Radet Fran Nt Radet offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
I maj 2023 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till ny lagstiftning för läkemedel i EU. Det handlar om vilka krav som ställs på läkemedel som ska få säljas på den europeiska marknaden och hur den gemensamma bedömningen av läkemedel via EU:s läkemedelsmyndighet EMA ska fungera. Utgångspunkten är att patienter i Sverige och EU måste få b…
  continue reading
 
Vi pratar med regionpolitikerna Kaisa Karro (s) och Nicklas Sandström (m) om att förklara nedprioriteringar för sina väljare. Gustaf Befrits och Lars Sandström från NT-rådet berättar om begreppet alternativkostnad och varför det är viktigt att beakta när man gör prioriteringar. Samtalet leds av Therese Löfbom.…
  continue reading
 
Sverige är ett litet land, och en specialiserad läkare kan vara högt efterfrågad att medverka i olika samarbeten i offentlig och privat sektor. Går det för dessa experter att hålla sig opartiska, särskilt när pengar är involverade?Vi kommer också prata om känslomässig påverkan. NT-rådet ser allt fler påverkanskampanjer som sammanfaller med nya dyra…
  continue reading
 
I detta avsnitt diskuterar vi ålder. Barnkonventionen är lag i Sverige, vilket ger alla barn rätt till bästa möjliga hälsa och rätt till liv, överlevnad och utveckling. Men en grundläggande princip i den svenska sjukvården är att alla människor har lika värde – oavsett ålder. Hur vägs de här principerna mot varandra?…
  continue reading
 
Det sker en stor utveckling inom sjukvården i dag. Möjligheten att bota sjukdomar och mildra svåra besvär blir allt större. Men när resurserna är begränsade måste regionerna göra gemensamma prioriteringar och då är det viktigt att satsa på det som bevisligen gör mest nytta. Och när evidensen saknas eller är begränsad – hur värderar man då nyttan?…
  continue reading
 
Att ta fram nya läkemedel, det måste ta tid. Det vet vi. Men pandemin har visat att det visst går att snabba på processen. Genom ökat samarbete och påskyndande i alla delar har vaccin kunnat tas fram på rekordfart. Idag godkänner dessutom EMA läkemedel i allt snabbare takt. Läkemedelsföretagen kämpar för snabbare godkännande och patienterna vill kv…
  continue reading
 
Under 2020 godkändes närmare 100 nya läkemedel i EU. De senaste sex åren ligger medelantalet på 85 godkända läkemedel per år. Men alla godkända läkemedel når inte Sverige. Fler når länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Hur kan det komma sig? Måste jag flytta till Tyskland för att vara säker på att jag som patient får den bästa behandli…
  continue reading
 
Rådet spanar mot horisonten och finner läkemedel som på allvar kommer att förändra sjukvården och livet för patienterna.I vår spaning ser vi cellterapier, genterapier och gendiagnostik och behandlingar för en viss mutation istället för en viss sjukdom. Några av terapierna är redan här och ger sjukvården en hel del utmaningar tillsammans med vad som…
  continue reading
 
Läkemedel mot ovanliga sjukdomar är ofta sällsynt dyra mediciner. Detta avsnitt av podden Rådet från NT-rådet handlar om särläkemedel som är till för sällsynta sjukdomar.Ovanliga sjukdomar är vanliga om man räknar dem tillsammans. Inom EU har trettio miljoner människor en sällsynt sjukdom och det tycks även bli allt vanligare med ovanlighet. Det fö…
  continue reading
 
Patientsamverkan måste ske systematisk och komma in tidigt när ett nytt läkemedel ska börja användas i Sverige. Fokus bör röra sig från de enskilda berättelserna till det allmängiltiga perspektivet. Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst är ett avsnitt i podden Rådet från NT-rådet som handlar om patientsamverkan.…
  continue reading
 
Priset på ett läkemedel sätts av läkemedelsföretagen, men inte utifrån vad det har kostat att utveckla och tillverka det, utan utifrån vad marknaden, alltså vården, klarar av att betala. Till största delen betalas läkemedel med våra skattemedel. Den som är sjuk och ska använda medicinen är ofta helt beroende av att myndigheter, regioner och företag…
  continue reading
 
Nya effektiva cancerläkemedel förlänger livet för många. Men tyvärr är det också många av läkemedlen som har ganska liten eller nästan ingen effekt och istället ger mycket biverkningar. Vad kan man förvänta sig av nya cancerläkemedel? Bot, lindring eller bara hopp?Av Rådet från NT-rådet
  continue reading
 
Prioriteringar görs hela tiden inom hälso- och sjukvården och kommer att behöva göras ännu mer i framtiden. Prioriteringar av läkemedel är svåra därför att de ställer de livsavgörande frågorna på sin spets. Vad är priset på ett liv när de resurser vi har ska fördelas på ett rättvist och jämlikt sätt? Det är en fråga som diskuteras i det här avsnitt…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide