Neopodden offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
N
Neopodden

1
Neopodden

Karolinska universitetssjukhuset

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Neopodden är inspelade samtal där föräldrar, tidigare patienter, forskare och vårdpersonal deltar. Podden produceras av neonatalvården vid Karolinska universitetssjukhuset. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.
 
Loading …
show series
 
- Om att jobba på neo i Huddinge. Lina Norberg Larsson jobbade på krogen, men efter två förlossningar bestämde hon sig för att hon ville göra förlossningsvården bättre. På vägen upptäckte hon neonatalvården och fastnade för den familjecentrerade vården. Lina är biträdande universitetssjuksköterska och arbetar med att utveckla familjecentrerad utvec…
 
– från neobarn till laktationskonsult. Sofie Lindblad kom till neo som nyfödd – och är kvar fortfarande! Flera i familjen har jobbat på neo och Sofie började själv med att tvätta kuvöser på sommarloven redan under skoltiden. Nu jobbar hon som biträdande universitetssjuksköterska på neonatalmottagningen i Danderyd. Sofie brinner för att utveckla amn…
 
Så kan du utveckla och utvecklas i neonatalvården - Jessica Schiött, specialistsjuksköterska och verksamhetschef för neonatalvården berättar om sin egen utvecklingsresa inom neonatalvården, och om hur det är att arbeta med sjuka nyfödda barn. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.…
 
Mycket för tidigt födda barn har väldigt tunn och skör hud. En del barn har även nedsatt blodcirkulation i vissa vävnader. Det innebär att risken för sår orsakade av tryck och skjuv är stor. Specialistsjuksköterskorna Marie Kristiansen och Caroline-Aleksi Mägi har undersökt trycksår i neonatalvården. I Neopodden #41 berättar de om hur sår uppkommer…
 
Madeleine har två barn och båda behövde opereras i samband med födseln. Hennes äldsta son opererades akut efter blödningar i tarmen, medan dottern genomförde en planerad operation av ett diagfragmabråck. I Neopodden berättar Madeleine om det svåra beslutet att våga föda ett barn med en livshotande missbildning, och om den långa och nervösa väntan p…
 
Psykologen Erika Baraldi reder ut hur omsorgspersonens beteende påverkar barnets anknytning. Kan tiden på neo påverka barnets anknytning och föräldrarnas förmåga att samspela med och förstå barnet? Måste man känna kärlek till sitt barn från första stund? Hur kan du som förälder reparera relationen till barnet? Our GDPR privacy policy was updated on…
 
Att bli förälder är en omvälvande händelse, särskilt när barnet behöver neonatalvård. Det är vanligt att föräldrarna drabbas av depression i samband med graviditeten och nyföddhetsperioden. En del sörjer förlusten av det ”drömda” barnet och några upplever sig otillräckliga som föräldrar.I Neopodden #37 förklarar neonatalvårdens psykolog Erika Baral…
 
På neonatalavdelningen i Huddinge pågår just nu ett mentorsprojekt. Tanken är att nyanställda sjuksköterskor ska få extra stöd och handledning av en mer erfaren kollega under det första året i neonatalvården. Anja Lundström, projektledare för mentorsprojektet berättar mer i neopodden #36. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit…
 
Många barn som vårdats i neonatalvården har svårt att få i sig mat även när de blir lite större. Som förälder kan detta vara en källa till stress och oro. Hur kan man tänka när barnet inte vill eller klarar av att äta? Logopeden Ellinor Strandberg och Barnpsykologen Erika Baraldi ger råd i Neopodden #35. Our GDPR privacy policy was updated on Augus…
 
En del barn drabbas av syrebrist under graviditet och förlossning. För att skydda hjärnvävnaden från svullnad kan man ibland ge barnet en kylbehandling som hjälper det att hålla en lägre kroppstemperatur än normalt. Nyföddhetsläkaren Mikael Finder forskar kring syrebrist hos nyfödda och berättar i Neopoddens 34:e avsnitt om hur ett barn som har fåt…
 
I samband med förlossningen måste det nyfödda barnet genomgå en stor omställning till livet utanför livmodern. Oftast klarar barnet detta självständigt, men vart tionde barn behöver lite stöd från neonatalvården för att alla nya funktioner ska komma igång ordentligt. Nyföddhetsläkaren Kajsa Kaijser förklarar vad som ska hända och varför det ibland …
 
När barn föds sker många omställningar av kroppens funktioner. En av omställningarna innebär att blodet ska hämta syre från lungorna istället för moderkakan. Under fostertiden tar blodet genvägar förbi lungorna, och hos en del barn sluts inte dessa genvägar som de ska i födelseögonblicket. Vår nyföddhetsläkare Anna Gudmundsdottir forskar om nyfödda…
 
Bronkopulmonell dysplasi innebär att lungorna är omogna vid födseln och att de sedan växer sämre med enklare struktur. Vad innebär det för ett litet barn att ha nedsatt lungfunktion och hur påverkas barnet på längre sikt? Malin Kjellberg, neonatolog och lungforskare förklarar. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/p…
 
De flesta gravida känner av sammandragningar under graviditeten. Oftast är dessa ofarliga. Men täta sammandragningar och värkar kan även vara ett tecken på att förlossningen har startat för tidigt. Vad skiljer sammandragningar från värkar, och när bör man kontakta sjukvården? Vad gör man på sjukhuset för att förhindra att förlossningen startar för …
 
I årtusenden har religiösa företrädare sökt svaren på livets stora frågor. Många söker sig därför till sjukhuskyrkan för att få stöd i att finna svaren på svåra livsfrågor när livet tar en hastig vändning. I Neopoddens 29:e avsnitt samtalar Sjukhusprästen Ritva N Olsson med barnmorskan Milla Belkacem om andliga behov i neonatalvården.I krissituatio…
 
– om att ta sig vidare i livet efter att ha förlorat ett nyfött barn. Den 8 april 2016 åker Helén och Arvid ambulans till Södersjukhuset. Helén är gravid i vecka 27 och hon har kraftiga magsmärtor. Barnet tas ut med akut kejsarsnitt och därefter följer två intensiva dygn då de pendlar mellan hopp och förtvivlan innan deras efterlängtade son Aaron g…
 
En del barn i neonatalvården drabbas av infektioner. Barnläkaren Viveca Yao Norberg forskar om infektioner i neonatalvården. I Neopoddens 27:e avsnitt berättar hon bland annat om hur infektioner kan förebyggas och om hur man kan se att ett nyfött barn har en infektion.Programledare: Milla BelkacemInspelning, redigering & mixning: Ljudbang Our GDPR …
 
Överläkaren Lars Navér som är verksamhetschef för Neonatalvården vid Karolinska universitetssjukhuset, svarar på våra frågor om hur pandemin av covid-19 påverkar neonatalvården på Karolinska. Hur kan sjuka nyfödda och prematurfödda barn komma att påverkas av virusutbrottet och eventuell infektion? Kan föräldrar på neo fortfarande vara tillsammans m…
 
En vanligt förekommande diagnos i neonatalvården är lågt blodsocker (hypoglykemi). Andra barn får höga blodsockernivåer (Hyperglykemi). Läkaren Agnes Linnér reder ut begreppen och förklarar vad som kan hända med blodsockernivåerna när barnets ämnesomsättning och näringstillförsel plötsligt ska ställas om till livet utanför livmodern. Our GDPR priva…
 
I en serie avsnitt framöver kommer våra barnläkare att förklara sjukdomar och diagnoser som är vanligt förekommande i neonatalvåren. Först ut är neonatologen Agnes Linnér som berättar om diagnosen Nyföddhetsgulsot. Vad är det för skillnad på nyföddhetsgulsot och leversjukdomen hepatit som också brukar kallas gulsot? Varför är det farligt med höga n…
 
Hur utvecklas smärtsinnet under fostertiden? Kan dofter göra ont? Vad är ett smärtminne? Och vad kan du som förälder göra för att mildra ditt barns smärtupplevelse? Överläkaren Marco Bartocci forskar om smärta hos nyfödda barn. I Neopoddens 23:e avsnitt förklarar han hur nyföddas smärtsinne fungerar och hur man kan tänka för att lindra och undvika …
 
Linn Köhlström föddes på Karolinska universitetssjukhuset för 27 år sedan i graviditetsvecka 24. I dag arbetar hon själv som sjuksköterska på Karolinska och trivs med tillvaron. I Neopoddens 22:a avsnitt berättar Linn om sin uppväxt, sitt nuvarande liv och hur hon har påverkats av att födas mycket för tidigt. Our GDPR privacy policy was updated on …
 
Forskning visar att mycket för tidig födsel kan påverka kognitiva funktioner och och motorik högt upp i åldrarna. Vad utmärker för tidigt födda barns funktionsuppsättning senare i livet, och på vilket sätt kan föräldrar och omgivning ge goda förutsättningar för ett bra liv? Ulrika Åden, professor på Karolinska Institutet och neonatolog på sjukhuset…
 
Om hjärnans utveckling under graviditeten och spädbarnstiden. I Neopoddens tjugonde avsnitt tar vi reda på hur barnets hjärna utvecklas under graviditeten och spädbarnstiden. När uppstår medvetande och minne? Hur påverkas barnets hjärna av att födas för tidigt? Vad kan du som förälder göra för att stötta hjärnans utveckling? Ulrika Åden, professor …
 
Om syskon i neonatalvården. Hur fixar man vardagen med ett barn hemma samtidigt som man har ett barn på sjukhus? Föräldrarna Ida Asterot och Emma Sandelius berättar om sina erfarenheter av att försöka räcka till för flera barn under en krävande tid i neonatalvården. Programledare: Milla Belkacem Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022…
 
- Föräldraintryck från ljusbehandling och havandeskapsförgiftning. När Madeleine Carlsson var gravid i vecka 35 drabbades hon av svår havandeskapsförgiftning med HELLP-syndrom. Förlossningen sattes då igång akut och efteråt behövde dottern genomgå ljusbehandling för nyföddhetsgulsot. I Neopoddens artonde avsnitt berättar Madeleine om den omtumlande…
 
Amning är ett område som väcker mycket känslor, tankar och åsikter. Många föräldrar tar hjälp av vårdpersonalen för att finna en individuell lösning som fungerar. Sjuksköterskan Anneli Persson och Undersköterskan Malin Wallin Broberg pratar amning, skuld och skam med barnmorskan Milla Belkacem. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022.…
 
Hur vi hanterade den nya livssituationen under och efter neonatalvården. Caroline Svanemar och Cecilia Alstermark är båda föräldrar till för tidigt födda barn som har vårdats i neonatalvården. Nu har blivit barnen lite äldre och Caroline och Cecilia gästar Neopodden för att berätta hur de hanterade alla de starka känslor som är förknippade med den …
 
Om antenatalvård och förlossning av sjuka nyfödda barn. Hur går en förlossning till när ett barn föds för tidigt eller har en känd sjukdom? Och vad händer på sjukhusets antenatalavdelning tiden innan förlossningen? Förlossningsläkaren Clara Brandkvist förklarar och berättar tillsammans med barnmorskan Milla Belkacem. Our GDPR privacy policy was upd…
 
Om att arbeta med neonatal intensivvård. Sjuksköterskan Sofia Sundberg och undersköterskan Martin Bungner pratar med barnmorskan Milla Belkacem om sina erfarenheter och minnen av att arbeta med neonatal intensivvård och att vara nybörjare på jobbet. Alla tre arbetar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Our GDPR privacy policy was updated on…
 
Om neonatalvården i livets slutskede. Trots vårdens stora framsteg händer det ibland att nyfödda barn är så svårt sjuka att de inte klarar av att fortsätta leva. Varför avlider nyfödda barn, hur går det till när man beslutat sig för att dra ned på intensivvårdsinsatser och vad händer när ett barn har dött på neonatalavdelningen? Therese Kjellin har…
 
Om att arbeta med neonatal hemsjukvård. Anneli Persson kör hem till hundratals nya familjer varje år. Hon arbetar på Karolinska universitetssjukhusets neonatala hemsjukvårdsenhet där hon bland annat hjälper sjuka och för tidigt födda spädbarn att lära sig äta själva. Vad händer vid ett hembesök och varför har Anneli världens bästa jobb? Det får du …
 
När vattnet går alldeles för tidigt. När Lina och Gustaf väntade sitt första barn gick det inte riktigt som planerat. I den tjugonionde graviditetsveckan gick fostervattnet och Lina fick komma till avdelningen för antenatalvård i Huddinge. Fyra veckor senare föddes dottern Lill och familjen kom till neonatalavdelningen i Danderyd. I Neopoddens tion…
 
I Neopoddens nionde avsnitt delar tvillingföräldrarna Erika och Magnus med sig av sina känslomässiga erfarenheter av att få barn i graviditetsvecka 25. Vi möter även Kuratorn Jessica som dagligen träffar familjer i kris. Hur kan man klara av att hantera de starka känslor och situationer som uppstår när oron för barnens hälsa och utveckling dominera…
 
Om att transportera nyfödda i behov av intensivvård. Karolinska universitetssjukhusets neonatala transportservice neoPETS flyttar nyfödda barn i behov av intensivvård mellan sjukhus. Hur går det till när nyfödda barn transporteras i ambulansflyg och vad behöver man tänka på vid förflyttning av mycket sjuka barn? Programledare: Milla Belkacem, Leg. …
 
- Två mammors minnen av neonataltiden några år senare- Shides och Victorias barn fick en oväntat tuff start när de föddes för tolv respektive nitton år sedan. Hur minns de sin tid på neonatalen, och hur mår barnen idag? Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska. Gäster: Shide Jafari och Victoria Hagwall, föräldrar till barn som tidigare vårdat…
 
Vad äter barn som föds för tidigt och hur får barn näring när de inte orkar suga? Hur ser man till att barn får i sig det de behöver för att växa och utvecklas? Vad innebär bröstmjölksdonation och hur tar man hand om donerad modersmjölk?Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska. Gäster:Malin Tilja, nutritionsassistent på neonatalavdelningen vi…
 
– Att bli pappa på Neonatalavdelningen. Hur tar man sig igenom den krisreaktion som många föräldrar upplever när ett barn föds mycket för tidigt, och vilket stöd behöver man som pappa i neonatalvården? Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska. Gäster: Karl Rombo, prematurförälder och vice ordförande för Svenska Prematurförbundet. Olga Bebenek…
 
Följ specialistsjuksköterskan Veronica Hansson under en vanlig eftermiddag på neonatalavdelningen vid Nya Karolinska sjukhuset i Solna.Reporter: David Grossman, journalist. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.Av Karolinska universitetssjukhuset
 
Hur såg man på nyfödda barn för 20 år sedan jämfört med idag, och hur ser utvecklingstrenderna i neonatalvården ut framöver?Programledare: David Grossman, journalist. Gäster: Siri Lilliesköld, specialistsjuksköterska och omvårdnadsansvarig för Patientområde Sjuka nyfödda barn på Karolinska universitetssjukhuset och Kajsa Bohlin, överläkare och pati…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login