show episodes
 
Loading …
show series
 
Vi är fem Gotländska lärare som kallar oss för Pedagogiska Femman. Vi träffs regelbundet hemma hos varandra och diskuterar skolfrågor, forskning, lärande, utveckling. Våra träffar gav mersmak och vi ville att fler kollegor skulle få möjligheten att diskutera pedagogik under lättsammare former. Vi startade #pedagogiskpubgotland vilket har resulterat…
 
Pernilla Alm. Foto: Theresia Köhlin Pernilla Alm blåste hösten 2013 liv i läxdebatten via ett blogginlägg där hon som lärare och förälder tog ställning mot läxor. Inlägget spreds snabbt och lästes på ett par dagar av över 130 000 personer. Pernilla Alm medverkade därefter i SVT Debatt, Lilla och vanliga Aktuellt och i nationell och lokal press. 201…
 
Gråten är själens tvättmaskin Ulrika Hansén arbetar som klasslärare på lågstadiet i Nacka kommun, utom en dag i veckan då hon skriver läromedel. Hon använder sig av elevnära, lärorika ordspråk och citat som verktyg för att inkludera värdegrundsarbetet i svenskundervisningen på ett lätt och lustfyllt sätt. Programmet handlar om hur arbetssättet kom …
 
Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin är två ivriga själar som brinner för de barn och unga som sitter hemma. I denna podcast diskuterar de kring detta växande fenomen som idag förekommer i de flesta skolor och kommuner. Varför väljer en människa att utestänga världen och hur kan vi förstå detta val? Ett skolfilosofiskt samtal med en psykosocial och sp…
 
Alma Roth är dotter till Helena Roth, initiativtagare till #skolvåren, och som sådan ganska luttrad till mammas alla tokiga idéer. Så när mamma frågade om Alma ville bli intervjuad till 10minuter.se så var svaret självklart positivt. Alma går i åttonde klass på Videdalsskolan i Malmö, och är en tjej som älskar musik. Dessutom älskade hon sitt friti…
 
Ninna Kristiansen är läraren som lever och andas skola och skolutveckling. Detta gör hon i Umeå, och överallt annars hon kan befinna sig. Ninnas motto är att vi måste utbilda våra barn med kärlek och empati som grundstenar så att varenda unge kommer ut ur vårt skolsystem som en HEL människa med sina hjärtans drömmar i behåll. Programmet handlar om …
 
Lyssna till det jag inte säger” – om relationens betydelse i skolans uppdrag för utsatta barn och ungdomar Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10 000 och 15 000 i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom eller långtidsarbetslöshet. Ofta börjar utsattheten och utanför…
 
Olof Jonsson är fritidspedagogen och föreläsaren med ett stort intresse för rastverksamhet, lekmiljöer, lek samt fritidspedagogikens plats inom skolväsendet. Detta avsnitt handlar om vad rasten är, och borde vara. Hur vi inom skolan kan samverka samt hur fritidspedagogiken kan komplettera, genom rastverksamhet #förbarnensskull. Twitter: @Lekrum…
 
Jag heter Thomas Esbjörnsson och kommunalråd (S) i Örebro. Jag har det politiska ansvaret för Örebro kommuns skolverksamhet som omfattar ca 30 000 barn och ungdomar. Jag är gymnasielärare men är tjänstledig från det arbetet för mitt politiska uppdrag sedan två tillbaka. Min uppmärksamhet ägnar jag särskilt åt skolutvecklingsfrågor och jag ser de ti…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login