Fredrik Hillerborg offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Podden som ger dig nyckelinsikter från aktuella och lärorika böcker. Få en summering av en ny fackbok och lyssna till författarnas egna tankar och reflektioner. Den snabbaste vägen att ta del av böckerna du inte hinner läsa. Intervjuare är Fredrik Hillerborg. Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda. Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15 ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Boken heter "IS-krigarnas dröm - Terror i det nya kalifatet" och gäst är författaren Jens Nordqvist. Sommaren 2014, när Islamiska staten stod på sin topp, utropades ett nytt kalifat i delar av Syrien och Irak. Inför en chockerad omvärld hade terrorgruppen lyckats erövra enorma landområden och skapat ett brutalt styre. Tusentals unga män och kvinnor…
  continue reading
 
Boken heter "Reviving Classical Liberalism Against Populism" och gäst är författaren Nils Karlsson. Andelen liberala demokratier i världen har haft en tillbakagång och är sorgligt nog nere på rekordlåga nivåer. Istället har auktoritära och populistiska ledare varit på frammarsch de senaste åren. Men hur bör seriösa politiker och partier bemöta den …
  continue reading
 
Boken heter "Familjeformeln - Antropologens guide till föräldraskap här och där, då och nu" och gäst är Caroline Uggla, författare och doktor i evolutionär antropologi och docent i demografi vid Stockholms Universitet. “It takes a village to raise a child”, men trots det växer de flesta barn i Sverige upp i hushåll med en eller två vuxna. Hur går d…
  continue reading
 
Boken heter "Snacka om kommunikation - Om gott snack på jobbet" och gäst är författaren Anders Rydell. I alla grupper och team är vi mer eller mindre beroende av varandra för att kunna uppnå bra resultat tillsammans. Helt avgörande är då att kommunicera och samspela med varandra. Det är därför inte så konstigt att kommunikationskrångel leder organi…
  continue reading
 
Boken heter "Äg din agenda - Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle" och gäst är författaren Jeanette Fors-Andrée. Granskande journalistik fyller en stor och viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Ett riktigt bra gräv - är journalistik när den är som allra bäst. Men granskande journalistik kan ibland hamna fel och istäl…
  continue reading
 
Boken heter "Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring - En introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem" och gäst är författaren Martina Axmin. Ordet "socialförsäkring" kan få vem som helst att tappa intresset. En grundfråga vi ställer oss i det här programmet är därför "Vad är det som gör socialförsäkring intressant?". Det korta …
  continue reading
 
Boken heter "Migrationsmyten - Sanningen om flyktinginvandringen och välfärden" och gäst är författaren Peo Hansen. Det är en vedertagen sanning att invandring kostar pengar. Detta har bland annat lett till en mycket restriktiv flyktingpolitik. Men enligt Peo Hansen, författare och professor i statsvetenskap, är själva kostnadssynen på invandring e…
  continue reading
 
Boken heter "Rädda organisationen - En bok om psykologisk trygghet i arbetslivet" och gäst är författaren Tor Wennerberg. Även om vi vet hur viktigt det är med psykologisk trygghet på arbetsplatser, är det långt ifrån någon självklarhet hur vi kan öka den. Forskning har bl.a. visat att högre nivåer av psykologisk hänger ihop med ökad effektivitet, …
  continue reading
 
Boken heter "Spelmissbruk - Beroende av spel om pengar" och gäst är författaren Stefan Sandström. Beroende av spel om pengar är ett svårt och omfattande problem som får allvarliga konsekvenser både ekonomiskt, socialt, yrkesmässigt och för nära relationer. De flesta spelmissbrukare lider av såväl alkohol- eller narkotikamissbruk som psykiatrisk sam…
  continue reading
 
Boken heter "Schibboleteffekten - ledarskap, konsten och människans ansvar" och gäst är författaren Julia Romanowska. Schibboleteffekten bygger på ett framgångsrikt forskningsprojekt där en grupp chefer fick testa ett nytt ledarskapskoncept. Istället för traditionell ledarskapsutbildning ställdes deltagarna inför stark konstnärlig, emotionell och m…
  continue reading
 
Boken heter "Det är vi som äger - en bok om sociala kooperativ" och gäst är författaren Fredrik Bergman. I Sverige och runt om i Europa finns många exempel på hur människor i utsatthet startar egna kooperativa företag för att själva lösa arbete och försörjning. I boken riktas strålkastarljuset mot 19 sociala kooperativ som alla bygger på affärsidée…
  continue reading
 
Boken heter "Jämlikhet är lösningen" och gäst är författaren Per Sundgren. En utgångspunkt i boken är att Sverige har gått från att vara världens mest jämlika land till att ha fler miljardärer per invånare än USA. Författarna granskar argumenten för och emot jämlikhet och hur synen på jämlikhet skiftat genom historien. De beskriver varför växande k…
  continue reading
 
Boken heter "En bättre värld är möjlig" och gäst är Erik Angner, författare och professor i praktisk filosofi. Erik Angner är övertygad om att en bättre värld är möjlig. Han är också övertygad om att vi med hjälp av nationalekonomin (och dess modeller, teorier och angreppssätt) kan ge oss många svar på "hur". Därför har han i den här boken samlat b…
  continue reading
 
Boken heter "Ett liv värt att leva - Varför självmord blev människans följeslagare" och gäst är författaren Christian Rück. I Sverige har vi en nollvision för självmord och det är olagligt med dödshjälp. Men men samtidigt finns ett brett folkligt stöd för dödshjälp i Sverige. Hur kan det komma sig? Vem har egentligen rätt att dö? Frågor som berör s…
  continue reading
 
Boken heter "Tatuering - myter, fakta, historia, framtid" och gäst är författaren Helena Meyer. Tatueringar, konstnärliga uttryck inkarvade på huden, har en förmåga att väcka starka känslor och generera livliga debatter. Tatueringar är ett kulturellt fenomen som sträcker sig över hela världen, men trots dess popularitet omgärdas det fortfarande av …
  continue reading
 
Boken heter "En global ideologihistoria : från Konfucius till historiens slut" och gäst är författaren Johan Stenfeldt. Den politiska idéhistorien har traditionellt skildrats ur ett västligt perspektiv. Platon och Aristoteles är välkända gestalter, liksom Locke och Marx. Mindre kända är exempelvis Chanakya, Zhu Xi, Kang Youwei och Mulla Sadra. I de…
  continue reading
 
Femtiotvå böcker och femtiotvå författare har besökt Lära Från Lärda under 2023. För sjätte året i rad gör vi en årskrönika för att sammanfatta årets höjdpunkter. Vilken var den bästa boken? Var det någon gäst som stack ut? Och vilka särskilda lärdomar har varit störst under året? Det är några av de frågor som tas upp i programmet. Intervjuare är T…
  continue reading
 
Boken heter "Hur orden får mening" och gäst är författaren Peter Gärdenfors. När vi kommunicerar så räcker det inte att kunna höra eller läsa, vi måste också förstå ordens betydelser för att det skall bli meningsfullt. När det gäller konkreta ting som (som kyckling, stol eller gran) är det i regel inga problem. Men när det kommer till mer abstrakta…
  continue reading
 
Boken heter "Den svenska vapenexporten" och gäst är författaren Linda Åkerström. Även om Sveriges vapenexport har varit en omdebatterad fråga, är det en bransch som många inte vet särskilt mycket om. Å ena sidan råder också en självbild som hänger ihop med den svenska neutralitetspolitiken. Att vi som land håller oss borta från krig och konflikt. Å…
  continue reading
 
Boken heter "Världen som väntar - vårt liv i klimatförändringarnas tid" och gäst är författaren Peter Alestig. Sverige håller med all tydlighet på att förändras. Det snöar mindre, regnar mer och har redan blivit varmare. Ändå är det många svenskar som tänker att klimatförändringar främst drabbar andra delar av världen. Men så är det inte. Redan ida…
  continue reading
 
Boken heter "Om det inte vore för oss - Kommunikatörer i demokratins tjänst" och gäst är författaren Caroline Thunved. Kommunikatörer som yrkesgrupp, och deras roll i organisationer (inte minst i offentlig sektor), har genom åren ifrågasatts och hamnat i skottgluggen för debatter. Antalet anställda kommunikatörer i vissa organisationer har ifrågasa…
  continue reading
 
Boken heter "Utvecklingspsykologiska perspektiv på utveckling och lärande i skola och förskola" och gäst är författaren Gunilla Guvå. Boken beskriver hur psykologiska teorier om barns lärande och utveckling är användbara inom skola och förskola. Annorlunda uttryckt: hur barnen med hjälp av psykologiska teorier blir begripliga och hanterbara. En nyc…
  continue reading
 
Boken heter "Svarta bär" och gäst är författaren Pelle Sunvisson. Under tagen identitet levde Pelle Sunvisson tillsammans med ukrainska bärplockare under en säsong i svenska skogarna. I boken ges en skildring av den resa som arbetare gör som kommer till Sverige för att plocka bär. Den ger en inblick i såväl arbetsförhållanden, möjligheten till att …
  continue reading
 
Boken heter "Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet" och gäst är författaren Jonas Frykman. Begreppet folkhemmet myntades av statsminister Per Albin Hansson i ett radiotal 1928. Folkhemsbygget (som pågick från 30-talet till 60-talet) blev sedan en rörelse som satte enormt avtryck på Sverige och svenskarna. Genom "social ingenjörskonst" var det här en p…
  continue reading
 
Boken heter "Dyrtider Så bekämpar vi inflation" och gäst är författaren Elinor Odeberg. Vi har ett år bakom oss med höjda priser och höjd ränta. Att riksbanken höjer styrräntan bygger på idén att det ska "kyla ner" inflationen och hålla prishöjningarna tillbaka - men fungerar det verkligen? Måste vi bli fattigare för att bekämpa inflationen? Sedan …
  continue reading
 
Boken heter "Allt om våra högtider - Från jul till Halloween" och gäst är författaren Arne Norlin. I boken beskrivs samtliga av våra högtider och traditioner. Deras ursprung, hur de har utvecklats, rolig kuriosa och vanliga missförstånd. Jul, nyår, valborg och midsommar firas med en entusiasm som ibland väcker förvåning i omvärlden. Vi äter en mass…
  continue reading
 
Boken heter "Politiskt deltagande - val, partier och protester" och gäst är författaren Katrin Uba. Politiskt deltagande är avgörande för att en demokrati ska fungera. Trots det är det långt ifrån alla som deltar i politiken. I boken beskrivs vad det är som gör att vissa människor deltar i politiken och andra inte. Fyra former av deltagande står i …
  continue reading
 
Boken heter "Leda läsfrämjande - Om barns och elevers läsning och hur den kan utvecklas" och gäst är författaren Maria Heimer. Barn och unga läser allt mindre och färre timmar ägnas åt högläsning, både i förskolan/skolan och i hemmet. Och redan hos 3 åringar syns skillnader i barns språkutveckling. I boken beskrivs vilka förmågor som barn och unga …
  continue reading
 
Boken heter "Du ska inte bära skammen för det som hänt" och gäst är författaren Maria Lundberg. Maria växte upp med en alkoholiserad mamma och en våldsam pappa. När hon var tio år skilde sig föräldrarna och hon flyttade in hos pappan och hans nya fru. Då började ett nästan sju år långt helvete då pappan utsatte henne för upprepade sexuella övergrep…
  continue reading
 
Boken heter "Därför är ojämlikheten viktig - om rika, fattiga och alla däremellan" och gäst är författaren och ojämlikhetsforskaren Jesper Roine. Ekonomisk ojämlikhet är ett ämne som väcker oändligt mycket debatt och engagemang. Men det är också ett ämne som rymmer mängder av missförstånd. Dels för att personer med skilda åsikter inte förstår varan…
  continue reading
 
Boken heter "Design för engagerat lärande" och gäst är författaren Nina Bergdahl. Engagemang går hand i hand med elevers lärande, och går i allra högsta grad att påverka och träna upp. Boken ger en nyanserad förståelse av elevers engagemang i, och disengagemang från, lärande. Den varvar teori, metod och praktik och ger konkreta tips i fråga om lekt…
  continue reading
 
Boken heter "Det underskattade sinnet - Om människans okända förmåga att uppfatta dofter" och gäst är författaren Jonas Olofsson. Till skillnad från våra andra sinnen har vårt luktsinne fått oväntat lite uppmärksamhet. Kanske är det först när luktsinnet slutat fungera som vi verkligen förstår vad det bidrar med? Något som många fick erfara under co…
  continue reading
 
Boken heter "Får man säga svart? Från teoretisk ångest till terminologisk trygghet" och gäst är författaren Barakat Ghebrehawariat. ”Får man säga svart?” är en fråga Barakat fått tusen gånger. Frågan kommer i olika förpackningar, ibland ställd utifrån en empatisk nyfikenhet (”hur kan jag uttrycka mig på ett inkluderande sätt?”) och andra gånger med…
  continue reading
 
Boken heter "Internationell handel och tullhantering" och gäst är författaren Ulf Holmström. Tull är tätt förknippat med det vi passerar på flygplatser när vi är ute och reser. Men tull och tullhantering är betydligt större än så och är inte minst en grundbult för internationell handel. Boken behandlar organisationer, handelsmönster, handelshinder,…
  continue reading
 
Boken heter "En liten bok om artros" och gäst är författaren Lotta Skoglund. Var fjärde person över 45 år drabbas av artros. Vägen till smärtlindring och effektiva behandlingar är snårig och många artrospatienter lever med en försämrad livskvalitet alldeles i onödan. Vetenskapsjournalisten Lotta Skoglund, som själv har artros och väntar på sin tred…
  continue reading
 
Boken heter "Ut ur Kabul - Den svenska evakueringen från Afghanistan" och gäst är författaren Robert Karjel. Evakueringen från Kabul 2021 är en händelse som snabbt skrev in sig i historieböckerna. Efter 20 år av militär närvaro, där Sverige varit en av många länder som bidragit, blev alla tillslut tvungna att evakuera sin personal under dramatiska …
  continue reading
 
Boken heter "Klimakteriet : besvärad eller befriad?" och gäst är författaren Ulrika Hammar. Synen på klimakteriet har genom historien pendlat mellan att se det som en sjukdom och som en naturlig del av åldrandet. Det tabu som tidigare funnits har övergått till att tips och råd nu delas öppet, bland annat i diskussionsforum och på sociala medier. Va…
  continue reading
 
Boken heter "Självstående : mamma på egen hand" och gäst är författaren och Maria Hagström. 2016 blev det lagligt i Sverige för ensamstående kvinnor att få assisterad befruktning. Sedan dess har allt fler kvinnor valt att bli mamma på egen hand. De kallar sig självstående. Men vilka är de? Hur blir det för barnen? Och vad säger donatorerna och fors…
  continue reading
 
Boken heter "Emplayment - Ledarskap som frigör engagemang, energi och effekt" och gäst är författarna Tommy Lundberg och Jesper Ek. Med begreppet ”Emplayment” presenterar författarna en tanke- och arbetsmodell för chefer och ledare som vill nå bättre resultat. Den tar sin utgångspunkt i mänskliga behov och drivkrafter och hjälper dig som ledare att…
  continue reading
 
Boken heter "Hovet - Historien om ett kungligt maskineri" och gäst är författaren Björn Asker. Hovet har i alla tider varit en myllrande social arena med plats för såväl adelsmän som pigor. Men detta nav i samhällets topp har hittills varit ganska otillgänglig för utomstående. Trots att det har varit ett fascinerande maskineri som fått den svenska …
  continue reading
 
Boken heter "Att lära från, om och med historia - Historiemedvetande, moral och didaktik" och gäst är forskaren och författaren Silvia Edling. Hur vi orienterar oss i världen är tätt sammanflätat med våra tolkningar av historia, nutid och vår syn på framtiden. Man talar därför om nivåer av historiemedvetande, en kompetens, som påverkar hur vi förhå…
  continue reading
 
Boken heter "Anfallskrigarens argument - Konsten att rättfärdiga våld" och gäst är författaren Ove Bring. Länder som vill starta krig söker skäl som kan rättfärdiga deras handlingar. Det är en konst att få anfall att se ut som försvar. Och sällan har den konsten fått så hög relevans som den 24 februari 2022, då Ryssland under Putins ledning invader…
  continue reading
 
Boken heter "Segregation - en viktig samhällsfråga" och gäst är forskaren och författaren Jonas Lindström. Det talas ofta om att vissa bostadsområden är segregerade men det är inte bostadsområdet i sig som är det, utan det är samhället som är segregerat. Ändå är det många som förknippar ordet segregation med vissa så kallade utsatta områden. För at…
  continue reading
 
Boken heter "Krymplingskortet" och gäst är författaren Annika Taesler. Journalisten Annika Taesler, som bröt nacken och blev totalförlamad när hon kastades av en häst, beskriver hur en funktionsnedsättning ger dig en identitet som påverkar alla delar av livet. Rädsla, könsidentitet, förväntningar, politiska beslut: boken täcker högt och lågt och bl…
  continue reading
 
Boken heter "Kan vi prata om ensamhet" och gäst är författaren Sandra Torbjörnsdotter. Ensamhet kan vara skrämmande och väcka känslor av övergivenhet och nedstämdhet. Ofta förknippas ensamhet med avsaknaden av nära vänner, en kärlekspartner eller familj att dela tankar och känslor med. Men den kan lika gärna bero på en inre känsla av att inte känna…
  continue reading
 
Boken heter "Äckel - Smitta, synd, samhälle" och gäst är författaren Patrik Lindenfors. Äckel är en medfödd funktion som bl.a. får oss att undvika rutten mat. En till synes enkel känsla som spelat en avgörande roll för människans överlevnad, men också för att forma våra samhällen. Känslor av avsky och avsmak är nämligen också något som är kulturell…
  continue reading
 
Boken heter "Kärlekens nya lagar - Hur nätdejting förändrar våra relationer" och gäst är forskaren och författaren Marie Bergström. Nätdejting har gått från en ganska ovanlig företeelse till att idag ha blivit det vanligaste sättet vi i Sverige träffar nya partners på. Men dejtingapparnas växande popularitet har också väckt kritiska diskussioner. E…
  continue reading
 
Boken heter "AI för offentlig sektor - insikter, inspiration och möjligheter" och gäst är författaren Peter Siljerud. Det finns nästan inget det pratas mer om idag än AI, och en slutsats vi kan dra är att dess utveckling kommer innebära stora förändringar för oss alla. Därför är AI inte minst aktuellt för den offentliga sektorn. Tråkiga eller tidsk…
  continue reading
 
Boken heter "Välja väg - utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem" och gäst är forskaren och författaren Kristina Berglund. Alkohol- och narkotikaproblem är vanligt förekommande i vårt samhälle. Både personerna som har ett beroende och deras anhöriga drabbas, vilket är viktigt att beakta när samhället erbjuder vård, stöd och…
  continue reading
 
Boken heter "Makt" och gäst är författaren Alf Rehn. Makt angår oss alla och är något som omgärdar oss konstant. Vi hittar det i vardagen, i forskares teorier, i våra algoritmer och i våra folkrörelser – makt är svårt att ta på, men alltid lika relevant. Samtidigt som makt är något vi människor kan erövra, är makt också något som när som helst kan …
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide