Socialtjänstpodden offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Vad gör fattigdom med en människa? Freddot Carlsson Andersson har skrivit boken B-laget: rapport från ett utanförskap, som handlar om hans personliga erfarenheter och upplevelser av fattigdom. I det här avsnittet av Socialtjänstpodden delar han med sig av sina upplevelser. ”Stigmatisering och skam är tungt, men stressen får så många konsekvenser på…
 
I november publicerade Socialstyrelsen ett kunskapsstöd med inriktning barn och unga – ett stöd som innehåller rekommendationer om vilka insatser som socialtjänsten bör använda för barn som löper hög risk för fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. I årets sista avsnitt av Socialtjänstpodden pratar vi med Jenny Jakobsson som är ansvari…
 
”Vi har börjat ta tillbaka Rinkeby”- Många är glada att vi har flyttat till Rinkeby. De som inte är det ska inte vara det. Det ska vara jobbigt att vara kriminell i Järva, säger Therese Skoglund Shekarabi, kommunpolis på Järvafältet i Stockholm, i veckans Samhällsvetarpodden, som denna gång också är Socialtjänstpodden.…
 
Många barn som placeras utanför hemmet har upplevt svårigheter. För att kvalitén inom vården av barn och unga som placeras ska säkerställas, har regeringen tillsatt en utredare som ska föreslå åtgärder. Rebecca Svensson, socionom och enhetschef inom den sociala barnavården, har vuxit upp i samhällets vård. I Socialtjänstpodden ger hon sin syn på di…
 
Hur överbygger vi det glapp som finns mellan den kunskap man får på socionomutbildningen och den kunskap man behöver för att arbeta som socialsekreterare? Hos SKR, 246 av Sveriges kommuner och Socialstyrelsen är lösningen Yrkesresan. Hör Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen, Johanna Maxson, biträdande projektledare för Yrkesresan på SKR och…
 
Samhällets olika aktörer lyckas inte fånga upp individer med en komplex problematik av psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar och missbruk på ett tillfredsställande vis. Men de finns i alla åldrar, och riskerar överdoser, självmord och en för tidig död. Anders Printz är särskild utredare för Samsjuklighetsutredningen vars uppdrag är att hitta en lö…
 
Dagens unga umgås till stora delar digitalt. Vilka för- och nackdelar, risker och möjligheter finns det när socialtjänsten eller elevhälsan ger sig ut på nätet för att möta upp barnen där? Cem Celepli Atci är socionom, skolkurator och entreprenör, och i veckans avsnitt delar han med sig av sina erfarenheter av att använda ny teknik för att komma i …
 
Verksamheten på de särskilda ungdomshemmen som drivs av Statens institutionsstyrelse har uppmärksammats mycket under de senaste månaderna. Uppdrag granskning har gjort ett reportage, regeringen har lämnat uppdrag till både SiS, Statskontoret och IVO, och frågan om hot, våld och säkerhet på institutionerna har debatterats flitigt i olika media. Hur …
 
Verksamheten på de särskilda ungdomshemmen som bedrivs av Statens Institutionsstyrelse, SiS, har debatterats flitigt på senare tid då boende och personal vittnar om våld och övergrepp på hemmen. Hur beskriver personalen själva våldet och vad behöver göras? Möt Peter Andersson, forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet, som har skrivit si…
 
Ingen fråga har följt Socialtjänstpodden på samma sätt som översynen av Socialtjänstlagen, SoL. I veckans avsnitt presenterar Monica Engström, huvudsekreteraren för Framtidens socialtjänst, utredningens viktigaste förslag. Akademikerförbundet SSR:s nya socialpolitiska chef Fredrik Hjulström berättar om förbundets syn på dem.Programledare: Josefine …
 
Åtgärderna för att minska smittspridning av covid-19 har lett till att våld i nära relationer ökat. Det säger polis, Akademikerförbundet SSR:s medlemmar och WHO. 150 000 barn beräknas leva i en familj där någon blir utsatt för våld. I vårens sista avsnitt av Socialtjänstpodden, berättar Toktam Janhangiry och Marie Persson från Kompetenscentrum mot …
 
Spridningen av Coronaviruset inom äldreomsorgen är ett omdiskuterat ämne. Hur kommer det sig att viruset fått sådan spridning bland våra mest sköra äldre? Det handlar månadens socialtjänstpodd om, som gästas av professor emeritus i socialt arbete Marta Szebehely och Akademikerförbundet SSR:s chefsekonom Simon Vinge.Programledare: Josefine Johansson…
 
I tider av social distansering och fokus på minskad smittspridning av Covid-19, påverkas så klart även socialtjänsten. Akademikerförbundet SSR får många frågor om vad som gäller och vad arbetsgivare får göra. Kan du till exempel kräva att få arbeta hemifrån om du är orolig för att smittas, och kan arbetsgivaren dra tillbaka redan beviljad semester …
 
Många narkotikapolitiska debatter, oavsett åsikt, slutar i att Sverige borde göra som Portugal – avkriminalisera användningen av narkotika. Men är det vad Portugal gjort? Och vad har det gett för effekter?Peter Moilanen, chef för nykterhetsrörelsens Narkotikapolitisk center, har den här veckan trotsat Coronaviruset för att berätta om centrets nya r…
 
Många barn och deras familjer hamnar mellan stolarna när socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola inte klarar att samverka och samordna sina insatser. I veckans socialtjänstpodd berättar Kjerstin Bergman, projektledare på Socialstyrelsen, och Ebba Silverstolpe-Agardh, projektledare på Skolverket, om hur de stödjer kommun och regioner att ge samo…
 
Nu finns det möjlighet för anställda inom socialtjänsten att forska parallellt med det vanliga jobbet. Kerstin Svensson, föreståndare för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten berättar i veckans socialtjänstpodd vad som krävs för att bli antagen.Forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten är ett samarbete mellan Lunds , Malmö, …
 
Vad blir skillnaden för socialtjänsten i praktiken när Barnkonventionen blir lag den första januari? Den frågan funderar många medlemmar runt om i landet på. Det är inte helt lätt att svara på, men i veckans avsnitt resonerar Josefine Johansson med Elizabeth Englundh, handläggare på SKL, om hur man kan tänka och göra för att stärka barns rättighete…
 
Hur leder man i möten med många aktörer på ett sätt så att alla kommer till tals, beslut blir tydliga och så de individer som berörs känner sig delaktiga? Det är veckans gäster och SIP-samordnarna Sanna Halfdan och Fanny Eklund experter på.Rätten till Samordnad Individuell Plan – SIP, är inskrivet i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen f…
 
Hett diskuterat, svårdefinierat och många inblandade aktörer. Så kan temat i veckans avsnitt av Socialtjänstpodden beskrivas. Josefin Bergström, rådgivare på Center mot våldsbejakande extremism (CVE) berättar om vad socialtjänsten har för uppdrag när det gäller våldsbejakande extremism och vilket stöd CVE kan ge kommuner. Dessutom pratar vi om den …
 
En del av socialtjänsten som möter en bred problematik, som inte är särskilt beforskad och som socialsekreterare förväntas vilja lämna så snart som möjligt. Så beskrivs ofta arbete med ekonomiskt bistånd. Denna vecka möter socialtjänstpodden forskaren Hugo Stranz som menar att arbetet med ekonomiskt bistånd är central för resten av socialtjänsten v…
 
Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till 2025 och del i detta är utvecklandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Denna veckan är det Peter Larsson, regeringens utredare av välfärdsteknik i äldreomsorgen som gästar Socialtjänstpodden.Hur ser behovet ut inom äldreomsorgen om 15 år? Hur ser de tekniska möjligheterna ut? Vad gör vi de kommande…
 
Vem vill ta hand om barn som begår brott? Har socialtjänsten rätt kompetens och resurser för att uppfylla sitt uppdrag? Behöver vi förändra lagstiftningen för att barn som begår brott ska få bättre hjälp? Det är några av frågorna i veckans socialtjänstpodd.Veckans gäst Mikael Tärnfalk, lektor i socialt arbete med särskild inriktning mot rättsvetens…
 
I vårens sista socialtjänstpodd berättar Mikael Skillmark, lektor i socialt arbete på Hälsohögskolan i Jönköping om hur standardisering i socialtjänsten uppfattas av socialsekreterare. Mikael har undersökt hur man har infört utrednings- och bedömningsinstrumen BBIC, FREDA och SARA i socialtjänstens verksamhet. För att studera det har han intervjuat…
 
I april i år föreslog ett enigt socialutskott i riksdagen att uppmana regeringen att se över vården för dem som lider av psykisk ohälsa och beroende så att ansvaret ligger hos en huvudman. Detta har av många tolkats som att huvudmannen då skulle bli regionernas hälso- och sjukvård. Veckans gäst, Per Sternbeck från Equal Sthlm, menar att deras medle…
 
Barn och unga som är placerade på HVB löper större risk för att bli utsatta och utsätta andra barn för mobbning. I veckans avsnitt av Socialtjänstpodden berättar forskaren Hélène Lagerlöf om sin studie om placerade barns tankar kring mobbning. En grogrund för mobbning är när barngrupper ofta förändras. Eftersom placerade barn ofta omplaceras risker…
 
De stora bristerna i Socialsekreterares arbetsmiljö har varit en debatterad fråga under många år. Pia Tham, docent i socialt arbete vid Gävle Högskola, ser tecken på en bättre arbetssituation för socialsekreterare i sin senaste studie.Pia gjorde sin första studie av socialsekreterares arbetsmiljö 2003, och då var villkoren väldigt ansträngda jämför…
 
"Vi hörs för lite i samhällsdebatten", det är något man ofta hör socialarbetare säga. Men varför är det så, och hur kan vi ändra på det? I veckans avsnitt av Socialtjänstpodden träffar Josefine Johansson Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet som skrivit boken ”Debattlustans röster” för att beskriva socionomers deltagande…
 
Den akuta hemlösheten har ökat med 30% på sex år och Sveriges stadsmissioner menar att det är värre än vad den officiella statistiken visar. Metoden Bostad först har visat goda resultat för att ge hemlösa ett förstahandskontrakt ändå är det bara några procent av alla kontrakt som fördelas via socialtjänsten där man arbetar enligt bostad först.Vecka…
 
Enligt Folkhälsomyndigheten är runt 30 000 personer beroende av att spela om pengar, men det berör så många som 170 000 anhöriga varav många är barn. Personer som är spelberoende är ofta beroende av alkohol, men det är också vanligt att spelberoende lider av psykisk ohälsa. Sedan ett år tillbaka har socialtjänsten ansvar för att ge stöd och behandl…
 
Både barnrättsorganisationer och regeringens tidigare nationella samordnare Cecilia Grefve har konstaterat att socialsekreterare pratar för lite med barn. I slutet av förra året kom Socialstyrelsens nya kunskapsstöd om just att prata med barn och veckans gäst, Thomas Jonsland som varit ansvarig för arbetet.Det tidigare kunskapsstödet: Samtal med ba…
 
Personer med funktionsnedsättning har en större risk att bli utsatta för våld men de har också en större risk att utsätta andra för våld. Veckans socialtjänstpodd är inspelad på MR-dagarna där årets tema var rätten till ett liv fritt från våld. Jeanette Wåhslén och Carin Elander från Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning inom Stockholms stad f…
 
Diskriminering i socialtjänsten – hur vanligt är det och vilken diskrimineringsgrund är det vanligast att man anmäler? Den här veckan gästas Socialtjänstpodden av Sara Lundgren och Olle Andersson Brynja från Diskrimineringsombudsmannen.I Sverige har vi sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, …
 
Lag och ordning, strängare straff och hårdare tag var en stor del av valdebatten i år. Samtidigt har bla Akademikerförbundet SSR tillsammans med Polisförbundet lyft att det snarare behöver satsas mer på att förebygga brott. Den myndighet som är experter på det är Brå – brottsförebyggande rådet. Där arbetar Karin Svanberg och Linda Lindblom som är v…
 
Upp emot 24% av alla barn i Sverige har utsatts för fysiskt våld och minst var tionde barn har sett en förälder utsättas för våld. Hur kan vi bli bättre på att upptäcka att barn utsätts för våld och hur kan vi förhindra att det sker? Det handlar Socialtjänstpodden om den här veckan när vi har professor Maria Eriksson som gäst. Socialtjänsten måste …
 
Vad kan få socialsekreterare som funderar på att sluta att arbeta kvar på sin tjänst? Svaret är högre lön. Det måste löna sig att vara kvar hos samma arbetsgivare för att stoppa personalkarusellen. Likväl som kommuner har en lön som de flesta nyexaminerade får, måste man som arbetsgivare fundera över vad den som har mest arbetslivserfarenhet ska ku…
 
Socialt arbete är ett globalt ämne men socialtjänsten ute i kommunerna har av flera skäl väldigt lite internationellt utbyte. En kommun där den högsta politiska ledningen, sedan tre år, bestämt ska verksamhetsutveckling ska ske i kontakt med andra länder är Sollentuna kommun norr om Stockholm. Det finns också en avsatt budget för att hitta konkreta…
 
Behöver anställda inom socialtjänsten kunna mer om mänskliga rättigheter? Räcker det inte med goda kunskaper i svensk lagstiftning? Nej menar veckans gäst Elis Envall, socionom och konsult inom mänskliga rättigheter.I år är det 70 år sedan undertecknandet av FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De är grundläggande individuella rättigheter…
 
Det har varit mycket diskussion om LSS och särskilt den personliga assistansen den senaste åren. Regeringen har precis lättat på kravet att pågående LSS-utredningen måste förslå besparingar. Utredningen har varit väldigt kritiserad av funktionsrättsrörelsen. Hur ser de på utredningen nu? I veckans socialtjänstpodd ger Mikael Klein, intressepolitisk…
 
Bilden av den som utför äldreomsorg är att det är en vit kvinna. Samtidigt är många inom äldreomsorgen idag varken vita eller kvinnor. I äldreomsorgen har den äldre rätt till inflytande, delaktig och självbestämmande. Samtidigt har personalen rätt att utföra sitt yrke utan att diskrimineras på grund av kön eller etnicitet. Hur kan chefer och person…
 
Trygghet och kriminalitet är en viktig fråga för många. Men är fler poliser och längre straff verkligen rätt väg att gå? Socialtjänstpodden träffar Camila Salazar Atías, kriminolog och gängexpert på Fryshuset.Risken att bli påkommen för ett brott och bli straffad påverkar om en brottslig handling utförs eller inte. Det behövs en större kapacitet ho…
 
Sollentuna kommun har kartlagt hushållen som haft ekonomiskt bistånd länge för att kunna ge bättre stöd och hjälp. I veckans Socialtjänstpodd berättar socialsekreterarna Ulrika Ström och Jennifer Ifver om hur de förändrat sitt arbete.Sollentuna är en kommun som inte har så stor andel personer som beviljas ekonomiskt bistånd. Kommunen har inte helle…
 
Hur kan socialtjänsten bli bättre på att möta hbtq-personers behov? Socialtjänstpodden träffar Sara Lundgren från Socialstyrelsen för att prata om den nya webbutbildningen om normkritik ur ett hbtq-perspektiv.Flera studier visar att hbtq-personer har ett lågt förtroende för socialtjänsten och att det gör att man avstår från att söka hjälp trots att…
 
Drömmer du om att forska om ditt arbete i socialtjänsten? Vill ni som arbetsplats påverka forskningsfrågor och få en del av er verksamhet beforskad? Lyssna på veckans Socialtjänstpodd!Under 10 år kommer regeringen att satsa på praktiknära forskning inom socialtjänsten på olika sätt. Forskningsrådet Forte är den myndighet som ansvarar för satsningen…
 
Hur kan man hjälpa unga som är utsatta för hedersvåld? I veckans avsnitt av Socialtjänstpodden berättar Annika Labbé och Linn Jansson från resurscentret Origo om sitt arbete med hedersvåld och förtryck. På Origo arbetar kuratorer, barnmorska och polis med stöd till både unga som är utsatta och yrkesverksamma som möter dem i Stockholms län.Annika oc…
 
I den allra första socialtjänstpodden ställde vi frågan: ”Vad hände med översynen av socialtjänstlagen?” Nu är arbetet igång och Camilla Sköld, som vanligtvis är socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, arbetar nu som utredningssekreterare i översynen som tagit namnet Framtidens socialtjänst.I årets första avsnitt av Socialtjänstpodden berät…
 
Vem som helst kan hamna i en situation där man behöver socialtjänstens stöd. ​Så alla borde ha intresse av att socialtjänstens verksamheter fungerar bra. Det menar författarna till den nyutkomna boken Se helheten – om framgångsfaktorer i socialt arbete.När Lotta Persson och Titti Frisk Hagström gick i pension från socialtjänsten i Botkyrka kommun t…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login