Nsph Nationell Samverkan For Psykisk Halsa offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
I Kafferast i kunskapsfabriken möter du personer som har egen erfarenhet eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa, personer som använder sin erfarenhet till att förändra vården, omsorgen eller samhället samt beslutsfattare, forskare och experter inom områden som brukarinflytande, återhämtning, antistigma, diskriminering och personcentrerad vård och omsorg. Kafferast i kunskapsfabriken görs av paraplyorganisationen NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (www.nsph.se). Vi lyfter fram br ...
 
Loading …
show series
 
Ylva Larsson berättar om sina erfarenheter av att ha levt ett liv med ett blandmissbruk och psykisk ohälsa. Hon är en av deltagarna i den referensgrupp som NSPH startat för att samla erfarenheter från personer som levt med både ett drogmissbruk och psykisk sjukdom. I podden berättar hon när det var som svårast. Hur hon hade övat upp en sorts skickl…
 
Mårten möter Martin Börjesson i ett samtal om socialtjänstlagens historia och framtid med anledning av den utredning som nyligen sett över hur socialtjänstlagen bör utvecklas. Martin Börjesson har tidigare jobbat på Socialstyrelsen, forskat samt skrivit boken “Brukarmakt” tillsammans med Magnus Carlsson. Idag är Martin docent och arbetar som univer…
 
I första samtalet för hösten så har Kafferast i kunskapsfabriken besök av Margareta Jansson, 78 år – av NSPH:s poddmakare Mårten Jansson främst känd som hans faster Lettan – i ett uppriktigt samtal om ett liv med psykisk ohälsa. Att hennes liv i perioder varit tyngt av ganska svår psykisk ohälsa är något som kommit fram först de senaste åren – det …
 
I Kafferast i kunskapsfabrikens 100:e avsnitt så slår vi på stort med det längsta avsnittet hittills! Gästerna är personer som driver egna poddar med fokus på psykisk ohälsa: Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg från den oerhört populära Ångestpodden samt Christian Dahlström, grundaren av den prisbelönta podden Sinnessjukt (samt dess föregångare Psy…
 
Kjell Stjernholm är nationellt ansvarig utvecklare för Studieförbundet Vuxenskolans folkbildning på funktionsrättsområdet. Han är även grundare till Mooms-teatern i Malmö. Teatern är så vitt Kjell vet världens enda fullt professionella teater, baserad på skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar som är fortbildade på teaterhögskola och…
 
Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och har forskat om barns internetanvändning i 20 års tid. I avsnittet pratar Elza bland annat om vanliga frågor och missuppfattningar som vuxna har om barns internetanvändande. Hur ska man se på skärmtid? Är internet verkligen så farligt för barn? Har mobbningen ökat med internet eller har den bara en ny …
 
Eric Donell har många strängar på sin lyra. Han jobbar som föreläsare, moderator, sångare, skådespelare, regissör och manusförfattare. Idag är han även vice ordförande för Riksförbundet Attention och arbetar som sjuksköterska på BUP. Samtalet fokuserar på “upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård hos personer med ADHD”, ett ämne som Eric f…
 
När Eskils Degsells fru drabbades av en hjärntumör ledde det till att han engagerade sig i Svenska hjärntumörföreningen. Samtalet fokuserar på hur det är att vara anhörig, men även om möjligheten att kunna vara med att påverka förbättringsarbetet inom cancervården. Eskils fru har överlevt sin hjärntumör men många problem kvarstår som kognitiva neds…
 
Djupdykningen i rättspsykiatri fortsätter tillsammans med doktoranden Tova Bennet, knuten till juridiska fakulteten i Lund. I detta andra poddavsnitt fokuserar samtalet kring de mer juridiska aspekterna – vad som krävs för att en person ska dömas till påföljden rättspsykiatrisk vård. Överlag är det svåra rättsliga bedömningar som måste göras utifrå…
 
Nu gör podden en djupdykning i rättspsykiatrins historia! Detta tillsammans med doktoranden Tova Bennet, knuten till juridiska fakulteten i Lund. Hon lägger just nu sista handen på en avhandling med arbetsnamnet ”Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd. Samtalet börjar när den moderna straffrätten tar sin form i slutet av 1700-talet, och fortsätt…
 
Författaren, debattören och poddaren Saga Becker jobbar just nu med att bygga upp Mind Trans som ska samla in berättelser om psykisk ohälsa från transpersoner, det vill säga personer som upplever att de blivit tilldelad fel kön. -Det pratats så mycket om oss, utan oss. Ett av syftena med forumet är att transpersoner ska få berätta på sina villkor, …
 
Möt Anna Thalén som har autism och är utbildad stödpedagog i neuropsykiatri. Hon diagnostiserades sent i livet och berättar om hur det var att växa upp och känna sig annorlunda och vad diagnosen har betytt för henne. Hur hanterar man samhällets förväntningar och att inte passa in vad allmänheten tycker är ”normalt”? Hon reflekterar bland annat över…
 
Forskaren Jenny Rangmar har gjort en kunskapssammanställning över forskning kring datorspelande. I det här avsnittet av podden kretsar därmed samtalet kring frågor som: När blir spelandet problematiskt? Vad ska man göra om man tror att någon ägnar för mycket tid med att spela? Och vad borde man forska mer på för att förstå vad det beror på? Hur är …
 
Möt idéhistorikern och humanekologen Per Johansson i ett filosofiskt och existentiellt samtal om förhållandet mellan mänsklighet och rationalitet i vårdsystemet. Han har funderat på hur det kommit sig att vården blivit en (till synes) rationell apparat och hur det påverkar oss som människor och yrkesutövare. Uppenbart är den upplevda bristen på inf…
 
Här möter vi forskaren Katarina Grim – med egen erfarenhet av bipolär sjukdom – i ett samtal om hur man skapar verkligt brukarinflytande inom vården. Hon har djupdykt i frågan de senaste åren då hon har studerat hur vårdpersonal tar tillvara patientens kunskap och erfarenheter när beslut ska fattas kring vilka insatser och behandlingar som passar b…
 
Psykiatrikern Herman Holm sätter på sig historieglasögonen och resonerar kring diagnosklassificeringar, medikalisering, individualisering och riskerna med att betrakta patientens sjukdomsbild utan en relevant samhällskontext. -En diagnos är så mycket mer än en samling kriterier. En av mina farhågor är att vi kommer individualisera och medikalisera …
 
Psykiatrikern tillika suicidpreventionsexperten Ullakarin Nyberg och Pelle Gustafson från Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) berättar om sitt gemensamma engagemang för att förbättra det suicidpreventiva arbetet inom psykiatrin. Inom projektet Säker Suicidprevention samarbetar en lång rad aktörer (bla organisationerna Spes, Suicide Zero,…
 
Sonny Wåhlstedt på NSPH i Göteborg är med i många sammanhang där brukarrörelsen utvecklar metoder för att utvärdera och förbättra vård och omsorg, som brukarrevisioner och peer support. Här berättar han om sin egen erfarenhet av ångestsyndrom, vägen tillbaka via patientförening och självhjälpsgrupper och hur den erfarenheten fick honom att engagera…
 
Välkomna till ett personligt samtal med Thor Rutgersson om manlighet, ideal, självkänsla, könsroller, hetsätning, kroppskontroll, panikångest och vägen till acceptans och ett bättre mående. Thor Rutgersson har egna erfarenheter av ätstörningar. Han är författare, föreläsare och aktiv i Frisk och Fri, men han har också engagerat sig i frågor om jäms…
 
Hilda Näslund, forskare på Umea universitet i socialt arbete, studerar de många och nya sociala rörelser som engagerar sig i frågor om psykisk ohälsa. Hon har tittat närmare på fenomenet “brukarentreprenörer”, personer som använder sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa för starta eget företag och föreläsa om sina egna erfarenheter och ofta debatter…
 
Ett personligt samtal med Janne Schaffer om ett ständigt skapande liv med musik, om suicid och att stå någon nära som mår dåligt samt förändrade livsperspektiv med en stigande ålder. Lyssna till hans reflektioner kring den musikaliska resan tillsammans med vännen och kollegan Ted Gärestad, och den tuffa kampen för att stötta sin bror som kämpade me…
 
Välkomna till ett samtal om den livskris som kan uppstå när en person som byggt upp sin identitet kring prestation tvingas omvärdera sin självbild och hur kunskapen om sig själv är grunden i att hantera utmattningssyndrom. Selene Cortez, verksamhetsutvecklare på Mind, har skrivit boken ”Man dör inte av stress man slutar bara att leva – om utmattnin…
 
Podden gör en djupdykning i lagstiftningen kring tvångsvård i allmänhet och effekterna av öppen psykiatrisk tvångsvård i synnerhet, och för resonemang kring problematiken kring tvångsåtgärder som begränsar individen utan att det ger någon större skillnad i det stöd eller vård som erbjuds. År 2008 kom den nya lagen om Öppen Psykiatrisk Tvångsvård, s…
 
I SKL-projektet “Fler vägar in – Breddad rekrytering” ska projektledaren Madelene Wennberg och kommunikatören Freddot Karlsson Andersson undersöka hur man kan skapa nya vägar in i yrkeslivet för personer med funktionsnedsättningar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att genom att fokusera på kompetensprofil snarare än diagnosbegränsninga…
 
Två visionära tänkare – den ena ärkebiskop och den andra psykiatriker – i ett samtal av om livet, döden, psykisk hälsa och hur vi navigerar runt och över de avgrunder som vi stöter på i livet. Det är också ett samtal om hopp, och dess nödvändiga beståndsdelar, samt behovet av avgrundskunskap och en beredskap att hantera de svårigheter som livet oun…
 
Ulrika Sandén lever med sviterna av en hjärntumör. Förutom att vara socionom och hjärntumöröverlevare är hon numera forskare inom designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Hon forskar på psykosocial cancerrehabilitering och studerar hur något sådant skulle kunna införas i svensk sjukvård. Och nu har hon startat en högskolekurs för patienter, a…
 
Folkrörelsegurun Anders Pettersson har ägnat större delen av sitt liv åt att mobilisera människor inom den ideella sektorn. Som psykolog med inriktning på organisationsutveckling och tidigare folkhögskolerektor har han funderat mycket på vad föreningslivet behöver göra för att kunna verka utifrån hållbara demokratiska principer och samtidigt bli en…
 
Utredaren Anna Nergårdh gör ett återbesök i podden (intervjuad direkt efter att ha inledningstalat på Visa Vägar 2019). Hon har tidigare varit med i podden (avsnitt 2017/39) då Mårten Jansson tog henne på pulsen kring det då färska utredningsuppdraget Samordnad utveckling för god och nära vård: att lämna förslag på hur vården ska omstruktureras så …
 
Klyftorna i samhället har ökat – även när det gäller den psykiska hälsan. -Det gör att regeringens utfästelse att de åtgärdbara hälsoklyftorna ska fås bort inom en generation kommer bli en utmaning att klara, säger Sara Fritzell på Folkhälsomyndigheten. Hon är en av dem som vet allra mest i Sverige om hur skillnaderna i psykisk hälsa ser ut, då hon…
 
Under hösten har det uppmärksammade projektet Stanna kvar i skolan, lett av Hjärnkoll Ung, träffat över 2000 elever under 30 workshops. En av dem som varit ute och möt elever och lärare är Hjärnkollsambassadören Nathalie. -Det har varit jättekul och intensivt. Vi har varit ute och delat med oss av våra egna berättelser om psykisk ohälsa. Och därmed…
 
Gary Belkin gästar Kafferast i kunskapsfabriken under ett besök i Stockholm och berättar om New York Citys uppmärksammade och långsiktiga initiativ Thrive – att under minst tio år satsa på att minska den psykiska ohälsan genom att involvera en lång rad samhällsaktörer i arbetet. För att komma till rätta med de ökande ohälsotalen så vill staden mobi…
 
Ett poddavsnitt om tro, tillit och psykisk återhämning med föreläsaren och författaren Thérèse Eriksson, som är troende och har egen erfarenhet av bland annat självskadebeteende. Det blev ett personligt samtal om hur tron utgjort en trygghet och fast punkt i livet i allmänhet, men i synnerhet under perioder av psykisk ohälsa. Och vikten av tillit u…
 
I ett personligt samtal berättar Suzanne Osten om hur det var att växa upp med en mamma som led av schizofreni. Och hur den erfarenheten fungerat som en klangbotten för det konstnärliga arbetet som vuxen när hon skrivit böcker, gjort teater och film om utsatta barn – för barn. Hon har genom åren oförtrutet utforskat hur teater, film och berättande …
 
Heather Bullock från Ontario i Kanada är en av världens ledande forskare inom implementering. Hon har tittat närmare på hur man genomför förändringar inom vården. När hon besökte Stockholm i höstas tog Kafferast i kunskapsfabriken chansen att ta reda på mer om utmaningarna och strategierna för att genomföra förbättringar inom vård och omsorg. -Det …
 
I det här avsnittet återknyter vi bekantskapen med Magnus Larsson i Storuman som var den första gästen i vår podcast för två år sedan. Nu – 68 poddavsnitt senare – är han åter inbjuden till Kafferast i kunskapsfabriken. Denna gång berättar han mer om sina erfarenheter av schizofreni, beroende, medicinering och resan in till och ut från rättspsykiat…
 
Beteendevetaren Thérèse Eriksson är känd som den som brutit ny mark i Sverige kring medvetenheten om PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, som möjlig vårdskada inom psykiatrin. Frågor om patientsäkerhet och vårdskador inom psykiatrin är fortfarande ett eftersatt område. Efter att tillsammans med Sofia Åkerman ha skrivit den uppmärksammade boken ”Slut…
 
Conny Allaskog och Jessica Andersson berättar om NSPH Skånes arbete med att ta fram den nu så populära Återhämtningsguiden. Mer än hundra personer – patienter, brukare, anhöriga och forskare – har inom referensgrupper, remissrundor och pilottester bidragit till att utforma guiden som ska vara ett konkret stöd för den som behöver hjälp med återhämtn…
 
Filippa Gagnér Jenneteg (till vänster i bild) och Susanne Tell har skrivit “Handbok för livskämpar – till dig som inte vet om du orkar leva”. Efter att handboken lanserades på Suicidpreventiva dagen i höstas har den fått stort genomslag. Med sina egna erfarenheter av suicidalitet har Filippa och Susanne, tillsammans med professor emeritus Jan Besko…
 
Det här avsnittet av podden handlar om hur det är att vara anhörig till någon som tagit sitt liv och hur man genom att söka stöd hos andra med liknande erfarenheter kan hitta en väg vidare. -Efterlevande glöms ofta bort, trots att det är en väldigt stor grupp som blir drabbade av att någon i deras närhet tar sitt liv. Det finns inget givet stöd som…
 
Denna gång gör Kafferast i kunskapsfabriken ett besök hos rättspsykiatrin i Säter, som börjat arbeta med metoden IMR (Illness Management Recovery) i sin ambition att erbjuda nya behandlingsalternativ. Med IMR samlas patienterna i grupp för att lära sig mer om sina diagnoser, formulera mål för framtiden och identifiera vad de själva behöver utveckla…
 
En dag på bussen kollapsade Abdinassir Osman – hans kropp och själ orkade inte längre. Att som relativt nyinflyttad till Sverige få ihop jobb och studier och samtidigt hantera en tuff familjesituation där ett av barnen har en npf-diagnos blev till slut för mycket. -Jag hade ingen kunskap om psykisk ohälsa och hade svårt att acceptera att jag hade b…
 
I detta avsnitt gör vi ett besök på Växjö Rättspsykiatri, som i samarbete med NSPH inlett ett spännande förändringsarbete. De vill försöka skapa en mer patientorienterad vård med fokus på delaktighet, trygghet och bemötande. Växjö Rättspsykiatri har under de senaste 20 åren hamnat i det massmediala strålkastarljuset då den rättspsykiatriska vården …
 
-Jag krigar för mitt eget liv – för att det ska bli bra, och jag krigar mot fördomar och orättvisor, säger Hjärnkollambassadören Irene Oryema. Hon kom till Sverige från Uganda som 14-åring i mitten av 80-talet. Hennes pappa mördades innan hon fyllt ett år, och familjen är idag spridd över världen. Hennes mamma bor kvar i Uganda, och två av hennes b…
 
Den brittiska politikern Asher Craig vill med initiativet Thrive Bristol få staden att lyfta psykisk hälsa-frågorna på ett nytt sätt, där hela samhället involveras. Hon menar att för att skapa verklig förändring behövs politiska åtgärder inom psykisk hälsa-området som är förankrade bland medborgarna i samhället. -Vi försöker nu mobilisera den offen…
 
Ken Jue är initiativtagare till In Shape; ett program för att stärka den fysiska hälsan hos personer med psykisk sjukdom. Och tack vare att In Shape genomförs tillsammans med olika aktörer, ute i samhället har det också fått till resultat att deltagarna stärker sin återhämtning och sociala välfärd. Läs mer om In Shape här: http://www.kenjue.com/ins…
 
I ett öppenhjärtigt samtal under Almedalsveckan diskuterar Karin Rågsjö (v) och Jessica Ericsson (l) om hur det är att som politiker långsiktigt försöka skapa en bättre vård och omsorg – ”något av de roligaste man kan göra”. Detta trots utmaningar som långa budgetprocesser, stuprör i vårdorganisationen, självständiga landsting och en utbredd ovilja…
 
Podden gräver denna gång in sig i religionspsykologi, existentiell hälsa och meningen med livet. Det filosofiska samtalet förs med forskaren Cecilia Melder från Uppsala universitet. Hennes forskning kretsar kring sambandet mellan vår hälsa och i vilken grad vi känner hopp, meningsfullhet och sammanhang eller om vi får tillräckliga möjligheter att k…
 
Sten och Magnus har båda tidigare varit dömda till vård inom rättspsykiatrin efter att de begått brott. Idag ter sig livet betydligt ljusare med familj, vänner och jobb – med erfarenheten av rättspsyk i bagaget. Lyssna till deras berörande berättelser om att ta till sig insikten att slippa fängelse men behöva psykiatrisk vård under tvingande premis…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2020 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login