Loke & Ragnar offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Kriget om din själ

Loke & Ragnar

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
I den här podden synar vi de, ibland svårfångade, antaganden som de olika moderna tappningarna av psykologi, psykiatri och psykoterapi bygger på vad gäller synen på människan, kunskap, lidande, etc. En diskussion som vi tror är viktigare än någonsin i en tid då alltfler söker hjälp för psykisk ohälsa och sjukskrivningstalen för samma problem ökar. Vi vill syna och jämföra de olika grundläggande, ibland outtalade, antaganden som inte bara ligger till grund för de olika behandlingsmetoder som ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I den här avsnittet intervjuar vi Jonas Lindblom som är docent i sociologi vid Mälardalens universitet. I sin forskning har Jonas bland annat studerat massmedias hantering av ADHD-medicin. Nyligen är han även aktuell med boken Psykiatrins kris (2023) där han kritiserar hur den medicinska modellen appliceras inom psykiatrin och i samhället. I avsnit…
  continue reading
 
ÅTGÄRDAT: Ragnars röst var svår att höra. Detta är nu åtgärdat. I det här avsnittet får vi äran att intervjua Elin Lindsäter, som är leg. psykolog och medicine doktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid karolinska institutet. Elin doktorerade under 2020 med en avhandling om KBT för stress-relaterad ohälsa. Idag håller hon en postdoktor…
  continue reading
 
Vi gästas av Malin Fors för att diskutera makt och privilegier samt deras relevans i psykoterapi. Malin Fors är leg. psykolog, fil. dr. i psykologi och specialist i klinisk psykologi och psykoterapi. Under dagtid är hon verksam inom Vuxenpsykiatrin i Hammerfest i Norge men har också en privat mottagning. Vid sidan av detta är hon dessutom aktiv som…
  continue reading
 
I det här avsnittet intervjuar vi Marta Cullberg Weston, leg. psykolog och psykoterapeut, och en dokumenterat hypereffektiv terapeut. Hon är författare till många böcker, senast Tröst och reparation och Visualiseringens reparativa kraft. Vi intervjuar henne om bland annat hennes terapeutiska praktik, professionella utveckling och hur hon använder s…
  continue reading
 
Leder västvärldens ökade trygghet till att vi blir skörare psykologiskt och mindre tåliga vad gäller livets motgångar och faror? Är PTSD ett socialt konstrukt, en kulturellt inducerad "sjukdom"? Dessa frågor undersöker forskaren Payton Jones vid Harvard i sin avhandling från 2021, vi har läst avhandlingen och diskuterar den i avsnittet. Finns att l…
  continue reading
 
Osame är tillbaka och vi pratar vidare utifrån de, kanske något dystra, forskningsfynden som vi går igenom i avsnitt 11. I detta avsnittet fokuserar vi på terapeutens bidrag till terapins effektivitet och vad som kännetecknar riktigt effektiva terapeuter. Referenser Anderson, T., McClintock, A. S., Himawan, L., Song, X., & Patterson, C. L. (2016). …
  continue reading
 
Vi diskuterar betydelsen av bland annat utbildning, kompetens och följsamhet till manualer när det kommer till psykoterapi tillsammans med vår gäst Osame Salim. Vi berör bland annat frågor som; blir man en bättre terapeut av att fortbilda sig? Får man bättre resultat av att bli bättre på specifika manualer? Är psykologer bättre än exempelvis gymnas…
  continue reading
 
Vi går idag från att diskutera bias i den psykologiska vetenskapen till att diskutera bias i den individuella psykologen eller terapeuten. Referenser (i bokstavsordning): Farrell, N. R., Deacon, B. J., Kemp, J. J., Dixon, L. J., & Sy, J. T. (2013). Do negative beliefs about exposure therapy cause its suboptimal delivery? an experimental investigati…
  continue reading
 
Vi diskuterar reproducerbarhetskrisen inom psykologin och om det borde anses vara någon form av kris inom den kliniska (empiriska) psykologin. Referenslista (i omnämnd ordning) Driessen, E., Hollon, S. D., Bockting, C. L., Cuijpers, P., and Turner, E. H. (2015). Does publication bias inflate the apparent efficacy of psychological treatment for majo…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide