International Relations offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Vilken roll spelar politiken för näringslivets klimatomställning? Och hur skiljer sig dagens klimatomställning från tidigare strukturella omställningar? Medverkande Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet Fredric Bauer, fil.dr, Institutionen för teknik o…
  continue reading
 
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg besöker SNS i samband med en rapportlansering om riskfaktorer för och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor. Medverkande Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Arizo Karimi, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet Andreas Lindman, enhet…
  continue reading
 
Regeringen har gett AI-kommissionen i uppdrag att analysera och ge förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation. Medverkande Carl-Henric Svanberg, ordförande, svenska AI-kommissionen. Han är styrelseordförande på AB Volvo och har tidigare varit bland annat vd på Ericsson och…
  continue reading
 
Hur bör framtidens energisystem utformas för att möta klimatmålens krav och samtidigt ge trygg energiförsörjning? Det har SNS belyst under det treåriga forskningsprojektet Framtidens energisystem. Medverkande Anja Alemdar, chef Public Affairs, Vattenfall Henrik Bergström, chef Public Affairs, Ellevio Karl Björklund, chef för trygg energiförsörjning…
  continue reading
 
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson kommenterar en ny rapport om matchning mellan läkare och patienter i digital vård. Medverkande Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister Amanda Dahlstrand, Assistant Professor, University of Zürich Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektö…
  continue reading
 
En åldrande befolkning med växande vårdbehov riskerar att skapa allt större resursutmaningar för hälso- och sjukvården. Medverkande Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, Göteborgs universitet Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin, ordförande Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) och styrelseledamot DLF Stockholm Iréne Nilsson Carlsson, …
  continue reading
 
Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. Före jul presenterade regeringen sin klimathandlingsplan som beskriver hur det klimatpolitiska arbetet under deras mandatperiod ska bidra till detta mål. Handlingsplanen har väckt stort intresse men även mött stark kritik från oppositionen. Medverkande Jytte Guteland (S), ledamot i miljö- och jordbruk…
  continue reading
 
Early interventions are important to prevent the onset of criminal behavior. But how much is it possible to affect the choices an individual makes in life? What is the impact of behavioral programs that focus on young people's decision making? Participants Gunilla Dobrin, founder and method developer, rePULSE Jenny Kärrholm, director of research an…
  continue reading
 
Hur påverkas incitamenten till arbete av socialförsäkringens utformning? Och vilken betydelse har välfärdssystemen för att utjämna inkomster mellan grupper och över tid? Om det forskar Lisa Laun, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), ledamot i Finanspolitiska rådet och finalist till …
  continue reading
 
Återuppbyggnaden av det civila försvaret har påbörjats och många privata aktörer ansvarar i dag för flera viktiga samhällsfunktioner. Många frågor behöver lösas kring hur näringslivets försörjningsberedskap bäst kan stärkas. Medverkande Pär Malmberg, Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap (N 2022:08). Pär är även doktorand inom samhälls…
  continue reading
 
Hur effektivt är det att sätta upp övervakningskameror? I vilken utsträckning påverkar polisens insatser brottsligheten? Och hur kan vi veta om det är värt att satsa resurser på dessa åtgärder eller om de skulle göra mer nytta på andra områden? Medverkande Torsten Elofsson (KD), rättspolitisk talesperson och ledamot i justitieutskottet Lena Klasén,…
  continue reading
 
Vilka svar ger forskningen på vad som kan göras för att krossa gängen och bryta brottsutvecklingen? Och hur är det att forska om de frågor som står högst upp på den politiska agendan? Om det berättar Amir Rostami, polis och professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle, och en av finalisterna till SNS-priset 2023. Samtalet genomförs inom ramen för …
  continue reading
 
Under de senaste decennierna har högskolesystemet kraftigt byggts ut. Antalet studenter vid svenska lärosäten har fördubblats från mitten 1990-talet och flera högskolor har ombildats till universitet. Tillströmningen av studenter har främst skett till de nya universiteten. Medverkande Douglas Brommesson, professor i statsvetenskap, Linnéuniversitet…
  continue reading
 
I 2024 års Konjunkturrådsrapport undersöker fyra nationalekonomer under ledning av professor Lars Persson faktorer som påverkar produktivitetsutvecklingen i näringslivet, med fokus på Sverige. Rapporten kommenteras av Benjamin Dousa, Företagarnas nya vd, och Heléne Mellquist, som i januari tillträder som Executive Vice President och Chief Operating…
  continue reading
 
Martin Kragh är docent i ekonomisk historia och biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. I samband med Rysslands invasion av Ukraina blev han genast en av medias mest efterfrågade experter. Under föreläsningen berättar han om sin forskning om Ryssland och Östeuropa och sina insatser för att öka allmänhetens …
  continue reading
 
I ett alltmer jämställt Sverige förväntas både kvinnor och män kombinera arbetsliv och föräldraskap. Men många pappor tar ändå inte ut någon föräldraledighet och generellt sett ökar barnlösheten bland män. Medverkande Lina Aldén, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet Joa Bergold, gruppchef för Samhällspolitiska enheten, LO Anne Boschini, pro…
  continue reading
 
Sedan energikrisen 2022 har ambitionen om en gemensam europeisk elmarknad ofta ifrågasatts, inte minst i Sverige. Medverkande Mårten Bergman, ansvarig transmission och elmarknad, Svenska kraftnät Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN Jussi Jyrinsalo, Seni…
  continue reading
 
Avskiljning och lagring av koldioxid genom BECCS och CCS kan bli avgörande för att nå klimatmålen. Men hittills har det funnits svaga drivkrafter att införa sådan teknik. I en ny SNS-rapport förklarar tre forskare varför. Medverkande Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige Malin Dahlroth, vd och koncernchef på Sysav Anders Egelrud…
  continue reading
 
Hur stor är skillnaden mellan rika och fattiga? Har världen blivit mer ojämlik? Är Sverige världens jämlikaste land eller har klyftorna ökat mer här än någon annanstans? Medverkande PM Nilsson, tillträdande VD på tankesmedjan Timbro. PM Nilsson var tidigare chef för ledarredaktionen på Expressen och politisk redaktör på Dagens industri. Han var äve…
  continue reading
 
Allt fler förespråkar att ge brottsbekämpande myndigheter kraftigare verktyg för att kunna samla in information och utreda brott. Verktygen kan leda till effektivare brottsbekämpning, men samtidigt få konsekvenser för den personliga integriteten. Medverkande Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet och tidigare expert i statens of…
  continue reading
 
Samtal om mångfald och inkludering med Karl Wennberg, finalist till SNS-priset 2023. Mångfald och inkludering lyfts ofta fram som en prioriterad fråga av företag, både av rättvise- och lönsamhetsskäl. Karl Wennberg presenterar ny forskning om betydelsen av kulturell mångfald på ledningsnivå i det svenska näringslivet. Han delar också med sig av sin…
  continue reading
 
Hur ser riksdagens största partier på framtidens skattepolitik? Och vilka intryck tar de av lärdomarna inom skatteforskningen? Medverkande Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Niklas Karlsson (S), ordförande i riksdagens skatteutskott Eric Westroth (SD), riksdagsledamot och ledamot i skatteutskottet Niklas W…
  continue reading
 
Svenska institutioner har visat sig vara sårbara för infiltration, korruption och välfärdsbedrägerier. Hur ser problemen ut på kommunal nivå? Vilka branscher är särskilt utsatta? Och hur kan samhället stärka sin motståndskraft? Medverkande Per-Erik Ebbeståhl, trygghetsdirektör i Malmö stad Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje C…
  continue reading
 
Mycket stora resurser har tillförts högre utbildning och forskning på senare år. Men har tillskotten resulterat i högre kvalitet? Hur väl rustade är lärosätena idag att möta kommande utmaningar? Medverkande Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet Anna Ekström, tidigare utbildningsminister (S) och nu bland annat ledamot i utbil…
  continue reading
 
Anhörigas obetalda omsorgsarbete utgör en viktig del av omsorgen om äldre. Ofta behöver det balanseras med det egna förvärvsarbetet. Hur påverkas inkomster, hälsa och arbetsdeltagande hos medelålders män och kvinnor? Medverkande Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande, Hemfrid Maria Pahlberg, verksamhetsutvecklare för anhöriga, Skellefteå…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide