AD tog ställning till i slutet av förra året var det för ovanlighetens skulle fråga om en interntillsättning där en man anställdes framför två kvinnor. Kvinnornas ombud - Marie Nordström på LO-TCO Rättsskydd – berättar i podden Rättsfallet inifrån varför det försvårade möjligheterna att vinna målet. Hosted on Acast. …
  continue reading
 
Vad får Högsta domstolens fällande dom mot pappan som tog en bild av sin dotter utan samtycke för konsekvenser? Finns det något utrymme kvar för undantaget i lagen om kränkande fotografering? I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån intervjuas mannens försvarsadvokat Leif Ericksson. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Förvaltningsrätten slog i förra veckan fast att det var rätt av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, att stoppa företaget Verifieras publicering av domar som rör tvångpsykiatrisk vård och missbruksvård. Hittills har företag som sysslar med bakgrundskontroller kunnat skydda sig med utgivningsbevis men inte nu längre. David Törngren, rättschef på IMY i…
  continue reading
 
Miljöjuristen Margaretha Svenning fick Högsta domstolen att riva upp ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen på grund av jäv. Maken till en av domarna i Mark- och miljööverdomstolen visade sig nämligen vara en topptjänsteman inom Vattenfallkoncernen som var part genom ett bolag i processen. Hör Margaretha Svennings berättelse om kampen för att st…
  continue reading
 
När en 14 kilo tung meteorit hittades på en fastighet utanför Enköping inleddes en unik tvist om äganderätten mellan markägaren och upphittarna. Det finns ingen lagstiftning att luta sig mot men tingsrätten gav till slut upphittarna rätt till meteoriten. Deras advokat Tomas Fjordevik på Foyen berättar om utmaningarna med fallet. Hosted on Acast. Se…
  continue reading
 
HD bestämde nyligen att två män skulle få fyra i stället för sex års fängelse för grova narkotika- och vapenbrott på grund av deras medverkan i utredningen. En av männens försvarare advokat Kristofer Stahre på Stahre Persson Advokatbyrå tror att domen kan få stor betydelse när det gäller att bryta tystnadskulturen. Han intervjuas om fallet i veckan…
  continue reading
 
De boende i Kallinge och Ronneby som genom dricksvattnet fick i sig höga halter PFAS-ämnen som på sikt kan skada kroppen nekades ersättning av det ansvariga kommunala va-bolaget i hovrätten. Nu får HD avgöra om de drabbade ska få en ny prövning. Frågan gäller om de höga halter av PFAS som de boende fått i sig ska räknas som personskada. Ett av ombu…
  continue reading
 
Det var fel att utesluta en aktiv Sverigedemokrat ur Transportarbetareförbundet. Det kom hovrätten fram till. Hur ska man tolka domen och vad får den för betydelse för fackförbundens oberoende framöver? Det är några av frågorna som besvaras av Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt. https://www.lexnova.se/bloggar/fackets-uteslutning-av-sd-ar…
  continue reading
 
Högsta förvaltningsdomstolen stoppade två skånska kommuners beslut att förbjuda elever och personal i för- och grundskola att bära huvudduk och liknande klädesplagg. I veckans avsnitt möter ni advokat Anwar Osman på Advokatbyrån Dubio i Stockholm som tog fajten mot slöjförbudet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide