Sveriges Advokatsamfund offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Advokatsamfundspodden

Sveriges advokatsamfund

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Välkommen till Advokatsamfundspodden! Advokatsamfundet har en egen position i rättssamhället som en privaträttslig sammanslutning där alla landets advokater ingår. I podden får du höra spännande samtal om juridik med inbjudna gäster. ”Advokater har ett unikt perspektiv i rättssamhället som det är spännande och angeläget att prata om. Vi har så mycket att berätta och diskutera” säger Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare. Podden riktar sig till dig som är intresserad av ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
DN-journalisten Josefin Sköld är årets mottagare av Advokatsamfundets journalistpris. Hon ligger bakom flera undersökande reportage som väckt stor uppmärksamhet och medfört konkreta förändringar. Lex Lilla hjärtat, uppkallat efter en familjehemsplacerad flicka som tragiskt avled efter att ha flyttat tillbaka till sina biologiska föräldrar, är kansk…
  continue reading
 
Hur dömer författare i Advokatsamfundets rättegångsspel? Hur sker bevisvärderingen när ord står mot ord i ett mål om relationsvåld? Under Almedalsveckan i Visby anordnade Advokatsamfundet för tredje året i rad ett rättegångsspel om ett fiktivt fall med brottsrubriceringen misshandel. En man står åtalad för att ha misshandlat sin hustru. Han gör gäl…
  continue reading
 
Vilka särskilda utmaningar finns det idag för kvinnor som arbetar som advokater? Hur kommer det sig att fler kvinnor lämnar yrket jämfört med domare och åklagare? Sabina Saidi, Minna Boström och Isabel Cantos, advokater från byråer av varierande storlek och inriktning, har olika uppfattningar om utvecklingen har gått framåt eller bakåt de senaste å…
  continue reading
 
Advokat Börje Samuelsson är avgående ordförande i disciplinnämnden efter närmare sju år på posten. Under senare år har flera försvarsadvokater ertappats med att begå svåra övertramp mot god advokatsed. Hur kommer det sig? Och varför värjer han sig trots detta mot påståenden om ”advokatröta”? Hur ser han på en utveckling där staten skulle ta över di…
  continue reading
 
Hållbarhet och miljö blir allt större frågor i hela samhället. Det betyder också att allt fler advokater och jurister måste ha koll på lagar och EU-direktiv på området. Hör Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, advokat David Frydlinger och juristen Anette Magnussson diskutera hållbarhet och juridik i Advokatsamfundspodden. Samtalet leds av journal…
  continue reading
 
Handlar den rättspolitiska utvecklingen om repression eller normalisering? Vad skulle man egentligen få höra om man vore en fluga på väggen när riksdagens justitieutskott sammanträder? Och hur ser våra folkvalda på advokatrollen, Advokatsamfundets oberoende och tillsynen över advokater? I samband med att justitieutskottet besökte Advokatsamfundet s…
  continue reading
 
Hot, våld och trakasserier mot advokater har varit Advokatsamfundets fokusfråga under 2023. Enligt en enkät som gjorts bland advokater verkar problematiken öka och påverka advokaterna negativt i deras yrkesutövning. Hur går det att arbeta förebyggande? Vad ska man göra om man utsätts och hur påverkas man som människa? Medverkar gör Advokatsamfundet…
  continue reading
 
Hur har året varit ur ett advokatperspektiv? Varför är advokatrollen ifrågasatt och vilka skillnader/likheter i det hänseendet finns mellan advokater verksamma inom brottmål respektive affärsjuridik? Varför är det så viktigt att advokater och Advokatsamfundet är oberoende från staten? Och varför vill man arbeta som advokat, egentligen? Om det handl…
  continue reading
 
Advokatsamfundet inrättar en ny tillsynsenhet – hur kommer det sig och hur ska den fungera? Vad innebär det egentligen att arbeta proaktivt för att fånga upp risker för etiska överträdelser bland advokater? Och varför ska Advokatsamfundet ansvara för tillsynen och inte en statlig myndighet? Medverkar gör Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets gen…
  continue reading
 
Hur ska advokatbyråer göra för att även i framtiden attrahera och behålla de bästa juridiska talangerna? Vilket ledarskap krävs för att skapa förutsättningar för en jämställd karriärutveckling? Medverkar gör advokaterna Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Henrik Kjellander, John Neway Herrman, före detta advokaten Anne Riegnell, professor Jessika van de…
  continue reading
 
Vilka frihetsberövande påföljder bör unga lagöverträdare få? Hur väl rustad är Kriminalvården för att ta in 15-17-åringar? Vilken blir den största skillnaden mellan att Statens institutionsstyrelse eller Kriminalvården tar hand om unga kriminella? Och har samhället misslyckats om vi sätter ungdomar i fängelse? Medverkar gör advokaterna Johan Erikss…
  continue reading
 
Vad gör en konkursförvaltare och rekonstruktör? Hur går det till att rädda tillgångar och bolag i kris? Det handlar om konkurser, arvoden och vägen till yrket i Advokatsamfundspodden denna gång. Medverkar gör advokat Hans Andersson, ordförande för Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet (REKON), advokat Lars-Henrik Andersson och Joseph Zamani,…
  continue reading
 
Artificiell intelligens, AI, verkar vara på allas läppar – men hur ska advokater använda det egentligen? Om AI gör det mekaniska och analytiska arbetet och människor det som kräver empati och mod – fungerar det i advokatbranschen? Hur vet vi att den information som AI tar fram är tillförlitlig och hur ska uppgifter skyddas? Medverkar gör Advokatsam…
  continue reading
 
På vilket sätt kan man som advokat tänka som en elitidrottare för att vara mer förberedd i sin yrkesroll? Och vad är egentligen bluffsymdromet? Juridikprofessor Heidi Brown, dekan vid New York Law School, och arbetspsykolog Jens Näsström förklarar hur man som advokat bör hantera onödiga stressfaktorer, hur man hittar ett välbefinnande i yrkesrollen…
  continue reading
 
Vad händer när barn och unga tvångsomhändertas? Vem värnar deras rättssäkerhet? Hur ser advokaternas roll ut i ärenden som rör unga? Det handlar om den granskande reporterns arbete och hur journalistiken kan påverka lagstiftningen genom att belysa tvångsvårdens mörkaste rum. Gäst i Advokatsamfundspoddens sommarsamtal, med generalsekreterare Mia Edw…
  continue reading
 
Varför är det viktigt att inte gå för långt när det gäller utökade hemliga tvångsmedel? Hur relevant är det att ta hänsyn till personlig integritet när brott ska bekämpas? Kan staten i dag garantera rimliga rättssäkerhetsgarantier? Och stämmer det att hemliga tvångsmedel befinner sig i ett juridiskt vakuum? Gäst i Advokatsamfundspoddens sommarsamta…
  continue reading
 
Hur porträtteras brottmålsadvokater i medier? Stämmer den bilden överens med verkligheten och på vilket sätt påverkar den i sin tur den allmänna uppfattningen om advokater? Hur ser det övriga rättssamhället på advokatens roll i dag och har det förändrats över tid? Och varför är frågan kring kostnadsräkningar alltjämt en het potatis? Gäst i Advokats…
  continue reading
 
Under Almedalsveckan arrangerade Advokatsamfundet ett rättegångsspel om ett fiktivt fall med brottsrubriceringen blåljussabotage. Rättegångsspelet gav inblick i hur en rättegång går till och synliggjorde olika syner på brott och straff – och hur tillämpningen av lagen kan balansera på en knivsegg. I podden diskuterar Advokatsamfundets generalsekret…
  continue reading
 
Hur ska Kriminalvården hantera den utbyggnad och bemanning som kriminalpolitiken och brottsutvecklingen kräver? Vilka alternativ finns till fängelse för de som döms till kortare straff? Elektronisk fotboja som en självständig brottspåföljd – är det en rimlig lösning? Vilka rättigheter har häktade under 18 år och hur väl lyckas Kriminalvården leva u…
  continue reading
 
Trots hård kritik från Advokatsamfundet införs den 1 juni en ny taxa i förordnandemål, det vill säga brottmål där försvarare och målsägandebiträden har förordnats, men i vilka det sedan inte väcks åtal. Sveriges brottmålsadvokater protesterar högljutt mot taxan – ett beslut som fattats av Domstolsverket. Vad handlar det här om egentligen? Är det så…
  continue reading
 
Vad innebär systemet med nämndemän i domstolar inom brottmål och hur väl fungerar det i dag? Mot bakgrund av det så kallade snippa-målet har frågor som rör nämndemännens sammansättning, kopplingen till politiska partier vid nomineringen och nämndemännens funktion i stort hamnat under lupp. Medverkar gör Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för…
  continue reading
 
Vilka möjligheter finns att lagföra de ansvariga för krigsbrott i Ukraina? Vilka är de viktigaste folkrättsliga regler som Ryssland har brutit mot? Och kan internationella lagar användas för att få Putin utlämnad? Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Andrij Plachotnjuk, Ukrainas ambassadör till Sverige och Mark …
  continue reading
 
Hur är det att vara juristassistent eller trainee på advokatbyrå? Hur ser studenter i dag på en framtid som advokat? Och vilka goda råd finns att ge till dig som funderar på att läsa juridik och bli advokat? Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Jessika van der Sluijs, dekan vid juridiska fakulteten på Stockholms…
  continue reading
 
Hur mycket vet svenska gymnasister om vad en rättsstat är och vilken roll den har i en demokrati? De frågorna diskuteras utifrån Rättsfondens rapport ”Aldrig hört ordet – vaddå rättsstat?”. Är det förvånande att nästan sju av tio unga tror att regeringen kan se till att ändra en dom i en rättslig instans? Och vilket ansvar har företrädare för rätts…
  continue reading
 
Vad gör egentligen Advokatsamfundets styrelse, disciplinnämnd och kansli? I det här specialavsnittet summeras de viktigaste händelserna inom Advokatsamfundets verksamhet under år 2022. Det handlar om allt från Advokathjälpen till Ukraina, disciplinnämndens tillsyn till Advokatsamfundets rättsstatliga program. Medverkar gör Advokatsamfundets ordföra…
  continue reading
 
Hur ser situationen ut för advokater i Iran i dag? Och vad skiljer folkets uppror mot regimen jämfört med tidigare demonstrationer? Gör det någon skillnad att omvärlden fördömer regimens förtryck? Om kränkningar av mänskliga rättigheter, ett rättsväsende som havererat, en brutal våldsutövning av en religiös regim i ett land där kvinnor kastar slöja…
  continue reading
 
På vilket sätt arbetar advokatbyråer inom affärsjuridik för att styra samhällsutvecklingen till det bättre? Vad kan pro bono-verksamhet handla om? Hur kommer det sig att pro bono-arbete inte marknadsförs mer av advokatbyråerna själva? Och är det ett verktyg för att locka yngre jurister att börja arbeta på advokatbyrå? Medverkar gör Advokatsamfundet…
  continue reading
 
Hur arbetar affärsjuridiska advokatbyråer med hållbarbarhet, jämställdhet och trivsel? Och detta utan att riskera höga krav på kvalitet, lönsamhet och klientnytta? Är kraven på arbetsinsats och debitering rimliga om man samtidigt ska ha balans mellan arbete och privatliv? Och i vilken utsträckning efterfrågar klienter en byrå som arbetar för jämstä…
  continue reading
 
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut på affärsjuridisk advokatbyrå? Lockar affärsjuridik till sig en viss typ av människor – och vilka personliga egenskaper är viktiga. Avsnittet också ringar in drivkrafterna och tjusningen med att som advokat arbeta med affärsjuridik. Medverkar gör advokaterna Emma Berglund Uväng, Richard Åkerman, Sverker Bonde, Mat…
  continue reading
 
Hur fungerar det i praktiken att följa god advokatsed? Hur hanterar man som advokat intressekonflikter och hur lätt är det att trampa fel? Och hur nära kan man komma sin klient? Representanter för affärsjuridik, arbetsrätt, brottmål och familjerätt diskuterar advokatetiska exempel från vardagen som advokat. Medverkar gör Advokatsamfundets generalse…
  continue reading
 
Hur är det att arbeta internationellt som advokat? Hur bygger man upp verksamheten och hur får man den på rull? På vilket sätt hanterar man som advokat olika nationella lagar och kulturkrockar? Och hur ser det internationella samarbetet ut advokater emellan? Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Gudmu…
  continue reading
 
Vad är en demokratisk rättsstat och hotas den i Sverige? Varför är det viktigt att vara vaksam och upprätthålla rättsstatens värden? Hur oberoende är egentligen domarna och nämndemännen i våra domstolar? Advokatsamfundet ger i dagarna ut en skrift om att den svenska rättsstaten och dess betydelse – ett aldrig så aktuellt ämne som nu. Medverkar i av…
  continue reading
 
Var går de kriminalpolitiska skiljelinjerna mellan riksdagspartierna? Och hur går en rättegång till egentligen? Advokatsamfundet arrangerade ett rättegångsspel under Almedalsveckan med brottsrubriceringen grovt vapenbrott. I poddavsnittet medverkar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Johan Eriksson, Ulrika Borg, …
  continue reading
 
Hur är det ställt med advokatetiken bland Sveriges advokater? Är det ett utökat problem att brottmålsadvokater hjälper till att begå brott? Vad gör disciplinnämnden åt advokater som inte följer advokatetiken och hur arbetar disciplinnämnden egentligen? Medverkar i avsnittet gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, brottmålsad…
  continue reading
 
Hur får vi fler unga advokater att vilja ta sig an ledarrollen på advokatbyrå? Hur ska fler unga vilja stanna kvar på byrå och bli delägare? Vad efterfrågar unga advokater i dag av sin arbetsgivare? Och hur gör man för att stärka, coacha och entusiasmera andra? Hör mer om det och det nystartade mentorskapsprogrammet MOA, Mötesplats – om och för – a…
  continue reading
 
Har medier börjat granska advokater tuffare än tidigare? Är granskningen för närgången och kritisk, eller rimlig och relevant? När finns det skäl nog för namnpubliceringar i medier? Och varför utövas tillsyn över advokater av den egna kåren? Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Johan Eriksson och Pet…
  continue reading
 
Vad finns att säga om Rysslands invasion av Ukraina ur ett historiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv? Är kriget ett tydligt exempel på anfallskrig enligt folkrätten? Och är det möjligt att ställa ansvariga till svars i internationella domstolar? Poddavsnittet tar också upp vad EU:s massflyktsdirektiv innebär för människor som flyr från Ukraina t…
  continue reading
 
Skyddas barn av LVU-lagstiftningen? Var går gränserna för att motivera att barn tvångsomhändertas? Vad har barn och föräldrar för rättssäkerhet i de här processerna? Om det handlar det här avsnittet som också tar upp varför LVU-lagstiftningen är så omdiskuterad just nu. Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Ulla-…
  continue reading
 
Vad säger advokater, Migrationsverket och Amnesty om svensk migrationsrätt? Hur krockar advokatetiken med Migrationsverkets instruktioner? Stämmer det att advokater tvingas att arbeta gratis och har Migrationsverket en svart lista över de som missköter uppdraget? Avsnittet tar också upp händelseutvecklingen i Ukraina. Medverkar gör Advokatsamfundet…
  continue reading
 
Är svenska advokater nedtonade i sin retorik och vad beror det i så fall på? Vad finns det för knep att ta till för att trollbinda sina åhörare och vinna gehör genom att göra framställningen aptitlig? Och går det att värja sig mot känslomässiga argument i rättssalen? Om det handlar det här avsnittet av Advokatsamfundspodden. Medverkar gör Advokatsa…
  continue reading
 
Varför bör man anlita en advokat i ärenden som rör familjerätt? Och hur hanterar man som advokat föräldrar som bråkar om vårdnaden av barnen, eller syskon som ärver och samtidigt avskyr varandra? Och stämmer det att rikast vinner tvister? Om det handlar det här avsnittet av Advokatsamfundspodden. Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare M…
  continue reading
 
En repressiv kriminalpolitik – är det effektivt för att minska brottslighet? Fördummar politiker väljarna genom att föreslå enkla mätbara lösningar som strängare straff? Och är det så att politiker och debattörer tenderar att springa åt samma håll? Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Jenny Madestam, docent i statsvetenskap o…
  continue reading
 
Ska Polisen kunna avlyssna och läsa personers mejl utan att det finns misstanke om brott? Riskerar vi att närma oss ett övervakningssamhälle? Hur ska Polisen råda bot på gängkriminaliteten och hindra brott innan de begås? Och är det i själva verket så att omfattningen av gängkriminalitet är uppblåst av politiker och media? Om det handlar det nya av…
  continue reading
 
Hur är det egentligen att arbeta med affärsjuridik? Hur gör byråerna för att attrahera unga talanger och – framför allt – vad är det som lockar unga biträdande jurister till en byrå? Fler frågor som diskuteras är hur fler kvinnor ska bli delägare och vad det beror på att statistiken ser ut som den gör i dag. Medverkar gör Advokatsamfundets styrelse…
  continue reading
 
Rättssäkerhet står i fokus utifrån den lagstiftning som föreslås för effektiv brottsbekämpning. Vilka rättssäkerhetsproblem kan uppstå med kronvittnen? Det handlar också om rättssäkerhet kontra snabba lagändringar och kampanjer i sociala medier som folkdomstolar. Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare advokat Mia Edwall Insulander, just…
  continue reading
 
Hur är det att arbeta som försvarsadvokat? Och hur är det att företräda de som misstänks för grova brott? Det är exempel på frågor som stöts och blöts i det här poddavsnittet. Debatten om en polarisering mellan försvaret och åklagarsidan och varför advokater sätter in en kollega i sitt ställe – det är fler ämnen på agendan. Medverkar gör Advokatsam…
  continue reading
 
Det uppmärksammade ärendet om de advokater som kallas ”Kungen” respektive ”Prinsen” i så kallade enchrocattar – om det handlar det första avsnittet. Advokatsamfundets disciplinnämnd har beslutat att utesluta advokaterna ur samfundet. Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare, kommenterar beslutet. Advokatetik och disciplinnämndens…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide