Anders Thoresson offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Utvecklingen av artificiell intelligens förändrar journalistiken på åtminstone tre plan. På redaktionerna får reportrar och redaktörer nya verktyg för att producera journalistik. Tekniken kommer också att förändra journalistikens möte med omvärlden, till exempel presentationen för publiken eller förutsättningarna för annonsaffären. Och slutligen är…
  continue reading
 
Dilsa Demirbag-Sten brukar hänga på både Boston Dynamics och Linköpings Universitets webbplatser för att få inspiration till tankar om vart ny teknik kan leda mänskligheten. – Vi kommer kunna använda våra mänskliga förmågor på helt nya sätt – kreativitet, kritiskt tänkande, omdöme och fantasi – för att lösa stora problem och utmaningar, säger hon. …
  continue reading
 
Innovation tillsammans med användarna istället för innovation åt dem. Så kan grundtanken med “living labs” sammanfattas. Elena Malakhatka är forskare på Chalmers, och både bor och jobbar i HSB Living Lab i Göteborg där hon studerar energisystem, livsmedelsförsörjning och välmående. – Nästan varje kvadratmeter är en del av en forskarstudie, på ett e…
  continue reading
 
Marcus Matteby beskriver sig själv som en visionär som vill vara med och bygga ett bättre samhälle och stärka välfärden. Och som digitaliseringsdirektör i Sundsvall kommun är det knappast en överraskning att de digitala verktygen är viktigt i det bygget. Sättet han vill använda tekniken på kallar han för kollektiv digitalisering – konkretiserad gen…
  continue reading
 
Hur värnar vi rättssäkerheten i ett samhälle där allt fler beslut fattas automatiskt? Kring den frågeställningen kretsar Charlotta Kronblads forskning vid Handelshögskolan i Stockholm. – Nu forskar jag om vad som händer i gränslandet mellan juridik, teknik och organisation. Det är ett spännande möte i ett nytt forskningsområde som är med och skapar…
  continue reading
 
Med lanseringen av ChatGPT gjorde OpenAI de generativa språkmodellerna till en central del av det offentliga samtalet om artificiell intelligens. Men vad är egentligen en generativ språkmodell – och hur går det till när man lär datorer att hantera mänskligt språk? Svarar på de frågorna gör Francisca Hoyer. Hon leder AI Swedens arbete med språktekno…
  continue reading
 
Journalistiken behöver förhålla sig till artificiell intelligens på flera sätt. Det är en teknikutveckling som behöver bevakas, samtidigt som artificiell intelligens också erbjuder nya sätt att både göra journalistik och tjäna pengar på den. Det här avsnittet handlar om den nya verktygslåda som AI erbjuder journalister och redaktioner. Gäster i sam…
  continue reading
 
Alla svenska kommuner behöver förbereda sig för en framtid där fler kommuninvånare ska förses med samhällsservice utförd av färre anställda. “AI kommer att vara en viktig del för att det ska vara möjligt. Men det är ett nytt verktyg som vi inte behärskar än,” säger Frédéric Rambaud digitaliseringsstrateg i Strängnäs kommun. Så hur förhåller man sig…
  continue reading
 
“Transparent but incomprehensible”. Det är titeln på Jacob Dexes avhandling vid KTH. Forskningen handlar om en av de stora nutidsfrågorna kopplad till datadrivet beslutsfattande och andra processer där analys av data utgör grunden. En viktig slutsats är att “transparens” bör ses som ett verktyg, snarare än ett mål i sig självt. Transparens om den u…
  continue reading
 
Hur kan små och medelstora företag förhålla sig till artificiell intelligens? Med den frågan startar avsnittet där Pontus Wärnestål är tilllbaka som gäst i Digitalsamtal. “Som ett designmaterial” är ett av hans svar, och gör liknelser mellan olja på en målarduk eller lera på en drejskiva: – Vi behöver förstå hur materialet beter sig, vad som går at…
  continue reading
 
Att inspektera det kommunala vägnätet i en kommun av Helsingborgs storlek är en tidskrävande process. Ungefär en gång per år gjordes tidigare en översyn av de 60 mil bilväg och de 30 mil gång- och cykelbanor som kommunen ansvarar för. Med hjälp av artificiell intelligens sker det nu istället varannan vecka.– Tidigare hade vi personal som åkte runt …
  continue reading
 
Fotostationen på Wargön Innovation där plagg fotograferas innan bilderna annoteras.Några av aktörerna i AI för cirkulärt mode är kanske inte de man i första hand förväntar sig hitta i ett innovationsprojekt om artificiell intelligens. Men när fokus inte är på tekniken i sig själv utan hur den kan bli ett verktyg för att lösa problem blir det uppenb…
  continue reading
 
"AI och forskning" handlar ofta om forskning om AI. När Digitalsamtal åker till Lysekil blir det istället ett samtal om forskning med AI.Jonas Hentati Sundberg forskar i marinekologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Hans övergripande frågeställning är hur vi människor bättre kan förvalta de marina ekosystem som vi hämtar olika typer av resurs…
  continue reading
 
Några ombokade intervjuer gjorde att sommaruppehållet blev ett par veckor längre än planerat. Men i nästa vecka är Digitalsamtal tillbaka igen. Och därefter blir det nya avsnitt varannan eller var tredje vecka.I det här korta insticket vill jag bara passa på förtydliga från vilken utgångspunkt jag kommer göra podden framöver:Efter att i många år jo…
  continue reading
 
"Vi brukade bara samla in hälsodata när någon känner sig sjuk. Ny teknik gör det möjligt att samla in data också när vi mår bra," säger Mark Wolff, chief health analytics strategist på SAS Institute, en av deltagarna på Future of Democracy i Helsingborg.Och med möjligheten att samla in data också när vi är friska får vi en baslinje att jämföra oss …
  continue reading
 
Flera av Digitalsamtals gäster lyfte i avsnitten inför Future of Democracy på H22 i Helsingborg just Helsingborgs stad som en föregångare vad gäller digitalisering av offentlig sektor. Efter konferensen passade vi därför på att sätta en mikrofon på Helsingborgs digitaliseringsdirektör Martin Güll för att få veta hur staden jobbar.En del är att byta…
  continue reading
 
Internetstiftelsen gör varje år den stora enkätundersökningen Svenskarna och internet. Och när det är valår kommer en valspecial.Utgångspunkten för avsnittet med Jannike Tillå, Vice President Communications & Public Benefit på Internetstiftelsen, och Carl Heath, senior forskare på RISE, är årets upplaga av valspecialen. Det innebär ett samtal som b…
  continue reading
 
"Tekniken står aldrig still. Det är det som är så spännande och kittlande, att det hela tiden finns nya utmaningar och nya stenar att vända på."Det säger Judith Wolst, som tillsammans med Aurore Belfrage gästar Digitalsamtal/Future of Democracy. Tillsammans är de aktiva i SusTechable, en plattform där de vill göra det tydligt att och hur ny teknik …
  continue reading
 
Det 250:onde avsnittet av Digitalsamtal är ett avsnitt som pyr av frustration. “Jag är frustrerad eftersom jag tycker att det går för sakta. Om vi missar det här gamblar vi med hela välfärdens framtid,” säger Johan Magnusson, professor vid institutionen för tillämpad IT på Göteborgs Universitet och föreståndare för SCDI, The Swedish Center for Digi…
  continue reading
 
"För många i offentlig sektor fokuserar på att göra på rätt sätt, men det innebär inte nödvändigtvis att man gör rätt saker. Det finns inget direkt samband däremellan."Jon Simonsson är ordförande för Komet, Kommittén för teknologisk innovation och etik, och efterlyser i avsnittet mer av en försökskultur i det offentliga Sverige. Han hämtar inspirat…
  continue reading
 
"Vilken ny förståelse skulle du som vd få om du hade tid att sätta dig en stund med var och en av företagets 15000 anställda?"Ett intressant tankeexperiment?Eller något som faktiskt går att genomföra i praktiken?Det senare, menar Oscar Stege Unger och Kye Andersson, två av grundarna till Canucci.Deras svar på Future of Democracys övergripande fråga…
  continue reading
 
"Utvecklingen måste drivas från verksamheternas perspektiv. Vi kan inte sitta och vänta på att någon ska komma med lösningar till oss. Var ser vi en nytta, vad skulle vara hjälpsamt för oss?"Det säger Pia Molander Wistam, tidigare socialdirektör i Norrtälje kommun.Med i avsnittet är också Louise Callenberg, vd på konsultföretaget Singula och med en…
  continue reading
 
"En av vårdens stora utmaningar är att det behövs mer personal. Den avlastning som vi kan få från AI och annan teknik spelar jättestor roll."Det säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och exemplifierar med radiologin: "Där det skapas enorma mängder data och som tekniken kan hjälpa oss att hantera mycket snab…
  continue reading
 
"Hur moderniserar vi Sverige med ny teknik och på ett hållbart sätt?" Det är den övergripande frågeställningen som Future of Democracy tar sig an. Det är också den frågeställning som kommer fungera som en fond för Digitalsamtal under de kommande veckorna.I det första avsnittet på resan fram till den 13 juni, och nästa upplaga av Future of Democracy…
  continue reading
 
Redigeringsprogrammet Hindenburg är startat!Det 243:e avsnittet av Digitalsamtal publicerades i juli 2021 – och först nu dyker det 244:e avsnittet upp på internet. Det som var tänkt som ett sommaruppehåll blev betydligt längre än så. Men nu är det dags för comeback!Inledningsvis blir det i ett annat format än tidigare. Fram till sommaren kommer Dig…
  continue reading
 
När läkaren Fabian Ruben lät sitt yrke möta intresset för elbilar blev resultatet vårdcentralen Hälsa Hemma. Tillsammans med sina medgrundare tror han på en framtid där läkaren kommer hem till patienten igen, precis som innan vårdcentralerna blev det normala.I veckans avsnitt, det sista innan Digitalsamtal tar sommaruppehåll, berättar han om teknik…
  continue reading
 
Veckans avsnitt av Digitalsamtal handlar om artificiell intelligens, riskerna med skevheter i träningsdata, tillämpningar som gynnar många – och om den ideella organisationen Women in AI, WAI.Gäster är Ivana von Proschwitz och Vinuta Magal Shreenath, båda engagerade i Women in AI. De berättar om varför WAI behövs och om de frågor som organisationen…
  continue reading
 
Veckans avsnitt tar oss med in bakom kulisserna i spelens värld. Gäst är Tommy Norberg. Han har jobbat som level designer hos några av Sveriges största spelutvecklare, och är idag utbildare på The Game Assemblys yrkeshögskola.I avsnittet berättar han om vad level design handlar om, vad som krävs för att skapa flyt i spelupplevelsen och om hur tusen…
  continue reading
 
Foto: Mikael WallerstedtVeckans Digitalsamtal handlar om EU-projektet Big Picture, en stor satsning på det som kallas för digital patologi.Bengt Persson, professor i bioinformatik vid Uppsala Universitet och föreståndare för National Bioinformatics Infrastructure Sweden, är gäst i avsnittet. Han berättar om vad digital patologi är, hur artificiell …
  continue reading
 
I veckans avsnitt av Digitalsamtal är Wilhelm Landerholm gäst. "Mattenörd" är epitetet han sätter på sig själv – och matematikkunnandet använder han för att utveckla modeller över kollektivtrafik.Samtalet handlar om hur det går att ta sig an kollektivtrafik som en matematisk utmaning, om samspel mellan människa och teknik och i slutänden en bättre …
  continue reading
 
Begreppet ”sjukvårdens digitalisering” handlar oftast om journalsystem, om AI-baserade verktyg som ger stöd i när diagnoser ska ställas och andra avancerade och stora system. Men det finns också en mer patientnära och vardaglig användning av teknik: I mötet mellan läkare och patient på en vårdcentral. Här blir tekniken ett verktyg i det informella …
  continue reading
 
Förra avsnittet handlade om offentlig sektor och programkod ur ett helikopterperspektiv. Den här veckan blir Digitalsamtal mer konkret, där Maria Dalhage berättar om Arbetsförmedlingens arbete med öppen data och öppen källkod.JobTech Development är namnet på den utvecklingsenhet hos Arbetsförmedlingen där Maria Dalhage jobbar som projektledare för …
  continue reading
 
Hur jobbar offentlig sektor bäst med utveckling av programkod? Om Jan Ainali får frågan är svaret "genom samarbete". I veckans avsnitt av Digitalsamtal förklarar han varför.Foundation for Public Code är allmännyttig, ideell förening med säte i Nederländerna. Där har Jan Ainali rollen som Codebase Steward. Efter flera år på Wikimedia Sverige arbetar…
  continue reading
 
I februari 2019 handlade avsnitt 169 av Digitalsamtal om hur startup-tänk skulle ge skjuts åt Malmös digitalisering. Den här veckan återvänder vi för att följa upp hur det gick.Precis som för två år sedan är det Malmö stads digitaliseringschef Maria Stellinger Ernblad som är gäst tillsammans med Måns Adler, som leder Malmö Civic Lab.Ambitionen med …
  continue reading
 
Vägen mot nollvisionen innehåller massor av teknikutveckling. Veckans Digitalsamtal gästas av Cecilia Sunnevång, global forskningschef på Autoliv, och Stefan Candefjord, som forskar i digital hälsa på Chalmers.Avsnittet handlar om forskningsprojektet COPE, Connected Occupant Physiological Evaluation. Med hjälp av uppkopplade sensorer blir det möjli…
  continue reading
 
I första avsnittet 2021 gör Digitalsamtal en utblick mot framtiden. Gäst är Kalle Johansson. Han är professor i nätvärksreglering på KTH – men också föreståndare för den nya stora forskningssatsningen Digital Futures. Och det är om den som samtalet handlar.Syftet med Digital Futures, där även Stockholms Universitet och RISE deltar, är att utforska …
  continue reading
 
Veckans avsnitt är ytterligare ett om it-säkerhet. För några veckor sedan handlade Digitalsamtal om säkerhet i ett slutanvändarperspektiv, när Jonas Lejon var med i podden.Den här gången är Peter Jonegård gäst. Han är enhetschef inom CERT-SE på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Samtalet handlar bland annat om vad beslutsfattare i både pr…
  continue reading
 
Med digitaliseringen förändras hur forskningen inom många ämnesområden bedrivs. Livsvetenskaperna, life science, är ett exempel på det.I slutet av oktober tillkännagav Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse en satsning på det området: 3,1 miljarder kronor som över tolv år ska användas för att bygga upp en svensk forskningsmiljö för datadriven livsvet…
  continue reading
 
Bara de senaste veckorna har media rapporterat om två omfattande och allvarliga nätverksintrång. I Sverige drabbades säkerhetsföretaget Gunnebo och i Finland stals patientjournaler. Hur kan det här hända?I veckans avsnitt är cybersäkerhetsexperten Jonas Lejon gäst. Han får svara på frågan om varför digital säkerhet är så svårt. Svaret är mångfacett…
  continue reading
 
Säkrare. Miljövänligare. Effektivare. Det är tre av målen som Trafikverket har för framtidens transporter. Och med digitaliseringen får myndigheten en helt ny verktygslåda till sitt förfogande. Olof Johansson är programchef för digitaliseringen av vägtransportsystemet på Trafikverket. I veckans avsnitt berättar han bland annat om hur nyttan med tek…
  continue reading
 
Under våren kastade covid-19 många arbetsplatser rakt in i en ändlös rad av digitala möten och konferenser. Och i många fall med bra eller åtminstone helt okej resultat. "Det här fungerade ju faktiskt" var en återkommande kommentar som hördes på många håll. Men tillbaka efter sommaren, när digitala möten fortsätter vara det nya normala, har en viss…
  continue reading
 
Hampus Jakobsson. Foto Anna Hållams"Teknik gör saker och ting möjligt, men det är kultur och lagstiftning som avgör om tekniken kommer att användas."Det säger Hampus Jakobsson. Han är serieentreprenör, och var bland annat en av grundarna till Malmöbolaget The Astonishing Tribe som hjälpte Google med utseendet på Android i operativsysteme…
  continue reading
 
Sommarens stora snackis i AI-kretsar var GPT-3, en ny språkmodell från amerikanska OpenAI. Gäst i höstpremiären av Digitalsamtal är Anders Sandberg. Han hjälper oss att förstå vad GPT-3 är, hur språkmodellen fungerar och vilka möjligheter och utmaningar den ger.I grund och botten är en språkmodell en typ av artificiell intelligens som låter datorer…
  continue reading
 
Sista gästen innan sommaruppehållet är Jennifer Radin, från det amerikanska forskningsinstitutet Scripps. Avsnittet handlar om forskningsstudien Detect, som utifrån data som samlas in från smarta klockor och andra aktivitetsmätare hoppas kunna ge svar på bland annat var sjukdomar som covid-19 är på väg att blossa upp. Kunskap om det, med kort tidsf…
  continue reading
 
140 miljarder kronor. När DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, räknade på potentialen hos artificiell intelligens för offentlig sektor var det beloppet som stod på sista raden.Veckans gäst är Patrick Eckemo, senior advisor på DIGG. Han berättar bland annat hur man räknar på potentialen i AI, ger exempel på hur de stora effekterna uppnås och b…
  continue reading
 
I mars publicerade Karin Linder och Brit Stakston en debattartikel i Dagens Samhälle, med rubriken Låt folkbiblioteken bygga medborgarnas digitala bildning och förmåga.Den här veckan är de gäster i Digitalsamtal, för ett avsnitt om digitalisering, demokrati, samhälle – och biblioteken, där samtalet främst kretsar kring frågan om vad bibliotekens ro…
  continue reading
 
I slutet av mars lanserade 1177 en chattbott som svarar på frågor om covid-19. I veckans avsnitt svarar Hans van den Brink på frågor om chattbotten.Han jobbar med digitaliseringsfrågor på Västra Götalandsregionen och ledde utvecklingsarbetet med botten. I samtalet berättar han bland annat om hur chattbottar kan göra nytta i vården och hur de kan tä…
  continue reading
 
Veckans gäst är Maria Hedlund, lektor i statsvetenskap, vid Lunds Universitet. Avsnittet handlar om artificiell intelligens och ansvarsfördelning, ett ämne som hon forskar om. Men också om den nya kurs om AI för samhällsvetare som LU för första gången ger till hösten och som hon varit med och tagit fram.Har du synpunkter på samtalet, frå…
  continue reading
 
Runt om i världen försöker forskare förstå corona och hitta sätt att hantera viruset och dess konsekvenser. En del av det arbetet handlar om att skapa modeller av sjukdomen i sig, eller av hur samhället påverkas av det. Frank Dignum, professor vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå Universitet, ägnar sig åt det senare.Han leder ett europeiskt…
  continue reading
 
Rädda liv, rädda samhället, rädda näringslivet. Det är målet när Hack The Crisis går av stapeln till helgen. Hackathonet genomförs av DIGG och Hack for Sweden och är ett regeringsuppdrag med målet att hitta lösningar som på många olika plan kan bidra i kampen mot covid-19.Gäst i avsnittet är projektledaren Ann Molin, som bland annat har en uppmanin…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2023 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor