Svenska Lottakaren offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Lottapodden

Svenska Lottakåren

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Rosmari Engberg började odla i två pallkragar för åtta år sedan. Numera är odlingen en passion och ett sätt att stärka sin egen hemberedskap. Alla kan odla är Rosmari tydlig med, oavsett om det är i en kruka på fönsterbrädet, på en balkong eller i en trädgård. Det viktiga är att sätta igång, prova och därmed få kunskap och erfarenhet. Och samtidigt…
  continue reading
 
Den svenska självbilden är att vi är ett jämställt land. Men hur väl stämmer den bilden? Susannah Sjöberg, Sveriges Kvinnoorganisationer, beskriver de förändringar som den svenska kvinnorörelsen åstadkommit genom att kvinnor organiserat sig men belyser också att det idag finns ett ökat motstånd mot jämställdhetsarbetet. Kvinnor behöver fortsätta sa…
  continue reading
 
Vad är demokrati? Det reder Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, ut. I Sverige är demokratin fortsatt stark men om vi inte förstår vad demokrati är kan vi heller inte veta när den hotas. Demokrati är ett system för att fatta kollektiva beslut och ger oss verktyg för att fredligt hantera de oenigheter vi har om va…
  continue reading
 
2017 tog förinteleseöverlevaren Hédi Fried initiativ till demokratisatsningen #vimåsteprata som ett sätt att stärka folkbildningens demokratiarbete. Kajsa Wiktorin jobbar med satsningen och berättar om hur man jobbar med att skapa aktiviteter för att människor ska kunna bilda sig, fördjupa sig i lite svåra frågor och prata med varandra. Kajsa tryck…
  continue reading
 
Under 100 år har kvinnor engagerat sig i Lottakåren för att både civilt och militärt skydda Sveriges frihet och säkerhet. Under beredskapstiden lyftes Lottakårens verksamhet ofta fram i den samtida pressen. Jennifer Bergström läser militärhistoria på Försvarshögskolan och i sin kandidatuppsats skrev hon om hur pressen beskrev Lottakåren. Pressen be…
  continue reading
 
Överste Pernille Undén, flottiljchef Upplands flygflottilj F16, berättar om sina erfarenheter av att som kvinna arbeta i en mansdominerad miljö. För Pernille är det viktigt att vara en förebild för unga kvinnor och visa på att det går att göra karriär inom Försvarsmakten. Efter över 30 år i tjänst har hon ett och annat tips att dela med sig av. På …
  continue reading
 
Det civila försvaret har till uppgift att skydda civilbefolkningen, säkerställa att samhällsviktiga funktioner fungerar och stödja Försvarsmakten. Johan Hjelm, MSB, är tydlig med att det förändras inte när vi blir medlem i Nato. Skillnaden blir att omfattningen blir större när vi behöver ta höjd för att förutom vår egen befolkning och Försvarsmakte…
  continue reading
 
Försvarsmakten har som mål att öka andelen kvinnor men utvecklingen går långsamt. Frida Linehagen har i sin avhandling utforskat anledningarna bakom den långsamma utvecklingen och kopplar den till ett motstånd mot förändring på strukturell, organisatorisk och professionell nivå. Till exempel såg Frida att kvinnor valde att anpassa sig för att passa…
  continue reading
 
Nästan 110 000 tjejer och killar födda 2006 ska snart svara på mönstringsunderlaget som ligger till grund för om man blir kallad till mönstring. Per Andersen Helseth från Plikt- och prövningsverket berättar vilka skyldigheter ungdomar har kopplat till mönstringsunderlaget och vilka typer av frågor som ställs. En majoritet av föräldrar har god kunsk…
  continue reading
 
Sexuellt våld mot kvinnor ökar i krig och konflikter. Så även i Ukraina. Det handlar om våldtäkter men även andra typer av sexuellt våld. Det skapar trauman och även om myndigheterna har agerat snabbt för att dokumentera så visar erfarenheter från andra krig att det kan ta lång tid innan kvinnor vågar söka rättvisa. Mariia Kozubska jobbar på Kvinna…
  continue reading
 
Kvinnors bidrag till samhällsutvecklingen är ett område som behöver stärkas och Stockholms kvinnohistoriska arbetar med att göra kvinnohistoria till allmänbildning. Anna Tascha Larsson är museichef och trycker på vikten av att synliggöra kvinnors bidrag för att ge en bredare kontext till vår historia, inte minst för att förstå vår samtid. Anna berä…
  continue reading
 
Lisa Bjurwald, journalist och författare, har mött Ukrainska kvinnor som berättar om sin utsatthet men också sitt starka motstånd. Även i Rysslands krig i Ukraina används våldtäkt och andra sexuella övergrepp som ett verktyg för att skapa rädsla och paralysera samhällen. Övergreppen skapar osynliga trauman och många gånger tar kvinnan på sig ansvar…
  continue reading
 
Schillerska gymnasiet i Göteborg är vinnare av Skolornas Fredspris 2023. Priset innebär ett kunskapslyft för både elever och lärare under ett helt år som stärker skolans demokratiarbete. Schillerska har en tradition av samhällsengagemang och priset innebär en möjlighet att lägga fokus på och få stöd i att hitta nya sätt att knyta ihop historien med…
  continue reading
 
I forskningsprojektet För alla eventualiteter har Elias Melander, Göteborgs universitet, intervjuat 20 svenskar som redan innan pandemin förberett sig på olika störningar i samhället. De preppar som ett sätt att trygga framtiden utifrån hur störningar i olika delar av samhället kan påverka dem. Prepping, menar Elias, innehåller en repertoar av sake…
  continue reading
 
Del sju av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap. Som ledare har vi till uppgift att leda en grupp individer mot ett mål. Det är ledarens uppgift att skapa förutsättningar för gruppen att kunna nå målet. En grund för att lyckas med att nå målet är att bygga starka lag med hög tilltro till varandra och som kan hantera konflikter. Då kan gruppen foku…
  continue reading
 
Som ledare kommer vi att hamna i pressade situationer där vi behöver fatta beslut snabbt och inte kan inkludera våra medarbetare som vi gör i vardagen. I en pressad situation, precis som i vardagen, handlar det om att anpassa sig efter kontexten. David Bergman, Försvarshögskolan, visar på att om vi ska kunna hantera en pressad situation utan att bl…
  continue reading
 
Del fem av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap. En ledare kan ha många bra kvalitéer och beteenden men ändå vara destruktiv i sitt ledarskap. Forskning visar att negativa beteenden ofta får större effekt på medarbetare och organisationen. I det här avsnittet fokuserar vi på vilka ledarbeteenden som uppfattas som destruktiva, vilka effekter de får…
  continue reading
 
Del fyra av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap. En ledares faktiska beteende och hur framgångsrikt det blir beror på en samverkan mellan individ, omgivning och situation. Våra beteenden tolkas av de vi leder som att vi har en viss ledarstil. I ledarskapsmodellen delas ledarstilarna in i tre olika typer av ledarbeteenden; destruktiva, konventione…
  continue reading
 
Del tre av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap. Som ledare är din vardag att hantera en komplex miljö med kontinuerliga förändringar. Det innebär att du behöver ha koll inte bara på dig själv utan även omgivningens krav. Det handlar om hur en organisation väljer att organisera sig och den kultur som tillsammans skapas i organisationen. Med kunska…
  continue reading
 
Del två av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap. Våra beteenden som ledare påverkas av vem vi är som person. Det finns grundläggande förutsättningar som påverkar hur jag är som ledare som i sin tur påverkar de önskvärda kompetenser som ledarroller kräver. I det här avsnittet dyker vi ner i det ben i ledarskapsmodellen som beskriver ledarens grundl…
  continue reading
 
Del ett av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap. Ett gott ledarskap handlar om att få människor att må bra för att kunna göra sitt bästa och jobba tillsammans i samma riktning. Utifrån Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap utforskar vi vad det är för ledarbeteenden som är gynnsamma för att vi ska kunna nå bästa organisatoriska res…
  continue reading
 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Så lyder det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet. BRÅ och Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans tagit fram ett metodstöd för att kartlägga några av de brottstyper som främst drabbar kvinnor och som tenderar att förbises i lokalt brottsförebyggande arbete. Lina Lundborg och Carl Gynne berättar hur metodstödet…
  continue reading
 
Just nu är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Jessika Roswall är EU-minister och berättar om de första intensiva månaderna. Hon ser att ordförandeskapet har gett Sverige möjlighet att påverka agendan inom EU och även lyfta fram vår expertis. Sverige har valt att lägga fokus på säkerhet, med tanke på kriget i Ukraina men även konkurrenskr…
  continue reading
 
Charlotta Granath berättar om Skolornas fredspris och hur nomineringen går till. Priset är ett initiativ som startades av förintelseöverlevaren Emerich Roth. Målet med priset är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor och träna dem till ansvarsfulla samhällsmedborgare genom ett kunskapslyft. I år delas Skolornas fredspris ut …
  continue reading
 
Magnus Karlsson leder ett femårigt forskningsprojekt på Marie Cedershiöld högskola om civilsamhället i kris. Projektet har under sitt första år bland annat frågat 5000 svenskar via en enkät om deras försvarsvilja, både i händelse av kris och krig. Resultaten visar att 9 av 10 är villiga att göra en insats, en otroligt hög siffra. Dessutom är en sto…
  continue reading
 
Beredskapsutställningen Rädd eller beredd turnerar runt i hela Sverige och Nadja Karlsson, Valbo lottakår, är en av informatörerna från de frivilliga försvarsorganisationerna som jobbar i utställningen. Utställningen vill ge ungdomar teoretisk kunskap och praktisk övning i både krishantering, individens ansvar och totalförsvarsplikten. Nadja drivs …
  continue reading
 
Maria Elmér är undervisningsråd på Skolverket som i strukturreformen av krisberedskap och civilt försvar i oktober 2022 blev beredskapsmyndighet. Skolan är en viktig del i civil beredskap i och med att det är där vi lär oss vad demokrati är och hur vi gör demokrati tillsammans. Skolverket tittar nu på vad skolväsendet behöver för att kunna fortsätt…
  continue reading
 
Varje januari får nästan alla killar och tjejer som fyller 18 år under året mönstringsunderlaget från Plikt- och prövningsverket. I år var Maud Holma von Heijnes dotter en av dem. Maud menar att det viktigaste hon kan förmedla till sin dotter är att vårt land är värt att stå upp för och att det är viktigt att bidra till försvaret. Att göra värnplik…
  continue reading
 
Jenny Deschamps-Berger jobbar på Försvarshögskolan med krisberedskap och totalförsvar. Ämnet försvarsvilja har lyfts en hel del under förra året sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Jenny lyfter att det handlar om att vi har insikt om att våra demokratiska fri- och rättigheter är hotade och att vi har viljan att försvara dem. Vi behöver…
  continue reading
 
Tilde "7licious" Byström är lagkapten för e-sportorganisationen Ninja in Pyjamas damlag. Tillsammans med sina fyra lagkamrater tränar hon för att bli bästa kvinnliga lag i Counter-Strike: Global Offensive. Laget vinner eller förlorar tillsammans vilket kräver bra samarbete och kommunikation men även att lösa problem. Kvinnor är fortfarande i minori…
  continue reading
 
Totalförsvaret är under uppbyggnad. En viktig aspekt är att vi ska kunna ta del av information så att vi vet vad som händer. Ansvaret för att leverera ligger på Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR). Christina Boman, säkerhetschef SVT, beskriver det arbete som SVT gjort för att stärka sin beredskap och kunna säkerställa att reporterteam…
  continue reading
 
Media har en vital roll i en demokrati att hjälpa oss att förstå skeenden i samhället. En roll som kanske är ännu viktigare idag när vem som helst kan publicera innehåll. Martin Holmberg, Medier & Demokrati, lyfter fria oberoende medier som en grundbult i en vital demokrati. För att kunna vara aktiva samhällsmedborgare behöver vi information som by…
  continue reading
 
Ingrid Rune var en av alla kvinnor som bidrog till vårt försvar under beredskapsåren som frivillig luftbevakare. Det var äventyret och samhällsengagemanget som gjorde att Ingrid tog chansen. Cecilia Ohlén, reporter på P4 Dokumentär, Sveriges Radio, berättar Ingrids historia under tiden vid finska gränsen. Efter utbildning, som innebar vapenträning,…
  continue reading
 
Esther Meyer-Malmborg är medlem i Stockholms marinlottakår och har ett långt engagemang i ett militärt avtal. Esther valde att bli stabsassistent i Försvarsmakten - det fanns inte annat än ett militärt avtal att välja på när hon blev lotta. Esther berättar att hon haft mycket nytta av sina lottakunskaper även i sitt arbetsliv. Numera är hon även en…
  continue reading
 
I samband med Krisberedskapsveckan tog Svenska Lottakåren tillsammans med Hugo Malm, Holma Folkhögskola, fram recept på modern krismat. Det är mat som inte behöver en spis för att lagas, som består av varor som vi har bra självförsörjningsgrad av i Sverige och som inte ska behöva så mycket vatten. Hugo berättar också om skillnader på krismat under …
  continue reading
 
Vi är alla en del av Sveriges beredskap och har ett ansvar att kunna klara oss uppemot en vecka på egen hand. Emelie Hult odlar grönsaker och föder upp djur på släktgården för att odla sin kunskap och kunna vara delvis självförsörjande. Emelies bästa tips är att odla utifrån det du gillar och vad som passar in i din vardag. Genom att prova dig fram…
  continue reading
 
10 september 1924 bildar Tyra Wadner Föreningen Stockholms landstormskvinnor och över tid gör lottor insatser både i försvaret men även för samhället. Fia Sundevall berättar om hur Lottakåren varit del i att ge kvinnor möjlighet att tjänstgöra i Försvarsmakten men skildrar också en bild av en organisation som förändrats med omvärlden. Ann-Sofie Esp…
  continue reading
 
Kvinnor inom räddningstjänsten berättade om diskriminering och sexuella trakasserier i #metoo-uppropet #larmetgår i november 2017. Det blev ett uppvaknande för många och sedan dess har arbetet med att förändra kulturen strävat på. Anna Sahlberg är strateg på Räddsam VG och för henne är det en överlevnadsfråga att fler kvinnor och personer med annan…
  continue reading
 
11 september är det val till riksdag, region och kommun och Valmyndigheten är centralt ansvarig för att genomföra val. Ett val är en stor logistikapparat för att säkerställa att röstlängder är korrekta, att vi har en plats att rösta på och att vi fått information om vart vi ska rösta. Och inte minst att vi kan lägga vår röst utan att någon vet vad …
  continue reading
 
Robert Trupp, Försvarsmakten, arbetar med att stärka kunskapen om totalförsvaret och Försvarsmaktens roll bland ungdomar. Målet är att ungdomarna ska förstå hur de kan bidra till totalförsvaret och hur vi tillsammans tryggar vår demokrati. Vi behöver solidariskt hjälpas åt men då behöver vi också förstå vår egen roll i helheten. Robert trycker på a…
  continue reading
 
Demokratin kan inte tas för givet och vi behöver tillsammans stärka vår demokratiska beredskap. Ett initiativ togs i maj då Demokratidagarna arrangerades i Nynäshamn med syfte att skapa en mötesplats mellan civila och offentliga samhället samt näringslivet för att utveckla och stärka vår demokrati. Civilsamhällets föreningar är en stark grogrund fö…
  continue reading
 
I mitten på 80-talet var Ewa Bodén en av de kvinnor som gjorde internationell militär tjänst på Cypern. Ewa var stabsbiträde och hade som uppgift att se till att ta emot och skicka iväg handlingar men även att nyheter från Sverige nådde soldaterna ute på observationsplatserna. Ewa berättar om en lärorik tid, även om hon aldrig hade gjort utbildning…
  continue reading
 
Vi behöver öva på att göra demokrati tillsammans. Svenska Lottakåren har tagit fram ett skolmaterial som innehåller ett smörgåsbord av tips på hur man kan öva på att göra demokrati. Författare till materialet är Charlotta Granath och hon trycker på att demokratiarbetet sker i vardagen. Vi alla har ett ansvar och en roll för att upprätthålla demokra…
  continue reading
 
Med hjälp av dagböcker, memoarer och möten har författaren Anna Larsdotter kunnat skildra 20 kvinnors pliktkänsla och patriotism under andra världskriget. Vi får bland andra möta en prickskytt i röda armen, en motståndskvinna i Danmark, en officer i brittiska luftvärnet och en singallotta på försvarsstaben i Sverige. Anna vill att berättelserna ska…
  continue reading
 
Joanna började illustrera en bok om sin judiska familj och upptäckte att det fanns flera släktingar som bara försvann, det var så de var benämnda. Joanna upptäckte att hon som tredje generationen efter förintelsen inte var ensam om att vilja ha svar. Boken består av sex olika historier som vävs samman och har paralleller med nutiden. Inte minst hur…
  continue reading
 
Rysslands invasion av Ukraina har väckt funderingar hos många om vad vi själva kan bidra med här hemma. Rebecka är en av över 1400 kvinnor som valt att bli medlem i Svenska Lottakåren sedan krigsutbrottet. För Rebecka är medlemskapet ett sätt att skaffa sig kunskap för att mota bort oron. Hon har redan hunnit delta i en hel del webbföreläsningar oc…
  continue reading
 
Annicka Engblom är riksdagsledamot (M) och ledamot i Europarådets svenska delegation. 16 mars uteslöts Ryssland från Europarådet som en följd av den militära aggressionen mot Ukraina. Europarådet har diskuterat Rysslands medlemskap ända sedan annekteringen av Krim. Annicka vädjade, i samband med det extrainsatta mötet i Europarådet, på ryska till s…
  continue reading
 
Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern, berättar om de lärdomar som kan dras från ett antal undersökningar som gjorts för Svenska Lottakåren. Bland annat visar det sig att unga kvinnor, 15-17 år, har låg kunskap om totalförsvaret men demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga ämnesområden. Generation Z har ett stort samhällsengagema…
  continue reading
 
Anna Lindqvist, verksamhetschef på MÄN, arbetar med att inspirera män och pojkar att engagerar sig i jämställdhetsarbetet. Vårt samhälle är riggat på ett sätt som ger män privilegier utifrån hur vi värderar det som vi ser som maskulint versus det som vi ser som feminint. Baksidan av det är att killar och män mår dåligt av att följa idéer om hur "en…
  continue reading
 
I Sverige är oron för ett tyskt angrepp stor år 1940. I den kontexten utspelar sig Kristin Fägerskjölds tredje roman, Svarta vingar, där förplägnadslottan Disa har huvudrollen. Disa jobbar på regementet i Strängnäs och där möter hon Betsy, som hon blir bästa vän med, och Ilse, som anländer från Tyskland med ett hemligt uppdrag. Boken innehåller b…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide