Cicci Agestrand offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Anpassa Skolan

Cicci Agestrand och Jimmy Svensson

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Lärarkollegorna Cicci och Jimmy med ett brinnande intresse för ungdomar med särskilda behov diskuterar specialpedagogik och anpassningar inom skolan. Vi hoppas kunna ge en kunskap om undervisning, anpassningar och relationer i skolan. Lyssna gärna på vår podcast!
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Utmaningar kring betyg och bedömning under fjärrundervisning.Oro kan finnas just nu kring hur vi kan nå alla elever när de befinner sig hemma och hur kan vi göra lektioner och uppgifter som alla elever kan klara även under fjärrundervisning? Vi pratar kring detta och ger er tips och råd som fungerar för alla elever vid bedömning under fjärrundervis…
  continue reading
 
Vi fortsätter att ge er tips som vi önskade att vi själva fått när vi började som lärare. Del 2/2.=> Elevsyn och värdegrund=> "Barn gör rätt om de kan"=> Hur man undviker onödiga konflikter=> Igångsättning och igångsättning=> Generella anpassningar=> Vad är målet med lektionen för eleven?=> Vänta inte med att be om hjälp=> Relationen till elev och …
  continue reading
 
Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?En fördjupad nylägesanalys av en gymnasieskola. Vi sammanfattar rapporten från forskningsinstitutet Ifous (feb 2020).Trots en treårig insats från Skolverket, Samverkan för bästa skola, så sjönk andelen elever med gymnasiexamen varje år på ett program på gymnasieskolan. Varför?Utvecklingsområ…
  continue reading
 
Skolkurage -"Fråga hur vi mår, inte hur det går"Vi sammanfattar en rapport från organisationen Maskrosbarn (2019)En stor grupp av elever i skolan är gruppen som växer upp med föräldrar som har missbruk, psykisk ohälsa eller ett våldsamt beteende.Det uppskattas att det är ca 5-6 elever i varje klass som lever i utsatta hemförhållanden. Dessa elever …
  continue reading
 
Vi pratar om vad som fungerar bra utifrån forskning inom matematikundervisning. Ska vi bara fokusera på färdighetsträning eller?Hur kan du som mattelärare förändra din undervisning på ett enkelt sätt.Färdighetsträning och kreativ matematik, vad funkar?Vad är pseudodyskakyli?Anpassningar i klassrummet.Vi har även i detta avsnitt samarbete med det di…
  continue reading
 
Ny termin och vad bör du tänka på för att skapa trygghet och förutsägbarhet för alla elever?Du kommer ha elever med psykisk ohälsa eller funktionsvariation i klassrummet. I detta avsnitt ger vi dig tips för hur du kan hjälpa dessa på enklast sätt och därigenom skapa trygghet för alla i ditt klassrumI en vanlig klass kan du ha allt från elever med s…
  continue reading
 
Vi hjälper er att reda ut hur du kan differentiera din undervisning utifrån fem ledord:-Tempo-Nivå-Omfång-Metod-IntresseOm du designar dina lektioner utifrån dessa punkter skapar du delaktighet hos alla elever och du får en mer varierad undervisning som skapar lärmiljöer som fler kan delta i. Att diskutera1. Hur skapar du lärmiljöer för differentie…
  continue reading
 
Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation?I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar 31 elever om hur de upplever sin skolvardag. Rapporten sammanfattar elever med funktionsnedsättningar i åldern 10 till 18 år som alla går i grundskolan. Rapporten förmedlar det de beskriver om vad som…
  continue reading
 
Jimmy och Cicci pratar om egna erfarenheter att vara lärare, både utmaningarna och varför vi valt yrket. Vi pratar om uppdraget, krav och svårigheter samt det som ger oss energi. Vad är det som är svårast och vad är roligast med att vara lärare? Vad gör att du väljer att bli lärare och varför fortsätter du att vara lärare?Hur skapar du förtroende h…
  continue reading
 
Vi hjälper att reda ut det viktigaste inom betyg och bedömning enligt nya allmänna råden från Skolverket (HT2018).Vad tar vi med oss från de nya allmänna råden?1. Allsidig bedömning inte ensidig.2. Betygsbeteckningar på enskilda prov och uppgifter kan ha negativ inverkan på elever.3. Matriser kan ha en negativa inverkan på elevers kunskapsinhämtnin…
  continue reading
 
Välkommen till en ny termin med podcasten Anpassa skolan.I detta avsnitt går vi igenom och ger konkreta tips på hur du som lärare/skolpersonal kan öka din egen relationskompetens.Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med människor. Denna kompetens behövs för att verksamhetens kvalitet ska bli god och för att må…
  continue reading
 
De osynliga barnen.Vi diskuterar ”Kalla Faktas” program om hemmasittare-”De osynliga barnen”Bakgrund, nuläge och framtid. Hur ser det övergripande skolsystemet ut och hur kan dagens skola arbete med problematisk skolfrånvaro/hemmasittare.Statistiken säger att det rör sig om ca 5500 elever i Sverige som inte går till skolan. Vi tror dock att det är …
  continue reading
 
Vi intervjuar en av våra gamla elever. Vi får höra Linas skolhistoria från lågstadiet fram till gymnasiet.Hur ska man uppmärksamma en flicka med diagnos?Vilka symtom är vanliga hos flickor med ADHD?Vilka anpassningar måsta vi göra?Vilka uppgifter blir svåra?Vikten av en god relation med hemmet.Länkar i ämnet:https://specialpedagogik.se/skolan-och-v…
  continue reading
 
Vi svarar på frågor från våra lyssnare. Frågor från föräldrar.1. Hur når man fram till en mentor på skolan som inte har kunskaper om NPF-diagnos?2. Jag har ett barn som inte går till skolan, vad ska jag göra?Frågor från lärare.1. Jag har en elev som alltid kommer sent på mina lektioner, hur ska jag tänka?2. Jag har en elev/elever som inte kan sätta…
  continue reading
 
-Vi har läst Joanna Lundins bok: ”En skola som fungerar för alla” (Studentlitteratur, 2018).-Vi pratar om varför det är viktigt att ALL skolpersonal får utbildning kring elever med funktionsvariation.-Vilken är den viktigaste friskhetsfaktorn?-Hur fyller du på relationskontot så att du sedan kan göra uttag från det?-Knep som inte kostar något för v…
  continue reading
 
Konkreta tips hur du kan hjälpa elever med utmanade beteendenVi fortsätter att berätta om ”Samarbetsbaserad problemlösning-CPS” utifrån mottot ”Barn gör rätt om de kan”-Kartläggning för att identifiera utmanande beteenden och olösta problem utifrån ett PlanB-samtal-Olika sätt att kommunicera med elever-Hur når du flickor med utmanande beteenden?-Hu…
  continue reading
 
Hur kan du skapa ett gott ledarskap i klassrummet och varför ska du göra det?Vi hjälper dig med tre viktiga saker som du behöver tänka på.-Det emotionella stödet.-Klassrumsorganisationen.-Instruktionsstöd.Om du jobbar lite extra med dessa faktorer kan du vinna mycket tid och öka både elevers inlärning och engagemang.…
  continue reading
 
Detta avsnitt ger er en tydlig bild hur ett fungerande "Elevhälsoteam/EHT" kan byggas upp. -Hur kan vi hjälpa elever som upplever skolrelaterad stress?-Hur hjälper vi elever med NPF som uppvisar symtom på stress?-Vilket uppdrag har EHT?-Vilka ska ingå i ett EHT?-Varför är det så jobbigt att bryta vanor?-Hur kan man förändra en skolas arbetssätt gen…
  continue reading
 
Avsnittet är en intervju med skolpsykologen Mattias Wretman. Vi har haft en mycket intressant diskussion som ger oss nya vinklar och perspektiv på Psykisk Hälsa. Hur du som personal i skolan ska arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar.Av Cicci Agestrand och Jimmy Svensson
  continue reading
 
Vi berättar om hur du kan arbeta och hjälpa elever med psykisk ohälsa och stress.-Vilka symtom tyder på psykisk ohälsa?-Vad beror det på?-Vilken hjälp finns?-Hur kan du anpassa för eleverna?-Hur kan föräldrar få hjälp?Vi är också glada att presentera vårt nya samarbete med Teknologisk Institut. De anordnar konferenser om Skola och Utbildning.Du som…
  continue reading
 
Vi diskuterar hur du som lärare kan arbeta med särskilt begåvade elever. "Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna n…
  continue reading
 
Vi har varit på en föreläsning med Svenny Kopp på Ericastiftelsen. Hennes avhandling visar att flickor med diagnoserna ADHD och Autism upptäcks alldeles för sent. De kan ha haft flera år av skolmisslyckanden och skolfrånvaro innan man upptäcker dem.Hennes forskning har lett till förändrade diagnoskriterier och att förhoppningsvis vi i skolans värld…
  continue reading
 
Detta avsnitt handlar om Regeringens rapport om problematisk skolfrånvaro.Tips på hur du upptäcker problematisk skolfrånvaro snabbt och vad du ska göra.Vi ger tips utifrån vår erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd på resursskolor.Vi är två engagerade lärarkollegor, Jimmy Svensson och Cicci Agestrand, som har ett extra intresse fö…
  continue reading
 
Första avsnittet kommer handla om relationspedagogik med inspiration från Kenth Hedevåg. Hur skapar du en bra relation med en elev med funktionsvariation eller särskilda behov. Vi ger tips utifrån vår erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd på resursskolor.Vi är två engagerade lärarkollegor, Jimmy Svensson och Cicci Agestrand, som …
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide