Bita Service Manangement offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Hur kan organisationer gå tillväga för att bedriva ett framgångsrikt förbättringsarbete? Hur och var kan vi börja någonstans? Hur får vi tillräcklig kunskap för att kunna förstå kunden och dess reella behov och förväntningar? Dessa är några av de frågeställningar vi belyser och besvarar med hjälp av docenten och forskaren Raine Isaksson. I avsnitte…
 
Kvalitet - ett begrepp som används världen över, men vad menas egentligen med kvalitet? I avsnittet belyser vi vad kvalitet är och varför det är så viktigt att kvalitetsområdet får ett stort utrymme i organisationer och dess utveckling. Vi belyser bland annat frågor som ”måste man alltid uppfylla kundernas behov utifrån ett kvalitetsperspektiv?” oc…
 
Digitaliseringen har gett en skjuts till tjänstesamhället. Tjänster finns tillgängliga för oss som användare och kunder i en mängd olika kontexter. Att användningen av tjänster har ökat kan kopplas samman med att kunden vill kunna förenkla sin situation och kunna köpa ett färdigt resultat. Att använda tjänster innebär att kunden kan koppla bort del…
 
Vårt samhälle har utvecklats till det vi kallar ett tjänstesamhälle och digitaliseringen har drivit på den utvecklingen. Vad innebär det? Vad är en tjänst och vad är syftet med tjänster? Hur påverkas jag som kund respektive leverantör av att vi går från ett produktfokus till ett tjänstefokus?Av BiTA Service Manangement
 
GDPR – alla pratar om detta nya regelverk men vad innebär det egentligen? Vilka berörs, varför har GDPR tillkommit och hur kan min organisation förbereda sig i tid så vi lever upp till de krav som ställs ? Sist men inte minst, vad kan hända om vår organisation inte klarar av implementationen i tid?Av BiTA Service Manangement
 
I denna tredje del av BiTAs podcast om informationssäkerhet pratar vi om HUR man kan arbeta med dessa frågor. Hur bör man lägga upp och organisera arbetet med sin informationssäkerhet och vilka förutsättningar är det viktigt att vi skapar i vår organisation för att nå framgång i detta arbete?Av BiTA Service Manangement
 
Efter att ha lagt grunden till vad informationssäkerhet handlar om så skall vi i detta avsnitt titta närmare på varför verksamheter borde arbeta aktivt med informationssäkerhet. Är motsatsen till säkerhet verkligen osäkerhet? Vad har man för förhållningssätt till informationssäkerhet bland svenska bolag och myndigheter? Är det skillnad på hur man b…
 
Informationssäkerhet är en fråga som ständigt tycks öka i betydelse. Värdet av en god informationssäkerhet kan inte överskattas varken i ekonomiska eller icke materiella värden. Den som förlorar värdefull information idag förlorar förtroende hos kunderna och kan åsamka tredje part skada genom läckage av känslig information. En bra början på resan t…
 
Kompetensinventering är ett användbart verktyg för att utveckla såväl individen som organisationen. Vi gör den för att kunna bilda oss en uppfattning av nuläget och identifiera de utvecklingsinsatser som behöver göras i förhållande till kompetensstrategin. Inventeringen kan göras på en rad olika sätt och med olika typer av verktyg. Hur vi väljer at…
 
Kompetensutveckling i all ära men har man ingen strategi eller plan för organisationens lärande finns det troligtvis inte heller någon målbild för var man vill vara och vad man vill uppnå. Hur ska man då överleva som organisation och hur håller du dina medarbetare engagerade och motiverade?Av BiTA Service Manangement
 
Digitaliseringen spreds över världen runt milleniumskiftet och räknas som den tredje industriella revolutionen. Redan idag är vi inne i det fjärde paradigmskiftet som handlar om att nya tekniker och metoder smälter ihop de fysiska, digitala och biologiska världarna på ett sätt som i grunden kommer att förändra mänskligheten. I vilken utsträckning s…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2021 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login