Tina Karpin offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Anette Nilsson är socionom och enhetschef på IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för avdelning östs enhet som har tillsyn över områdena funktionsnedsättning, äldreomsorg samt lämplighetsprövning av privata aktörer inom socialtjänst och LSS.Vi pratar om IVOs roll i socialt arbete. info@socionompodden.se www.socionompodden.se Följ oss på Instagram…
 
Pernilla Lundström enhetschef i Tyresö kommun berättar om vad det innebär att ha stöd enligt lagen om särskilt stöd och service. Vem har rätt till insatser, hur bedöms dessa och hur deras arbetssituationen ut för handläggare inom LSS. Vi pratar också om den nya LSS utredningen och vad denna kan tänkas innebära framöver. info@socionompodden.se www.s…
 
Johanna Thulin är lektor i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitet. Vi pratar om hennes avhandling Putting words to child physical abuse. Possible consequences, the process of disclosure, and effects of treatment. From children´s perspective. info@socionompodden.seAv Tina Karpin
 
Stina Pettersson är socionom och familjebehandlare som både själv lever i en bonusfamilj men också professionellt arbetar med familjebehandling för bonusfamiljer. En vanlig vardag för många familjer i Sverige men de problem man möter som bonusförälder lyfts inte i den omfattning som behövs anser Stina. info@socionompodden.se…
 
Maria Hagberg har en gedigen erfarenhet som författare och Magister i socialt arbete avseende hedersrelaterat våld. Handläggning inom socialt arbete avseende hedersrelaterat våld är avgörande för att rädda utsattas liv och hur handlägger man på ett rättssäkert vis. info@socionompodden.seAv Tina Karpin
 
I Socionompodden avsnitt 33 berättar Olivia Wigzell generaldirektör Socialstyrelsen och Annika Öquist enhetschef om Socialstyrelsens arbete. Ett ingående samtal om Socialstyrelsens syfte, målsättning och hur yrkesverksamma och privatpersoner kan dra nytta av Socialstyrelsens arbete. info@socionompodden.se…
 
Att växa upp som familjehemsplacerad, del 2. Rebecca Svensson är socionom och föreläsare kring hur det är att själv växa upp som ett familjehemsplacerat barn. Rebecca fortsätter här i del 2 att berätta om sin egen uppväxt och historia, hur man kan göra bättre och hur hon idag själv arbetar med just barnavårdsutredningar. Socionompodden görs av Tina…
 
Att växa upp som familjehemsplacerad, del 1. Rebecca Svensson är socionom och föreläsare kring hur det är att själv växa upp som ett familjehemsplacerat barn. Rebecca berättar om sin egen uppväxt och historia, hur man kan göra saker bättre och hur hon idag själv arbetar med barnavårdsutredningar. Socionompodden görs av Tina Karpin info@socionompodd…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2023 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor