narrative offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Dagens avsnitt är en inspelning från 3 juni 2024, då Martin Lund höll sin docentföreläsning vid CTR, under rubriken "Judisk-kodade superhjältar: några tankar om kategorisering." Lund är lektor vid Malmö universitet, vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet. ---------------------------------------------- "Religion och Teologi" produceras…
  continue reading
 
This episode of R&T is lecture by Terje Stordalen; professor of Old Testament exegesis at the University of Oslo since 2006 and honorary doctor at Lund university 2024. Stordalen is an influential and versatile researcher with a clear interdisciplinary interest. In addition to traditional issues associated with the historical, literary, and hermene…
  continue reading
 
Dagens avsnitt är en föreläsning från årets upplaga av "patristiska dagen" och temat Disciplin, individ och kollektiv. Klostret – den europeiska bildningens vagga. 2 April 2024 höll Elisabet Göranssons en föreläsning med titeln, "Traditionen, texten och auktoriteten" som en av flera föredrag från forskarna inom det av RJ finansierade projektet "Auk…
  continue reading
 
Dagens avsnitt är en inspelning från 23 maj 2024, då Jonas Ek höll sin docentföreläsning vid CTR, under rubriken "Framgångsrikt, sårbart och möjligt att förändra: Svenska kyrkans konfirmandarbete genom praktisk-teologisk lins". ---------------------------------------------- "Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi &…
  continue reading
 
Dagens avsnitt är inspelad under boklansering för "Stjärnan, Gryningens son" – den nu fullbordade fantastiktrilogin av Ola Wikander (bibelvetenskap, Centrum för teologi och religionsvetenskap). Den 2:a maj samtalade samtal författaren tillsammans med Olivia Cejvan (religionshistoria, Centrum för teologi och religionsvetenskap) den avslutande delen,…
  continue reading
 
Dagens avsnitt är änne en föreläsning från årets upplaga av "patristiska dagen." Arrangerad av Collegium Patristicum Lundense, föreläser forskaren Katarina Pålssons över temat "Hieronymus och framväxten av en monastisk lärmiljö" som är en av flera föredrag dedikerade åt det tidiga latinska klosterväsendet och den syn på bildning, regler och gemensk…
  continue reading
 
Dagens avsnitt är en föreläsning från årets upplaga av "patristiska dagen" och temat Disciplin, individ och kollektiv. Klostret – den europeiska bildningens vagga. Arrangerad av Collegium Patristicum Lundense under 2 April 2024, Rubensons föreläsning är en av fler dedikerade åt det tidiga latinska klosterväsendet och den syn på bildning, regler och…
  continue reading
 
Teologiska fakulteten utsåg 2017 professor emerita Eva Österberg till Anders Nygrenpristagare. Dagens avsnitt är en återpublicering av Österbergs föreläsning vid mottagandet av detta pris. Forskare och dåvarande biträdande prefekten för CTR, Johanna Gustafsson Lundberg, introducerar föreläsningen (som går att se här). Eva Österberg är en av landets…
  continue reading
 
I dagens avsnitt får vi följa med i en expose över 12 argument om guds existens. Tyder big bang för 13,8 miljarder år sedan på att det finns en övernaturlig skapare av universum? Eller tyder evolutionens bloddrypande historia på motsatsen? Martin Lembke, doktor i religionsfilosofi vid CTR, går raskt igenom de bästa - eller mest välkända - argumente…
  continue reading
 
Dagens avsnitt är ännu en återpublicering från Lunds universitets digitala bokmässa, 2021. Denna gången samtalar Martin Degrell med Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid CRT. I arkivens mörker finns nycklar till att förstå vad som sker när gamla koloniala sår, djupt rotade maktanspråk och språkligt envälde kommer i dagen. Samuel Rubenson, …
  continue reading
 
Detta är en återpublicering av ett samtal som redan går finna här, mellan CTR-forskaren Paul Linjamaa och Anna Clara Törnqvist. Vad står det egentligen i evangeliet som bär ”Maria Magdalenas” namn? Vilken roll hade egentligen kvinnan i den tidiga kristendomen? Om detta berättar Paul Linjamaa, docent i religionshistoria, som för första gången översa…
  continue reading
 
In this episode, the Conversation Series presents ‘Swedish Crossroads: Church, Death, and the Quest for Meaning’; a comprehensive examination of the interrelationship between death, societal norms, and spiritual beliefs within the distinct socio-cultural context of Sweden. The discussion critically analyzes the influence of Swedish secular values, …
  continue reading
 
In this final episode from Religion in Praxis of this year, Professor Mikhail Suslov takes us deep into an ideological moment and situation named Putinism. In a world where the interplay of ideology, religion, and national identity shapes the contours of global politics, understanding the dynamics of Putinism and the role of the Russian Orthodox Ch…
  continue reading
 
Dagens avsnitt av R&T spelades in inför publik på CTR, kvällen den 30:e november 2023, och utgör höstterminens fjärde och den sista delen av höstens samtalsserie "Religion och Existens." Tillsammans med samtalsledarna och forskarna Olivia Cejvan och Andreas Westergren för vi följa med på ett samtal med journalisten och författaren Patrik Lundberg, …
  continue reading
 
Dagens avsnitt av R&T spelades in inför publik på CTR, kvällen den 23:e november 2023, och utgör höstterminens tredje del av samtalsserien "Religion och Existens." Tillsammans med samtalsledarna och forskarna Clara Nystrand och Emil Bernmaln för vi följa med på ett samtal med konstnären och författaren Stina Wollter, om kroppen. Utgångspunkten är b…
  continue reading
 
In the twenty-fifth episode of the Conversations Series, our host Tornike Metreveli brings up the following questions, in relation to the recent publication of Orthodox Christianity and the COVID-19 Pandemic (Routledge, 2023): In an unprecedented global crisis brought on by the COVID-19 pandemic, how do Orthodox Christian churches reconcile their a…
  continue reading
 
Dagens avsnitt av R&T spelades in inför publik på CTR, kvällen den 23:e oktober 2023, och utgör höstterminens andra delen av samtalsserien "Religion och Existens." Tillsammans med samtalsledarna forskarna Lovisa Nyman och Erik Sidenvall för vi följa med på ett samtal med prof. emeritus, Sven-Eric Liedman, om åldrande. Liedman var inte bara professo…
  continue reading
 
In the twenty-fourth episode of the Conversations Series, our host Tornike Metreveli is joined by Professor Oliver Scharbrodt to unpack the ethical, legal, and societal ramifications of Quran burnings in Sweden. As a nation celebrated for its commitment to free speech and multiculturalism, Sweden finds itself at the intersection of a daunting dilem…
  continue reading
 
Dagens avsnitt av R&T spelades in inför publik på CTR, kvällen den 21:e september 2023, och är höstterminens första delen av samtalsserien "Religion och Existens." Tillsammans med samtalsledarna forskarna Frida Mannerfelt och Svante Lundgren stod Anita Goldman i centrum som kvällens hedersgäst. Goldman är sedan flera decennier verksam som författar…
  continue reading
 
In this episode of the Conversations Series, a final discussion takes place with the renowned award-winning sociologist Professor Liah Greenfeld. With a host Tornike Metreveli, Liah Greenfeld discusses key arguments from Greenfeld's book, "The Spirit of Capitalism." Greenfeld delves into a central question once explored by Max Weber: What truly dri…
  continue reading
 
Dagens avsnitt är ett föredrag och ämnespresentation från konferensen "Att vägleda till studier inom humaniora, teologi och samhällsvetenskap," som hölls på LUX, år 2018. Föredraget finns att se här: https://www.youtube.com/watch?v=v6KUFe2hoFM&ab_channel=HT-fakulteternavidLundsuniversitet ---------------------------------------------- "Religion och…
  continue reading
 
Detta avsnitt av R&T är en återpublicering av Stephan Borgehammars, professor i praktisk teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, föredraget "Framtiden förr: medeltida tidshantering och tanken på världens ände." Föredraget, som ursprungligen hölls på de så kallade "Ht-dagarna" vid Lunds universitet 2017, undersöker medeltida tidshant…
  continue reading
 
This is the twenty-second episode of the Conversations Series, and in this second episode in the ongoing triology of conversations with the renowned award-winning sociologist Professor Liah Greenfeld, Greenfeld unravels the dark side of the American dream. We dare to question if the very essence of the ambition-driven culture, built on limitless se…
  continue reading
 
This is the twenty-first episode of the Conversations Series, and the inaugural, associate Professorship lecture (aka "docent-lecture") of the host of the Religion in Praxis Conversations Series himself, Dr. Tornike Metreveli, under the title "Timeless Traditions, Changing Times: A Sociological Voyage through Orthodox Christianity." The duality of …
  continue reading
 
This is the twentieth episode of the Conversations Series, and in this episode a triology of conversations with the renowned award-winning sociologist Professor Liah Greenfeld is introduced, where we apply theories on nationalism and modernity to the Russion invasion of Ukraine. First, we probe Russia's national identity and consciousness, seeking …
  continue reading
 
Valborg Lindgärde tilldelades 2023 års Anders Nygrenpris, ett pris som delas vart tredje år ut av teologiska fakulteten vid Lunds universitet. Lindgärde föreläste i samband med överlämnandet på temat "'Ty skyndar iag mig tijt...' – Om att läsa, lära och närvara i en bibelberättelse." Anders Nygrenpriset är inrättat av Stiftelsen Birgit och Sven Håk…
  continue reading
 
At the annual doctoral conferment ceremony on 26 May, 2023, Lund University conferred more than 200 doctors. One of them was the Faculty of Theology's honorary doctor, Professor Christine Hayes. This is a recording of her honorary doctoral lecture, held at LUX in Lund on 25 May. The title of the lecture is, "Radical Rabbis and Other Serendipities".…
  continue reading
 
Den 25:e maj 2023 gav författare Johannes Anyuru en föreläsning vid CTR med rubriken "Den andra tomma graven - Jesus i Islam", med anledning av tilldelning av hedersdoktorat vid Lunds universitet och den teologiska fakulteten. Föreläsningen går även att se här: https://www.youtube.com/watch?v=8psp-_yCIZo&t=11s&ab_channel=Religion%26Teologi --------…
  continue reading
 
This is the nineteenth episode of the Conversations Series. Ignoring White House warnings, Russia's surprising invasion of Ukraine in February 2022 left the world in shock. The war, initiated by Putin, has seen an unexpected resistance from Ukrainians, the West's unity, and Russia's growing isolation. Harvard historian Professor Serhii Plokhy provi…
  continue reading
 
How could a jar of potato salad ultimately result in 15,345 lives being saved from the Nazi death machine at the very end of the Second World War? On the 25th of April, 2023, the departments of History and CTR organized an event under the rubric "A Jar of Potato Salad Can Save lives: The Legacy of the White Bus Rescue Actions in March-May 1945." Tw…
  continue reading
 
In this episode of R&T, CTR-researcher in Philosophy of Religion, Aaron Goldman, gives a talk entitled "Investigating QAnon as a Quasi-Religious Movement - Donald Trump as a Religious Hero", recorded from the annual "HT-dagarna" or Humanities and Theology days at the Joint Faculties. With reference to classic theories of myth and religion, Goldman …
  continue reading
 
In this episode, Professor Yonatan Adler (Ariel University) summarizes the findings of his latest book, "The Origins of Judaism—An Archaeological-Historical Reappraisal," presentin archaeological discoveries and ancient texts which may revolutionize our understanding of the beginnings of Judaism. ---------------------------------------------- Relig…
  continue reading
 
In the eighteenth part of the conversations series, we ask: "How has the relationship between religion, populism, and right-wing identity politics evolved in recent years, and what are the key factors driving this change? How secularization, globalization, individualization, and rapid ethnic change have acted as demand-side developments, leading to…
  continue reading
 
I detta avsnitt får vi den sista delen i en kort serie av fördrag & samtal, arrangerade fredagen den 31 mars, mellan tidskriften "Signum" och Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Föredraget "Blaise Pascal – fortfarande aktuell jubilar" framfördes av Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria. ------------------…
  continue reading
 
Efter Ulf Jonssons inledande föredrag, från förra avsnittet, där nyutkomna boken Gud och andra orsaker. Hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild (Fri Tanke förlag) presenterades, introducerar detta avsnitt ett panelsamtal, av moderator Stephan Borgehammar, med Jakob Löndahl, universitetslektor i aerosolteknologi Svante Nordin…
  continue reading
 
Detta är ett inledande avsnitt i en kort serie avsnitt, med utgångspunkt från Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet (Uppsala), som presenterar sin nyutkomna bok (Fri Tanke förlag) Gud och andra orsaker. Hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild. I efterföljande avsnitt återfinns även ett panelsamtal s…
  continue reading
 
This is the seventeenth episode of the Religion in Praxis Conversations Series, and we here ask: "Have a group of citizens can come together to create change and challenge the status quo?" The 2013-14 Euromaidan protests in Ukraine serve as a powerful example of just that. Through in-depth ethnographic research, Emily Channell-Justice explores the …
  continue reading
 
This is the sixteenth episode of the Religion in Praxis Conversations Series, in which we ask: "Is religion central or irrelevant, positive or negative in world politics today?" So much political commentary and analysis focuses on these issues. But these are the wrong questions to be asking, argues Erin K. Wilson. Designed for practitioners, policy…
  continue reading
 
This is the fourth episode from the concluding conference on the research project "Integration and Tradition: the Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden." In this episode, a panel of speakers adress the question "How can the results from the project be of relevance outside academia?" Participants are Dr. Broula Barnohro Oussi (development m…
  continue reading
 
Detta avsnitt av R&T är en återpublicering av Magdalena Nordins föredrag "Är Sverige verkligen sekulariserat? Konflikter i hur vi mäter religion." I detta föredrag, som ursprungligen hölls på de så kallade "Ht-dagarna" vid Lunds universitet 2016, undersöker Nordin konflikter i hur forskare mäter religion, i dagens Sverige. Frågan om sekularisering …
  continue reading
 
This is the third episode from the concluding conference on the research project "Integration and Tradition: the Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden." In this episode, Dr. Magdalena Nordin (Gothenburg University) presents a paper on the topic "Family and the transmission of traditions in the Syriac Orthodox Church in Sweden" and Dr. Astr…
  continue reading
 
In this episode of the Praxis in Religion Conversation Series, Tornike Metreveli discusses with Professor Tamara Grdzelidze, a former Ambassador of Georgia to the Holy See, how ecclesiastical borders related to national boundaries and what connections exist between Orthodoxy and national identity. Orthodox Christianity is reviewed for its capacity …
  continue reading
 
This is the second episode from the concluding conference on the research project "Integration and Tradition: the Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden." In this episode, Dr. Henrik Johnsén (Stockholm university/Lund University) dicusees results in the form of a presentation on "Hierarchy, democracy and religious tradition – the emergence …
  continue reading
 
From 2018 , the research project "Integration and Tradition: the Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden" has been ongoing. In a brief series of episodes, the main content of a concluding conference to the project–held in Lund on the 28-29th November–will be podcasted on R&T, with a focus on presenting and discussing its results. In this epi…
  continue reading
 
This episode of R&T, and special edition of the Conversations Series, is a panel discussion from the conference Christianity and Crisis in European Contexts (28-29/10 2022) held at CTR. Johanna Gustafsson Lundberg opens the episode, by introducing us to the moderator, Göran Rosenberg, as well as speakers Tornike Metreveli, Valentina Napolitano, Eli…
  continue reading
 
This is the thirteenth episode of the Praxis in Religion Conversation Series and the opening of a new season, in which the following questions in posed: How did the state arise in Europe? The canonical answer is Charles Tilly’s: “war made the state and the state made war.” The starting point is the fragmentation of territorial political authority i…
  continue reading
 
Den 2:a juni 2022, höll årets hedersdoktor vid CTR, Peter Halldorf, sin en föreläsning under rubriken: "Den andra världen är den här världen. Philip Sherrards vision och vår planets akutläge." Peter Halldorf är pastor i pingströrelsen men huvudsakligen känd som redaktör för tidskriften Pilgrim och författare av ett trettiotal böcker. Halldorf har l…
  continue reading
 
Detta avsnitt är en åter-publicering av en inspelning från Almedalsveckan den 4 juli 2019. Under ledning av Johanna Gustafsson Lundberg (forskare, Lunds universitet), medverkar Alexandra Pascalidou (journalist), Magdalena Nordin (forskare, Lunds universitet/Göteborgs universitet), Andreas Westergren (forskare, Lunds universitet), Torbjörn Aronson (…
  continue reading
 
Detta avsnitt är en åter-publicering av en inspelning från Almedalsveckan den 3:e juli 2019. I panelsamtalet och seminariet under temat "Artificiell intelligens och religion – om det som är möjligt och det som är gott," som leds av Johanna Gustafsson Lundberg (forskare i etik vid CTR), medverkar Blaženka Scheuer (forskare i GT, CRT), Johan Tyrberg …
  continue reading
 
Volker Küster is, together with Anita Goldman (author, Stockholm), the honorary doctors of 2020 at CTR. The topic of the lecture is "Artist in Resistence: Protest, Memory & Reconciliation." Küster is the Professor of Comparative Religion and Missiology at the Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, Germany and is one of the most prominent figures …
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide