Bopolpodden offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
BOPOLPODDEN | Vad är fult? I Kajsa Cronas ögon handlar det om att inte ha tänkt hela vägen. Och där hamnar vi ofta i Sverige, eftersom arkitekten inte är med genom hela projektet. Möt Tengboms Göteborgschef, som också är professor i boendets arkitektur, i ett samtal om det tuffa marknadsläget för arkitekter, kritiken mot totalentreprenader och syne…
  continue reading
 
VECKANS AKTUELLT | EU kan göra mycket nytta kring samordning i arbetslivskriminalitetsfrågorna – men det krävs att politikerna förstår sambanden, menar vår expertkommentator Lennart Weiss som också avslöjar vem han tänker kryssa i EU-valet om tre veckor. Han kommenterar också byggstatistiken från SCB, Byggfaktas siffror om nyproduktionen, Hyresgäst…
  continue reading
 
Var sjunde person i Sverige har inte en riktig vän att anförtro sig åt. Var fjärde besväras på något sätt av ensamhet. Lina Zakrisson arbetar med att fastighetsägare och bostadsutvecklare ska få in arbete mot ensamhet i projekten och vardagen och hon är övertygad om att det finns stora vinster att göra – både för den enskilde, för bolagen och inte …
  continue reading
 
VECKANS AKTUELLT | Äntligen sänks räntan – nu börjar ljuset i tunneln att synas. Smart av regeringen att tillsätta rutinerade och kompetente Stefan Attefall som egnahemskommissionär, menar vår expertkommentator Kent Persson, som också kommenterar Fastighetsägarnas nya BIDs-rapport och de kompromissovilliga chefsekonomerna – och som ger ett gott råd…
  continue reading
 
Finland började för många år sedan forska och utveckla verktyg för att handskas med arbetslivskriminalitet, människohandel och exploatering av utländsk arbetskraft. Bopolpodden gästas av den finländska forskaren Natalia Ollus och svenske Tord af Klintberg för ett samtal om skillnaderna mellan ländernas arbete, varför det går lättare för myndigheter…
  continue reading
 
Lättade byggregler kommer leda till fler och billigare studentbostäder. Många bra förslag från Produktivitetskommissionen – men viktigt att fokusera rätt; på att förkorta handläggningstider och att inse att finansieringen är grundbulten, menar vår expert Lennart Weiss som även kommenterar machokulturen på byggarbetsplatser, ränteutvecklingen och bo…
  continue reading
 
BOPOLPODDEN | I många år har Maria Wallin sett och varnat för de parallella system som ligger bakom dagens växande gängkriminalitet. Hon har gjort två rapporter kring frågan för Fastighetsägarna och i den senaste konstaterar hon att kriminaliteten sprider sig från de utsatta områdena, i takt med att de kriminella själva har flyttat. Här ger hon sin…
  continue reading
 
Hyresnämndens utslag om delningsboende visar att hyreslagstiftningen behöver ändras så att man hittar lösningar för moderna boendeformer. Förslaget om hyrköp av mark är bra; det borde Stockholms stad införa med en gång, tycker vår expertkommentator Viktor Mandel, som också är positiv till miljözonen i Stockholm men negativ till permitteringsstöd – …
  continue reading
 
Hyressättningssystemet är under press – väldigt många förhandlingar avgörs i de olika tvistelösningarna och det kommer kritik från flera håll, inte minst mot den bristande transparensen. I veckans avsnitt möter vi Claes Stråth, en av Sveriges mest rutinerade medlare och en av arkitekterna bakom det nuvarande partssystemet. Som en av tre oberoende o…
  continue reading
 
Riksrevisionen har fel och regeringen rätt om rot. Men när det gäller uteblivna åtgärder för bostadsbyggandet kan regeringen inte längre skylla på inflationen, menar vår expertkommentator Kent Persson, som även ger sin syn på skiljemännens väldigt olika beslut i hyresfrågan, distansarbetets påverkan på bostadsmarknaden och Liberalernas Jakob Olofsg…
  continue reading
 
Nyligen kom kommunala Mimers vd Mikael Källqvist med kraftig kritik, både mot Hyresgästföreningen, den egna medlemsorganisationen Sveriges Allmännytta och Hyresmarknadskommittén. I Bopolpodden utvecklar han kritiken: Trepartsöverenskommelsen är i grunden bra, menar han, men sättet den tolkas – eller inte tolkas – på och bristen på transparens gör a…
  continue reading
 
VECKANS AKTUELLT | Trögare att hyra ut nyproducerade lägenheter – även i Stockholm. Välkommen diskussion om hur byggandet kan göras jämnare över konjunkturcyklerna. Visst är bankerna en bromskloss när det gäller byggandet – men det är Finansinspektionens fel, menar vår expertkommentator Lennart Weiss, som även kommenterar avslöjandet om Bravidas mi…
  continue reading
 
BOPOLPODDEN | En av Sveriges mest framgångsrika fastighetsinvesterare genom tiderna gästar Bopolpodden. Balders vd och grundare Erik Selin ger sin syn på den pågående krisen, försiktigheten kring nya investeringar, marknadens stora svängningar – och politikens inbyggda dilemma: ”Vad gör du om du vet att något är bra för samhället men att du förlora…
  continue reading
 
Regeringens senaste åtgärder är välkomna små delar som kan bygga en bra helhet. Det kommer positiva signaler kring både bostadsbyggandet och prisutvecklingen – vår expertkommentator Kent Persson tror dock att de är något för positiva. Han berättar också om sina förhoppningar inför vårändringsbudgeten – där han hoppas att en förhandlingslösning pres…
  continue reading
 
VECKANS AKTUELLT | Bra förslag – men Boverket är fel avsändare. Nu kan det vara dags för en total översyn av hyressättningssystemet. Timbro har vissa poänger – men det är löjligt att de bara ser en lösning, tycker vår expertkommentator Lennart Weiss som även pekar på systemfelet bakom Örebrobostäders försäljningar och gratulerar Skellefteå till ett…
  continue reading
 
Det har varit en lång och stormig resa – men nu står Karlatornet, Nordens högsta byggnad på plats. I höst flyttar initiativtagaren Ola Serneke in i en av paradvåningarna, högst upp i det 246 meter höga tornet. Anna Bellman möter Ola Serneke i en av visningslägenheterna, halvvägs upp i tornet i ett samtal om revansch, återköpsgarantier, den kritiser…
  continue reading
 
EU:s antagna energiprestandadirektiv kräver – tyvärr – statliga stöd för att Sverige ska klara målen. Stockholms stads nya markprismodell bör landa i att priset sätts mycket närmare byggstart, tycker vår expertkommentator Viktor Mandel, som också menar att de första beskeden från skiljemännen visar att politikerna behöver se över systemet: ”Det har…
  continue reading
 
Han är snällare mot ministrarna efter sin korta tid inom politiken. Han kommer aldrig mer fiska ål. Han tror på landsbygden och att industrin kommer skapa tillväxt – om den ges frihet. Möt PM Nilsson – journalisten som blev statssekreterare men fick lämna posten efter tre månader och som nu är vd för Timbro – i ett samtal om frihet, tillväxt, och d…
  continue reading
 
VECKANS AKTUELLT | De stora förlorarna på byggsidan är de svenska arbetarna som blir utkonkurrerade av utländsk arbetskraft med lägre löner. Tveksamt om Skatteverkets kontroller är så bra som de påstår. Skiljemannen i Stockholm verkar ha missförstått sitt uppdrag, menar vår expertkommentator Lennart Weiss, som även ger bakläxa till Finansinspektion…
  continue reading
 
Alla ropar på att staten ska reglera, vilket branschen är rätt ensam om… Han vill se att alla aktörer ser sin roll, istället för att bli detaljstyrda. De nya byggreglerna – Möjligheternas byggregler – har blivit kritiserade och mannen bakom arbetet ifrågasatt. Träffa Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren i ett samtal om varför han vill att bra…
  continue reading
 
VECKANS AKTUELLT | Skiljemannens historiska första beslut leder till att förtroendet för hyressättningssystemet urholkas ännu mer – nivån på hyresökningen är alldeles för låg och bristen på transparens gör det hela ännu märkligare, tycker vår expertkommentator Kent Persson, som också välkomnar KD:s initiativ kring fri hyressättning i nyproduktion –…
  continue reading
 
Ja, bakbonusar är fel och borde inte användas. Men anledningen till att de finns är sättet att upphandla, som pressar ner timpriserna. En lösning kan vara att upphandla med fast pris istället för löpande. Det är Ola Månssons respons på de uppmärksammade avslöjandena om systematiskt fakturafusk i byggsektorn. Installatörsföretagens vd ger också sin …
  continue reading
 
Stockholms Handelskammares nya rapport är extremt relevant och kan förhoppningsvis leda till att fler politiker får upp ögonen för den viktiga kopplingen mellan bostadsmarknad och arbetsmarknad. Stefan Ingves tankar är mindre relevanta, menar vår expertkommentator Lennart Weiss som inte heller har mycket till övers över akademikernas syn på statens…
  continue reading
 
När han skrev i personaltidningen om sin oro för konsekvenserna av smältande havsisar och global uppvärmning – då blev artikeln refuserad, den var för utopisk. Men det var på 70-talet – sedan dess har Johnny Kellner aldrig blivit refuserad. Möt 78-åringen som i flera decennier har varit en av de mest aktiva i byggbranschens miljö- och hållbarhetsar…
  continue reading
 
Mycket spännande med Nackas unika markanvisningstävling. Det är viktigt att göra klimatmässigt rätt från början – annars kommer kostnaderna senare, vilket Sveriges Allmännyttas nya siffror visar. Miljöpartiet visar ett märkligt ointresse för bostadsfrågan – men vår expert Kent Persson lyfter fram ett språkrörsalternativ som kan få fart på engageman…
  continue reading
 
Byggkriminaliteten är systemhotande. Många skattemiljarder försvinner in i den kriminella världen. Den svenska modellen fungerar inte. Byggkvalitén försämras. Människor utnyttjas brutalt. Företag blundar – eller slås ut. Jessica Löfström och Hans Jeppson tecknar en mörk bild av arbetslivskriminaliteten i dagens Sverige – som nu måste växla om och g…
  continue reading
 
Trepartsöverenskommelsen och systemet med oberoende tvistlösningar har hittills varit ett misslyckande och lett till att parterna blivit mindre intresserade av att förhandla – det är ohållbart och lagstiftaren borde se över systemet, menar vår expertkommentator Viktor Mandel. Han kommenterar också Socialstyrelsens kartläggning över hemlösheten, uts…
  continue reading
 
Regeringen är i klimathandlingsplanen tydlig med att man vill prioritera byggande i trä. Det är helt fel och leder till sämre chanser att nå klimatmålen, menar Malin Löfsjögård. Möt Svensk Betongs vd i ett samtal om det missförstådda byggmaterialet, den snabba gröna utvecklingen i branschen och det faktum att det inte går att förbise betong som byg…
  continue reading
 
Handlar det om att se till hela samhällets bästa eller om att slå vakt om egna särintressen? Det är knäckfrågan som genomsyrar hela Veckans Aktuellt den här veckan, där vår expertkommentator Lennart Weiss hyllar och sågar inlägg från bland andra Timbro, Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Ulf Perbo. Han berömmer också Ansvar Säkerhets rap…
  continue reading
 
Efter nästan två år väljer regeringen att gå vidare med några av Karolina Skogs bostadssociala förslag. Möt den förre miljöministern – som numera arbetar för Sveriges Stadsmissioner – i ett samtal om förslagen som nu blir verklighet, kampen för att bostadsfrågan inte ska hindra kvinnor att lämna destruktiva relationer och den nya rapporten om den d…
  continue reading
 
Välkomna besked från regeringen kring bolånetak och avdragsrätt. En spännande och modig rapport från Kristina Alvendal. Kreativa – men principiellt tveksamma – upplägg från kommunerna i Skellefteå och Göteborg, menar vår expertkommentator Kent Persson som också kommenterar Stadsmissionens hemlöshetsrapport och förslaget om ny hyresförvärvslag – som…
  continue reading
 
BOPOLPODDEN | Lägger man inte fokus på de långsiktigt viktiga frågorna – då finns det till slut ingen lång sikt kvar. Hon är glad för att vi lämnar 2023, och tror på ett ljusare 2024, men oron för vad som händer i världen är stor. Möt chefsekonomen Alexandra Stråberg i ett samtal om både de ”vanliga” dagsaktuella frågorna – hon tror att styrräntan …
  continue reading
 
Även om en del bolag fortsatt har stora problem så har finansieringsförutsättningarna på fastighetsmarknaden förbättrats betydligt. Och i takt med att räntorna faller är det rimligt att tro att bostadspriserna vänder upp. Att äga sitt boende som på ett investeringssparkonto är inget som tilltalar vår expert Viktor Mandel, som även kommenterar Erik …
  continue reading
 
BOPOLPODDEN | Cost check är en ny tjänst för att säkerställa att de materialpriser som faktureras är korrekta, att priserna inte innehåller olika dolda rabatter och kickbacks. Och det behövs. Nio av tio företag i byggbranschen får rabatter som de väljer att inte redovisa för sina kunder. Fusket är omfattande, systematiskt och taktiskt. Möt Nima Ass…
  continue reading
 
VECKANS AKTUELLT | Liberalernas förslag om behovsbostäder är seriöst och bra – och motståndarna saknar vettiga alternativ. Utredningen om kostnaderna för att införa moms på bostadshyror försvagar förslaget som även har tekniska utmaningar. Svensk Betong har viktiga poänger i sin kritik av regeringens klimathandlingsplan. Däremot är regeringen rätt …
  continue reading
 
Diskussionen om friare hyressättning har kommit igång på allvar i Sverige. I vårt grannland Finland avreglerades hyresmarknaden på 1990-talet – Ted Lindqvist, vd på analysföretaget Evidens gjorde nyligen en rapport om hur det gick till och hur hyresmarknaden har utvecklats sedan dess. Slutsatserna är att det hela var en framgång: Det har byggts män…
  continue reading
 
Bostadspolitik.se:s experter Kent Persson och Lennart Weiss trodde på ett dystert 2023 – nu konstaterar de att det blev ännu värre än de befarade. Här ger de sin bild av året som gått och blickar framåt mot 2024: Vad tror och hoppas de på? Och hur ser 2024 ut för oss på Bostadspolitik.se och Bopolpodden? Programledare: Anna Bellman.…
  continue reading
 
BOPOLPODDEN | I fredags släpptes Veidekkes nya rapport: Sju svåra år. Lennart Weiss menar att de som tror på en snabb vändning i bostadsbyggandet när räntorna vänder ner – de har fel. Rapporten visar att krisen blir lång, leder till minskad BNP, kompetensflykt från branschen och stora problem för tillväxtstäderna, inte minst för det gröna industris…
  continue reading
 
VECKANS AKTUELLT | Inflationen saktar in men fortfarande många svåra år framåt för bygg- och fastighetssektorn. Den tragiska hissolyckan i Sundbyberg leder förhoppningsvis till att arbetet med att öka säkerheten på våra byggarbetsplatser skyndas på. Att Västerås politiker kör över tjänstemännen kan leda till ett bättre utnyttjande av bostadsbestånd…
  continue reading
 
BOPOLPODDEN | För många är advent och jul den mysigaste tiden på året – men för de hemlösa kan det tvärtom vara den svåraste tiden, menar Patti Hansén och Arash Mansouri på Räddningsmissionen i Göteborg. Möt dem i ett samtal om hur de kämpar för de utsatta och mot hemlösheten, hur fastighetsägare kan hjälpa till, vad politiken kan göra – och vilka …
  continue reading
 
VECKANS AKTUELLT | Flera intressanta och genomarbetade bostadspolitiska rapporter har släppts – men också en bok som vår expertkommentator Lennart Weiss tycker hör hemma i papperskorgen. Han kommenterar också den infekterade debatten om dolda rabatter på byggmaterial, marknadens och Riksbankens splittrade syn på ränteutvecklingen – och det göteborg…
  continue reading
 
Hon brinner för en jämställd bostadsmarknad där ensamstående med barn är en utsatt grupp. Rebecca Rubin är chef för social hållbarhet på Svea fastigheter, undervisar i arkitektur på KTH och är rådgivare till Londons borgmästare för jämlik stadsplanering. Möt henne i ett samtal om vad som krävs för en bättre social bostadspolitik, vad England har at…
  continue reading
 
VECKANS AKTUELLT | Intressant utspel om statliga satsningar från Ebba Busch. Och intressant forskning om Stadsmissionens projekt i Farsta. Hyresgästföreningen lyckas med sin taktik i hyresförhandlingarna – och lägger därmed krokben för trepartsöverenskommelsen, menar vår expertkommentator Kent Persson, som även uppmanar branschen att kontakta polit…
  continue reading
 
BOPOLPODDEN | Krismedvetenhet finns – men fokus måste ligga på att bekämpa inflationen. Möt bostadsminister Andreas Carlson i ett samtal om att ta långsiktigt ansvar i en tuff situation, om varför det krävs så långa utredningar och om SD:s utsträckta hand kring fri hyressättning i nyproduktion. Expertkommentator Lennart Weiss hör en påläst minister…
  continue reading
 
Riksbankens val att inte höja räntan ger signaler om stabilitet och en riksbankschef som är lyhörd. Robert Boije gör rätt analys i att politikerna underskattar konsekvenserna av bostadsfallet, men hans förslag på temporära åtgärder långt ifrån tillräckliga, menar vår expertkommentator Lennart Weiss som även menar att Nooshi Dadgostars argumentation…
  continue reading
 
Peter Larsson har ett av Sveriges viktigaste – och svåraste – uppdrag just nu. Möt regeringens samordnare för det gröna industriskiftet i norr i ett samtal om förutsättningarna för att förverkliga skiftet och locka 100 000 människor till Norrland – samtidigt som bostadsbyggandet gått in i den djupaste krisen på flera decennier. Peter Larsson unders…
  continue reading
 
Även om förslaget om en ISK-inspirerad fastighetsskatt är något märkligt så kommer säkert Produktivitetskommissionen komma med många bra förslag – inte minst kan Kristina Alvendals rapport göra stor nytta. Hyresgästerna i Råsunda är priviligierade och får nog acceptera de högre hyrorna, menar vår expertkommentator Viktor Mandel som även ger politik…
  continue reading
 
BOPOLPODDEN | Det är inte många kvar som kan berätta om hur det var att äga fastigheter innan hyresregleringen infördes. Men Anna Bellman åkte till Umeå för att träffa en som gör just det: Stadens förre stadsarkitekt Hans Åkerlind, 98 år gammal – och fortfarande aktiv i bostadsdebatten: "Jag betalar alldeles för låg hyra för min alldeles för stora …
  continue reading
 
Det nya lönegolvet för arbetskraftsinvandring är inte negativt för branschen. Hyresgästföreningen borde ta ett steg tillbaka i förhandlingarna för att undvika Vilda västern och på sikt riskera marknadshyror. Huset med fossilfritt stål i Lund har stort symbolvärde, menar vår expertkommentator Lennart Weiss, som samtidigt sågar den kritiska rapporten…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide