Ryttargardskyrkan offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Mikael är teolog, författare och en uppskattad talare. Hans kunskaper i bibeltolkning och särskilt inom Nya Testamentet har format ledare i svensk kristenhet under flera decennier. Han är aktuell med boken Ledd för att leda som getts ut på Libris i år. Mikael är en av bibelöversättarna till den nya översättningen NT2026.…
 
Maria är pastor i Brunnsparkskyrkan i Tranås med fokus på undervisning. Hon arbetar också som adjunkt på Linköpings universitet och frilansar som sångerska. Hon har stort hjärta för flyktingar och ledde konvertitutredningen som släpptes 2019. En ledig dag tillbringar hon gärna i trädgården.Av Torpkonferensen
 
Ingemar och Linalie har varit ledare för Evangeliska Frikyrkan under fyra år. Linalie har tidigare varit pastor i Johanneskyrkan Linköping och Ingemar har en bakgrund som rektor och pastor i Jämtland. Båda bär på en längtan om att kyrkan ska få ge Helande och hopp för vår värld.Av Torpkonferensen
 
Swoboda är pingstpastor, författare och professor i teologi från Oregon, USA. Han arbetar bland annat vid Fuller Seminary. Hans bok After Doubt - how to question your faith without losing it, översätts och ges ut på svenska på Libris under våren. Swoboda predikar även på måndagens kvällsmöte.Av Torpkonferensen
 
Bibelundervisningen, predikan och gemenskapen, är gudagivna gåvor som har kraft att leda oss vidare i lärjungaskap och efterföljelse. Vår bön är att Gud ska få använda dessa förkunnare och att vi tillsammans får erfara att vi sträcker oss vidare, får kraft och riktning i livet. Det är vad Torp handlar om.…
 
Fredrik Lignell Förstår du vad du läser? https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/forstar-du-vad-du-laser-hovmannen-fran-etiopien-arde6 Vi talar ofta om bibelsyn — hur man ska läsa och förstå texterna i bibeln. Det är avgörande och viktigt att vi gör det. Men vi saknar ofta ett samtal om bibelbruk. I värsta fall har vi starka åsikter om bi…
 
Fredrik Lignell Fristående predikningar https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/kristi-himmelsfard-vad-betyder-det-att-jesus-sitter-i-himlen-argi8 Apg 1:1-11 Vad är det som ligger till grund för hur kyrkan ser på Gud, sig själva, omvärlden… ja, på hela kosmos? Hemligheten finns i Jesu himmelsfärd! Låt oss backa bandet lite: Jesus fängslas…
 
Fredrik Lignell En man efter Guds hjärta https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/en-man-efter-guds-hjarta-del-2-kungen-och-maktspelet-are9i Vad ska vi göra när maktfullkomlighet, hot och manipulation riktas mot oss människor? Detta finns överallt där människor försöker samsas. Det kan finnas på jobbet, i idrottsföreningen eller i en famil…
 
Eva-Marie Hultberg En man efter Guds hjärta https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/en-man-efter-guds-hjarta-del-1-herden-och-guds-kallelse-arf11 --- För samtal: --- Vilka erfarenheter finns i gruppen av att ha blivit uppmuntrad av någon annan till uppdrag eller uppgifter? (Parallell: David blir smord till nästa kung av Samuel?) Vad har f…
 
Fredrik Lignell Påskdagen https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/paskdagen-ar4a0 Matt 28:1-10 Det är lite oklart hur många kvinnorna vid graven är. Enligt Matteus är det två Marior som är där. Lukas och Markus talar om tre kvinnor vid graven, men Johannes nämner endast Maria från Magdala. Typiskt för ögonvittnesskildringar vid kaos. Deta…
 
Fredrik Lignell Palmsöndagen https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/palmsondagen-vagen-till-korset-ar9ef Joh 12:12-19 Idag inleds stilla veckan. Rubriken för den här söndagen, om man tittar i kyrkoårets texter, är ”vägen till korset”. När anträder Jesus vägen mot korset? På skärtorsdag? På Via Dolorosa? I konfrontationen med månglarna i …
 
Eva-Marie Hultberg Ett annat sätt att leva https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ett-annat-satt-att-leva-del-6-domandet-och-den-gyllene-regeln-argbb Matt 7:1-12 1. Döm inte (v 1-5) Jesus verkar vilja peka på något som har med vårt förhållningssätt till andra människor att göra. Tänk efter hur ni ser på ”de andra”. När jag lyssnar till J…
 
Fredrik Lignell Ett annat sätt att leva https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ett-annat-satt-att-leva-del-5-pengar-habegar-och-livets-bekymmer-arh7j Matt 6:19-34 Notera Jesu argument för varför vi inte ska lägga vår identitet och trygghet i pengarna och prylarna. Det varar inte. (Lyssna gärna på vår serie om pengar från januari 2020 där…
 
Fredrik Lignell Ett annat sätt att leva https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ett-annat-satt-att-leva-del-4-det-fordolda-livet-ard97 Matt 6:1-18 Om Jesus i kapitel fem undervisade om vad — handlingarna, handlar kap sex snarare om hur — intentionerna. Jesus kritiserar fariséerna för hyckleri - hypokrites på grekiska, som betyder skådespe…
 
Gud är den som korsar gränser. Allra tydligast blir det när han i Jesus Kristus föds som människa och delar våra villkor. När vi sänds på missionsuppdrag, är det möjligt för oss att följa hans exempel? Medverkande: Peter Tarantal, Sydafrika, internationell ledare inom OM och Maria Karlsson lärare på ALT i Örebro. Var med och ge! Ange 'Torp21' i sam…
 
Fredrik Lignell Ett annat sätt att leva https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ett-annat-satt-att-leva-del-2-en-strangare-lag-arci1 Matt 5:17-37 Gamla testamentet är en blandad läsupplevelse, låt oss vara ärliga med det. Där finns både herdepsalmen (23) och krigsscener. Tröst och andligt liv blandas med övergrepp och maktstrider. Det är …
 
Fredrik Lignell Lär oss att be https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/lar-oss-att-be-del-6-utsatt-oss-inte-for-provning-utan-radda-oss-fran-det-onda-ar10b7 Matt 6:9-13 Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Förr bad vi inled oss icke i frestelse. Väldigt olika. Hur ska detta förstås? Det grekiska ord som används i Ny…
 
Fredrik Lignell Lär oss att be https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/lar-oss-att-be-del-5-forlat-oss-vara-skulder-liksom-vi-har-forlatit-dem-som-star-i-skuld-till-oss-ar152e ”När ska kyrkan sluta prata om synd? Så gammaldags, så medeltida. Ge oss lite bekräftelse och berätta att vi är okej istället.” Pratet om synd känns daterat. I själ…
 
Hur ser egentligen ett kristet svar ut på de stora sociala och ekologiska utmaningarna vi står inför? Finns det hopp och helande även för skapelsen? Hur kan vi leva hållbara härliga liv? Johannes Widlund är ordförande för God Jord kristna för miljö och rättvisa, han föreläser och är konsult kring miljö och hållbarhetsfrågor, särskilt inom kristenhe…
 
Fredrik Lignell Lär oss att be https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/lar-oss-att-be-del-3-ge-oss-idag-det-brod-vi-behover-ardje Luk 11:1 Dagens bön: Ge oss idag det bröd vi behöver. Lärdomarna från perioder då jag själv bett om dagligt bröd är främst två: Gud hör våra böner om bröd för dagen som kommer. Det är nyttigt för en västerlänni…
 
Vad hoppas du på? Har livet en mening? Kan du värdesätta dig själv och känna inre frid? Vårt sätt att tänka om livet påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Existentiell hälsa blir alltmer uppmärksammat och värt att ta på allvar. Möt Kerstin Enlund och Lisbeth Gustafsson i ett samtal med Kalle Spetz. Kerstin Enlund arbetar som terapeut och l…
 
Fredrik Lignell Lär oss att be https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/lar-oss-att-be-del-1-var-fader-du-som-ar-i-himlen-lat-ditt-namn-bli-helgat-arj17 Luk 11:1 Jesus stannar på ett ställe för att be, vilket får en av lärjungarna att säga: »Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.« Det är då Jesus ger oss det vi kallar…
 
Fredrik Lignell Adventstiden https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/2a-advent-guds-rike-ar-nara-ar875 Ps 85:9-14 Jes 35:1-10 Matt 13:31-34 Genom hela Gamla testamentet växer bilden fram av den kommande Messias. Messias/Kristus är samma sak på hebr/grekiska och betyder den smorde. I GT smörjer man en kung med olja, och den smorde är därfö…
 
Vad får hälften av församlingens unga att vilja lämna tro och gemenskap? Och vad får andra att stanna? I Korskyrkan i Uppsala har man brottats med frågorna och fick draghjälp av projektet ”Här för att stanna”. Tillsammans har man jobbat med vad som egentligen spelar roll och hittat några riktigt viktiga nycklar som berör såväl föräldrar, ledare som…
 
Fredrik Lignell Adventstiden https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/1a-advent-jesus-varldens-ljus-ar93a Vi tänder ett ljus i Advent. Vi hoppas att ljuset ska segra. Men inget av detta är knutet till en allmän optimism, och inte heller till helgkänsla och andakt eller ”tron på människan”. Nej, det är kopplat till de märkliga händelser kyr…
 
Fredrik Lignell Möten https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/moten-del-1-aktenskapsbryterskan-ara26 Joh 7:53-8:11 Jesus utmanas i frågan om nåd och barmhärtighet kontra sanning och trohet mot Skriften. I en enda mening håller han samman detta: "Den av er som är utan synd kastar första stenen." ”Det värsta jag vet är människor som har så …
 
Vad väcker detta seminarie för tankar hos dig? Hur har pandemin påverkat min tro? Känner du igen dig i någon av bibelberättelserna Samuel nämnde? Var med och ge! Ange 'Torp21' i samband med din överföring via Swish 900 4037, Plusgiro 900403-7 eller Bankgiro 900-4037. Tack för din gåva!Av Torpkonferensen
 
Fredrik Lignell Vi tror på den Helige Ande https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/vi-tror-pa-den-helige-ande-ledd-av-anden-arb85 Gal 5:13-26 (FB2015) Vi har kallats till frihet. Ett centralt begrepp i skriften. ”Mottagarna har dragits in i Guds apokalyptiska fritagningsaktion genom Jesu korsfästelse.” (Kalle Carlstein) Bakgrunden i Gal ä…
 
Magnus Alphonce Vi tror på den Helige Ande https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/vi-tror-pa-den-helige-ande-ar846 Apg 1:8. ”Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Kraftens källa och riktning 1. ”Ni ska få kraf…
 
Den kristna kyrkan är på intet sätt förskonad från maktmissbruk. Kan vem som helst bli en maktmänniska? Hur känner vi i så fall igen en sån person och finns fallgroparna rentav i allas vårt inre när det gäller makt och position? Helen Västberg är legitimerad psykoterapeut på Dialogens psykoterapimottagning i Stockholm. Fredrik Lignell är pastor i R…
 
Eva-Marie Hultberg Vi tror på den Helige Ande https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/vi-tror-pa-den-helige-ande-ar844 Samtalsfrågor: Vilken roll spelar Den helige Ande i din vardag? När du ber? När du stångas med omständigheter eller svårlösta problem? När du tänker på uppdraget att bära Guds rike till din omgivning? Är det mer otydligt,…
 
Emmanuel Bäckryd ,Eva-Marie Hultberg ,Fredrik Lignell Nära https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/nara-del-5-sand-av-gud-barare-av-riket-araf6 Idag bestod predikan av fyra korta sammanfattningar av vad vi sagt under serien NÄRA. Lyssna gärna på predikningarna i sin helhet om du missat någon. Vi fick också lyssna till berättelsen om Sven …
 
Fredrik Lignell Nära https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/nara-del-4-guds-rike-bestar-inte-i-ord-utan-i-kraft-ardh9 1 Kor 1:17-24; 2:1-5 Paulus och mottagarna av hans brev lever i en grekisk kultur präglad av den tidens filosofer och ideal. För dem var retorisk finess den stora grejen. Det fanns retorikskolor i Grekland som mest handla…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login