NC offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
N
NC-podden Språk och yrke

1
NC-podden Språk och yrke

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Under hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. Podden följer deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i språket och går en yrkesutbildning på gymnasial nivå.
 
T
Tror Du?

1
Tror Du?

Svenska Kyrkans Unga

Unsubscribe
Unsubscribe
Dagligen+
 
Vad tror du på? Här diskuterar medlemmarna i Svenska Kyrkans Ungas Tro- & Identitetsgrupp.Nya avsnitt torsdagar ojämna veckor.---------------------De olika ljudspåren i avsnitten är alla varianter/remixer av musikstycket Dandelion av TexasMusicForge/Ed Kliman i enlighet med Creative Commons-licensen CC BY-NC 3.0
 
Loading …
show series
 
I det fjärde avsnittet av podden På tal om språk berättar ordboksredaktören Nina Martola om hur det är att balansera mellan språkutvecklingen i två samhällen och varför pronomenet han fortfarande kvarstår i de flesta exempelmeningar i Stora finsk-svenska ordboken.I inslaget om finlandismer berättar Charlotta af Hällström-Reijonen om finlandismen tu…
 
I avsnitt 14 gästas NC podden av Maria Rydell som har forskat på muntliga proven inom sfi. Hör henne berätta om sin forskning men också ge sin syn på de bedömningsunderlag som NC håller på att utveckla i samarbete med lärare och elever i en undersköterske-utbildning. Vilka fördelar finns det för eleverna att bedöma sfi integrerat med en yrkesutbild…
 
I avsnittet berättar vi om vad vi tycker att Utbildningsdepartementet behöver ha i åtanke inför regeringens fortsatta satsningar på olika kombinationer av språk och yrke i kommunerna. Vi berättar om hur vi kommer att fortsätta vårt arbete under våren och ställer frågan om de nationella proven i SFI verkligen är ett ändamålsenligt bedömningsverktyg …
 
I årets sista avsnitt pratar NC-medarbetarna Malin och Lisa med Björn Hjukström som är biträdande projektledare för YFI (yrkesutbildning för invandrare) i Stockholm där Lisa och Malin har undervisat under hösten. Björn resonerar om vilka lärdomar projektledningen har gjort under resans gång och vad som krävs för att liknande projekt ska kunna imple…
 
Malin och Lisa pratar i detta avsnitt vidare med sina YFI-kollegor Ann-Christin Lindberg och Sara Kjellström om vilka vinsterna är med att integrera yrkesutbildningen till undersköterska med andraspråksundervisning. Vilka förutsättningar krävs för att integreringen av språk och yrke ska gynna elevernas lärande och vilka är framgångsfaktorerna? Vad …
 
I detta avsnitt samtalar NC-medarbetarna Malin Dahlström och Lisa Gannå med sina kollegor Sara Kjellström och Ann-Christin Lindberg som de har samarbetat med inom YFI-projektet under hösten. De pratar om vad eleverna ska få möjligheter att lära sig under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och hur dessa kunskaper och förmågor kan examiner…
 
I detta avsnitt gästas NC-podden av Katarina Lagercrantz All som utbildar vård- och omsorgslärare på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Katarina berättar om sina intryck från när hon följde undervisningen en dag på skolan där Lisa och Malin arbetar. Vi pratar om muntliga examinationsformer och valida bedömningar i …
 
I avsnitt 8 samtalar Lisa Gannå med Helena Mehrstedt, Helena är själv sfi-lärare i Sundbyberg och arbetar i en integrerad vård och språkutbildning. Helena har följt NC- podden och berättar hur hon inspirerats att arbeta mer med elevernas förförståelse. Helena beskriver också hur hon använder digitala hjälpmedel i undervisningen och ställer en del k…
 
Malin och Lisa pratar om i vilket skede i undervisningen det egentligen är läge att börja korrigera eleverna i deras språkliga uttryck och när innehållet i det som eleverna försöker kommunicera ska vara i fokus. Och hur kan man jobba med uttalsundervisningen? Avsnittet handlar också om de avvägningar som lärarna måste göra vad gäller hur mycket av …
 
I avsnitt 6 pratar Malin och Lisa om litteracitetsutveckling och om vikten av att koppla arbetet med lärobokens svårgenomträngliga texter till elevernas erfarenheter och aktiva meningsskapande. Texterna om de abstrakta begreppen etik, ergonomi, hygien och estetik är målet- inte medlet i undervisningen och i avsnittet berättar Lisa och Malin om hur …
 
I avsnitt fem pratar Lisa och Malin om hur det arbetade i undervisningen i förra veckan för att göra de abstrakta begreppen estetik, etik, ergonomi och hygien begripliga för eleverna genom att vända på den traditionella undervisningssteken. Nu är orienteringskursen och de första APL-perioderna (arbetsplatsförlagt lärande) avslutade och Malin och Li…
 
Avsnitt 4 handlar om arbetet med rollspel i undervisningen utifrån situationer som eleverna själva har fångat under APL-praktiken genom sina loggböcker. Lisa och Malin resonerar om vikten av att identifiera de röda orden och pratar vidare med sina kollegor på skolan- yrkesläraren Ann-Christin och sfi-läraren Sara om vad de ser som framgångsfaktorer…
 
I avsnitt 3 berättar Lisa och Malin om sina besök på elevernas APL-platser och resonerar kring vilka aktiviteter de behöver fokusera undervisningen på för att undvika att eleverna ägnar sig åt onödiga saker. De pratar om hur rollspel utifrån loggböckerna kan användas för att fokusera elevernas språkträning och i vilken mån grammatikboken ska använd…
 
Malin och Lisa pratar om sitt första möte med eleverna i undervisningen och reflekterar över vad eleverna redan kan och behöver utveckla. Avsnitt 2 handlar också om hur de använder bilder från studiebesöket på Naturhistoriska riksmuseét för att eleverna ska kunna träna på att kommunicera kring vad de har sett och förstått. Hur ser den undervisning …
 
Hör lärarna och NC-medarbetarna Malin Dahlström och Lisa Gannå berätta om sitt arbete med att i undervisningen, tillsammans med vårdläraren, pröva ut och utveckla en didaktisk modell för sfi-elever på undersköterskeutbildningen. I avsnitt 1 funderar Malin och Lisa på kärnan i uppdraget. HUr ska de göra för att få till ett gott samarbete med yrkeslä…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login