Ryttargardskyrkan offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Fredrik Lignell Gud flyttar in https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/verka-ar3eg Matt 12:22-30 Jesus gör, sin vana trogen, gott mot folk. Mannen som varit både blind och stum får synen och talet tillbaka. Efter att ha blivit ifrågasatt ställer Jesus retoriska frågor: Djävulen driver väl inte ut Djävulen? Och så säger han: ”Men om det är…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Gud flyttar in https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/be-ar2hh Rom 8:18-27 (SFB15): Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen…
  continue reading
 
Magnus A Gud flyttar in https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/gud-flyttar-in-del-2-lyssna-ar8ff --- Att lyssna handlar om att vara. --- Gal 4:6 Eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: »Abba! Fader!« Anden talar/ropar om relationen med Gud. Att lyssna handlar om relation. När vi pratar om att höra…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Gud flyttar in https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/gud-flyttar-in-del-1-se-ar7d3 När Jesus uppstått möter han lärjungarna vid ett flertal tillfällen, och han påminner dem om det han redan undervisat: Anden kommer, och det är en god sak. Anden ska först och främst föda den kristna kyrkan, och sedan vara dess hjälpare, s…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Fristående predikningar https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/paskdagen-pa-detta-berg-ska-herren-halla-fest-ard3h Jes 25:6-9 Genom historien har Israels fiender skiftat: Ibland är det Babylon, ibland någon annan stormakt. Tidigare i Jesajas text nämns fienderna, men inte vilken tyrann de fruktar just nu. Cykeln av lidand…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Vem är han? https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/herrarnas-herre-harskaren-over-jordens-kungar-arde4 Ef 1:18-23 Paulus skriver till kristna i Efesos, en av antikens stora städer. Här lever en församling i minoritet i en kultur präglad av frågor som rör makt. Efesos var ett politiskt maktcentra. Här etablerade kejsaren i…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Vem är han? https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/den-forste-och-den-siste-ar83h Jes 44:6 Gud är den förste — det finns ingen och inget före Honom. Han är evig och har alltid funnits. Han är också den siste. Det kommer ingen efter Honom. Upp 1:8 Här har vi än en gång den förste och den siste. Gud är inte först i tiden, u…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Vem är han? https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/det-trovardiga-vittnet-forstfodd-fran-det-doda-ardfc I vår iver att förklara och göra Jesus begriplig har vi ibland gått för långt. Om allt handlar om vänster hjärnhalva, om begriplighet och logik, missar vi somligt. Det är noterbart att NT:s författare gång på gång blir …
  continue reading
 
Eva-Marie Hultberg Vem är han? https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/den-osynlige-gudens-avbild-ar8h0 Kol 1:15-20 Låt oss granska beskrivningarna i vers 15 och 16: Han är den osynlige Gudens avbild, Det här beskrivs också i Hebr 1 och vers 3 ”Jesus är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen”. Läser man sammanhanget, …
  continue reading
 
Fredrik Lignell Ett barn har fötts https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/fridsfursten-ar5ci Hela scenen har med krig att göra: Nöd, mörker, ångestens natt står det i slutet på kapitlet innan. Förtryckarens piska, stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod. In i brutaliteten, våldet, blodet och döden sänder Gud någon. De…
  continue reading
 
Eva-Marie Hultberg Ett barn har fötts https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/evig-fader-ar4gc Vad betyder det för dig och mig att när Gud föds som människa in i vår värld, när Jesus kommer till oss, så får han namnet Evig Fader? Och hur kan det vara ett hopp för vår värld, nu och för vår framtid? Vad säger det dig och mig och vår värld a…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Ett barn har fötts https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/underbar-i-rad-ar5f1 Vi lever i en tid då oron är påtaglig. Det är invasionskrig i Europa för första gången på mycket länge, konflikten i Israel/Palestina är outhärdlig att följa och klimatkrisen tilltar medan världens ledare misslyckas med att komma överens om hur…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Fristående predikningar https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/gor-plats-for-gud-ar6a1 Matt 18:20 Detta är ingen matematikövning, utan ett löfte som har med liv i gemenskap att göra. Den Treenige Guden är gemenskap i sig själv. Gud är en, men inte ensam. Människors gemenskap är därför en avbild av den himmelska. Hur liten…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Fristående predikningar https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/stjarntydarna-herodes-och-kungen-i-krubban-arcge Matt 2:1-12 Jesus kommer underifrån, från utsidan, från marginalen. Han föds i utsatthet på nuvarande Västbanken, i Betlehem, senast år 4 f Kr. Gud träder in i en plats och i en tid. Det är ingen tanke som besök…
  continue reading
 
Eva-Marie Hultberg Genomsyrad https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/relationer-markta-av-jesu-attityd-aracj Joh 15:1-5 Det här är ett berömt bibelställe, som ingår i den undervisning som Jesus ger sina lärjungar det sista som sker innan Jesus korsfästs, dör och sedan uppstår. Det är liksom ett sista och viktigt medskick från Jesus. Bild…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Genomsyrad https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ni-ar-brev-som-alla-kan-lasa-ar8gj 2 Kor 3:1-6 Hela 2 Kor är ett svar på kritiken mot Paulus. Hans tjänst ifrågasätts, främst på grund av hans otidsenliga svaghet. Han talar om rekommendationsbrev, men annorlunda sådana: Det enda som kan stryka under hans tjänst och budska…
  continue reading
 
Karin Götestrand Genomsyrad https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/goda-vanor-goda-vardagar-ar842 Gal 5:22-26 (The Message): Men om vi lever på Guds vis då? Då mognar hans gåvor i våra liv som frukter på träden – som kärlek till andra, glädje över livet, frid och trygghet. Då utvecklar vi tålamod med varandra, medkänsla med varandra och …
  continue reading
 
Fredrik Lignell Genomsyrad https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/nar-var-godhet-pekar-pa-gud-ar8f4 Att följa Jesus eller stå under Andens befäl är olika sätt att uttrycka samma sak. Det är Anden som hjälper oss följa, det är Anden som gör oss kristna. Anden lämnar oss inte i sticket där vi ska försöka bli som Jesus i egen kraft. När kyr…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Genomsyrad https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/manniskors-langtan-efter-godhet-ara3b Gud är god, påstår vi med rätta. I så fall är varje uttryck för godhet en påminnelse om att han finns. Ibland får vi syn på godheten på oväntade ställen. Gud har lagt en längtan efter godhet i människornas hjärtan. 1 Mos 1:20-31 “Gud s…
  continue reading
 
Eva-Marie Hultberg Genomsyrad https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ett-liv-som-allt-djupare-liknar-jesus-arb8c Vad är Guds tanke, Guds plan, Guds strategi? Hur tänkte han om sitt rike, sitt goda, sitt herravälde? Hur menade han att den här världen skulle förvandlas? Låt oss precis som förra söndagen läsa en av Jesus´ liknelser där han …
  continue reading
 
Fredrik Lignell Genomsyrad https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/himmelriket-ar-som-en-surdeg-ar94h Matt 13:31-33 Kvinnan tar sin surdeg och blandar in den i mjölet. Tre mått är löjligt mycket. Det motsvarar 40 liter! Det stora genomsyras av det lilla. Kanske inte alltid volymmässigt, men kvalitativt. Men vad är det som ska genomsyra vä…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide