Nsph Nationell Samverkan For Psykisk Halsa offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
K
Kafferast i kunskapsfabriken

1
Kafferast i kunskapsfabriken

NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
I Kafferast i kunskapsfabriken möter du personer som har egen erfarenhet eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa, personer som använder sin erfarenhet till att förändra vården, omsorgen eller samhället samt beslutsfattare, forskare och experter inom områden som brukarinflytande, återhämtning, antistigma, diskriminering och personcentrerad vård och omsorg. Kafferast i kunskapsfabriken görs av paraplyorganisationen NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (www.nsph.se). Vi lyfter fram br ...
 
Loading …
show series
 
Åsas storebror Mats har schizofreni. När hon var yngre kände hon så mycket skam kring det att hon inte pratade om det med någon utanför familjen. När hon blev äldre och började forska om farmakologi insåg hon att hennes och hennes brors erfarenheter plötsligt var en stor tillgång. Åsa Konradsson Geukens storebror Mats insjuknade i schizofreni när h…
 
Ett samtal med Hjärnkollambassadören Åsa Höij om vikten av sjukdomsinsikt och att fånga upp tidiga signaler vid svår psykisk sjukdom. Åsa Höij har levt länge med bipolär problematik och återkommande psykoser. Hur lär man sig hantera psykiska sjukdomar som går i skov och som kan påverka ens verklighetsuppfattning? I ett personligt samtal med NSPH:s …
 
Våren 2017 fick Anna Nergårdh i uppdrag av regeringen att leda utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Fyra år och fem betänkanden senare är utredningens arbete klart. En del av förslagen har riksdagen redan klubbat som ny lagstiftning och fler bereds nu i departement och utskott. Detta poddsamtal kretsar kring att omställningen t…
 
Lyssna till Hjärnkollambassadören Anna-Clara Skogholt, nyss fyllda 30 år, som berättar om sina erfarenheter av att insjukna i psykossjukdom som 17-åring och hur hon lärt sig hantera sjukdomen genom åren. Och framför allt – hör vilka lärdomar hon fått av att numera bo på ett äldreboende, i väntan att få en plats på ett LSS-boende. Hon har fått ta de…
 
Ella Kärrfelt (76 år) och Kajsa Edman (69 år) lever båda med ADHD och har upplevt perioder av ensamhet i livet. Och sorg över det som förspillts; bland annat att inte ha fått möjlighet att använda sin begåvning fullt ut. Nu har de hittat en vänskap i varandra, och i de delade erfarenheterna av att i olika situationer välja att presentera sig för om…
 
I det andra poddavsnittet med Anki Sandberg kretsar samtalet om hur NSPH och Hjärnkoll växt fram. NSPH som först var ett nätverk är nu en alltmer sammansvetsad samarbetsorganisation där egenerfarnas röster fångas upp. Hon och Mårten Jansson reflekterar över utmaningarna och vinsterna med att få regionala föreningar att börja samverka kring gemensam…
 
Anki Sandberg avgick i maj 2021 som ordförande för NSPH. Hon har i drygt ett decennium varit en av de mest centrala personerna inom NSPH och har varit med och satt agendan för brukarsamarbetsorganisationen. I ett personligt samtal med Mårten Jansson reflekterar hon över NSPH:s framväxt och om brukarorganisationernas utveckling. Från de första organ…
 
Det är tredje gången gillt för Ullakarin Nyberg att vara med i Kafferast i kunskapsfabriken. Denna gång har samtalet en ny utgångspunkt – hennes egen erfarenhet av cancer och upplevelsen av att vara patient. Välkommen att lyssna till en halvtimmes kloka tankar om sjukdom, återhämtning, döden men framförallt om livet och vikten av förundran. Många k…
 
I detta uppföljande poddavsnitt med Magnus Werner får vi veta mer om hans arbete som brukarsamordnare inom Region Sörmland. Han ska vara med och dra i gång det brukarstyrda förbättringsarbetet i regionen. För att det ska bli möjligt så behöver brukarsamhället stöttas och växa sig starkare, konstaterar han. -Det finns omkring 26 brukarföreningar i o…
 
Magnus Werner berättar i ett öppenhjärtigt och lärorikt samtal om hur det är att leva med bipolär sjukdom. Lyssna till hans berättelse om att det går att leva ett gott liv och hur hans frekventa självmordstankar faktiskt har varit en krycka att luta sig mot när det varit jobbigt. Detta avsnitt är den första delen av två med Magnus Werner som är bru…
 
Eila Ulf i ett personligt samtal om att vara anhörig – och att samtidigt jobba med att möta anhöriga. Eila Ulf är psykiatrisjuksköterskan som upplevt de praktiska konsekvenserna av psykiatrireformen i mitten på 90-talet; hur slutna sanatorier stängdes för att ersättas av öppna psykiatriavdelningar som tillsammans med socialpsykiatriska insatser sku…
 
Är det vanligare att personer med intellektuell funktionsnedsättning döms till rättspsykiatrisk vård jämfört med andra? Det är en av flera frågor som Hanna Edberg, specialistläkare i psykiatri samt rättspsykiatri, försöker få klarhet i. Hennes långsiktiga mål är denna grupp som lätt hamnar lite mellan stolarna i dagens rättssystem ska få bättre beh…
 
Hjärnkollambassadören Mats Arndtzén berättar om sin fascinerande och omvälvande livsresa. I dag mår han bra och beskriver sig som stabil och med stort socialt umgänge. Men hans liv har varit präglat av en rad livskriser, utredningar, behandlingar och rehabilitering utifrån först konstaterat schizoaffektivt syndrom och senare i livet en OCD-diagnos.…
 
Niklas Ristarp bjuder oss att lyssna på berättelsen om hans livsresa – och hur bygget av en föreningsverksamhet blev vägen till en ny, drogfri gemenskap. Från en barndom med odiagnostiserad adhd och en kaotisk skolgång till liv med missbruk och utanförskap. Vägen till ett annat liv öppnades när han efter en längre sjukhusvistelse skrevs ut drogfri …
 
-Den här typen av kriser riskerar att driva på ojämlikheten i hälsa ytterligare, och det är en utveckling som kan öka självmordstalen, säger Rickard Bracken, generalsekreterare i Suicide Zero, i ett poddsamtal om corona-pandemin och dess långsiktiga effekter på den psykiska folkhälsan. Han hänvisar till studier som visar att besparingar i offentlig…
 
Ett samtal med människorättsjuristen Annika Åkerberg från Civil Right Defenders om hur rättigheterna för tvångsvårdade i dag brister och hur de kan förbättras. Och hur vi ska se till att personer med funktionsnedsättningar får sina mänskliga rättigheter (MR) tillgodosedda under rättsprocesser. Och det finns en hel del att göra – Sverige har återkom…
 
Det är snart ett år sedan Annika Strandhälls sambo Thomas dog i suicid, vilket hon berättade om i SVT-programmet Skavlan i början av februari i år. I ett personligt samtal om psykisk ohälsa, stigmatisering och öppenhet tar Annika Strandhäll i NSPH:s podd upp sina tankar kring tiden som gått efter självmordet och sin upplevelse av att vara anhörig. …
 
Professor Urban Markström gör en djupdykning i forskningen kring brukarinflytande – han resonerar kring frågor som huruvida satsningar på personcentrerad vård faktiskt leder till att patienter upplever att de har större inflytande och känner mer delaktighet. -Det är tydligt att på policynivå så har väldigt mycket skett de senaste 20 åren, här finns…
 
Vi har tagit pulsen på Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030. Det blev ett intressant och ögonöppnande samtal om hur vi skapar hållbar hälsa utifrån de mål som FN satt upp för hållbar utveckling. - Det kommer krävas ett bredare folkligt engagemang där de unga är kärnan i omställningen, säger Gabriel Wikström. Samtalet kretsar kring…
 
Ylva Larsson berättar om sina erfarenheter av att ha levt ett liv med ett blandmissbruk och psykisk ohälsa. Hon är en av deltagarna i den referensgrupp som NSPH startat för att samla erfarenheter från personer som levt med både ett drogmissbruk och psykisk sjukdom. I podden berättar hon när det var som svårast. Hur hon hade övat upp en sorts skickl…
 
Mårten möter Martin Börjesson i ett samtal om socialtjänstlagens historia och framtid med anledning av den utredning som nyligen sett över hur socialtjänstlagen bör utvecklas. Martin Börjesson har tidigare jobbat på Socialstyrelsen, forskat samt skrivit boken "Brukarmakt" tillsammans med Magnus Carlsson. Idag är Martin docent och arbetar som univer…
 
I första samtalet för hösten så har Kafferast i kunskapsfabriken besök av Margareta Jansson, 78 år – av NSPH:s poddmakare Mårten Jansson främst känd som hans faster Lettan – i ett uppriktigt samtal om ett liv med psykisk ohälsa. Att hennes liv i perioder varit tyngt av ganska svår psykisk ohälsa är något som kommit fram först de senaste åren – det …
 
I Kafferast i kunskapsfabrikens 100:e avsnitt så slår vi på stort med det längsta avsnittet hittills! Gästerna är personer som driver egna poddar med fokus på psykisk ohälsa: Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg från den oerhört populära Ångestpodden samt Christian Dahlström, grundaren av den prisbelönta podden Sinnessjukt (samt dess föregångare Psy…
 
Kjell Stjernholm är nationellt ansvarig utvecklare för Studieförbundet Vuxenskolans folkbildning på funktionsrättsområdet. Han är även grundare till Mooms-teatern i Malmö. Teatern är så vitt Kjell vet världens enda fullt professionella teater, baserad på skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar som är fortbildade på teaterhögskola och…
 
Eric Donell har många strängar på sin lyra. Han jobbar som föreläsare, moderator, sångare, skådespelare, regissör och manusförfattare. Idag är han även vice ordförande för Riksförbundet Attention och arbetar som sjuksköterska på BUP. Samtalet fokuserar på "upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård hos personer med ADHD", ett ämne som Eric f…
 
När Eskils Degsells fru drabbades av en hjärntumör ledde det till att han engagerade sig i Svenska hjärntumörföreningen. Samtalet fokuserar på hur det är att vara anhörig, men även om möjligheten att kunna vara med att påverka förbättringsarbetet inom cancervården. Eskils fru har överlevt sin hjärntumör men många problem kvarstår som kognitiva neds…
 
Djupdykningen i rättspsykiatri fortsätter tillsammans med doktoranden Tova Bennet, knuten till juridiska fakulteten i Lund. I detta andra poddavsnitt fokuserar samtalet kring de mer juridiska aspekterna – vad som krävs för att en person ska dömas till påföljden rättspsykiatrisk vård. Överlag är det svåra rättsliga bedömningar som måste göras utifrå…
 
Nu gör podden en djupdykning i rättspsykiatrins historia! Detta tillsammans med doktoranden Tova Bennet, knuten till juridiska fakulteten i Lund. Hon lägger just nu sista handen på en avhandling med arbetsnamnet ”Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd. Samtalet börjar när den moderna straffrätten tar sin form i slutet av 1700-talet, och fortsätt…
 
Författaren, debattören och poddaren Saga Becker jobbar just nu med att bygga upp Mind Trans som ska samla in berättelser om psykisk ohälsa från transpersoner, det vill säga personer som upplever att de blivit tilldelad fel kön. -Det pratats så mycket om oss, utan oss. Ett av syftena med forumet är att transpersoner ska få berätta på sina villkor, …
 
Möt Anna Thalén som har autism och är utbildad stödpedagog i neuropsykiatri. Hon diagnostiserades sent i livet och berättar om hur det var att växa upp och känna sig annorlunda och vad diagnosen har betytt för henne. Hur hanterar man samhällets förväntningar och att inte passa in vad allmänheten tycker är ”normalt”? Hon reflekterar bland annat över…
 
Forskaren Jenny Rangmar har gjort en kunskapssammanställning över forskning kring datorspelande. I det här avsnittet av podden kretsar därmed samtalet kring frågor som: När blir spelandet problematiskt? Vad ska man göra om man tror att någon ägnar för mycket tid med att spela? Och vad borde man forska mer på för att förstå vad det beror på? Hur är …
 
Möt idéhistorikern och humanekologen Per Johansson i ett filosofiskt och existentiellt samtal om förhållandet mellan mänsklighet och rationalitet i vårdsystemet. Han har funderat på hur det kommit sig att vården blivit en (till synes) rationell apparat och hur det påverkar oss som människor och yrkesutövare. Uppenbart är den upplevda bristen på inf…
 
Här möter vi forskaren Katarina Grim – med egen erfarenhet av bipolär sjukdom – i ett samtal om hur man skapar verkligt brukarinflytande inom vården. Hon har djupdykt i frågan de senaste åren då hon har studerat hur vårdpersonal tar tillvara patientens kunskap och erfarenheter när beslut ska fattas kring vilka insatser och behandlingar som passar b…
 
Psykiatrikern Herman Holm sätter på sig historieglasögonen och resonerar kring diagnosklassificeringar, medikalisering, individualisering och riskerna med att betrakta patientens sjukdomsbild utan en relevant samhällskontext. -En diagnos är så mycket mer än en samling kriterier. En av mina farhågor är att vi kommer individualisera och medikalisera …
 
Psykiatrikern tillika suicidpreventionsexperten Ullakarin Nyberg och Pelle Gustafson från Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) berättar om sitt gemensamma engagemang för att förbättra det suicidpreventiva arbetet inom psykiatrin. Inom projektet Säker Suicidprevention samarbetar en lång rad aktörer (bla organisationerna Spes, Suicide Zero,…
 
Sonny Wåhlstedt på NSPH i Göteborg är med i många sammanhang där brukarrörelsen utvecklar metoder för att utvärdera och förbättra vård och omsorg, som brukarrevisioner och peer support. Här berättar han om sin egen erfarenhet av ångestsyndrom, vägen tillbaka via patientförening och självhjälpsgrupper och hur den erfarenheten fick honom att engagera…
 
Välkomna till ett personligt samtal med Thor Rutgersson om manlighet, ideal, självkänsla, könsroller, hetsätning, kroppskontroll, panikångest och vägen till acceptans och ett bättre mående. Thor Rutgersson har egna erfarenheter av ätstörningar. Han är författare, föreläsare och aktiv i Frisk och Fri, men han har också engagerat sig i frågor om jäms…
 
Hilda Näslund, forskare på Umea universitet i socialt arbete, studerar de många och nya sociala rörelser som engagerar sig i frågor om psykisk ohälsa. Hon har tittat närmare på fenomenet "brukarentreprenörer", personer som använder sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa för starta eget företag och föreläsa om sina egna erfarenheter och ofta debatter…
 
Ett personligt samtal med Janne Schaffer om ett ständigt skapande liv med musik, om suicid och att stå någon nära som mår dåligt samt förändrade livsperspektiv med en stigande ålder. Lyssna till hans reflektioner kring den musikaliska resan tillsammans med vännen och kollegan Ted Gärdestad, och den tuffa kampen för att stötta sin bror som kämpade m…
 
Välkomna till ett samtal om den livskris som kan uppstå när en person som byggt upp sin identitet kring prestation tvingas omvärdera sin självbild och hur kunskapen om sig själv är grunden i att hantera utmattningssyndrom. Selene Cortez, verksamhetsutvecklare på Mind, har skrivit boken ”Man dör inte av stress man slutar bara att leva - om utmattnin…
 
Podden gör en djupdykning i lagstiftningen kring tvångsvård i allmänhet och effekterna av öppen psykiatrisk tvångsvård i synnerhet, och för resonemang kring problematiken kring tvångsåtgärder som begränsar individen utan att det ger någon större skillnad i det stöd eller vård som erbjuds. År 2008 kom den nya lagen om Öppen Psykiatrisk Tvångsvård, s…
 
I SKL-projektet "Fler vägar in – Breddad rekrytering" ska projektledaren Madelene Wennberg och kommunikatören Freddot Karlsson Andersson undersöka hur man kan skapa nya vägar in i yrkeslivet för personer med funktionsnedsättningar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att genom att fokusera på kompetensprofil snarare än diagnosbegränsninga…
 
Två visionära tänkare – den ena ärkebiskop och den andra psykiatriker – i ett samtal av om livet, döden, psykisk hälsa och hur vi navigerar runt och över de avgrunder som vi stöter på i livet. Det är också ett samtal om hopp, och dess nödvändiga beståndsdelar, samt behovet av avgrundskunskap och en beredskap att hantera de svårigheter som livet oun…
 
Ulrika Sandén lever med sviterna av en hjärntumör. Förutom att vara socionom och hjärntumöröverlevare är hon numera forskare inom designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Hon forskar på psykosocial cancerrehabilitering och studerar hur något sådant skulle kunna införas i svensk sjukvård. Och nu har hon startat en högskolekurs för patienter, a…
 
Folkrörelsegurun Anders Pettersson har ägnat större delen av sitt liv åt att mobilisera människor inom den ideella sektorn. Som psykolog med inriktning på organisationsutveckling och tidigare folkhögskolerektor har han funderat mycket på vad föreningslivet behöver göra för att kunna verka utifrån hållbara demokratiska principer och samtidigt bli en…
 
Utredaren Anna Nergårdh gör ett återbesök i podden (intervjuad direkt efter att ha inledningstalat på Visa Vägar 2019). Hon har tidigare varit med i podden (avsnitt 2017/39) då Mårten Jansson tog henne på pulsen kring det då färska utredningsuppdraget Samordnad utveckling för god och nära vård: att lämna förslag på hur vården ska omstruktureras så …
 
Klyftorna i samhället har ökat – även när det gäller den psykiska hälsan. -Det gör att regeringens utfästelse att de åtgärdbara hälsoklyftorna ska fås bort inom en generation kommer bli en utmaning att klara, säger Sara Fritzell på Folkhälsomyndigheten. Hon är en av dem som vet allra mest i Sverige om hur skillnaderna i psykisk hälsa ser ut, då hon…
 
Under hösten har det uppmärksammade projektet Stanna kvar i skolan, lett av Hjärnkoll Ung, träffat över 2000 elever under 30 workshops. En av dem som varit ute och möt elever och lärare är Hjärnkollsambassadören Nathalie. -Det har varit jättekul och intensivt. Vi har varit ute och delat med oss av våra egna berättelser om psykisk ohälsa. Och därmed…
 
Gary Belkin gästar Kafferast i kunskapsfabriken under ett besök i Stockholm och berättar om New York Citys uppmärksammade och långsiktiga initiativ Thrive – att under minst tio år satsa på att minska den psykiska ohälsan genom att involvera en lång rad samhällsaktörer i arbetet. För att komma till rätta med de ökande ohälsotalen så vill staden mobi…
 
Ett poddavsnitt om tro, tillit och psykisk återhämning med föreläsaren och författaren Thérèse Eriksson, som är troende och har egen erfarenhet av bland annat självskadebeteende. Det blev ett personligt samtal om hur tron utgjort en trygghet och fast punkt i livet i allmänhet, men i synnerhet under perioder av psykisk ohälsa. Och vikten av tillit u…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2021 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login