Wolke offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 har blivit ett världsminne. Dessa gamla dokument är ursprunget till Sveriges tryck- och yttrandefrihetslagstiftning som är den äldsta i världen. Professor Jonas Nordin berättar om hur tryckfrihetsförordningen blev till samt vad den har för betydelse än idag.Programledare: Åsa Karlsson…
  continue reading
 
Från medeltiden och långt in i 1800-talet fanns en stor fattig underklass i Sverige som var hårt knuten till sin arbetsplats och hade låga löner. Det finns inte mycket skrivit om dessa pigor och drängar, som arbetade på adelns och statens storgods, men också på mindre bondgårdar runtom i Sverige.Åsa Karlsson samtalar med historikern Martin Andersso…
  continue reading
 
Etty Hillesum var en nederländsk judinna som 29 år gammal blev offer för förintelsen. I sin dagbok skrev hon om sitt liv som ung kvinna under tysk ockupation, om förföljelsen av judarna, men även om sitt andliga sökande. Hennes dagboksanteckningar fick stort genomslag när de publicerades 40 år efter hennes död.Åsa Karlsson samtalar med idéhistorike…
  continue reading
 
Sedan Sveriges ansökan om medlemskap i NATO blev aktuell, finns det ett påstående som ständigt upprepats av politiker och journalister om att Sverige har varit alliansfritt i 200 år. Det är uppenbart att landet sedan 7 mars i år är medlem i en militär allians, men var vi verkligen alliansfria tidigare? Åsa Karlsson diskuterar med historieprofessore…
  continue reading
 
I veckans avsnitt av Panelen samtalar Torbjörn Elensky, Vesna Prekopic och Henrik Jönsson om de nedskrivna dödstalen i Gaza, Public Service-utredningen och TV4:s granskning av Sverigedemokraternas trollkonton. Programledare är Catta Neuding.Av Axess Magasin & TV
  continue reading
 
Anders Gustav Klosterberg följde med den svenska armén som battaljonspredikant under Napoleonkrigen. I sin dagbok beskriver han krigets vardag – långa marscher, stora fältslag och fruktlösa försök att hitta mat och dryck. Nu har dagboken givits ut. Vad kan vi lära oss idag av Klosterbergs vittnesmål från fälttåget? Henrik Höjer intervjuar Åsa Karls…
  continue reading
 
Fredrik Kärrholm, riksdagsledamot, kriminolog och före detta polis, kommer i dagarna ut med boken Lag & Ordning. Där ägnar han särskilt intresse åt frågorna om brottslighetens orsaker. Att klara upp brott och straffa brottslingar är ytterst angeläget för brottsoffers upprättelse och förhindra kriminella från fortsatt brottslighet, fast allra bäst ä…
  continue reading
 
I veckans avsnitt av Panelen samtalar Thomas Gür, Naomi Abramovicz och JacobRudenstrand om poliser som läcker känslig information, våldsamma protester på amerikanska universitet och huruvida småpartierna klarar spärren i EU-valet.Programledare: Catta NeudingAv Axess Magasin & TV
  continue reading
 
Renskötseln är en grundläggande del av det samiska samhället och kulturen. Heidi Rautiainen är fil dr i biologi och har disputerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Hon har undersökt hur renar i Sverige och Finland påverkas av vinterutfodring. Vilka effekter kan den få?Av Axess Magasin & TV
  continue reading
 
Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och hans parti AKP har i 20 års tid gått segrande ur val efter val. Men nu har han fått uppleva ett svidande nederlag. Oppositionspartiet CHP tog nyligen hem segern i lokal- och regionalval. Inte nog med att de vann i de största turkiska städerna och viktigaste regionerna. De fick dessutom fler röster sammant…
  continue reading
 
Natalya Pasichnyk är svensk-ukrainsk konsertpianist som disputerat på en avhandling inom klassisk musik vid universitetet i Bergen. Hon har i sin forskning ingående analyserat och tolkat J. S. Bachs ikoniska ”Det vältempererade klaveret”. Vilka dolda meningar kan egentligen finnas i musiken? Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke…
  continue reading
 
Det rapporteras frenetiskt om USA i svenska medier, men hur mycket kan vi egentligen om den väldiga variationen i landet? Hur många kan skilja på Iowa och Idaho eller Wyoming och Wisconsin? Skriftställaren Anders Johnson ger nu ett kraftfullt bidrag till höjd kunskapsnivå genom den maffiga boken 50 historier om USA – från Maine till Hawaii, där var…
  continue reading
 
Adam Åbonde Garke är doktor i företagsekonomi, disputerad vid Handelshögskolan. I sin forskning granskar han hur vi läser och tar till oss nyheter på nätet. Har människor kastat den fria viljan över bord och helt låtit algoritmerna ta över både tycke och smak? Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke…
  continue reading
 
Calle Håkansson har disputerat vid Malmö universitet på ett högaktuellt ämne, nämligen hur säkerhet och försvar fått högsta prioritet av EU sedan Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Hur starkt står sig egentligen EU i ett allt tuffare omvärldsläge?Av Axess Magasin & TV
  continue reading
 
Ulf Kristersson bildade regering efter valet 2022, men allmänhetens förtroende för Magdalena Andersson var länge betydligt större än för den nye statsministern. Det läget har nu ändrats. Uppgången för Kristersson kan dels bero på dämpad inflation och Natomedlemskap, dels på att han hunnit växa in i rollen och etablera sig som regeringschef. Anderss…
  continue reading
 
I veckans avsnitt av Panelen diskuterar Torbjörn Elensky, Vesna Prekopic och Erik Hörstadius Liberalernas förslag om att begränsa skärmtiden för unga, vårdkrisen och dess orsaker och Uppdrag Gransknings inslag om LVU-kampanjen. Programledare: Erik Thyselius.Av Axess Magasin & TV
  continue reading
 
Enligt mätningarna är nationalistpartier numera största parti i ungefär hälften av EU:s medlemsländer, och de ser ut att stärka sin ställning kraftigt i valet till Europaparlamentet i början av juni. De två partigrupperna till höger om den traditionella högern kan tillsammans bli nästan lika stora som den traditionella högern själv. Samtidigt noter…
  continue reading
 
I säsongspremiären av Panelen diskuterar Torbjörn Elensky, Hanne Kjöller och Stefan Stern Sveriges senaste stödpaket till Ukraina, Magdalena Anderssons kritiserade utspel om bland annat Henrik Jönsson och beslutet av åklagare att inleda en förundersökning mot Sameh Egyptson avhandling om Muslimska Brödraskapet. Programledare: Erik Thyselius.…
  continue reading
 
Åklagarrapporten som nyligen beskrev USA:s president som en ”sympatisk, välmenande, äldre man med dåligt minne” har hällt bensin på en redan brinnande brasa. Är Joe Biden, 82 år i höst, rätt man att styra världens främsta stormakt i fyra år till? Vad har han för chans att besegra den bara fyra år yngre men betydligt mer energifyllde Donald Trump? Ä…
  continue reading
 
I Esaias Tegnér: Skalden, biskopen påminner teologen Sten Hidal om en svensk diktare som håller på att falla ur folkminnet. Tegnér var länge en av våra stora svenska romantiska diktare som med sin Frithiofs saga skapade han ett nationalepos som vittnar om forna dagars vitterhet. Erik Jersenius samtalar med Sten Hidal om Tegnérs dalande stjärna och …
  continue reading
 
I Gustav III:s ryska krig läser vi om kungens överlägsna seger som visade på hans kompetens som krigsherre. Men hans fiender skrev historien och gav inte en sanningsenlig bild av kriget eller kungens roll. Genom nya källor som brev och dagböcker får ögonvittnen berätta om dramatiken i de största sjöslagen i Östersjöns historia. Historikern och proc…
  continue reading
 
I Förgör de falska gudarna: Palmyra och kriget mot kulturarvet synar journalisterna Jesper Huor och Anders Rydell kriget mot vår gemensamma kulturhistoria och den skrupellösa världshandeln med blodsantikviteter från vår tids konfliktzoner. Erik Jersenius samtalar med Jesper Huor och Anders Rydell om hur dagens bildstormare hotar vårt förflutna.…
  continue reading
 
Eric von Rosen. I en förgången värld berättar historien om den mytomspunne greven som föddes med titel och pengar på Rockelstad slott i Sörmland. Han hade en riddares identitet och stora ego. Han kämpade för de vita i finska vinterkriget, men sökte en stark ledare. Hans svåger var Herman Göring och nazismen blev en lösning. Författaren och socialan…
  continue reading
 
Kan författare och filosofer som stod den nazityska regimen nära någonsin bli relevanta igen? Den frågan försöker idéhistorikern Svante Nordin besvara i Världsandens partisaner: Filosoferna, tredje riket och den liberala demokratin. Han beskriver hur tre kritiker av den liberala demokratin – Martin Heidegger, Ernst Jünger och Carl Schmitt – lyckade…
  continue reading
 
Franska är huvudspråket i Frankrike, men är svenska det i Sverige? För att lära sig ett andra språk har det betydelse hur samhället och politiken ser på språkets betydelse för integration. Att jämföra Frankrike och Sverige som språkinlärningsmiljöer kan ge svar på dessa frågor. Fanny Forsberg Lundell är professor i franska vid Stockholms universite…
  continue reading
 
I Tempelherreorden gör teologen och kyrkohistorikern Kjell O. Lejon upp med våra moderna villfarelser om korstågen och tempelherreorden. Korstågen var främst ett försvarskrig mot muslimsk expansion i Mellanöstern och tempelriddarna var inte några galna fundamentalister som brände häxor och kättare. Erik Jersenius samtalar med Kjell O. Lejon om hur …
  continue reading
 
För många är JRR Tolkiens berömda böcker om Midgård blott spännande äventyr i en noga utmejslad fantasivärld. Men för vissa framträder dessutom en djup metafysik. Författaren John Sjögren beskriver i Jordens sång. Essäer om Tolkiens tankevärld hur Tolkien behandlar motsatsparet teknik och natur, ondskans natur och språket som skapande kraft. John S…
  continue reading
 
Vem vill jobba i en skola där våld och hot tillhör vardagen? Frilansjournalisten och tidigare rektorn Vesna Prekopic ställer den frågan i sin bok Brottsplats skolan. Svaret är tyvärr inte muntert. I en rad intervjuer får läsaren stifta bekantskap med lärare och annan skolpersonal som vittnar om hur allvarligt läget är i den svenska skolan. I samtal…
  continue reading
 
Hamlet (Macbeth) är en värld i kris, berättad genom Shakespeares två klassiker. Tiden är ur led, och det visas av barn och kaniner, ur ett källarhål med en galen människas röst. Eller är det i själva verket världen som är galen? Det diskuteras bäst via Shakespeare som tål att läsas om och om igen. Författarna Hannes Meidal och Jens Ohlin samtalar m…
  continue reading
 
I säsongsfinalen av Axess TV:s Panelen samtalar Widar Andersson, Naomi Abramowicz och Henrik Jönsson om svenska elevers ras i PISA-mätningen, Socialdemokraternas självkritik kring den förda migrationspolitiken och om varför det föds allt färre barn i Sverige. Programledare: Erik Thyselius. Inspelat i Konstnärsbarens lokaler i Stockholm 7/12-23.…
  continue reading
 
I Bokens folk: en civilisationshistoria från papyrus till pixlar berättar kyrkohistorikern Joel Halldorf om textens och läsningens historia, från de första lertavlorna till dagens digitala pixelmassor. Hur har vårt författande och läsande förändrats oss under tidens gång och är vi nu på väg att överge det skrivna ordet? Erik Jersenius samtalar med …
  continue reading
 
Imperiets barn är journalisten Liza Alexandrova-Zorinas skakande reportage om de människoöden som utgör det ryskspråkiga skuggsamhället. I boken intervjuar författaren byggarbetare, städare och tjetjenska gangsters. De lever i en värld präglad av utsatthet, våld och misär. Det här är berättelsen om en annan del av Sverige. Liza Alexandrova-Zorina s…
  continue reading
 
Världens förste anarkokapitalistiske president. På den titeln kan Argentinas nyvalde statschef Javier Milei göra anspråk. Ekonomen och tv-personligheten Milei vann en överraskande storseger i mitten av november och har lovat att föra in landet på en helt ny kurs. Han har kampanjat som showman med fallenhet för grova förolämpningar, men hans övertyg…
  continue reading
 
Edith Södergran. Stjärnfångerskan handlar om poeten som skrev trots kritikernas hårdhet och dödens närhet. Men Södergrans historia är stundom svårberättad, eftersom hon låtit bränna både brev och dagböcker. Vad var det hon inte ville visa för omvärlden? Agneta Rahikainen är filosofie doktor i litteraturvetenskap och har gett ut flera böcker om Edit…
  continue reading
 
I reportageboken Döden vid Faxälvens strand skriver journalisten Joakim Broman om svårigheten med att hela Sverige ska leva. Grundläggande samhällsfunktioner och service försvinner och det går inte alltid att bo kvar ens om man själv vill. Det finns en historisk orättvisa förknippad med uppdämningen av de stora älvarna. Joakim Broman talar med Lott…
  continue reading
 
I veckans avsnitt av Panelen samtalar Thomas Gür, Hanne Kjöller och Jacob Rudenstrand om de fortsatta turerna kring S-ledamoten Jamal El-Haj, Svenska Dagbladets granskning av svensk sjukvård och Argentinas nästa president – libertarianen Javier Milei. Programledare: Erik Thyselius. Inspelat i Konstnärsbarens lokaler 22/11-23.…
  continue reading
 
Poeten Lars Johansson (1638–1674) blev känd som Lucidor. Han föddes i Stockholm och där slutade han också sitt 35-åriga liv, nedstucken efter ett gräl på krogen Fimmelstången. I boken Jag, en olycklig spåman berättar historikern Annika Sandén så utförligt som knappa källor medger om Lucidors uppväxt, brokiga bildningsgång och tillfällesdiktning. Sa…
  continue reading
 
Utrikeskorrespondenten Malin Ekman tar i boken Skymning i Amerika: berättelser om ett annat USA med läsaren på en resa i ett splittrat USA där många storstäder brutits ned av narkotikamissbruk och politisk radikalism. Det är en närgången inblick i en värld långt bortom maktens korridorer. Ekman förklarar för Adam Cwejman hur det kom sig att samhäll…
  continue reading
 
Få akademiker intervjuar kända ledare för Hamas och Hizbollah som en del av sina fältstudier. Men det är precis vad Magnus Ranstorp gjort under sin långa karriär som forskare inom terrorism och islamistiska organisationer. I boken Från terrorns frontlinjer berättar Ranstorp om hur han från första parkett har följt utvecklingen av terrorism i världe…
  continue reading
 
I Näktergalen. Erik Johan Stagnelius återupptar religionshistorikern Simon Sorgenfrei bekantskapen med sina tonårs favoritpoet. Erik Johan Stagnelius var den svenska romantikens stora geni som levde hårt och ensamt in till sin död 1823, då endast 29 år gammal. Erik Jersenius och Simon Sorgenfrei samtalar om Stagnelius gripande poesi och sällsamma v…
  continue reading
 
I veckans avsnitt av Axess TV:s Panelen samtalar Erik Hörstadius, Sanna Rayman och Stefan Stern om det ökande våldet och hatet mot judar i spåren av terrorattacken mot Israel, hotet från den organiserade brottsligheten mot svenska kommuner samt konflikten mellan Tesla och IF Metall. Programledare: Erik Thyselius. Inspelat i Konstnärsbarens lokaler …
  continue reading
 
När den krypterade chatappen ”Encrochat” knäcktes öppnade sig en hel värld för poliser och åklagare. Helt plötsligt gick det att läsa kriminellas mordbeställningar och diskussioner om knarksmuggling. Journalisten Diamant Salihu berättar i sin bok När ingen lyssnar om vad poliserna upptäckte och hur de använde sig av informationen. Han samtalar med …
  continue reading
 
I Marionetterna berättar författaren, journalisten och akademiledamoten Ingrid Carlberg om marionetterna som har huvudrollen i den politiska teatern. De styrs av strategier för hur man blåser upp folkstormar, motsättningar som kan öka polariseringen och skada demokratin. Verktygen kommer från Lenins propagandamaskineri. Det viktiga är inte hur det …
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide