show episodes
 
Artwork

1
Näravårdpodden - en podcast från SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Unsubscribe
Unsubscribe
Varje vecka
 
Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.
  continue reading
 
Artwork

1
Demokratiresan - en podcast från SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden+
 
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället. Tekniker: Kjell Eriksson.
  continue reading
 
Artwork

1
Politiskt ledarskap - en podcast från SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
I SKR:s podcast Politiskt ledarskap samtalar Peter Örn med olika gäster om glädjen och utmaningarna som finns i toppolitikers uppdrag i kommuner och regioner. Varje avsnitt fokuserar på olika områden av det politiska ledarskapet. Samtalsämnena utgår från den mångåriga kunskap som SKR har fått genom att stödja ledande förtroendevalda. Producent: Lena Lindgren, SKR Tekniker: Kjell Eriksson #politisktledarskap
  continue reading
 
Artwork

1
Radio Folkungen

Tidningen Folkungen

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden+
 
Radio Folkungen är frihetlig pratradio från Tidningen Folkungen. Aktuella kommentarer, artikelfördjupningar och spännande gäster. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Artwork

1
Barnets rättigheter – en podcast från SKR

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
I SKR:s podcast om barnrättsfrågor reflekterar vi kring och ger inspiration till hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med barnkonventionen. Podden riktar sig till alla som arbetar med barnrättsfrågor i Sveriges kommuner och regioner. Målgrupp är beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Bedrägerier är den brottstyp som har ökat mest i Sverige under de senaste åren och under 2023 anmäldes fler än 200 000 bedrägeribrott. Utsatta brottsoffer drabbas ofta av både stora ekonomiska förluster och känslor av skuld och skam. Under 2023 publicerade Brå en rapport om bedrägerier mot privatpersoner som bland annat visade att den brottsförebyg…
  continue reading
 
Stöd till avhopp för personer under 18 år en högst aktuell och prioriterad fråga då allt yngre personer är involverade i grova våldsbrott i den kriminella miljön. Men än så länge finns det ganska få konkreta strukturer och metoder på plats för hur det här arbetet ska utföras. Allt fler barn häktas och det saknas rutiner när det gäller ”utsluss” för…
  continue reading
 
En allt större del av det våld som unga utsätts för sker i skolan. Under de senaste tio åren har Sverige även haft de första fallen av skolattacker och dödligt våld i skolan. Betyder det att skolan har blivit en farligare plats? Samtalet har sin utgångspunkt i Brås rapport Grovt våld i skolan, som publicerades i mars 2024. Samtalet spelades in i Al…
  continue reading
 
Att människor utsätts för våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort mänskligt lidande. Det drabbar inte bara den utsatta personen själv, utan även barn och andra närstående. Vad kan göras åt detta samhällsproblem, och hur kan det förebyggas för att minska utsattheten? Samtalet spelades in på Almedalen 2024. Medverkand…
  continue reading
 
Det amerikanska imperiet håller just på att begå långsamt självmord - som alla imperier gör till slut. 0:01:00 Inledning om biodling 0:04:30 Nyheter 0:07:15 Den gröna bubblan 0:19:03 Nordfri, Svens nya nyhetssida 0:31:45 Ekonomihörnan - Cantilloneffekten 0:44:15 Dagens tema, geopolitik, det amerikanska imperiets begynnande fall 0:54:13 Potentialen …
  continue reading
 
I detta avsnitt samtalar vi om vilken kunskap om kommunens verksamhet, vilket som behövs för att kunna prioritera och fatta bra beslut. Vi diskuterar också hur man kan jämföra sig med andra kommuner. Medverkande: Lena Langlet, SKR, Per -Ola Mattson, oppositionsråd Karlshamns kommun, Christine Feuk, SKR, Maria Price, RKA Samtalsledare: Nils Munthe, …
  continue reading
 
Det finns kommuner som gör bättre än andra, med hyfsad ekonomi, stabil befolkning utan folkutbyte och som påminner om det gamla Sverige. Habo tycks vara en sådan kommun. 0:01:09 Resultat och analys av EU-valet 0:16:09 Habo kommun, ett positivt exempel 0:50:55 Utflyktsmål i Habo. 0:53:39 Utflyktsmål Höga kusten, Ångermanlands kust. 0:57:55 Handelshö…
  continue reading
 
”Vi vill ge bästa möjliga hälsa för befolkning. Invånarna ska få den vård de behöver när de behöver den - det kräver omställning till nära vård.” Hur tänker politiker om deras ansvar för att driva på omställningen till nära vård? Lyssna till Rachel De Basso regionstyrelsens ordförande (s) i Region Jönköpings län och ordförande i SKR:s Sjukvårdsdele…
  continue reading
 
Jan Jönsson och Frida Nilsson medverkar och berättar om hur de har blivit utsatta för hot och hat i sina politiska uppdrag, vilka konsekvenser det får för dem som individer och i det politiska uppdraget samt hur de skapar motståndskraft. Medverkande: Jan Jönsson oppositionsborgarråd, Stockholms Stad, Frida Nilsson förtroendevald, Västra Götalands R…
  continue reading
 
”Informationskontinuiteten är det som vi behöver allra mest, egentligen.” I detta avsnitt diskuterar vi digitalisering, innovation och hoppet om att vi nu kan bygga en infrastruktur som ger stöd för en personcentrerad, sammanhållen nära vård för invånare, medarbetare och vårdgivare över hela landet. Ett samtal med Daniel Forslund som drivit dessa f…
  continue reading
 
I dagens avsnitt samtalar vi med Carl Heath om AI och den utmaning det innebär när en teknik berör hela samhället där många olika perspektiv behöver lyftas fram. Medverkande: Carl Heath, senior forskare och fokusledare för området digital resilience vid RISE, och Cecilia Ramqvist, SKR Samtalsledare: Anders Nordh, SKR…
  continue reading
 
”Många av utmaningarna vi står inför är inte specifika för Sverige utan vi har god grund för att vi måste bygga hälso- och sjukvården utifrån människors närmiljö, deras förutsättningar och att de ska vara delaktiga - det är bästa sättet att bygga en jämlik hälsa.” För fyra år sedan kom slutbetänkandet i utredningen om en God och nära vård. En utred…
  continue reading
 
”Ta inte för givet att människor fungerar på samma sätt - med en ökad medvetenhet kan vi göra anpassningar som gör det bättre för autister, vilket också är bra för andra, tror jag.” Nära vård handlar om att du som person blir sedd, lyssnad till och får dina behov tillgodosedda utifrån dina förutsättningar och förmågor. Det handlar om: Vad som är vi…
  continue reading
 
Ska man rösta? Poddredaktionen har genom åren haft lite olika syn på saken men är eniga i fråga om EU-valet. 0:00:50 Inledning 0:02:45 Behållning från Folkungatinget 0:06:34 Nyheter 0:31:50 Kommunala badhus förfaller 0:38:45 Ekonomihörnan - inflation 0:55:55 Demokratiska val 1:15:45 EU:s gröna giv 1:24:30 Tvivelaktiga val på skolorna 1:38:10 Inform…
  continue reading
 
I dagens avsnitt samtalar vi om rättsstatens principer som kortfattat handlar om att den offentliga makten ska vara bunden och begränsad av rättsregler, där syftet är att förhindra maktmissbruk. Vi får en utblick av läget i EU-länder. Medverkande: Anna Södersten, forskare i juridik vid SIEPS (Svenska Institutet för Europa Politiska Studier), Cecili…
  continue reading
 
”En aktiv patient ser man positivt på nu, det är det 1177 handlar om i grunden.” ”Även som sjuk ska man känna självständighet och inte tänka på att vara sjuk hela tiden - sammanhållen planering är nästa demokrati-reform efter journalen på nätet.” Dokumenterad överenskommelse och sammanhållen planering är viktiga delar i en personcentrerad och säker…
  continue reading
 
”Den största vinsten med överenskommelsen är att jag känner mig trygg och får tillit till de som hjälper mig med vården.” Dokumenterad överenskommelse ska säkerställa delaktighet, personcentrering och säkerhet i vårdinsatserna. Det skapar trygghet för alla parter om vad som är nästa steg, vem som ska göra vad och vem som är fast vårdkontakt. Lyssna…
  continue reading
 
"Den som kontrollerar det förgångna kontrollerar framtiden" och "den som vill kuva ett folk behöver kapa deras rötter". Två citat som visar på betydelsen av historia. Händelser uppstår inte ur intet. Att kunna sin historia är nödvändigt för att kunna genomskåda politiska bedrägerier. 0:00:13 Inledning och nyheter 0:01:50 Trollfabriker på skattebeta…
  continue reading
 
Unga är engagerade i samhällsfrågor och vill vara med och påverka, men få upplever att de har tillräckliga kanaler för att delta i den lokala och regionala politiken. Arjeplogs kommun och Youth 2030 har gemensamt skapat möjligheter för unga att delta i den lokala utvecklingen. Genom ett fokus på ungas deltagande från gräsrotsnivå till kommunledning…
  continue reading
 
”Det blir både mer tillgängligt och personcentrerat och kanske också högre kvalitet om vi kan skräddarsy ditt rehabiliteringsprogram utifrån dina behov.” Patrik Göransson, enhetschef innovation och utveckling, Ängelholms sjukhus, Region Skåne berättar om hur de utvecklat rehabilitering för att bättre möta cancerpatienternas behov med hjälp av ny te…
  continue reading
 
”Nära vård inrymmer väldigt mycket av de transformeringarna vi behöver göra, där vi måste vara gränsöverskridande och se hur relationerna och nätverken runt en patient ser ut.” Ett samtal om hur vi organiserar oss, varför det ser ut som det gör och hur vi kan se framåt för att möta de utmaningar vi står inför. Om att gå från det enkla till det komp…
  continue reading
 
Sedan FRA-lagen gick igenom 2009 har kritiken tystnat. Men kritikernas farhågor har besannats och myndigheten växer exponentiellt. Det är ett exempel på hur varje regim till slut vänder vapnen inåt mot undersåtarna. 0:01:14 Scania har gjort bort sig med batterilastbilar. 0:07:45 Lobbysossarnas sista första maj. 0:15:45 SBBs nya stora kvartalsförlus…
  continue reading
 
I veckans avsnitt träffar vi forskaren Stina Hansson och pratat om tillit. Hon beskriver hur forskningen ser på tillit och hur en kommun eller region bör agera för att öka tilliten. Det relationella perspektivet innebär att relationen behöver vara ömsesidig mellan det offentliga och individen för att tillit ska uppstå. Stina berättar även om sin fo…
  continue reading
 
Dagens gäst Henric Zetterberg, norrlänning med intresse för klimatnarrativet. 0:00:36 Inledning 0:04:50 Historik över värmeperioder i nuvarande mellanistid. 0:19:55 Debattläget i klimatfrågan. 0:29:07 Isläget i Arktis. 0:34:18 Många har investerat i klimathotsfrågan och är beroende det. 0:36:57 Sceptical science, klimatfrågans eget Expo. 0:39:57 At…
  continue reading
 
”Vi människor gillar inte att ändra oss - vi gör det först när det blir eld i baken - många upptäcker då att det inte var så farligt.” Veckans podd med Felicia Gabrielsson-Järhult, lärare och doktorand vid Jönköping University om hur vi använder digitala tjänster från rapporten ”Hur klickar vi med vården?”. Ett samtal om vikten av personcentrering,…
  continue reading
 
I det här avsnittet diskuterar vi betydelsen av god samhällsstyrning på lokal nivå, samt hur vi i Sverige kan dela med oss av erfarenheter och kunskap till andra länder genom SALAR Internationals insatser. Medverkande: Ryan Knox, Vd. SALAR International Samtalsledare: Anders Nordh, SKRAv Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
  continue reading
 
”Det finns ett stort politiskt engagemang att driva frågorna kring god och nära vård men vi måste röra oss från de goda piloterna till att skala upp till länsgemensamma arbets- och förhållningssätt - det måste gå fortare.” Systemledning i praktiken - hur går det till och vad krävs för att kunna prioritera det gemensamma? Med Lars Liljedahl, kommunc…
  continue reading
 
Sveriges demografi förändras fort. Propagandan mot att skaffa barn är stark. Födelsetalen är skrämmande låga. I vissa områden är över hälften av förstaklassarna barn till två utländska föräldrar. Hur ser Sverige ut om en generation? 0:00:41 Inledning med nyheter 0:06:41 Ekonomihörnan: Hur priser inte uppstår 0:14:17 Tema: Demografi 0:15:28 Begreppe…
  continue reading
 
Är skolan till för människan eller människan till för skolan? Tror du att svensk skola inte fungerar. Den fungerar absolut precis som tänkt. Till att skapa människor tillräckligt tränade till att dra in skatt åt staten men inte tillräckligt bildade för att kunna ifrågasätta det. 0:01:00 Inledning med nyheter 0:01:32 Föräldrar sjukanmäler barn för s…
  continue reading
 
”Det ställer till så mycket problem för oss att vi inte får ihop det i mellanrummen.” ”Vad har vi för samverkansformer som verkligen ger effekt.” Systemledning - vad är det och varför är det viktigt för omställningen till Nära vård? Lyssna till Kajsa Westling, Experio Lab och Anders Printz, Samhällsnytta, som stöttat Västernorrland och Värmland i a…
  continue reading
 
”Att även om det är i livets slut så är det just livet vi ska fokusera på - för både patient och anhöriga.” I den palliativa vården är det som allra viktigast att vi tar bort alla mellanrum. Det behöver fungera sömlöst över kommun och region och vara nära. Hur får vi till en jämlik och tillgänglig palliativ vård i ett helt län? Lyssna till hur man …
  continue reading
 
I den ryske författaren Alexandr Solzjenitsyns stora verk Gulagarkipelagen beskrivs den sovjetiska politiska terrorn och koncentrationslägersystemet. Ett kapitel handlar om hur staten släppte ut grovt kriminella blatnyje för att terrorisera klassfienderna, dvs. vanligt hederligt folk. Likheterna med dagens Sverige är många och slående. 0:01:23 Snab…
  continue reading
 
I detta avsnitt pratar vi om Artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på demokratiska värden, vi lyfter fram vikten av transparens och vad det innebär när det kommer till AI. Medverkande: Elisabeth Calderón-Lüning, forskningschef, Democratic Society (DEMSOC), Cecilia Ramqvist, handläggare SKR. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR…
  continue reading
 
”Ledarskapet behöver skapa förutsättningar för att inspirera, hämta in kunskap, utvärdera och ompröva hela tiden.” Johan Kaarme, chef vård- och omsorgsavdelningen SKR, om vikten av att balansera bilden att det finns saker som fungerar och annat som behöver förbättras. Ett samtal om ledarskap, mod, samarbete, eget ansvar och det gemensamma målet.…
  continue reading
 
Ju förr desto bättre, så lyder grundregeln. Men podden anstränger sig för att komma på sådant som faktiskt blivit bättre med tiden. Även om det mesta som blivit bättre är tveeggat. 0:01:45 Kinas ruskiga statsnationalism 0:09:30 McKinseys "forskning" om mångfald och styrka avslöjad 0:13:16 Nya Ronja-filmen saknar asiater 0:19:50 Gröna bubblan, elbri…
  continue reading
 
Den konsultationsskyldighet som gäller sedan den 1 mars 2024 berör många verksamhetsområden i kommuner och regioner. SKR:s förbundsjurist Helena Linde medverkar i avsnittet och berättar mer om vad som gäller och hur lagen kan tillämpas. Medverkande: Helena Linde, förbundsjurist, SKR, Love Edenborg och Cecilia Ramqvist handläggare, SKR Samtalsledare…
  continue reading
 
”Vi hade samma patient men såg det från olika håll.” ”Jag ser att äntligen händer det något nu, men det är stora kulturförändringar vi måste igenom.” ”Det finns inga förlorare i detta - patienten bryr sig inte om varifrån vi kommer, hemsjukvård eller vårdcentral.” I Tingsryd, Region Kronoberg har man identifierat behov av samordning för att minska …
  continue reading
 
Vi befinner oss i påskveckan. Den bibliska påsken är frihetens högtid. 0:00:55 Soft girl och de låga förväntningarnas feminism 0:07:49 Snabba nyheter 0:17:11 Gröna bubblan: Stenakoncernen 0:22:35 Ekonomihörnan: Robinson Kruse 0:37:06 Dagens tema: Påsk 0:38:24 Abraham och hans ättlingar 0:45:02 Första och fjärde budorden bevarar vår frihet 0:54:15 I…
  continue reading
 
”Ökad trygghet och mer kunskap om patienten verkar leda till att de inte hamnar på sjukhus.” I Region Östergötland har Äldrevårdsmottagningar lett till färre sjukhusinläggningar, vårddagar och minskade kostnader - proaktivt, samordnat och tryggare för patienten. Magnus Nord, forskare vid Linköpings universitet och distriktsläkare berättar om arbete…
  continue reading
 
Vad är Sverige? En ekonomisk förening där skattebetalande är den högsta dygden? Eller en grupp människor med gemensamt ursprung och gemensamma intressen i en fientlig värld? 0:00:39 Inledning och information 0:01:30 Nyheter 0:05:49 Veganer ger upp, kommer ut som köttätare 0:10:39 Boeing smörjer flygplansdörrar med diskmedel 0:12:13 Den gröna bubbla…
  continue reading
 
Det talas ofta om en global trend av polarisering mellan stad och land där allt från levnadsvillkor, känsla av tillhörighet, röstningsmönster hur man uppfattar demokratin skiljer sig stort mellan stad och land. Men hur ser det ut i Sverige? I detta avsnitt pratar vi med Richard Öhrvall som tillsammans med forskarkollegor studerat skillnader mellan …
  continue reading
 
”Hur kan vi förändra våra arbetssätt, tillsammans, för att skapa ett värdigare liv för invånaren och använda våra resurser på ett bättre sätt med de utmaningar vi ser runt hörnan?” I Ljungby kommun har region och kommun gått samman och arbetat med två delar. 1. Informationsdriven vård där de delat hälsodata mellan region och kommun och med hjälp av…
  continue reading
 
Falsifiering av ett urval av moderna dumheter utifrån ett traditionellt, förnuftigt och historiskt beprövat perspektiv. 0:00:24 Inledning och information 0:03:29 FRA gör reklam, rysk luftlandsättning i Roslagen 0:08:47 Ekonomihörnan: The Economic Man 0:19:45 Den gröna bubblan: "Malinvestment" 0:24:05 Tema: Alla andra har fel och vi har rätt 0:34:42…
  continue reading
 
”Vi behöver bygga tillbaka tilliten och möta människor där de är, i ögonhöjd.” Hälsomottagningen på Riastugan i Falun finns inte på vårdcentralen utan i Hela människans lokaler. Där kan personer som lever i hemlöshet få hjälp med sin hälsa och enklare sjukvård utifrån förutsättningar och behov. Samtal med Ulrica Strömgren, sjuksköterska Hälsomottag…
  continue reading
 
Den Europeiska Unionen utvecklar sig fort i tyrannisk riktning. Det går inte att reformera. Vi måste lämna. Ny stående programpunkt: Ekonomihörnan. 0:00:12 Tinget närmar sig 0:01:16 Vindkraftens katastrofala förluster 0:11:10 Malmbanans haveri sinkar gruvnäringen 0:14:05 H2 green steel får ingen el av Vattenfall 0:20:22 Ekonomihörnan, Grunder: Ägan…
  continue reading
 
Förtroendevalda kvinnor utsätts för 20 procent mer hot och hat än män, och hat och hot som drabbar dem är av en annan karaktär. Sandra Håkansson har forskat på hot och hat mot förtroendevalda och särskilt på skillnader mellan grupper. I detta avsnitt berättar hon om dessa skillnader och dess konsekvenser. Medverkande: Sandra Håkansson forskare vid …
  continue reading
 
”Vi vill inte bara släcka bränder utan också arbeta med det som ger resultat längre fram.” ”Det ger stora effekter när man tittar på hela verksamhetens alla listade patienter.” Att systematiskt och strukturerat använda data för att förbättra verksamheten skapar förutsättningar för bättre hälsa hos patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. …
  continue reading
 
Visste du att vi egentligen bara behöver en typ av valsedel, nämligen de blanka? Det var så det var från början, man fick själv skriva dit vilket parti man röstade på. Även idag är det fullt giltigt att skriva dit parti och person på en blank valsedel. Med de förtryckta valsedlarna började valsystemet bli mycket skevt eftersom enbart de stora parti…
  continue reading
 
”God och nära vård det är kärnan i primärvården - det är där människor befinner sig.” ”Ju mer vi hjälps åt desto mindre resurser kräver det av var och en och det blir bättre för medborgaren.” Cecilia Persson, verksamhetschef på vårdcentralen i Svalöv med 11 000 listade patienter och där personalen arbetar i team i den sk Svalövsmodellen. Ett avsnit…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide