Manniskans Matt offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Människans mått är ett livsfilosofiskt program om vår tids besatthet av mätningar: av den egna kroppen, och av samhällskroppen. Hur påverkas vi av pulsklockor och kvalitetsmätningar? Är det ett problem när olika mått blir våra viktigaste mål? Ansvarig utgivare: Louise Welander
 
Loading …
show series
 
Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 18 juli 2016. Klyftan blir allt större mellan de skolor i Sverige som presterar bra, och de som presterar dåligt. Ändå mäts de och rangordnas på samma rankningslistor, med syftet att det ska sätta fokus på vilka skolor som behöver mer stöd och k…
 
Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 11 juli 2016. Sedan 2006 har Sveriges Kommuner och Landsting publicerat Öppna Jämförelser inom en lång rad områden från äldrevård till grundskolan. Idén är att använda statistik för att mäta och jämföra kvaliteten inom svensk, offentlig verksamh…
 
Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 15 juli 2014. Behovet av att utvärdera verksamheter är en central anledning till alla mätningar som görs inom offentlig verksamhet. I det här avsnittet av Människans mått, som avslutade den första säsongen, tog vi oss an två väldigt grundläggand…
 
Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 23 oktober 2017. När Cecilia Cederstrand skulle ha barn gjorde hon KUB-testet. Sannolikheten för Downs syndrom var 1 på 92. Hur förstår vi en sådan risk? Och hur påverkas vår förståelse av att vi mäter risken? Det finns en självmotsägelse i idén…
 
Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 13 november 2017. Det finns nog inget tillfälle under modern tid som tilliten till våra myndigheter varit så hårt prövad, som nu under Coronakrisen. Det här programmet från 2017 handlar om vad tillit till myndigheterna och vårdapparaten grundar …
 
Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 24 juni 2014. När vi började sända Människans mått för sex år sen, var det för att den megatrend som mätandet innebär, hade börjat bli tydligt synlig både inom offentlig sektor, och i privatlivet. Sen dess har mätandet verkligen blivit en mer oc…
 
Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 6 november 2017. Att kunna teckna en försäkring är en grundval mycket av vår välfärd vila på. Vem som kan teckna en försäkring, styrs av försäkringslogiken, som i sin tur utgår från hur vi mäter och värderar risker. Idén är att människor accepte…
 
Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 13 juni 2019. Vad händer när det inte är dina resultat som rankar dig som bättre eller sämre än nån annan, utan din personlighet? Vad händer när mätningar görs för att utvärdera din förmåga att prestera? Förespråkarna hävdar att personlighetstes…
 
Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 27 juni 2016. När vi började göra Människans mått kom vi omedelbart in på frågan om rankning. För allt som går att mäta, går det att göra rankningslistor av. Och att se sitt resultat på en rankningslista tycks det vara många som blir triggade av…
 
Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 13 juli 2015. Sedan vi gjorde det här programmet har två saker hänt. Inom offentlig sektor har målinflationen bara fortsatt - det vill säga att politiker sätter upp fler och fler mål som våra offentliga verksamheter ska uppfylla, vilket leder ti…
 
Människans mått återsänder 12 utvalda program. Största delen av det här programmet sändes första gången 30 maj 2019, med titeln "NPM nu och i framtiden". 2013 publicerade Maciej Zaremba sin artikelserie "Den olönsamme patienten" i DN. Debatten som följde, var en av anledningarna till att vi började producera Människans mått 2014. Programmen har han…
 
En stor del av vår offentliga verksamhet styrs genom upphandlingar. Upphandlaren ska inte bara följa upp hur det går, utan också sätta upp regler för hur det ska bli. Hur påverkar det kvaliteten? I Klippans kommun förbereder upphandlingsenheten en ny beställning av färdtjänst. Det är bara en av många upphandlingar som de har hand om varje år. De sa…
 
Förespråkarna hävdar att personlighetstester är det bästa sättet att avgöra vem som passar för ett jobb. Vilka möjligheter och problem finns det med det? Personlighetstester används flitigt vid rekrytering, men har kommit i dåligt rykte eftersom många tester som används inte är speciellt vetenskapligt underbyggda. Men alla tester är inte oseriösa: …
 
I förskolan finns det en pedagogisk modell som utgår från barnens egen nyfikenhet. Vad händer när den modellen omvandlas till juridik? Ett program om det som kallas systematiskt kvalitetsarbete. Sedan nittiotalet har det funnits en strävan att professionalisera den svenska förskolan. Den första läroplanen kom på nittiotalet, i samma veva som New Pu…
 
Många vill avskaffa New Public Management. Samtidigt arbetar massor av människor idag med de mätningar och uppföljningar som infördes när NPM kom på nittiotalet. Så vad går egentligen att förändra? När New Public Management infördes på 1990-talet, var det en radikal förändring av hur styrningen gick till av vård, skolor och annan offentlig verksamh…
 
Tillit är nödvändigt för att samhället ska fungera. Vad får oss att lita på läkare och myndigheter, när de presenterar oss för olika risker? Och vilken roll spelar de uppmätta risksiffrorna? Vi är utlämnade till tillit. Eftersom det är omöjligt för varje enskild människa att skaffa tillräckligt med kunskap för att förstå hur olika riskmätningar går…
 
Privata försäkringar och välfärdssystemet bygger på samma idé: att vi delar på risken eftersom vi inte vet vem som råkar illa ut. Men vad händer med sammanhållningen när risker blir lättare att mäta? Det var två 1700-talsuppfinningar som gjorde det möjligt för försäkringsbranschen att växa till en industri som förvaltar lika stora summor som hela l…
 
Sofia Hagbrand bor i ett område som riskerar stora problem med översvämningar i framtiden. Dagligen ställs vi inför olika riskvärden som vi förväntas hantera. Men vad får oss att agera på en risk? "Det var ingenting vi vägde in i vårt beslut". Så säger Sofia Hagbrand som nyligen köpt ett hus på Falsterbonäset i Skåne, om risken för att havsvattenni…
 
När Cecilia Cederstrand skulle ha barn gjorde hon KUB-testet. Sannolikheten för Downs syndrom var 1 på 92. Hur förstår vi en sådan risk? Och hur påverkas vår förståelse av att vi mäter risken? Människans mått är tillbaka med fyra nya program om att mäta risk. Det här är det första programmet i serien. Det finns en självmotsägelse i idén att risk sk…
 
När olika verksamheter rangordnas, måste de ha liknande förutsättningar för att rangordningen ska bli rättvis. Men var går gränsen för vad som går att jämföra? Klyftan blir allt större mellan deskolor i Sverige som presterar bra, och de som presterar dåligt. Ändå mäts de och rangordnas på samma rankningslistor, med syftet att det ska sätta fokus på…
 
Varje år rankar SKL alla svenska grundskolor i Öppna Jämförelser. Alla kommuner som klättrar skryter med sina resultat. Men fungerar rankningen också motiverande för de som faller? Sedan 2006 har Sveriges Kommuner och Landsting publicerat Öppna Jämförelser inom en lång rad områden från äldrevård till grundskolan. Idén är att använda statistik för a…
 
Psykologen Elaine Aron menar att vi har två grundstrategier för att möta omgivningen: genom att ranka och att länka. Så vilka relationer uppstår, i en digital tid när alla kan betygsätta alla? Det var en sak vi inte berättade om konståkerskan Anne-Line Gjersem i förra programmet av Människans Mått: nämligen att hon är enäggstvilling. Hennes syster,…
 
När allt kan mätas, kan allt också rankas. Men får rankningen oss att prestera bättre? I det första programmet om rankning, rör vi oss från idrottsvärlden till skolvärlden. Det verkar vara något med rankning som triggar människor. Med den digitala utvecklingen publiceras alltfler rankningslistor många gjorda utifrån officiell statistik och andra ut…
 
Tack vare den digitala tekniken blir mätbara mål en alltmer självklar del av människors vardag. Men forskningen visar att unga och gamla tänker olika om vilka mål som är viktiga i livet. I Apple Watch finns det tre cirklar. Varje cirkel representerar ett dagligt mål för hur mycket du bör röra dig, hur många kalorier du bör förbränna på en dag, och …
 
I framtiden kommer allt att mätas, och som en konsekvens får vi fler och fler relationer, både till människor och ting. Hör om när Internet of Things möter Quantified Self och vad det gör med tiden. Internet of Things Sakernas Internet är ju ett samlingsnamn för alla produkter som kommer att kunna skapas när fler och fler apparater börjar kommunice…
 
Samtidigt som människor försöker ta kontroll över sin tid med smarta klockor, går många under i ett gränslöst arbetsliv. Kanske är den största utmaningen inte att mäta tiden, utan att organisera den. När Apple lanserar sin nya smarta klocka, Apple Watch, så presenteras tiden som något individuellt, som var och en kan fylla efter sina egna behov. An…
 
Med industrialismen började människan mäta tid på allvar. Människans Mått undersöker hur arvet från industrialismen märks i dagens arbetsliv: från kunskapsintensiva jobb till hemtjänsten. Under senare år har olika, digitala tidmätningssystem införts inom hemtjänsten i många kommuner, och många protester har hörts, från Stockholm till Värmland. Meda…
 
Inom äldreboenden och psykiatrin, på förskolor och fängelser är tendensen densamma: mer och mer statistik sammanställs. Fler och fler undersökningar görs för att utvärdera hur pass väl verksamheterna lyckas med sina mål, och hur pass nöjda de som använder verksamheten är. Men vad gör vi med alla dessa resultat? Och vad gör de med oss? Fredrik Pålss…
 
P1 PRESENTATION PÅA Människans Mått vår sommarserie om mätningssamhället, har hittills mest handlat om mätningar av den egna kroppen, men idag ska Fredrik Pålsson lyfta blicken till samhällskroppen. Från förskolan till ålderdomshemmet mäts allt för att säkerställa att våra offentliga verksamheter håller bra kvalitet. Men var går gränsen för vad vi …
 
1600-talsfilosofen Descartes var den förste som skilde kroppen från själen, och betraktade människan som någonting i delar. I mätningssamhället kan vi framstå som mer fragmentiserade än någonsin. När vi låter oss betraktas och beräknas så mycket utifrån, vad händer då med våra inre upplevelser av oss själva? Blir klyftan mellan kropp och själ bara …
 
Från anlag för laktosintolerans till hur syremättat blodet är. Alltfler patienter mäter sig själva för att hålla koll på hälsan, och entusiasterna menar att sjukvården står inför en revolution. I den första delen av Människans Mått hämtar Fredrik Pålsson upp sin gamla diabetespärm ur källaren med resultat från 30 år av blodsockermätningar, och träf…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2021 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login