Ryttargardskyrkan offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Fredrik Lignell Lär oss att be https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/lar-oss-att-be-del-1-ar6af Luk 11:1 Jesus stannar på ett ställe för att be, vilket får en av lärjungarna att säga: »Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.« Det är då Jesus ger oss det vi kallar “Herrens bön” – Vår Fader. Det är noterbart att när n…
 
Fredrik Lignell Adventstiden https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/2a-advent-guds-rike-ar-nara-ar875 Ps 85:9-14 Jes 35:1-10 Matt 13:31-34 Genom hela Gamla testamentet växer bilden fram av den kommande Messias. Messias/Kristus är samma sak på hebr/grekiska och betyder den smorde. I GT smörjer man en kung med olja, och den smorde är därfö…
 
Fredrik Lignell Adventstiden https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/1a-advent-jesus-varldens-ljus-ar93a Vi tänder ett ljus i Advent. Vi hoppas att ljuset ska segra. Men inget av detta är knutet till en allmän optimism, och inte heller till helgkänsla och andakt eller ”tron på människan”. Nej, det är kopplat till de märkliga händelser kyr…
 
Fredrik Lignell Möten https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/moten-del-1-aktenskapsbryterskan-ara26 Joh 7:53-8:11 Jesus utmanas i frågan om nåd och barmhärtighet kontra sanning och trohet mot Skriften. I en enda mening håller han samman detta: "Den av er som är utan synd kastar första stenen." ”Det värsta jag vet är människor som har så …
 
Fredrik Lignell Vi tror på den Helige Ande https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/vi-tror-pa-den-helige-ande-ledd-av-anden-arb85 Gal 5:13-26 (FB2015) Vi har kallats till frihet. Ett centralt begrepp i skriften. ”Mottagarna har dragits in i Guds apokalyptiska fritagningsaktion genom Jesu korsfästelse.” (Kalle Carlstein) Bakgrunden i Gal ä…
 
Magnus Alphonce Vi tror på den Helige Ande https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/vi-tror-pa-den-helige-ande-ar846 Apg 1:8. ”Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Kraftens källa och riktning 1. ”Ni ska få kraf…
 
Eva-Marie Hultberg Vi tror på den Helige Ande https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/vi-tror-pa-den-helige-ande-ar844 Samtalsfrågor: Vilken roll spelar Den helige Ande i din vardag? När du ber? När du stångas med omständigheter eller svårlösta problem? När du tänker på uppdraget att bära Guds rike till din omgivning? Är det mer otydligt,…
 
Emmanuel Bäckryd ,Eva-Marie Hultberg ,Fredrik Lignell Nära https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/nara-del-5-sand-av-gud-barare-av-riket-araf6 Idag bestod predikan av fyra korta sammanfattningar av vad vi sagt under serien NÄRA. Lyssna gärna på predikningarna i sin helhet om du missat någon. Vi fick också lyssna till berättelsen om Sven …
 
Fredrik Lignell Nära https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/nara-del-4-guds-rike-bestar-inte-i-ord-utan-i-kraft-ardh9 1 Kor 1:17-24; 2:1-5 Paulus och mottagarna av hans brev lever i en grekisk kultur präglad av den tidens filosofer och ideal. För dem var retorisk finess den stora grejen. Det fanns retorikskolor i Grekland som mest handla…
 
Fredrik Lignell Nytt mod https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/nytt-mod-del-4-onesiforos-har-gett-mig-nytt-mod-ard5d 2 Tim 1:15-18 Genom hela kapitlet har vi sett hur modet är ett genomgående tema. Vad Gud gjort i historien och i mitt liv kan få mig att sträcka på ryggen. Att bli indragen i den stora berättelsen om Jesus och inse att ja…
 
Fredrik Lignell Nytt mod https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/nytt-mod-del-2-jag-skams-inte-for-jag-vet-vem-jag-tror-pa-arf4a Det är svårt för oss som läser att frigöra oss från historien. Timoteus var ju mitt i kristendomens centrum. Paulus är hans mentor, och de brev han tar emot blir en del av NT. Han måste ju ha vaknat varje morgon…
 
Fredrik Lignell Nytt mod https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/nytt-mod-del-1-kom-ihag-vad-gud-har-gjort-arb9h --- Nytt mod del 1 - Glöm inte vad Gud har gjort --- Det verkar i både 1 och 2 Tim som att Timoteus får slåss lite mot sin ständiga tendens att tappa modet. Inte mindre än 25 gånger i 1 och 2 Tim uppmuntrar Paulus sin vän och m…
 
Fredrik Lignell Påsk 2021 https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/paskdagen-gud-klar-tillvaron-i-jesu-seger-arc1d Paulus beskriver, ca 25 år efter händelserna utanför klippgraven, vad vi kan läsa ut av Jesu uppståndelse. Vad betyder det att graven är tom? 1 Kor 15:51-57 Hela kapitlet ägnas åt frågan om Jesu uppståndelse. Tidigare i texten…
 
Fredrik Lignell Fristående predikningar https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/palmsondag-korsets-vag-ar7ch Joh 12:12-19 När anträder Jesus vägen mot korset? Paulus säger att Jesus avstod jämlikheten med Gud och blev en tjänare. I samma ögonblick som Gud blir människa anträder Han alltså vägen mot korset. Stilla veckan är därför inte en …
 
Magnus Alphonce Goda nyheter https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/goda-nyheter-del-7-ar635 Rom 15:18-19 (SFB) “Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring …
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login