show episodes
 
P
Precisionspodden

1
Precisionspodden

Bristol-Myers Squibb

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället?
 
Loading …
show series
 
I detta avsnitt sammanfattas höstens avsnitt ihop med Magnus Lejelöv som är sakkunnig i policy-frågor på Lif, branschföreningen för de forskande läkemedelsföretagen. En summering av de samtal vi haft och viktiga tankar som framförts, samt att kanske en och annan aha-upplevelse kommer fram.
 
Varje dag måste medarbetare i hälso- och sjukvården prioritera vem som ska få vård, i vilken typ och omfattning och inte minst hur snabbt. Allt kan inte göras och framför allt inte samtidigt – något som covid-19-pandemin ökat medvetandet om påtagligt. Hur ska vi fördela vårdens resurser på ett så rättvist, mänskligt och effektivt sätt som möjligt? …
 
Fortfarande handlar sjukvården till största delen om standardiserade patientmöten när sjukdomen väl har inträffat. Men har vi kommit till en punkt där patienter vill och kräver mer? Är AI och precisionsåtgärder rätt väg att gå? Och vad står i så fall i dess väg? Går vi mot en verklighet där vi genom konstant uppkoppling skulle kunna undvika kronisk…
 
Det mänskliga genomet blev helt kartlagt för snart 20 år sedan. Då sades det att vården skulle revolutioneras – och det för alla. Men sanningen är att vi fortfarande är långt ifrån revolutionen. Medicin handlar inte bara om riktad terapi opåverkat av vårdens övriga strukturer. Den svenska vården behöver vara i synk med det innovativa arbetet där pa…
 
Det händer saker i landet. Behandlingsmetoder med cell- och genterapier - där patientens celler förs ur kroppen, genmodifieras på ett labb för att sedan återföras till kroppen - gör nu sitt stora intåg i svensk hälso- och sjukvård. I Göteborg har man erfarenhet från sådana behandlingar för barn och unga med leukemi. Och i Kalmar har de börjat utför…
 
För att skapa förändring behövs oliktänkare, entreprenörer och sådana som ifrågasätter status quo. Men hur mycket av sådant tillåts när vården ska utvecklas? Detta avsnitt handlar om disruptors i branschen och varför det pratas så mycket om life science inom vården men nästan inget om data science. Var kommer datasjöarna in i bilden och hur ska de …
 
Vem ska betala för moderna och innovativa behandlingar, och när vet vi att det lönar sig? Är det inte den eviga frågan? I slutet på 2019 utsågs Agneta Karlsson till ny generaldirektör för TLV – hur ser hon på morgondagens finansiering, utvärdering och prissättning i precisionsmedicinens namn? Går det att prissätta liv och vem är det som i så fall g…
 
I rollen som Forsknings- och innovationsdirektör har Jan Andersson haft till uppgift att stärka landstingets satsningar på forskning. Precisionsmedicinen inom cancerforskningen är långt framskriden men idag står ofta lagstiftningen och vårdens samordning mellan medicin och patient. Hur går egentligen Sveriges visioner ihop med verkligheten? Och vad…
 
Vården är i skriande behov av läkare, sjuksköterskor och barnmorskor för att säkra välfärden, idag och imorgon. Men inte bara det. Teknik och innovationer behöver komplettera och ersätta vårdplatser och personal om framtidens vård ska räcka för alla och tillgodose kommande behov – men var har vi patienten i allt detta? Vi talar ständigt om personce…
 
Möt Nicholas ”Nico” Backman, Worldwide Access Strategy Lead på Bristol Myers Squibb, som arbetar för att cancerbehandlingar ska nå patienter runtom i världen och möta de höga krav och kriterier som myndigheter och betalare ställer. Nico och Anna samtalar om tillgången till behandlingar för svenska patienter i ett globalt perspektiv, vad som är vikt…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login