Bopolpodden offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
I en serie på fyra program möter vi de bostadspolitiska talespersonerna från alla åtta riksdagspartier för att höra vad de ser som de största problemen på bostadsmarknaden och vad de vill göra åt dem. Först ut är Mikael Eskilandersson från Sverigedemokraterna och Larry Söder från Kristdemokraterna. Båda är rörande överens om att det behöver byggas …
 
BOPOLPODDEN | Hållbarhet, bostadssociala frågor och viss konflikt kring investeringsstödet och vilka upplåtelseformer som ska prioriteras, men förvånansvärt passiv och idélös hållning från politikerna kring bostadspolitiska förslag. I Veckans aktuellt sammanfattas Almedalsveckan som innehöll många seminarier kring bostads- och fastighetsfrågor och …
 
BOPOLPODDEN | Thedéen som ny riksbankschef får klart underkänt med tanke på hans insatser på FI som kantats av faktaresistens och felaktiga antaganden. SBB har anledning att se över sin kommunikation men är i grunden ett stabilt bolag som är utsatta för en organiserad kampanj. Regionala centren mot arbetslivskriminalitet är i grunden en bra idé men…
 
BOPOLPODDEN | Unga som tvingas tacka nej till jobb för att de inte får en bostad, som överväger att inte skaffa barn eller att flytta ifrån sin nuvarande boendeort för svårigheten att få en tillräckligt stor bostad - det är ett problem som växer. Möt André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet, i ett samtal om deras nya rapport ”Käppar…
 
BOPOLPODDEN | Bostadspriserna föll på bred front i maj och bostadsbyggandet bromsar in samtidigt som behovet av nya bostäder ökar. Det är en orolig tid och svårt att förutse fortsättningen. Expertkommentator Kent Persson listar de tre viktigaste bostadsförändringarna från mandatperioden men tror inte att bostadsfrågan blir en valfråga i år heller.P…
 
BOPOLPODDEN | Om inte de tre parterna Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta klarar av att leva upp till trepartsöverenskommelsen för framtida hyresförhandlingar, så kan det få konsekvenser. Det menar Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna som du möter i ett samtal om hur han ser på överenskommelsen, vad fastighetsägarnas …
 
BOPOLPODDEN | Ny hovrättsdom i hovrätten om presumtionshyra skapar osäkerhet och leder troligen till minskat byggande. Förköpslagen oroar Villaägarna, men bostadsministern avfärdar oron.Bofrämjandet efterlyser politiskt ledarskap på grund av utredningar som inte leder till verkstad.Fastighetsägarnas 17 förslag för ökad trygghet välkomnas av vår exp…
 
BOPOLPODDEN | Gårdsten har gått från att vara ett av de värsta områdena i Sverige, till att strykas från listan över särskilt utsatta områden. Brottsligheten har minskat radikalt och tryggheten har ökat markant. Hör Michael Pirosanto, vd för Gårdstensbostäder som arbetat med området sedan 1997, i ett samtal om vad som krävs för att vända ett särski…
 
BOPOLPODDEN | Två nya utredningar från regeringen kommer inte leda någonstans. Initiativet om de långa handläggningstiderna hos kommunerna från det att en planprocess inleds tills att första spadtaget kan tas är välkommet då problemet är stort. SBAB:s nya siffror om överskott i nyproduktionen av hyresrätter visar på ett problem som varit känt länge…
 
BOPOLPODDEN | Alla förlorare i markanvisningstävlingar genererar en miljard i sjön. De som inte vinner har lagt ner tid, energi och pengar som inte kommer kommunerna till godo. Och då gäller det tävlingarna för markanvisningar, sedan har vi direktanvisningar där kanske lika mycket går förlorat på grund av otydlighet i processen. Hör ett samtal med …
 
BOPOLPODDEN | Riksbankens och Finansinspektionens stabilitetsrapporter visar oro för fastighetsföretagens och hushållens skuldsättning, men de ger fel råd. Hyresgästföreningens förslag om hyresavdrag är ett feltänk. Däremot välkomnas initiativet Bygg i tid, som visar att kommunernas planarbete tar allt längre tid. Vår expertkommentator Stefan Attef…
 
BOPOLPODDEN | En kvinna i månaden mördas i sitt eget hem. Kommuner brister i att hjälpa våldsutsatta kvinnor att hitta en egen bostad och flera offer som inte fått hjälp med bostad har återvänt till förövaren och dödats. Möt Olga Persson, förbundsordförande för Unizon, i ett samtal om hur illa läget är, att bristen på bostäder är avgörande och att …
 
BOPOLPODDEN | Allmännytta går före i de kommuner där de är finns. Det menar Anders Nordstrand, vd på Sveriges allmännytta. Hör honom i ett samtal om allmännyttans roll, vad den nya trepartsöverenskommelsen kommer att betyda för hyresförhandlingarna framåt, hur läget i världen försvårar för nybyggnationen av viktiga bostäder och vad politiken behöve…
 
BOPOLPODDEN | Läget på marknaden gör att risken för en perfekt storm byggs upp som kommer att leda till tvärstopp för nyproduktion av bostäder. Bostadsbristen fortsätter att sätta krokben för företags rekryteringar i Stockholm. Förvånande och skamligt att kommuner fortfarande tillämpar särkrav vid markanvisningar sju år efter att ett förbud införde…
 
BOPOLPODDEN | Ledarskapet är det viktigaste vi har men cheferna inkluderas inte i arbetet. Möt Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius i ett samtal om branschens utmaningar, greenwashing, arbetslivskriminaliteten och vad som krävs för att öka attraktionen och jämställdheten. Expertkommentator: Stefan AttefallProgramledare: Anna BellmanKontakta os…
 
BOPOLPODDEN | Kurskollaps för fastighetsaktier och oro i fastighetsbolagens ledningar. Trepartsuppgörelsen om hyressättningssystemet välkomnas, men resultatet avgörs av det praktiska arbetet, säger expertkommentator Stefan Attefall som också välkomnar Göteborgs stads nya banklån med sociala mål.Programledare: Anna BellmanKontakta oss på:podd@bostad…
 
BOPOLPODDEN | I kommuner utan allmännyttiga bostäder blir privata fastighetsägare viktigare för en inkluderande bostadsförsörjning. Men jämfört med kommuner som har en allmännytta, tas inte samma ansvar i bostadsförsörjningen för hushåll med låga inkomster. Det visar en rapport vid Malmö universitet. Möt Martin Grander i ett samtal om kommunernas a…
 
BOPOLPODDEN | Pensionärerna pekar på ett väsentligt problem, men fler kostnadsdrivna regleringar är inte lösningen. Ras för bostadsbyggandet oroar och kan skapa tvärnit. Boije vidgar analysen av förstagångsköparnas problem, men startlån är fortfarande en bra idé. Göran Persson och Andreas Cervenka gör båda fel analys av riskerna med hushållens lån …
 
BOPOLPODDEN | Arkitektur kan bidra till att skapa en bättre värld. Arkitektur kan spela en avgörande roll när det gäller hur våra bostäder och fastigheter ser ut. De kan också skapa säkrare och mer trygga miljöer. Träffa Rahel Belatchew, arkitekt som vunnit många priser för sitt arbete. Samtalet kommenteras av Stefan Attefall.Programledare: Anna Be…
 
BOPOLPODDEN | Oundvikligt men oväntat att Riksbanken höjde räntan, men helt rätt! Cementkrisen är inte löst utan nu krävs att regeringen agerar för att undvika en kris nästa år. Debatten i Göteborgs Posten visar på behovet av att det krävs många olika åtgärder för att lösa problemen på bostadsmarknaden, menar expertkommentator Stefan Attefall.Progr…
 
BOPOLPODDEN | Under pandemin är det många svenskar som har flyttat. Men kommer flyttströmmarna att bestå? Enligt ett scenario från Sweco beräknas 125 000 fler bo i landsbygdskommuner, i och omkring mindre tätorter och i pendlingskommuner - vilket kan innebära att klyftorna i vårt samhälle kommer att minska. Möt Helena Liljegren, chef samhällsanalys…
 
BOPOLPODDEN | Finansinspektionen argumenterar alltför alarmistiskt och spekulativt utan tillräckligt underlag. Ingen tvekan om att ombildningarna i Allmännyttan till bostadsrätter på 90-talet skedde till underpriser, men debatten bortser ifrån att ombildningarna drevs utifrån effekter av hyressystemet. Prischocken i byggbranschen är problematisk oc…
 
BOPOLPODDEN | Vad är de ungas alternativ för att komma in på bostadsmarknaden? Utredaren Eva Nordström har fått en del kritik sedan hon presenterade utredningen ”Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden”. Bland annat att ett startlån bara är för rika och ökar skuldsättningen. I Bopolpodden bemöter Eva kritiken och förkla…
 
BOPOLPODDEN | Hyresgästföreningens valrörelse riskerar att skapa låsningar i stället för möjligheter. Allmännyttan kan inte ensam lösa de bostadssociala problemen. För att unga ska komma in på bostadsmarknaden krävs både investeringsstöd och startlån, menar vår nya expertkommentator Kent Persson.Programledare: Anna BellmanKontakta oss på:podd@bosta…
 
BOPOLPODDEN | För knappt två veckor sedan överlämnade Karolina Skog den drygt 700 sidor långa bostadssociala utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad” till regeringen. Utredningen har fått en del kritik för att underleverera och inte ge så skarpa förslag som skulle behövas. Själv menar Karolina Skog att hennes förslag kan genomföras direkt uta…
 
BOPOLPODDEN | Utredningen om startlån för förstagångsköpare får tummen upp, men kritikerna missar att startlånet ersätter blankolånet som ger stor effekt för hushållen. Bra att Hyresgästföreningen lyfter frågan otrygghet, men synd att man inte ser att en del av problemen sitter i boendesegregationen. Ingen risk för bostadsbubbla men däremot kan byg…
 
BOPOLPODDEN | Många kommuner kämpar med att hantera flyktingmottagandet från Ukraina, men saknar besked och ansvar från statligt håll. Möt Nackas kommunalråd Filip Wiljander som är frustrerad över hur staten agerar just nu. Han berättar också om Nackas starka tillväxt och bemöter kritiken att Nacka ägnar sig systematiskt åt social dumpning. Expertk…
 
BOPOLPODDEN | Bostadsutredningen lämnar mer att önska, men lämnar spännande förslag om offentlig upphandling för kommunala bolag. Det händer ingenting med stämpelskatt och ränteavdrag före valet, kommer enbart förändras vid en bred skatteomläggning. Stämpelskatten är ett skattemässigt missfoster, menar vår tidigare bostadsminister och expertkomment…
 
BOPOLPODDEN | SBAB:s chefsekonom Robert Boije förklarar vad som händer på marknaden just nu med en kraftigt stigande inflation, om risken för stagflation, om ökade räntor och vad det betyder för bostadspriserna och bolånen. Tillsammans med vår expertkommentator Lennart Weiss så samtalar vi också om hur bostadsproduktionen påverkas, och hur vi ska h…
 
BOPOLPODDEN | Hyresgästföreningen gör rätt i att opinionsbilda men måste lägga band på sin vilja att dra egna slutsatser. Fredrik Kopsch presenterar ett intressant dilemma i hyresdebatten. Stämpelskatten är skadlig men det kommer inte Finansdepartementet att bry sig om. När det gäller konjunkturen finns risk för prisfall och ökade räntor och all an…
 
BOPOLPODDEN | Skulle vi kunna lösa en del av bostadsbristen genom att bli bättre på att konvertera befintliga lokaler till bostäder? Träffa Pontus Werlinder, vd på Telgebostäder, som talar varmt om hur de tänkt kreativt, arbetat medvetet och tolkat lagen så att ett stort antal lokaler har kunnat bli bostäder. I Bopolpodden ger han åtta tips för den…
 
BOPOLPODDEN | Trähusbyggandet ökar. Byggstartsindikatorn visar på ökat byggande men osäkerheten om det håller i sig är stor. Bostadsräntorna stiger, men ingen anledning till större oro menar vår expertkommentator Stefan Attefall, som kommenterar Riksdagens nya beslut om bygglovsplikt för Attefallshus.Programledare: Anna BellmanKontakta oss på:podd@…
 
BOPOLPODDEN | Att kommuner säljer sina bostäder till privata fastighetsägare är vanligt. Men de följer sällan upp och utvärderar trots att affärerna rör offentliga tillgångar och har uppenbara konsekvenser för invånarna. Möt bostadsmarknadsanalytikern Linda Lövgren på WSP som uppmärksammat och granskat detta om vart det brister och vad som krävs fö…
 
BOPOLPODDEN | Hyresgästföreningen ger en missvisande bild av renovräkningar. Felaktigt påstående att Allmännyttan minskar. Kvinnor som utsatts för våld har problem med långsiktigt boende, här måste kommunerna ta ett större ansvar, menar vår expertkommentator Stefan Attefall som ser positivt på Swecos nya rapport om nya möjligheter för mindre kommun…
 
BOPOLPODDEN | Byggmaterial står ensamt för mer än 30 procent av EU:s samlade klimatpåverkan, men i Sverige har vi inte koll på vårt avfall idag. Många kommuner lever inte upp till de nya kraven i plan- och bygglagen. Möt Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, som har reagerat och som vill förändra. Han menar att det går, men att alla aktörer …
 
BOPOLPODDEN | Kriget i Ukraina kommer att få större konsekvenser än vad vi tror, men om vi drar rätt lärdomar av Syrienkriget och pandemin så kan krisen vändas till goda lösningar både för de människor som är på flykt och det svenska samhället. Regeringen kallade till samtal om byggfusket vid offentliga upphandlingar och markerar att frågan har hög…
 
BOPOLPODDEN | Fagersta har ilsknat till mot den sociala dumpningen som kommunen utsätts för, där rikare kommuner uppmanar nyanlända och socialt utsatta människor att söka sig till den lilla kommunen. Möt kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten i ett samtal om kommunernas ansvar och att staten måste ta sitt ansvar i en fråga där det är människor…
 
BOPOLPODDEN | Världskris kan skapa oro på bostadsmarknaden. Regeringen inrättar regionala center mot arbetslivs¬kriminalitet. Vår expertkommentator Stefan Attefall är skeptisk avvaktande. Han är dock positiv Hyresgästföreningens nya förslag om ökat statligt ansvar för bostadsbyggandet. Programledare: Anna BellmanKontakta oss på:podd@bostadspolitik.…
 
BOPOLPODDEN | Bostadsmarknaden är dysfunktionell och för lite fokus riktas på de unga. Hör Matilda Ekeblad, förbundsordförande i MUF, i ett samtal om vilka förslag hon anser ska förbättra bostadsmarknaden för unga. Ett samtal som kommenteras av expertkommentator Lennart Weiss där han tror att hennes engagemang kan bidra positivt för Moderaternas bo…
 
BOPOLPODDEN | Det skiljer sig stort mellan kommuner när det gäller ekonomiskt stöd och det är en skandal att så många inte tar sitt bostadssociala ansvar, menar veckans expertkommentator Lennart Weiss. Dessutom, elkostnaderna ökar och kan påverka bostadspriserna framåt, visar SBAB:s nya insiktsrapport. Marknaden och Riksbanken gör olika bedömningar…
 
BOPOLPODDEN | Han är kritisk till hur många företag i fastighetsbranschen hanterar frågan om hållbarhet och menar att det pågår en ”abnorm greenwashing” i fastighetsbranschen där man river gamla kåkar och bygger nya miljöcertifierade. Möt Jacob Karlsson, vd för K-fastigheter, i ett samtal om hur de genom att bygga sina hus genom serietillverkning b…
 
BOPOLPODDEN | En tredjedel av våra äldre upplever sig socialt isolerade, visar ny rapport från SEB. Riksbanken gasar för mycket och klagar samtidigt på hushållens skuldsättning och att priserna går upp, vilket är motsägelsefullt menar expertkommentator Stefan Attefall som också ifrågasätter Erik Thedéens argument att mindre kreditrestriktioner för …
 
BOPOLPODDEN | Bosam är en ny form av bostadsrätter i Sverige som sänker trösklarna in på bostadsmarknaden och gör det möjligt för fler att köpa en bostad. Möt Timmy Andersson, kommersiell chef på Bosam, i ett samtal om hur priset för en bostadsrätt kan vara 50–70% lägre än för en traditionell bostadsrätt, om varför avgiften blir så hög och vad han …
 
BOPOLPODDEN | Bristande fastighetsekonomisk kompetens och ogenomtänkta förslag från 21 forskare spelar i praktiken förespråkarna för marknadshyror i händerna. Villaägarnas kritik mot Byggmarknadskommissionens förslag är ett typiskt exempel på ”nånannanismen”, där man inte ser sitt eget ansvar. Thedéen öppnar för nya kreditrestriktioner och bedriver…
 
BOPOLPODDEN | Kriminalitet och ohederlighet inom byggbranschen bedöms ha mer än fördubblats det senaste decenniet. I veckan kom Byggmarknadskommissionen med sin slutrapport Från svart till vitt - vänd den osunda utvecklingen i byggbranschen. Hör kommissionens ordförande Stefan Attefall berätta om de 22 skarpa förslag de lagt fram, och hör Lennart W…
 
BOPOLPODDEN | 21 forskare om renovräkningar överdriver, tänker fel och riskerar att göra hyresrätten till en andraklassbostad. Skandiabankens nya rapport sätter siffror på ungas utsatthet och kommer med ny ammunition mot Finansinspektionen. Konkurrensverket belyser ett komplext problemområde och Byggmarknadskommissionens slutrapport riktar kritik m…
 
BOPOLPODDEN | Världens första anläggning för att tillverka grönt stål ska byggas i den lilla kommunen Boden, H2 Green Steel. En etablering som hela landet kommer att tjäna på. För att det ska lyckas krävs att staten går in och stöttar Boden ekonomiskt. Möt Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun, i ett samtal om vikten av optimi…
 
BOPOLPODDEN | Den nya utredningens förslag till nytt bostadsbidrag är välkommet men för snävt. Svårt att påverka rörligheten med ekonomiska verktyg – där har Hyresgästföreningen rätt i sin nya rapport. Allmännyttans förslag om förändrade parkeringsnormer välkomnas och elbilsutvecklingen kräver också nytänkande och investeringar. Studentbostadsbrist…
 
BOPOLPODDEN | Sverige är långt ifrån ensamt om att dras med problem på bostadsmarknaden. Det finns mycket att lära av hur andra länder och därför har Hyresgästföreningen påbörjat ett arbete med att kartlägga jämförbara länders bostadspolitik. Först ut är Finland och Norge. Hyresgästföreningens rapporter visar att Sverige är klart sämst i klassen på…
 
BOPOLPODDEN | Bubbelvarningen att Stockholm är på listan över städer med mest övervärderade bostäder är kraftigt överdriven och bygger på felaktig analys av data. Att Riksbankens storköp ökar ojämlikheten är en relevant debatt som behöver beddas för att stimulera tillväxt och parera ekonomiska klyftor. Att Majornas identitet bygger på hyresrätter ä…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login