show episodes
 
Loading …
show series
 
Vi har fantastiska förstelärare i vår verksamhet. Nu lyfter vi upp detta fina arbete på huvudmannanivå. Jens Levin, skolchef, berättar om upplägget med sex förstelärare på huvudmannanivå inklusive att alla skolor har en förstelärare i klassrumsledarskap. Vi lyssnar också på rektor Jimmy Wentzell, och förstelärare Peter Palmqvist som delar med sig a…
 
Extrainsatt avsnitt med anledning av Corona-läget i landet och på våra skolor. Ett avsnitt vi egentligen inte vill göra. Våra skolchefer ger en nulägesuppdatering och lyfter utmaningar, lösningar och hur vi kan arbeta vidare. Vi gästas av Academedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog som samordnar mycket av arbetet inom koncernen. Paula nås via pa…
 
Handen på hjärtat: hur många av oss är det inte som skjuter upp saker och ting? Det gör även våra elever. Det kallas för prokrastinering och är ett mänskligt beteende som kan ställa till bekymmer om det får för stort utrymme. Vi har besök av förstelärare Sophie Zail från Kristianstad som beskriver vilka fyra faktorer som påverkar prokrastinering oc…
 
In Turkey, union work is a dangerous activity. The union for education workers have many members that have been threatened, imprisoned and even killed. But they won’t give up their fight for their members or for democracy, peace and human rights. Listen to Özgur Bozdogan, one of their board members.Av Lärarpodden
 
Inom Drottning Blanka understryker vi hur viktigt det är att alla som arbetar på en skola har ansvar för att arbeta med Elevhälsa. Men hur gör man det? Hur gör man som rektor för att medarbetarna ska känna engagemang för att anpassa sin undervisning? Hur kan specialpedagogen arbeta för att vara en del av kollegiet snarare än någon man skickar eleve…
 
Trade unionists in the field of education around the world are subjected to violence, arrests, torture and even murder. In highly authoritarian countries, governments want total control over the education system. Therefore, free trade unions in the education sector are often perceived as a threat. Özgur Bozdogan from the turkish union for education…
 
Inspelningen är genomförd på vår nya skola i Nacka och vi ägnar stor del av programmet till att prata om Drottning Blankas allra nyaste skola! Vi pratar med rektor Maria Glifberg Forsberg, lärare Johan Dahlstrand och några elever. Hur går det till att starta en ny skola? Vad är viktigt att tänka på? Och vad tycker eleverna? DBGY Nacka har fått en f…
 
DBGY-podden är nu inne på sin tredje säsong och i år kommer vi att spela in en del avsnitt ute på skolorna. Mest aktuellt just nu är givetvis att skolorna är igång igen med elever i bänkarna och kollegor i arbetsrummet! I avsnittet får du höra fler nyheter och framtidsplaner:· Vi berättar om vår allra nyaste skola i Nacka och varför skolan får en f…
 
Förvaltningspodden, avsnitt 8: Förstelärare Med utgångspunkt i det forskningsprojekt som resulterade i boken "Lärarkåren och förstelärarna – splittrad, styrd och stärkt profession" diskuterar Gustaf Kastberg, Johan Alvehus och Sanna Eklund förstelärarreformen och dess effekter. Medverkande: Gustaf Kastberg Johan Alvehus Sanna Eklund…
 
Drottning Blankas gymnasieområde har som ambition att bli ledande inom elevhälsoarbete och bland annat så har vi genomfört 6 regionala elevhälsoträffar där vi presenterat vår 3- årsplan för elevhälsoarbete och vår centrala elevhälsoplan. Under träffarna har skolornas elevhälsoteam delat med sig av sina framgångsfaktorer. I detta avsnitt delar speci…
 
I kristider så sätts ledarskapet på prov. Hur leder man en verksamhet när förutsättningarna förändras vecka till vecka? Helen Lövgren DBGY Sundsvall, Johannah Karlsson, DBGY Borås och Marcus Trieb, DBGY Kristianstad delar med sig av sina bästa tips för att ingjuta mod, tillit och passion hos sin personalgrupp. Därtill beskriver de hur de framgångsr…
 
Nu har skolsverige varit igång med fjärr- och distansundervisning i över en månad. Hur går det för våra skolor inom DBGY? Hur gör man med prov, bedömningar och praktiska moment i undervisningen? Hur kan man nyttja kollegiet när man inte ses varje dag?Vi samtalar med Nicolas Sandoval, rektor på DBGY Örebro, tillsammans med lärarna Maria Norgren och …
 
Med anledning av Corona (Covid-19) och på regeringens rekommendation sker all gymnasieutbildning i Sverige fr.o.m. 18e mars 2020 på distans. Alla våra DBGY-skolor har således gått över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Fjärrundervisning innebär förenklat att man är skilda åt i rum men inte i tid medan distansundervisning innebär att …
 
Hur kan vi göra könsnormerna större och låta fler få plats? I ett samtal med den normkreativa förläggaren Marie Tomicic och jämställdshetsexperten Jeanette Rabe diskuteras hur man kan skapa en tillåtande och trygg miljö i skolan som inte begränsar flickor och pojkar i traditionella könsroller. Samtalet spelades in på Lärarscenen på Bokmässan.…
 
Läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Anette Svensson ger förslag på hur hela skolan kan arbeta tillsammans med studie- och yrkesvägledning. De ger även tips på hur man kan arbeta mer normkritiskt med vägledning och hur man får igång ett närmare samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare. Samtalet spelades in på Bokm…
 
Education is not just about filling buckets, it is about lighting fires. Professor Jim Cummins encourages all teachers to see a student as what she or he can be in the future, not just what the student is right now. A small change in perspective can make a huge difference for bilingual and multilingual students in their language acquisition and the…
 
I Sydkorea har lärarna hög status och anses vara nationsbyggare. Tidigare var läskunnigheten låg, men landets satsning på utbildning har gjort skillnad. Nu ligger Sydkorea högt i internationella mätningar. Gäst: Okhwa Lee, professor i pedagogik. Samtalet är inspelat på Bokmässan 2019 och leds av Maria Bohlin från Lärarnas Riksförbund.…
 
Vad är egentligen kunskap? Vems sanning är den rätta? Hur tar vi till oss kunskaper och hur lär vi oss nya saker? Filosofen och författaren Åsa Wikforss berättar om de psykologiska mekanismer som ligger bakom kunskapsresistens och hur vi kan motverka dem. Samtalet spelades in på Bokmässan 2019 och leds av Maria Bohlin från Lärarnas Riksförbund.…
 
Drottning Blankas Gymnasieområde sjuder av aktivitet och engagemang för att främja utveckling. I detta avsnitt pratar vi om vägen framåt och vår målsättning för året. Det blir fokus på både vadet och huret. Vi diskuterar bland annat hur vi kan stärka lärandet inom verksamheten med hjälp av innovation, hur erbjuder vi en attraktiv miljö för våra ele…
 
Om du ständigt känner dig stressad kan det bero på att du inte får tillräckligt med återhämtning. Psykologen Anna Bennich ger råd om hur du kan hantera stress i din vardag och ombudsmannen Fredrik Astin berättar om dina rättigheter på jobbet när tiden inte räcker till. Samtalet spelades in på Bokmässan 2019 och leds av Maria Bohlin från Lärarnas Ri…
 
Björn Ranelid sjunger lärarnas lov och reflekterar över livet, skrivandet och språkets alla möjligheter. Han avslöjar värdens viktigaste mening och berättar hur han själv brann för att undervisa under alla de år han själv arbetade som lärare. Avsnittet är inspelat under Bokmässan och leds av Maria Bohlin.…
 
I detta avsnitt av Drottning Blanka –podden får du träffa Anna-Karin Berg som arbetar som internationaliseringssamordnare inom Drottning Blankas gymnasieområde. Anna-Karin berättar om varför hon brinner för internationalisering och vad det innebär i det praktiska skolarbetet. Varför ska vi engagera oss och våra elever i internationalisering? Vad är…
 
Skräckmästaren John Ajvide Lindqvist berättar om sitt författarskap och om sitt skrivande utifrån den egna boken ”Misslyckas igen, misslyckas bättre”. I ett fullspäckat och personligt avsnitt delar han generöst med sig av tips för att utveckla skrivande, bland annat hur man kan komma ur skrivkramp, hur man kan skapa rätt känsla i en berättelse och …
 
I avsnitt 12 av Drottning Blanka – Podden bjuder vi på boktips! Vi diskuterar Cleverlands av Lucy Crehan och Lektionsdesign av Helena Wallberg. Lucy Crehan är en engelsk lärare som besökt fem framgångsrika länder när det gäller skola och utbildning. I sin bok delar hon med sig av vad som är skolornas gemensamma framgångsfaktorer. Helena Wallbergs b…
 
I avsnitt 11 av Drottning Blanka-podden gästas vi av AcadeMedias Trygghetsdirektör Paula Hammerskog, vars uppdrag är att stödja våra skolor i frågor som rör trygghet och säkerhet. Vad kan vi göra för att skolan ska vara en miljö där elever och medarbetare kan känna sig trygga? Vilka skor ska man ha på sig för att göra andra lugna? Och om något händ…
 
Jonas von Essen, världsmästare i minne, menar att alla kan bli bättre på att minnas. I det här podd-avsnittet ger Jonas dig tekniker och knep för att enklare lära dig språk och komma ihåg namn, siffror och olika samband. Du som lyssnar får också vara med och testa minnesteknikerna i en fartfylld och överraskande minnesövning. Samtalet, som spelades…
 
SÄSONGSAVSLUTNING.Vad är spelifiering och hur implementeras det i klassrummet? Kan vi använda kunskapen om spelifiering för att öka elevernas engagemang och motivation? I säsongens sista avsnitt gästas Drottning blanka-podden av Adam Palmquist, doktorand i informationsteknologi vid Skövde högskola. Adam har skrivit boken ”Spelifiering i klassrummet…
 
Förvaltningspodden, avsnitt 5: Sociala investeringar En social investering kan ge både en ökad livskvalitet för medborgarna och en ekonomisk avkastning. Men hur kan man veta vad avkastningen blir, och vad är skillnaden mellan en social investering och vanlig välfärd? Medverkande: Gustaf Kastberg Cristian Lagström Henrik Sandgren…
 
The British teacher Lucy Crehan wanted to find out what makes a school system successful. She traveled to five of the top ranked countries in the international school survey PISA, to discover the secrets behind the success. She visited a large number of schools, got the chance to teach in many of them and was also invited to stay in the homes of te…
 
I avsnitt 8 av DBGY-podden är innehållet en mix av aktuella ämnen för Drottning blankas gymnasieområde - Ett gott och blandat-avsnitt! Bland annat pratar vi om hur det går för våra skolor i ansökningsprocessen till gymnasiet. Hur kan man tänka inför omvalet? Vi berättar om resultaten från våra elev – och medarbetarundersökningar och vilka områden s…
 
Nathalie Simonsson är sexualupplysare och författare till "Viktigast av allt", en lärobok i sex- och samlevnadsundervisning, som också är till en av skolbibliotekens mest stulna böcker. Här ger hon konkreta tips på hur du kan arbeta med sex- och samlevnadsundervisning som ett kunskapsämne och hur du kan få in det som en naturlig del i många olika s…
 
Förvaltningspodden, avsnitt 4: Politiska konflikter Vad finns det för typer av politiska konflikter, och är det sant att politiska konflikter inte förekommer på kommunnivå? Kan det finnas bra och dåliga sorters konflikter, och vad får de i så fall för konsekvenser? Medverkande: Henrik Sandgren Louise Skoog Oskar Svärd…
 
I det sjunde avsnittet av DBGY-podden pratar vi om vårt Resiliensprojekt. Projektet går ut på att ge eleverna i år 1 metoder/verktyg som ger dem möjlighet att öka sin motståndskraft och få en bättre anpassningsförmåga. Hur lär vi våra elever att hantera stress och motgångar på ett effektivt sätt och hur påverkar det deras studier? Dagens gäster är …
 
Neuropsykologen Bo Hejlskov Elvén medverkar i Lärarpodden och berättar om lågaffektivt bemötande och hur metoden kan vara ett verktyg för att minska konflikter i skolan. Han tipsar om hur du kontrollerar ditt eget agerande i laddade situationer, undviker att själv bli upprörd och istället kan hjälpa den som är arg att lugna ner sig. Samtalet spelad…
 
I avsnitt sex av Drottning blanka-podden pratar vi om vår nya satsning - Seniora rektorer.Inom Drottning Blanka spelar våra rektorer en betydande roll för våra goda resultat. En skicklig rektor är guld värd och med hjälp av karriärsteget Seniora rektorer kan vi tillvara på erfarenhet och potential och samtidigt utveckla vår verksamhet. Från och med…
 
Around the world teachers share their commitment to their students’ learning. Their schools are very different, but they have much in common in their fight for things like class sizes, inclusion, teaching resources or elimination of fees. Many teachers share a strong commitment for democratic values and to educate their students in these values. So…
 
Förvaltningspodden, avsnitt 1: Varför en podd om offentlig förvaltning? Ämnet offentlig förvaltning är förhållandevis okänt i Sverige, och kan uppfattas som grått och trist. Men vad handlar det egentligen om, och varför är det intressant? Medverkande: Tom S. Karlsson Gustaf Kastberg Henrik Sandgren Oskar Svärd…
 
I detta avsnitt pratar vi om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i skolan. Du får också veta vem som är mest digital i ledningsgruppen!Vi berättar om Drottning Blankas Strategiska plan för digitalisering och om våra digitala verktyg för att nå bättre resultat. Vår gäst denna gång är Daniel Molin som arbetar som lärare på DBGY Malmö Söderpo…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2020 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login