Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Digital Diaspora eller digital förskingring står för den situation som många verksamheter i vårt samhälle just nu upplever på grund av Covid-19. I detta avsnitt gästas podden av Lisa Dawidson, gymnasielärare, och Marcus Lind, församlingsföreståndare i ett samtal om vad konsekvenserna egentligen är kring dels församlingskänsla och gudstjänstfirande …
 
Varför finns ens något så meningslöst som Coronaviruset? Vi diskuterar det evolutionära teodicéproblemet: Kan en god Gud verkligen skapa en värld där evolutionen av liv har skett genom så mycket lidande? En värld där evolutionära processer till exempel leder fram till virus som skapar pandemier? Vi leker med tanken på Gud som en programmerare som g…
 
Varför är vi människor ofta så dåliga på att bedöma risk? Teologen bekänner gamla risksynder och Ingenjören pläderar för IPCC:s alltför ignorerade förslag på vilken kombination av energislag som bäst skulle kunna stoppa koldioxidutsläppen. I samtalet refereras det till boken Klimatnyckeln. En bra intervju med dess författare finns på: https://podta…
 
I detta avsnitt borrar vi lite djupare i bibelns två julevangelier där vi försöker provtänka lite runt denna klassiska berättelse utifrån ett historiskt bibelvetenskapligt perspektiv. Man kan konstatera att Johans föreställningar i detta ämne är mer präglat av julkrubbor och julspel än han trodde, och huruvida Johan kan hjälpa Rikard med sin förber…
 
Både teologen och ingenjören tycker att vin är trevligt. I Psalm 104 i Bibeln hyllas Gud för att ha gjort ”vin, som gör människan glad” (vers 15), men under 1800- och 1900-talet var det vanligt att frikyrkor i Sverige predikade absolut nykterism. Nu har allt fler kristna i frikyrkorna börjat dricka alkohol, men utan att frikyrkorna fört något teolo…
 
Vad är det som gör att en gudstjänst på TV eller på nätet inte känns som ”på riktigt”? Kan man fira nattvard över nätet? Är det en bra idé att sätta på sig VR-utrustning och fira gudstjänst i cyberspace som avatar? Allt detta och mycket mer diskuterar vi frisinnat med Johannes Söderberg, som är producent för SVT:s gudstjänstprogram.…
 
Är miljökrisen möjligen de kristnas fel, eftersom bibeln säger att människan ska härska över skapelsen? Eller är det ingenjörernas fel, eftersom de skapat all den teknologi som förgör klimatet. Och hur kan man tänka tekniskt, etiskt och teologiskt om lösningen på problemen? Vi provtänker om ett komplext och viktigt problem och hävdar att ingenjör ä…
 
I varje levande cell pågår ett mikroskopiskt ingenjörsmässigt mirakel dagarna i ända. Ingenjören Johan delar sin förundran över hur imponerande komplext DNA-molekylen fungerar och teologen Rikard ställer frågor för att hänga med. Vi funderar på om det till och med är ett gudsbevis att det pågår så här avancerad kemi i varenda cell i kroppen. (En va…
 
Vi fortsätter att fundera över vad som kan bli konsekvenserna över teknologins framsteg där frågan om vad en människa egentligen är blir central och tydligare. Så vad är en människa eller vad är en postmänniska? Postmänniskan är ett begrepp vi möter inom transhumanismen. I detta avsnitt så inser vi att vi inte har tummen mitt i handen utan kanske r…
 
Vi är vana att musik är stämd på ett visst sätt annars låter det falskt. Själva systematiken för stämningar vilar på matematiska proportioner, men vad händer med musiken när dessa får andra former? Medverkande i programmet: Kompositör Kristofer Svensson och musikprofessor Mattias Lundberg. Programledare: Carl Tofft Slutmix: Sandra Pettersson Produc…
 
Finns det några genvägar till det perfekta ljudet? Vi pratar matematisk precision med Linn Fijal, chef vid Riksmixningsverket, och akustikern Ingemar Ohlsson. Dessutom gästas vi återigen av musikprofessor Mattias Lundberg som berättar om hur akustiken hos särskilda platser och rum har påverkat musikhistoriens gång. Programledare: Carl Tofft Slutmix…
 
Vilken ton är det som stegrar och stegrar men aldrig pikar? Shepard's tone är svaret på den matematiska ljudillusion som ständigt fortsätter att gäcka lyssnare. Kompositören Håkan Lidbo reder ut. Och så får vi besök av tonsättarna Patrik Ohlsson och Göran Sandström-Nysäter som bägge jobbar med algoritmer i sitt komponerande. Programledare: Carl Tof…
 
Johann Sebastian Bach strävade aktivt efter att få sina stycken matematiskt perfekta. Musikforskare Ruth Tatlow och musikprofessor Mattias Lundberg berättar om siffrorna bakom Bachs musik. Och så ger tonsättaren Henrik Strindberg oss en historisk överblick i hur kompositörer har använt matematiken i olika kompositioner. Programledare: Carl Tofft Sl…
 
Liveinspelningen som försvann och uppstod till icke live men ändå bättre... Här dyker vi ner in ämnet kring vad forskning om hjärnans evolutionära utveckling och den speciella kognitiva förmågan som visar sig gynna den religösa människan. Men bevisar det att Gud är en illusion? Kausalitet är ordet för dagen. Vad kan kyrkan lära av dessa nya rön? Är…
 
Tänk att en modern tolkning av bibeln redan gjordes på 200-talet. Origenes, lägg det namnet på minnet. Och tänk att en jesuitpräst räknade ut Big Bang-teorin som sen fick påven att köra en Fiat Lux variant som inte rullade speciellt bra. Välkommen till detta bonusavsnitt där Prästen och Teknologie doktor Sara Wrige föreläser på temat: Tro…
 
Ännu en gång har Rikard identifierad en mycket intressant dubbelkompetens i form av en teknolog och präst. Detta samtal med Sara Wrige sveper över ett brett spann, från Big Bang till att även diskutera framtida teknologiers inverkan på mänskligheten och därmed på teologin. Kommer robotar verkligen vilja döpa sig? Välkomna till en pod där en teolog …
 
Det finns mycket som är osannolikt här i världen, inte minst Big Bang. Och tänk att principerna för både matematik och musik kan finnas i själva skapelsen. Om denna evolution och om hur människan blev till, och det faktum att människan nyss blen 115 tusen år äldre, och att den ändå kan hänga ihop med teologi... Detta är ett bonusavsnitt som present…
 
Att hitta en paleontolog och pastor i samma person är kanske lika sällsynt som att hitta en ny förhistorisk människoapa, men Gerard Willemsen är precis just detta. Gerard berättar i vår intervju med honom om om hur hans kunskap om livets evolution får honom att uppskatta skapelsens storhet ännu mer och hur han integrerar vetenskap och kristen tro.…
 
Hur förvirrar du fienden genom att vända den andra kinden till? Varför tjänar gröna pluppar på att bara bry sig om andra gröna pluppar? Var det den tidiga kyrkans "dumsnällhet" som gjorde att kristendomen spreds i romarriket? Och vad har fjärilar och börshajar att lära oss om ensamhet? Detta är podden där en Teolog och en Ingenjör provtänker. Detta…
 
Vad är modellen för att tillaga den perfekta pastan? Blir människan mer förlåtande om hon står på ett schackbräde? Och vad har spelteori och datorer över huvud taget med detta att göra? Detta är podden där en Teolog och en Ingenjör provtänker. Detta avsnitt är det första av två på temat "Förlåtelse som strategi". Under samtalet så refererar vi till…
 
Twittrade Jesus om förlåtelse? Är förlåtelse alltid samma sak? Behövde en antik slav förlåta sin herre? Anser forskningen att jag borde be min fru om förlåtelse när jag glömde köpa mjölk? Välkommen till podden där en teolog och en ingenjör provtänker!Av Rikard Roitto och Johan Gunnarsson
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2021 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login