Regeringens Coronastöd

29:23
 
Dela
 

Manage episode 256650432 series 2640189
Av Robert Lindblad upptäckt av Player FM och Player FMs grupp - upphovsrättigheterna ägs av publiceraren, inte Player FM. Ljudet streamas direkt från deras servrar. Tryck på Prenumerera knappen för att hålla koll på uppdateringar i Player FM, eller klistra in flödets webbadress i andra podcast appar.

Målet med denna podd

 • Gå igenom de beslutade förslagen
 • Förklara vad som kan vara till nytta för företagare respektive anställd
 • Bredare tips hur vi kan agera kommer i nästa podd

Förslag kontra beslut

 • Beslut taget 19 mars om slutligt förslag.
 • Formellt beslut tas 6 april (därav datumet 7 april i vissa åtgärder)
 • Riksdagen är enig så det kommer gå igenom med all sannolikhet

Sjukpenning

Hur sjukpenning normalt fungerar
 • Dag 1 är karensdag = ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivare
 • Dag 2-14 (kalenderdagar - INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön)
 • Dag 8 måste sjukintyg presenteras
 • Dag 14+ = Försäkringskassan tar över och betalar ut sjuklön till den anställde (ca 80% av lönen - arbetsgivaren betalar ingenting
 • Kan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar mer
Karensavdrag slopas
 • Nu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden
 • Man ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagar
 • Gäller från 11 mars - kan söka retroaktivt
 • Gäller till 31 maj - med möjlighet till förlängning
Slopat krav på läkarintyg
 • Behövs inte läkarintyg på 8e dagen
 • Slopandet gäller från 13 mars
 • Upphör när regeringen så säger
 • För att avlasta sjukvården
Sjukpenning till egenföretagare
 • Enskilda firmor och Handelsbolag - Privatpersoner med F-skatt
 • Normalt 7 karensdagar (faktiskt bättre än om man har AB där man får "betala sig själv" i 14 dagar)
 • Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar
 • Samma period 11 mars-31 maj
Ersättning för sjuklönekostnader
 • Sedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnader
 • Skriver med på arbetsgivardeklarationen varje månad
 • Får tillbaka ett belopp på våren året efter
 • Nu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-maj
 • Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av staten
 • Inga detaljer hur detta fungerar praktiskt - får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senare.

Korttidspermittering/Korttidsarbete

Planen om korttidsarbete
 • 2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbete
 • Innebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten
 • Syftet att inte behöva säga upp personal
 • Stödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkänt
Villkor för godkännande
 • Arbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter
 • Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll
 • Svårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikas
 • Arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning - om det är möjligt)
 • Arbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan)
 • Företag får inte godkänt om de…:
  • är på obestånd
  • har förfallna skatteskulder
  • är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning
  • har näringsförbud
  • är under rekonstruktion
Avtal om korttidspermittering
 • Centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag)
 • Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtalet
 • Driftenhet = en butik eller ett café om man har flera
 • Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningen
Anställda som omfattas
 • Anställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkänner
 • Månaden Tillväxtverket godkänner kallas "Jämförelsemånad"
 • Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avser
 • Anställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avser
 • Arbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ej
 • Familj = barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll
 • Gäller alla anställda oavsett anställningsform
 • Även de med anställnings-subventioner
 • Även uppsagda eller varslade omfattas av stödet
  • Inget löneavdrag om de är arbetsbefriade! (mer nedan)
Arbetstidsminskning
 • Tre fasta nivåer av minskad arbetstid att välja på för att få stöd:
  • 20%
  • 40%
  • 60%
 • Löneminskningen skall vid vare nivå då vara fördelad mellan stat - arbetsgivare - och anställd på följande sätt
| Arbetstidsminskning | Anställd | Arbetsgivare | Stat
| 20% | 4% | 1% | 15%
| 40% | 6% | 4% | 30%
| 60% | 7,5% | 7,5% | 45%
 • Exempel:
  • Lön 30.000 kr
  • Minskar arbetstid med 60%
  • Anställd minskad lön 7,5% x 30.000 kr = 2.250 kr
  • Lön efter avdrag 30.000 - 2.250 = 27.750 kr
  • Arbetsgivaravgifter 31,42% x 27.750 kr = 8.719 kr
  • Total lönekostnad före bidrag 27.750 + 8.719 = 36.469 kr
  • Bidrag från Tillväxtverket 45% x (30.000 kr + 31,42% arbetsgivaravgift) =36.469 = 17.741 kr
  • Total lönekostnad efter bidrag 36.469 - 17,741 = 18.272 kr
  • Total kostnadsbesparing = 18.272/(30.000 kr + 31,42%) = 47,5%
  • Så arbetsgivaren betalar för de 40% som arbetstagaren faktiskt jobbar och sedan ytterligare 7,5% som tabellen ovan visar
Lönetak
 • Lönetak = 44.000 kr
  • Vid högre lön än 44.000 kr beräknas stöd som om lönen vore 44.000 kr
Beräkning av preliminärt stöd (formel)
 • Tar hänsyn till frånvaro - vilket måste göras
 • 98,6% x (ordinarie kontant lön) x (arbetstidsminskning) x (närvarokvot)
 • Ordinarie kontant lön = Den lön som anställde normalt skulle haft under stödmånaden (dock max 44.000 kr)
 • Närvarokvot = ordinarie arbetstid minskad med frånvaro (sjuk, semester, VAB, etc.) delat med ordinarie arbetstiden
  • Exempel - anställd skulle jobbat 20 dagar men fick semester i fyra dagar = (20-4)/20 = 80% närvarokvot
 • Exempel på beräkning av preliminärt stöd
  • Lön 30.000 kr
  • Arbetstidsminskning = 60%
  • Närvarokvot (20-4)/20 = 80%
  • 98,6% x 30.000 kr x 60% x 80% = 14.198 kr
Tidsperiod
 • Stödet beviljas för max sex månader i följd - möjlighet till tre månaders förlängning om svårigheterna kvarstår
Ansökan och utbetalning
 • Från och med 7 april kan vi ansöka hos Tillväxtverket
  • Ersättning kan dock beviljas för permitteringar från och med 16 mars
  • Ansökan ska ha lämnats till Tillväxtverket inom två månader från utgången av den månad stöd ansöks för
  • Vill man ha stöd för mars blir alltså 31 maj sista datum att ansöka
 • Utbetalning kommer direkt från Tillväxtverket - istället för genom skattekontot som nuvarande regler om korttidsarbete dikterar
Avstämning
 • Avstämning sker var tredje månad
  • Uppfyller företaget fortfarande villkoren för godkännande?
  • Har arbetstids- och löneminskningen tillämpats enligt avtalad nivå
  • Återbetalningsskyldig om man inte minskat tillräckligt mycket
  • Rätt till ytterligare stöd om man jobbat mindre
  • Anmälan om avstämning görs av företaget inom två veckor från avstämningstidpunkten
   • Sen anmälan = 100% återbetalningsskyldighet

Anstånd med skatter och moms

Tillfälligt anstånd
 • Den månatliga preliminärskatten (f-skatt)
 • Arbetsgivarskatter
 • Månads- och kvartalsmoms (ej årsmoms)
 • Högst för tre månaders moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt
 • Max ett års anstånd
 • Gäller perioderna januari - september 2020
 • Redan gjord inbetalning kan återbetalas
 • Betalas in inbetalningsdatumet efter att anstånd förfallit
Anståndsavgift
 • Vanliga skattekontoräntan + 0,3%
 • Tas ut en gång per månad från Skattekonto
Inget för "oseriösa företag"
 • Bara för företag som…
  • inte misssköter sin ekonomi
  • inte har stora skatteskulder
Ikraftträdande
 • 7 april
 • Från 7 april kan Skatteverket bevilja anstånd
 • Ansökan kan alltså gälla tre månaders skatter från och med januari 2020

Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen AB
www.ekonomihjalpen.se
08-798 61 00
info@ekonomihjalpen.se

12 episoder