Tema 2013 Det Delade Sverige offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Samtidigt som många unga varken hittar jobb eller studerar, främst i utsatta stadsdelar, vittnar landets högstadieskolor om dalande betyg i just flera av de särskilt utsatta bostadsområdena. Marcus Eriksson och Katarina Gunnarsson besökte Arabyskolan i Växjö, en högstadieskola som nu lägger ner efter år av dalande resultat.…
 
Allt sedan bilbränderna härjade i Stockholmsförorter som Husby har det riktats stor uppmärksamhet mot den höga ungdomsarbetslösheten i förorterna. I stadsdelen Araby i Växjö står nästan varannan 20-25-åring utan jobb och studier, och oron är stor för att en ökad frustration kan leda till liknande händelser, som i Husby.…
 
Skillnaderna mellan grundskolornas genomsnittliga resultat har enligt Skolverket fördubblat de senaste åren. Arabyskolan har uppmärksammats av Skolverket, som en av åtta särskilt utsatta skolor och här har betygen sjukit dramatiskt de senaste åren. Förra året gick bara 50 procent av eleverna ut med fullgoda betyg. Många elever väljer bort skolan oc…
 
Bostadsområdet Araby finns med på regeringens lista över de 15 mest utsatta områdena i landet. I Arabyskolan går bara hälften av eleverna i årskurs nio ut med fullgoda betyg och andelen unga som varken arbetar eller studerar tillhör de högsta i landet. De senaste siffrorna visar att 41 procent av de unga mellan 20 och 25 år varken förvärvsarbetade …
 
I Hässleholmen hoppas många av de boende få jobb genom alla de integrations- och arbetsmarknadsprojekt som kommer och går. Nu senast var det arbetsmarknadesprojektet Kedjan. Men trots att projektet Kedjan kostade 130 tusen per deltagare gick de flesta av deltagarna ut i samma arbetslöshet igen efter projektet. Hur kommer det sig? Våra reportrar Kat…
 
Poesi i grupp för att stärka självkänslan eller datorkurser i Word. I särskilt utsatta stadsdelar, som Hässleholmen i Borås, berättar flera boende och myndighetsrepresentanter om en stark trötthet på projekten, eftersom de oftast inte leder till fasta jobb. I de särskilt utsatta stadsdelar, där arbetslösheten är betydligt högre jämfört med Sverige …
 
Utanförskapsstödet på 200 miljoner kronor på två år, regeringens satsning för att stärka landets mest utsatta stadsområden, ska delas av 15 utvalda stadsdelar på olika håll i landet. Summan är trams, menar den socialdemokratiske politikern Petter Löberg i Hässleholmen i Borås. Målen med stödet är att minska arbetslösheten, ge fler unga behörighet t…
 
För lite pengar och tveksamt om utanförskapsstödet hjälper det. Kommunledningen i Borås kritiserar regeringens så kallade utanförskapsstöd, som ska börja betalas ut vid årsskiftet. 100 miljoner kronor ska delas mellan 15 av landets mest utsatta områden detförsta året. Året därpå utgår 100 miljoner till. Totalt omfattar satsningen 200 miljoner på tv…
 
I Studio Ett Special diskuterar politiker den djupa segregation som finns både i storstädernas förorter och nu även i mindre städer. Hur ska samhället möta oron som de boende i det delade Sverige uttrycker. Medverkar gör Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot (M), Raimo Pärsinenn, riksdagsledamot (S), och Mehmed Kaplan, riksdagsledamot i den första …
 
Andersberg i Halmstad låg tills alldeles nyligen på regeringens lista över särskilt utsatta bostadsområden, men nu har man lyckats vända den nedåtgående spiralen. Det kommunala bostadsbolaget har de senaste fem åren satsat 200 miljoner kronor på att rusta upp husen och ett projekt för grannsamverkan har minskat känsla av otrygghet. Under hösten har…
 
Trots satsningar i landets mest utsatta stadsdelar, ökar boendesegregationen och inkomstskillnaderna mellan fattiga och rika bostadsområden. I Andersberg i Halmstad går man mot strömmen och börjar se vissa resultat efter satsningar på förbättringar för de boende. Samtal med Micael Nilsson i Karlskrona, expert vid Boverket…
 
I Skäggetorp i Linköping finns många ungdomar som hoppat av gymnasiet och det finns också en grupp äldre ungdommar i 20-25 års åldern, som varken jobbar, studerar eller har praktik. Internationellt kallas de NEET, en förkortning av "Not in Employment, Education or Training". NEET är numera ett internationellt begrepp för gruppen unga som varken stu…
 
I Europa talar man om dem som NEET, en förkortning av "not in employment, education or training", eller inte i i jobb, utbildning eller i praktik. I universitetsstaden Linköping, som har ett relativt gott arbetsmarknadsläge, har ungdomsarbetslösheten ändå fördubblats de senaste tio åren. Fler hamnar också undan radarn från myndigheterna. I P1-morgo…
 
Kommuner saknar överblick över vad unga, som varken jobbar eller går i skolan gör, trots att lagen kräver kommunal tillsyn och uppföljning. Ola i Linköping fastnade hemma i över ett år utan att göra något. Katarina Gunnarsson och Marcus Erikssons reportage från Linköping, där ungdomsarbetslösheten fördublats på 10 år.…
 
Fler invandrare som kommer till Sverige kan varken läsa eller skriva. Antalet elever i svenska för invandrare, SFI, som har liten eller ingen skolgång alls från hemlandet, har fördubblats på fem år. I Tjärna ängar i Borlänge går kvinnor som är analfabeter på kurs. Utbildningsansvariga i Borlänge kräver ökade resurser. Marcus Erikssons och Katarina …
 
Allt fler invandrare som kommer till Sverige kan varken läsa eller skriva. Antalet elever i svenska för invandrare, SFI, som har liten, eller ingen skolgång alls från hemlandet, har fördubblats på fem år. I Borlänge anser de ansvariga för undervisningen att det krävs mer resurser för att lära eleverna svenska, så de kan klara sig i samhället.…
 
Lagersberg i Eskilstuna är ett av de områdena i Sverige, som enligt Sveriges Radios specialbeställda siffror från SCB, har en växande andel barn med risk för att hamna i så kallad barnfattigdom. Gruppen har ökat i stadsdelen, från 60 till 87 procent under de senaste tio åren. I sörmländska Eskilstuna finns sex bostadsområden med stor fattigdom och …
 
Eskilstuna är en av de städer i Sverige, som betalar ut mest försörjningsstöd fördelat på antalet boende, just nu. Förra året var det enligt kommunen 3 000 kronor per invånare. Samtidigt är det många som inget hellre vill än att få arbeta. Personer som är långvarigt beroende av socialbidrag fortsätter att öka i landet. Förra året var det över 100 0…
 
Personer som är beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, fortsätter att öka i landet. Eskilstuna är en av de städer i landet, som betalar ut mest försörjningsstöd räknat på antalet invånare. Perscha har aldrig haft ett riktigt jobb under de 17 år hon bott i Sverige. Förra året var det över 100 000 personer,…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login