show episodes
 
Artwork

1
Kumla Pingst Podcast

Pingstkyrkan i Kumla

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden+
 
Detta är Pingstkyrkan i Kumlas podcast, varje vecka laddar vi upp nya predikningar! Vi vill vara en öppen kyrka med en varm gemenskap som möter varje människas behov. Vårt uppdrag är att berätta om Gud och erbjuda evangeliet om Jesus Kristus genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap.
  continue reading
 
Predikningar från Församlingen Brokyrkan i Rimforsa. Församlingen är en kristen församling som är del i Evangeliska Frikyrkan och Pingst FFS. Välkommen att vara det vid våra gudstjänster. För mer information www.brokyrkan.org
  continue reading
 
Artwork

1
BELES

Några vänner

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
På vägen finns en rosa piggelin. Du ser den och tänker ”det kanske är en ny smak, jag borde testa”. Men när du greppar tag i piggelinen inser du att det är The One Ring och du har nu lett Saruon direkt till din dörr. Du offrar dig genast för din lillasyster och tar tåget från plattform 9 ¾ bara för att genast bli kär i en vampyr i första bästa vagn. Medan din, kanske, möjligvis, med stor sannolikhet varulvs, -kompis står och trakaser-flåsar dig i nacken försöker du förgäves lista ut hur du s ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Fredrik Lignell Gud flyttar in https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/verka-ar3eg Matt 12:22-30 Jesus gör, sin vana trogen, gott mot folk. Mannen som varit både blind och stum får synen och talet tillbaka. Efter att ha blivit ifrågasatt ställer Jesus retoriska frågor: Djävulen driver väl inte ut Djävulen? Och så säger han: ”Men om det är…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Gud flyttar in https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/be-ar2hh Rom 8:18-27 (SFB15): Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen…
  continue reading
 
Magnus A Gud flyttar in https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/gud-flyttar-in-del-2-lyssna-ar8ff --- Att lyssna handlar om att vara. --- Gal 4:6 Eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: »Abba! Fader!« Anden talar/ropar om relationen med Gud. Att lyssna handlar om relation. När vi pratar om att höra…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Gud flyttar in https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/gud-flyttar-in-del-1-se-ar7d3 När Jesus uppstått möter han lärjungarna vid ett flertal tillfällen, och han påminner dem om det han redan undervisat: Anden kommer, och det är en god sak. Anden ska först och främst föda den kristna kyrkan, och sedan vara dess hjälpare, s…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Fristående predikningar https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/paskdagen-pa-detta-berg-ska-herren-halla-fest-ard3h Jes 25:6-9 Genom historien har Israels fiender skiftat: Ibland är det Babylon, ibland någon annan stormakt. Tidigare i Jesajas text nämns fienderna, men inte vilken tyrann de fruktar just nu. Cykeln av lidand…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Vem är han? https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/herrarnas-herre-harskaren-over-jordens-kungar-arde4 Ef 1:18-23 Paulus skriver till kristna i Efesos, en av antikens stora städer. Här lever en församling i minoritet i en kultur präglad av frågor som rör makt. Efesos var ett politiskt maktcentra. Här etablerade kejsaren i…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Vem är han? https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/den-forste-och-den-siste-ar83h Jes 44:6 Gud är den förste — det finns ingen och inget före Honom. Han är evig och har alltid funnits. Han är också den siste. Det kommer ingen efter Honom. Upp 1:8 Här har vi än en gång den förste och den siste. Gud är inte först i tiden, u…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Vem är han? https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/det-trovardiga-vittnet-forstfodd-fran-det-doda-ardfc I vår iver att förklara och göra Jesus begriplig har vi ibland gått för långt. Om allt handlar om vänster hjärnhalva, om begriplighet och logik, missar vi somligt. Det är noterbart att NT:s författare gång på gång blir …
  continue reading
 
Eva-Marie Hultberg Vem är han? https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/den-osynlige-gudens-avbild-ar8h0 Kol 1:15-20 Låt oss granska beskrivningarna i vers 15 och 16: Han är den osynlige Gudens avbild, Det här beskrivs också i Hebr 1 och vers 3 ”Jesus är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen”. Läser man sammanhanget, …
  continue reading
 
Fredrik Lignell Ett barn har fötts https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/fridsfursten-ar5ci Hela scenen har med krig att göra: Nöd, mörker, ångestens natt står det i slutet på kapitlet innan. Förtryckarens piska, stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod. In i brutaliteten, våldet, blodet och döden sänder Gud någon. De…
  continue reading
 
Eva-Marie Hultberg Ett barn har fötts https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/evig-fader-ar4gc Vad betyder det för dig och mig att när Gud föds som människa in i vår värld, när Jesus kommer till oss, så får han namnet Evig Fader? Och hur kan det vara ett hopp för vår värld, nu och för vår framtid? Vad säger det dig och mig och vår värld a…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Ett barn har fötts https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/underbar-i-rad-ar5f1 Vi lever i en tid då oron är påtaglig. Det är invasionskrig i Europa för första gången på mycket länge, konflikten i Israel/Palestina är outhärdlig att följa och klimatkrisen tilltar medan världens ledare misslyckas med att komma överens om hur…
  continue reading
 
Fredrik Lignell Fristående predikningar https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/gor-plats-for-gud-ar6a1 Matt 18:20 Detta är ingen matematikövning, utan ett löfte som har med liv i gemenskap att göra. Den Treenige Guden är gemenskap i sig själv. Gud är en, men inte ensam. Människors gemenskap är därför en avbild av den himmelska. Hur liten…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide