Download the App!

show episodes
 
Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Nu tar redaktionen klivet ut i etern med tre podcastserier, JP Möter, JP Diskuterar och JP-podden. I JP Möter träffar vi okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om medan vi i JP Diskuterar lyfter juridiska frågeställningar med kunn ...
 
Loading …
show series
 
I detta avsnitt gästas JP Samtalar av departementsråd Ewa Wennberg, med erfarenhet från Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Hur går det till när Regeringskansliet sänder ut personal och vad innebär arbetet i representationen? Detta samt lagstiftningsprocessen m.m. behandlas i månadens avsnitt som producerats av Oscar …
 
Anna Ahlund är författare baserad i Uppsala. Våren 2020 kom hon ut med sin senaste bok Ganska nära sanningen som handlar om Nico. Nico har bytt namn och färgat håret rosa samt flyttat till Uppsala. Nu ska det nya livet börja där Nico blir den sortens person alla dras till. Men att skapa sig en ny identitet är inte så lätt som hen har trott. Anna Ah…
 
Om vaccinationer, mutationer, munskydd och mycket mer. Tove Fall är professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och har med sin lugna pedagogiska stil varit synlig i flera olika nyhetsmedier. Vad har forskarna lärt sig av året som gått och vad är prognosen framåt? I samtal med journalisten Leonidas Aretakis Terne.…
 
I det här avsnittet av JP Samtalar undersöker Uppsalaredaktionen juriststudentens självbild. Hur mår studenterna egentligen och går det att ha självdistans som juriststudent? Redaktörerna Karin Rättzén och Emil Duberg möter studenterna Malin Männikkö från Stockholms universitet och Frida Gommel från Uppsala universitet för att lyssna på deras tanka…
 
Hur är det att företräda grovt kriminella, NMR och människor som har mördat? Hur gör vi för att lösa gängkriminaliteten? Och har vi verkligen för låga straff i Sverige? Lyssna på försvarsadvokaten Sargon De Basso, aktuell med boken "Till mitt försvar". I samtal med Leonidas Aretakis Terne, journalist på DN.…
 
I månadens avsnitt får vi lära känna en av Sveriges mest omtalade försvarsadvokater. Sargon De Basso är frispråkig i sina tankar om rättssäkerhet, gängkriminalitet och narkotikalagstiftning. Framförallt får vi bekanta oss med vad det är som driver Sargon och hans passion för advokatyrket. För månadens avsnitt står Larissa Barhebréus, Stefan Lundkvi…
 
I had a great time talking to Beneil Dariush! As you will notice, this episode is entirely in english. We covered of course alot about his fighting career, and we also talked about what his Assyrian heritage and faith in God has meant to him during the years. Beneil is truly a humble and compassionate guy, and it was really intersteing getting to k…
 
Den 25 januari 2019 publicerar Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, ett blogginlägg där hon beskriver två deltagare i ett planerat panelsamtal som ”extrema röster” och ”icke-demokrater”. De namngivna kvinnorna väljer att väcka åtal för förtal vid Göteborgs tingsrätt. I månadens avsnitt av JP Samtalar intervjuas Allan Stutzi…
 
JP Samtalar är tillbaka! I terminens första avsnitt intervjuas Lundaprofessorn Christian Dahlman angående hans forskning om bevisvärdering och kognitiv bias. I avsnittet diskuteras bl.a. en ny metod att värdera bevis, vanliga tankefel i domstolens resonemang samt olika sätt att bedöma trovärdigheten hos vittnen.Christian Dahlman är redaktör för pod…
 
I det här avsnittet av JP Samtalar möter Malva Bark från Göteborgsredaktionen Vince Desi och Mike Jaret, skaparna av spelet Postal. Spelet förbjöds i flera länder och har dykt upp i både internationella rättsfall och i ett svenskt tryckfrihetsmål. Vince och Mike ger sin bild av vad som hände och vilka konsekvenser reglering kan få. Senare i avsnitt…
 
I månadens avsnitt av JP samtalar möter Leonard Garg från Stockholmsredaktionen Christina Ramberg, professor i Civilrätt vid Stockholms universitet. Samtalet kretsar kring Christinas hemsida avtalslagen2010.se, advokaters ansvar mot sina klienter och universitetens roll i att fostra duktiga jurister.…
 
Seyfo är folkmordet på de kristna som nästan utplånade oss Suryoye. Detta är det andra avsnittet om Seyfo. Det första avsnittet var med Hubert Roslund: https://suryoyopodden.podbean.com/e/8-seyfo-med-hubert-roslund/ Min gäst idag är David Gaunt, som är en av de historiker som forskat och skrivit allra mest om vårt folkmord. Vi pratar om vad som hän…
 
JP träffar riksdagens talman tillika juris doktor Andreas Norlén. Talmannen intervjuas av Stefan Lundkvist från Stockholmsredaktionen om bland annat 36 § avtalslagen, hur man utformar en konstitution som fungerar i praktiken, och om praxis betyder samma sak i politiken som i juridiken. Talmannen avslöjar också vilka karriärplaner han hade under sin…
 
Sargon de Basso gästar podden! Vi pratar om allt från hur han kom in i juridiken och fotbollen (som ordförande för Assyriska), till hans roll idag som rikskänd och samhällsengagerad advokat. Sargon är frispråkig med sina åsikter om tex medias roll och avkriminalisering av cannabis, som ofta delar samhället i olika läger. Men framförallt får vi ta d…
 
Nuri Kino gästar podden igen och ger oss en viktig uppdatering över läget i Mellanöstern. Nuri som just nu är nominerad till årets opinionsbildare i Sverige, går igenom det som händer i Syrien, Libanon och Irak, och han ger också sin syn på erkännandet av Seyfo i USA. Vi pratar självklart om ADFA:s arbete med bistånd och lobbyverksamhet, och går in…
 
JP samtalar är äntligen tillbaka efter ett långt sommaruppehåll. JP Samtalar denna gång med Anna Sundén Larsson från Umeås största arbetsgivare för jurister, Brottsoffermyndigheten. Vad är brottsskadeersättning? Vem har rätt till sådan ersättning? Hur jobbade myndigheten efter terrordådet på Drottninggatan? Dessa frågor och mer därtill besvaras i d…
 
Stefan Batan gästar podden! Stefan har en lång och framgångsrik fotbollskarriär bakom sig. Vi pratar självklart en hel del fotboll, och framförallt om vad som har hänt de senaste åren med Assyriska och Syrianska. Vi hade ett mycket intressant och öppet samtal där Stefan verkligen talar från hjärtat, och ger sin syn på vad som har hänt med fotbollen…
 
JP Samtalar om CRPD och psykiatrisk tvångsvård med Anna Nilsson, postdoktor på juridiska fakulteten vid Lunds universitet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) förbjuder, bland annat, diskriminering gentemot personer med psykosocial nedsättning. Men vad innebär förbudet mot diskriminering i konventionen i förh…
 
JP Samtalar om rätten till effektivt biträde i migrationsprocessen med Sebastian Wejedal, doktor i processrätt på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Migrationsverket är den myndighet som förordnar offentliga biträden i migrationsmål. Samma myndighet kan i ett senare skede av processen komma att bli den enskildes motpart. Kan en sådan ordni…
 
Hur ska en jurist förhålla sig till uttalanden och utlåtanden från läkare? Är det skillnad på läkare och läkare när det kommer till tillförlitlighet? I detta avsnitt samtalar redaktörerna Oscar Svensson och Mattias Edvall från Umeåredaktionen med Anders Eriksson som är professor i rättsmedicin. I podden behandlas beröringspunkter mellan juridik och…
 
Isak Holmgren från Uppsalaredaktionen möter Mikael Ruotsi, doktorand vid Uppsala universitet och föredragande hos justitiekanslern, för ett samtal om tryck- och yttrandefrihet.Samtalet tar avstamp i Ruotsis artikel om anskaffarfriheten och två uppmärksammade mål i Högsta domstolen. Vidare samtalar Holmgren och Ruotsi om frågor av lagteknisk och kon…
 
Att juridisk information finns tillgängligt i digitalt format har förenklat tillvaron för både studenter och praktiserande jurister. Hemsidor som lagen.nu ger även allmänheten tillgång till denna slags information i allt högre utsträckning. I det här avsnittet samtalar redaktörerna Adam och Josef med Staffan Malmgren, grundare av lagen.nu, om tillg…
 
Daniella Chamoun gästar podden! Hon vann nyligen priset som Sveriges bästa spelare i Futsal, men resan dit har varit lång och kantats av motgångar både på och vid sidan om planen. Vi pratar självklart mycket fotboll, men också om utmaningarna som våra unga tjejer ställs inför när det kommer till att satsa på fotbollen. Daniella är väldigt öppen med…
 
I det här avsnittet pratar JP med Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, om behovet av reflektion kring metodval inom juridiken och rättsvetenskapen. Frågan om metod är lika klassisk som ständigt aktuell. En vanlig föreställning är att det finns en juridisk metod och en rättskällelära. I avsnitte…
 
Suryoyopodden gästas av Ninos Maraha (L) och Nina Unesi (S), som debatterar det stundande valets brinnande frågor. Det blev verkligen en konstruktiv och djupgående debatt där Seyfo-frågan stod i fokus! Vi hann även avhandla viktiga frågor såsom SD:s framfart, integration, vård, företagsklimat mm.Av Nemrud Besara
 
JP Samtalar är tillbaka! I detta avsnitt samtalar Lundaredaktionens Christopher Andersson med Generalsekreteraren för Advokatsamfundet, Anne Ramberg. Generalsekreteraren är en mycket känd försvarare av rättsstaten. I en mycket händelserik tid som denna, hur går vi till väga för att rättsstaten ska upprätthållas? Tilläggas kan att nya avsnitt från o…
 
Assyriskas tränare Albert Krasniqi gästar podden tillsammans med en av våra största fotbollsstjärnor Louay "Lolo" Chanko! Vi pratar om fotbollens kamp, framförallt i Södertälje med Syrianska och Assyriska, där man brottas med degraderingar och publiktapp. Ett mycket öppet samtal där vi får ta del av profilernas syn på fotbollens framtid, och där et…
 
Seyfo är folkmordet på de kristna som nästan utplånade oss Suryoye. Den här veckan uppmärksammar vi årsdagen av folkmordet.När vi pratar om Seyfo så pratar vi ofta om årtalet 1915. Men faktum är att folkmordet började långt innan och slutade långt efter detta årtal. Jag vill med detta avsnitt försöka reda ut vad som faktiskt skedde före, under och …
 
Sommaren 2017 rapporterade medier om att känsliga uppgifter om bl.a. försvaret hade hamnat hos underleverantörer utomlands – den s.k. IT-skandalen på Transportstyrelsen. Lundaredaktören Christopher Andersson sätter sig i detta avsnitt med advokat David Frydlinger på Lindahl och samtalar om vad som gick fel i upphandlingen, lagring av känslig data p…
 
JP Samtalar är tillbaka! Den 25 maj 2018 börjar GDPR eller dataskyddsförordningen gälla i samtliga EU:s medlemsländer. Förordningen kommer inte bara att reformera behandlingen av personuppgifter utan kommer även stärka individers integritetsskydd. I årets andra avsnitt av JP Samtalar möter redaktörerna Kalle Engstrand och Tora Ljungberg från Uppsal…
 
Entreprenören, inspiratören och välgöraren Michel Issa gästar Suryoyopodden! Vi har ett mycket intressant och öppet samtal där vi går in på djupet och pratar om Michels bakgrund och uppväxt, och om hur han kom in i klosterlivet och senare blev entreprenör. Välgörenheten och det ideella arbetet är en stor del av Michels arbete idag, och vi pratar om…
 
Nyhetsankaret, journalisten och förebilden Rania Shemoun Olsson gästar Suryoyopodden! Vi pratar om hennes bakgrund och något rebelliska uppväxt, och självklart om karriären och arbetet som nyhetsankare idag. Rania tar oss in i nyhetsvärlden och berättar om hur saker och ting fungerar i verkligheten bakom kulisserna, och om utmaningarna vi ställs in…
 
Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) upprättades 1993 av FN:s säkerhetsråd. Tribunalens uppgift var att åtala och döma de individer som begått krigsförbrytelser under konflikten i det forna Jugoslavien. Under den period som tribunalen varit aktiv har 161 soldater, generaler och politiska ledare åtalats för sina …
 
Ledaren, talaren och skribenten Nisha Besara är årets första gäst! Vi pratar bl a om politiken och om hur vårt folks roll och syn på den har ändrats genom åren i Sverige. Nisha berättar om sina politiska ambitioner och om de förväntningar som alltid ligger på henne. Nisha tar oss in i kulturvärlden där hon verkar idag, och hon pratar också öppet om…
 
Sångaren, producenten och musikvisionären Gabi Masso gästar podden! Musiken är självklart i fokus och vi pratar bl a om ursprunget till vår musik och hur den har utvecklats genom åren. Gabi berättar också om syftet med hans produktioner och vilken påverkan musiken har på oss som folk, samt de utmaningar som vi ställs inför idag med den musikaliska …
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2021 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login