show episodes
 
L
Leva Mission
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Leva Mission

Martin Alexandersson & Mikael Artursson

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden+
 
LEVA MISSION. Stora ord men svårt i praktiken. I denna podd funderar Martin Alexandersson och Mikael Artursson på vad mission innebär för oss kristna. Varför missionerar vi, och vad innebär det egentligen? Du kommer att få praktiska hjälpmedel och duon slår hål på myter som försvårar att prata om tro. Tillsammans ser vi människor och samhällen förvandlade av Jesus. Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsulent på EFS Sverig ...
  continue reading
 
IT-Branschen. Med en hel del års erfarenhet från branschen vill vi dela med oss och bolla med våra lyssnare om allt som rör sig här: från generella branschdiskussioner till djupare tekniknedslag. Vilka är då vi? Alarik som är VD och grundare för Qodes och Rebecka som är vice vd för samma bolag. Vi kommer inte prata om vårt bolag utan utgå från oss själva. Vi har haft många olika roller i våra karriärer, vi bekräftar, men också ifrågasätter, varandra och livet. Och vi kommer förstås bjuda in ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I det här avsnittet kommer Martin och Mikael in på praktik när man pratar om tre metoder eller upplägg för lärjungaträning i mindre grupper. De tipsar även om en ny bok - Växa i lärjungaskap https://www.arken.se/efs samt om EFS resurssida https://efs.nu/levamission Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexand…
  continue reading
 
Det är lätt att tänka att om en församling har smågrupper på plats så är allt bra. Mikael och Martin reflekterar över hur medvetenheten kring såväl format som innehåll är nödvändiga för att det ska bli en lärjungatränande gemenskap. Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsulent på…
  continue reading
 
Arbetet blir allt mer digitaliserat. Många (för många?) appar, medier och prylar pockar på vår uppmärksamhet. Bl a mot bakgrund av detta har EU lanserat en kampanj: Friska arbetsplatser i ett digitalt perspektiv. Vad innebär den? Och hur förhåller vi oss till att arbeta i en digital värld? Detta handlar avsnitt 12 om. Avsnittet är det sista i säson…
  continue reading
 
I det här avsnittet talar Martin och Mikael om hur viktigt det är hur vi behöver bemöta varandra för att det ska kunna bli en god lärjungatränande kultur. Att kunna gå tillsammans med ärlighet, öppenhet, sårbarhet, nåd och förlåtelse är nödvändigt. Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utveckl…
  continue reading
 
How will AI affect the IT industry? What changes will there be for a software developer in the short, medium and long term? These, and other questions, will be answered by Aleksandre Asatiani, Associate Professor of Informatics at the Department of Applied IT at the University of Gothenburg. His research area is automation using AI. He is intereste…
  continue reading
 
Mikael och Martin tar i det här avsnittet upp hur språket formar vår verklighet på gott och ont. Språk avgränsar och terminologin gör att vi ibland fastnar vid enbart en aspekt av Guds frälsningsplan och vårt lärjungaskap i den. Hur pratar vi om lärjungaskap så att vi lever i alla rum av att vara skapade, fallna, frälsta och sända? Mikael Artursson…
  continue reading
 
Det gäller att sätta intervjun! Intervjuer är alltid viktiga. I konsultbranschen är lyckade intervjuer, ofta tillsammans med kodtester, nyckeln till en konsultroll hos kunden. Och då marknaden är mer avvaktande nu, finns det därför fler tillgängliga kandidater till varje roll. Intervjun blir därför ännu viktigare. Men hur blir intervjun lyckad? Och…
  continue reading
 
Ett sätt att tala om Guds räddningsplan är att vi som människor är skapade till Guds avbild, fallna i synd, frälsta av nåd och kallade till ett nytt liv. Dessa skapar var för sig ett svar på vem jag är. Nyckeln är att hålla ihop dem och låta varje fas bidra med en aspekt av min identitet som kristen och vad jag är kallad till. Frestelsen är att ant…
  continue reading
 
Vi vill ha fler tjejer till IT-branschen! Jamen så är det ju. Lätt att säga och hålla med om. Men - hur får man till det i verkligheten? Vissa roller och kompetensområden finns det fler tjejer inom, och vissa färre, och i vissa nästan inga alls. Och då talar vi ändå inte om hårt nischade roller, utan om relativt vanliga utvecklarroller. Vilken ände…
  continue reading
 
Detta avsnitt tar upp tre grundläggande områden i vårt inre liv som vi alla kämpar med på ett eller annat sätt. Vi kan spåra det tillbaka redan i Edens lustgård men också i hur Jesus kämpade med det i öknen. Mikael och Martin reflekterar kring hur det påverkar vårt lärjungaskap - att lyssna till Jesus och göra det han säger - samt vad som är möjlig…
  continue reading
 
Utbildning är viktigt. Eller är det det i IT-branschen - räcker det inte med relevant erfarenhet? Och det finns ju flera olika utbildningar: yrkesutbildningar och universitetsutbildningar med olika examina. Samtidigt kommer det fler och fler renodlade on-line-utbildningar i olika programspråk. Hur tänker vi kring detta? Dagens avsnitt är baserat på…
  continue reading
 
I det här avsnittet reflekterar vi över hur olika kristna sammanhangs kultur och betoningar formar bilden av vad lärjungaskap är. Martin och Mikael försöker teckna bilden av vad det är Jesus kallar oss till och hur vi kan gestalta honom. Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsule…
  continue reading
 
Back to work! Hur var sommar och semester - egentligen? Sammanhängande ledighet och återhämtning är viktigt. Men vad som är rätt för någon kan vara helt fel för någon annan - och vad säger "förståsigpåarna"? Det är ju alltid fullt av artiklar inför och efter sommaren hur man ska varva ned - och sedan varva upp. Men i lagom takt. Slutligen, har man …
  continue reading
 
Varje kultur har sådant som både hjälper ett lärjungaskap men också sådant som utmanar. Här går vi igenom några centrala attityder och sätt vi lever som kännetecknar dagens svenska kultur. Vi bearbetar frågan hur vi kan navigera som lärjungar till i Jesus i den. Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexanders…
  continue reading
 
I det här avsnittet funderar Mikael och Martin på hur omgivningens attityder formar och påverkar vårt lärjungaskap. Eftersom mänskligheten har gått bort från Gud, utmanas alltid det kristna lärjungaskapet mer eller mindre. Vilka förebilder har vi för att navigera i ett sådant landskap? Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrlan…
  continue reading
 
I Nya testamenter ser vi att det är många som lyssnar till Jesus men det stannar vid ett lyssnande. Även i vår tid är detta en rejäl frestelse. Man hör något man tycker är bra, håller med om det men det får inga eller små konsekvenser för ens liv. En central aspekt för att kunna göra det Jesus säger kretsar kring frågan vem som egentligen är Herre …
  continue reading
 
Utifrån att lärjungaskap är att lyssna till Jesus och göra det han säger så fokuserar detta avsnitt på hur Jesus talar genom sin kropp. I Paulus undervisning används kroppen som en bild för församlingen. Vi sitter ihop, kompletterar och behöver varandra i församlingskroppen. Genom den så talar Jesus till oss och i dess enhet talar Jesus också till …
  continue reading
 
AI och Chat GPT är på allas läppar. Men vad är AI, generativ AI och nya Chat GPT4? Hur fungerar det egentligen, och hur ser tekniken bakom AI ut? Det är komplexa frågor och därför bjuder vi till detta avsnitt in våra kollegor Benny och Erik från Datastudion för att hjälpa oss förklara området på ett mer tekniskt sätt, men ändå pedagogiskt.…
  continue reading
 
I avsnitt fem dyker vi ner i teknikområdet embedded Embedded är ett av många områden inom IT-branschen. Området är hett då allt fler produkter behöver ha egna processorer (datorer) och egna system inbyggda: allt från robotgräsklippare och diskmaskiner till elbilar och rymdraketer. De flesta av dessa produkter och system behövs även kunna uppdateras…
  continue reading
 
Utifrån att lärjungaskap är att lyssna till Jesus och göra det han säger så fokuserar detta avsnitt på att lyssna till Jesus via bibelordet. Martin och Mikael resonerar om ett antal utmaningar när det gäller att lyssna till Bibeln och att tillämpa vad Jesus säger.Av Martin Alexandersson & Mikael Artursson
  continue reading
 
Avsnitt fyra handlar om Bästkusten vs. Huvudstaden - är det skillnader på konsultmarknaden mellan Göteborg och Stockholm. Och vilka är det i så fall? Gäst i detta program är Olle Larsson. Olle arbetar i Stockholm, och har erfarenhet av båda marknaderna - han sammanfattar skillnaderna som han upplever i tre punkter. Vi börjar avsnittet med att gå ig…
  continue reading
 
Avsnitt tre handlar om konjunkturen just nu. Det är verkligen å ena sidan / å andra sidan: Konjunkturinstitutet anger att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur 2023. Samtidigt anger analytiker att det har “ylats om lågkonjunktur sju kvartal i rad nu”, utan att det märkts i bolagens rapporter. Men hur är det egentligen, och då framförallt i…
  continue reading
 
Avsnitt två handlar om rekryteringsprocessen. Processen kan ju vara mer eller mindre komplex, alltifrån om man får in en kandidat på rekommendation, till att man hittar någon lämplig på tex LinkedIn. Här finns då flera olika metoder och tekniker för att underlätta och vägleda en rekryterare: referenstagning, kodtest samt personlighetstest. Men behö…
  continue reading
 
När vi hör ordet lärjungaskap så väcker det olika tankar hos oss beroende på tidigare erfarenheter. Det gör att en del av oss inte vill använda ordet lärjungaskap för att vi bär med oss dåliga erfarenheter. För andra av oss är det ett okänt område - jag är kristen räcker inte det? Oavsett hur det har sett ut tror Martin och Mikael att det är viktig…
  continue reading
 
Konsultbolag är i allmänhet attraktiva arbetsgivare, som slåss om eftertraktad IT-kompetens. Men passar alla för konsultrollen? Och vad avgör i så fall om man passar? I första avsnittet berättar Rebecka (co-pilot på ett mindre konsultbolag) och Alarik (grundare och VD för samma bolag) varför de inte tycker det är för alla att vara konsult. Vi talar…
  continue reading
 
Martin och Mikael påbörjar en ny säsong med fokus på lärjungaskap. När Jesus talar om lärjungaskap ser vi att det inte är något extra tillval till livet som kristen, utan vad livet med honom egentligen handlar om. Jesus bjuder in oss på en livslång vandring tillsammans med honom. Att leva mission och att göra lärjungar bygger på att vi själva är lä…
  continue reading
 
I det här avsnitten tittar vi på en för många ny aspekt av vilodagen - att det också är en dag att leva mission! Vi tittar på den judiska sabbatens bakomliggande poänger och hur de faktiskt stödjer den här tankegången. Du får flera exempel på hur du kan använda söndagen för att leva ut din tro och växa i din förtröstan på Gud. Mikael Artursson är r…
  continue reading
 
Utifrån bibelns ord om att vi har en kallelse att sträcka oss längre än våra etablerade relationer och nätverk med evangeliet, så samtalar Mikael och Martin om utsatthet och framförallt upplevd ensamhet. Hur kan vi vara en välsignelse och möta inkludera människor som är ensamma.Av Martin Alexandersson & Mikael Artursson
  continue reading
 
Där vi lever våra liv har vi utöver möten i våra naturliga relationsnätverk även möten med människor mera flyktigt. Det kan vara på bussen, affären eller när vi köper eller säljer en vara på Blocket. Hur kan de mötena öppnas upp så att vi kan ha samtal som leder mot Jesus?Av Martin Alexandersson & Mikael Artursson
  continue reading
 
I dagens avsnitt samtalar Mikael och Martin om hur det kan vara så att när vi pratar om evangelisation att bilden oftast dyker upp att det handlar om gatuevangelisation. I det här avsnittet funderar vi på varför det blivit så, om det finns alternativ och hur man kan göra gatuevangelisation så bra som möjligt.…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide