Magnus Karlstrom offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Tunga batterilastbilar börjar synas i försäljningen. Förra året var fyra procent av nyregistrerade lastbilar över 16 ton eldrivna. Det ställer krav på laddinfrastruktur för distributionstrafik. Dessa behov kommer öka mycket kraftigt de kommande åren, med tanke på EU:s nyligen beslutade koldioxidkrav på tunga fordon. Kraven innebär att drygt 30-35 p…
  continue reading
 
Januari månads podd är en intervju med Cecilia Wallmark, verksamhetsledare för vätgassatsningen CH2ESS på Luleå tekniska universitet. Hon var en av arrangörerna av vätgaskonferensen 2023 i Stockholm i början av december. I dagens podd berättar hon om konferensen och vad som händer på vätgasområdet. Ur innehållet Vad händer på den svenska vätgasmark…
  continue reading
 
EU:s batteriförordning antogs i somras [1]. Det är ett omfattande regelverk som införs gradvis och sannolikt kommer får stor påverkan på fordonstillverkare, batteribransch och återvinningsaktörer. Vi har pratat med Annika Ahlberg Tidblad om förordningen. Annika har 25 års erfarenheter av batterifrågor och jobbar nu på Volvo Cars [2]. Ur innehållet:…
  continue reading
 
Vi har spelat in en podd med den fristående klimatanalytikern Magnus Nilsson. Han har medverkat i Hasslerutredningen och skrivit underlag till några kapitel. I podden beskriver han hur EU-systemet förhåller sig till Sveriges klimatmål, varför det är så bråttom att anpassa svensk politik till EU-krav, vad som väntar om inte Sverige klarar kraven, oc…
  continue reading
 
OmEV har gjort en serie nyhetsbrev om tysk fordonsindustri. I oktober månads podd samtalar redaktionen om Tyskland som fordonsnation med Klaas Burgdorf, forskningshandläggare på Energimyndigheten. Klaas har ett långt förflutet i fordonsindustrin och är född i Tyskland. Ur innehållet: Hur dominerande är tysk bilindustri i Europa. Vad betyder den tys…
  continue reading
 
I september månads podd berättar Linda Olofsson om konferensen Roads to the future som hölls i slutet av augusti. Linda är föreståndare för Swedish Electromobility Centre. Konferensen fokuserade på vägfordon som ett nytt inslag i elnätet, men innehöll även annat. Ur innehållet: Vad gör Swedish Electromobility Centre och hur kan olika aktörer dra ny…
  continue reading
 
Electric Vehicle Symposium i Sacramento, Kalifornien, USA Redaktionens medarbetare Jens Hagman har varit på konferensen Electric Vehicle Symposium EVS i USA. I denna podd berättar han om sina intryck. Vad pratades det om, vilka frågor var heta och hur skiljer sig diskussionen från Sverige. Ur innehållet: Laddinfrastruktur är glödhett och hetast är …
  continue reading
 
I fyra nyhetsbrev har vi studerat den kinesiska fordonsmarknaden. Lyssna på juni månads podd där Mats-Ola Larsson samtalar med redaktionskollegorna Jens Hagman och Magnus Karlström om Kinas fordonsindustri och utvecklingen av elfordon. Ur innehållet: Trender i den inhemska fordonsmarknaden Export till Europa och andra delar av världen Vad ligger ba…
  continue reading
 
Energimyndigheten och Trafikverket tar fram fram ett handlingsprogram för nationell utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. En delrapport kom i februari. Nu jobbar man vidare med förslag till åtgärder och styrmedel till slutredovisningen i november. Vi har pratat med Clara Irons Wallin på Energimyndigheten. Vad gör man i ut…
  continue reading
 
I marspodden från Omev möter vi Alexandra Österplan. Hon har lång erfarenhet av marknadsföring av elfordon, bland annat på Nissan där hon var med om introduktionen av Leaf. Nu är Alexandra E-mobility Stream Leader på Scania. Där ansvarar hon för marknadskommunikation om eldrivna lastbilar. Vi blev nyfikna på hur en lastbilsaktör agerar för att få […
  continue reading
 
Årets första Omev-podd är en intervju med Magnus Nilsson. Han är en fristående miljöanalytiker som följer EU-besluten på fordonsområdet. Lyssna på ett samtal om de viktigaste EU-besluten för att minska utsläppen av koldioxid och hur den nya utsläppshandeln för vägtransporter kan samverka med utsläppsbetingen för varje medlemsland. Magnus beskriver …
  continue reading
 
Redaktionen har samlats runt ett bord med lussebullar och tomtetugg för att ge varandra julklappsrim, fast orimmade. Var och en har skrivit en fråga (julklapps”rim”) till övriga redaktionsmedlemmar och spelade in säsongens sista omEV-podd där besvarar vi varandras frågor. Resultatet blev är ett både lättsamt och seriöst samtal kring om hot och möjl…
  continue reading
 
FKG, fordonskomponentgruppen, har ungefär 300 medlemsföretag och är branschorganisationen för skandinaviska leverantörer till fordonsindustrin. I månadens podd berättar Peter Bryntesson hur omställningen mot elektromobilitet påverkar FKG:s medlemmar. 65 procent jobbar redan idag med elektromobilitet. 20 procent berörs inte, medan 15 procent kan kom…
  continue reading
 
Begreppet resiliens används alltmer i miljömässiga sammanhang och om samhällsfunktioner. Det brukar handla om anpassningsförmåga hos ett system samt förmågan att återhämta och återställa funktioner efter en kris eller oväntad störning. Jens Hagman har skrivit en serie om resiliens i ett elektrifierat transportsystem. Oktober månads podd handlar om …
  continue reading
 
Det statliga forskningsinstitutet och myndigheten VTI arbetar med ett regeringsuppdrag för att beskriva förutsättningar och möjligheter att påskynda omställningen till eldrivna transporter i Sverige. De har levererat sex delrapporter hittills. Resten av arbetet kommer att redovisas i december i år. Omev har pratat med Arne Nåbo, forskningsledare fö…
  continue reading
 
Per Kågeson, miljökonsult och pensionerad professor i miljösystemanalys, har skrivit två rapporter som vi beskrivit i omEV. I denna podd intervjuas Per Kågeson av redaktionens Mats-Ola Larsson om de resonemang som framförs i rapporterna. Del 2 handlar om rapporten ”Beskattning av vägtrafiken efter dess elektrifiering”. Här beskriver Per Kågeson sin…
  continue reading
 
Per Kågeson, miljökonsult och pensionerad professor i miljösystemanalys, har skrivit två rapporter som vi beskrivit i omEV. I denna podd intervjuas Per Kågeson av redaktionens Mats-Ola Larsson om de resonemang som framförs i rapporterna. Del 1 handlar om IVA-rapporten ”Vätgasens roll för tunga vägtransporter”. Här berättar Per Kågeson om vilka bedö…
  continue reading
 
Vår skribent Jens Hagman har skrivit tre nyhetsbrev om tekniker för att låna fordonsbatterier för att reglera frekvens, tillföra lokal effekt eller återföra el till ett lokalt nät, så kallad Vehicle to grid Vehicle to home och Vehicle to load, sammanfattat V2X. I dagens podd berättar Jens något om de trender han sett, vilka drivkrafter […] Inlägget…
  continue reading
 
Planer på produktion av battericeller i Europa. Vår skribent Helena Berg har skrivit sex nyhetsbrev om utbyggnaden av cellproduktion i Europa. I dagens podd berättar Helena något om de trender hon sett, vilka drivkrafter som ligger bakom utvecklingen och vilka aktörer som tar plats. 00:00 Intro – vad innehåller nyhetsbreven. 01:15 Hur stora är plan…
  continue reading
 
Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, etablerar testbäddar för forskning och utveckling inom elektromobilitet. Bolaget ägs och drivs gemensamt av Chalmers och RISE. SEEL etablerar tre anläggningar i Göteborg, Nykvarn och Borås. De ska vara i drift 2023. Uppdraget är att utgöra plattformar för aktörer inom fordonsindustrin, flygindustrin, mar…
  continue reading
 
Mats-Ola Larsson har skrivit en artikelserie om socialt ansvar i fordonsindustrin. I dagens avsnitt diskutera jag och Mats-Ola artiklarna. 00:27 Anledningen till att serien skrevs. Den första är att det är en viktig fråga hur de sociala villkoren är. Fokusen kommer också öka på de här frågorna eftersom det kommer bli fler elfordon. Den här […] Inlä…
  continue reading
 
Energimyndigheten släppte nyligen utredningen ”Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform”. I dagens podd pratar vi med Anders Lewald och David Mowitz på Energimyndigheten som deltagit i arbetet. Utredningen fokuserar på den typen av laddning som kräver aktiv medverkan av någon aktör utöver bi…
  continue reading
 
Idag släpper vi en podd om oljans osäkra framtid. Månadsskiftet sept-okt publicerade vi tre artiklar om OPEC, Saudiarabien och Ryssland. Artiklarna diskuterar oljans framtid och några av de stora oljeaktörernas strategier. I podden berättar omEV:s Magnus Karlström och Jens Hagman vad de kom fram till i sitt sökande efter information. Prognoser peka…
  continue reading
 
Idag släpper vi en podd om styrmedel. I samtalet medverkar miljökonsult Magnus Nilsson, Pia Sundbergh från Trafikanalys och professor Sverker Carlsson Jagers från Göteborgs universitet. Poddens innehåll 00:00-05:20 Mats-Ola Larsson gör en kort genomgång av kommissionens nya förslag på transportområdet (se nedan). 05:20-21:40 Magnus Nilsson är frist…
  continue reading
 
Dagens avsnitt är ett samtal om den nyligen publicerade utfasningsutredningen [1]. Mats-Ola Larsson och Magnus Karlström från omEV:s redaktion diskuterar med två av utredarna nämligen Helen Lindblom från Trafikverket och Eva Jernbäcker från Naturvårdsverket. Utredningen hade huvudsakligen två frågeställningar. Den första var att lämna ett förslag p…
  continue reading
 
Standarder syftar till att undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. Standarder bidrar även till att aktörer på marknaden vågar satsa eftersom de vet att deras produkter då kommer anses säkra, fungera och ha förutsättningar att bli attraktiva på marknaden. Här i vårt fall handlar det om att elfordon och laddinfrastruktur s…
  continue reading
 
I Norrbotten testar världens fordonsindustri sina fordon, och fler och fler blir eldrivna. Många nya elmodeller med framtidens teknik ska vintertestas och det är bara åtta vintrar kvar till 2030. Det är många fordon som måste passera vintertestregionen i Norrbotten fram till dess. I dagens podd är vår gäst Robert Granström, som är ordförande för [……
  continue reading
 
Skövde har länge varit ett centrum för produktion av motorer i Sverige. De senaste åren har dock mycket spännande hänt där, som handlar om produktion av elektriska drivlinor. Skövde kommer vara en viktig nod framåt. I dagens avsnitt samtalar Jens Hagman och Magnus Karlström, med Leif Pehrsson, IDC West Sweden AB, och Mats Jägstam, Science […] Inläg…
  continue reading
 
I höst är det tio år sedan Magnus blev redaktionschef på omEV. Detta har vi andra i redaktionen tagit fasta och gjort en intervju med honom om arbetet under dessa år. Tesen inför podden var att Magnus, som har skrivit ca 1000 nyhetsbrev bör kunna ge intressanta perspektiv på utvecklingen i sektorn. Lyckligtvis visade sig […] Inlägget omEV #47: Om t…
  continue reading
 
Hur kan eldrivna vägtransporter bli miljömässigt och socialt hållbara? För att undersöka frågorna har IVL tagit nyligen fram en rapport på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige. Idag har vi med Ola Hansén Senior rådgivare hållbar energi och klimat Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden för att diskutera vilka nästa steg är för att tillsammans försöka …
  continue reading
 
Elbilar blir ofta laddade när de ändå står parkerade. En viktig faktor för att förstå laddninginfrastruktur på sikt blir då att förstå trender kring parkering. Idag har vi med Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån, för att diskutera parkeringstrender. Inlägget omEV #45: Om Parkering dök först upp på OMEV: Omvärldsanalys Energieffektiva Vägfordo…
  continue reading
 
För några veckor sedan släppte EU en uppdaterad lista över kritiska ämnen för en hållbar framtid. På listan finns ett antal ämnen som är kritiska för elektromobilitet: ämnen till elmaskiner, kraftelektronik och batterier. Du kan läsa om allt kring detta på EUs hemsida (länk) Under nästa vecka kommer vi att skriva extra om en av […] Inlägget omEV #4…
  continue reading
 
Trafikverket har haft ett program om elvägar. Uppdraget har varit att utreda möjligheten att etablera elväg med dynamisk laddning för tung trafik. Nu byter programmet namn till Trafikverkets Program för Elektrifiering, med tillägget, av det statliga vägnätet för tunga transporter. I dagens poddavsnitt diskuterar jag lärdomar från programmen med Jan…
  continue reading
 
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. De har nyligen lagt fram förslag för att kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen [1]. Många förslag handlar om elektrifiering. I dagens podd samtalar Jens Hagman med Mattias Bergman, som är VD för BIL Sweden. Kö…
  continue reading
 
Omställningen av fordonsindustrin pågår. Det blir mer och mer eldrivna fordon. En av de viktigaste byggstenarna för att klara förändringen är personal med rätt kompetens. Därför erbjuder Högskolan Väst från och med i höst den nya utbildningen Elektroingenjör Fordon. I dagen avsnitt medverkar Programansvarig Boel Ekergård. Inlägget omEV #40: Om utbi…
  continue reading
 
Hur går det till när regioner och städer upphandlar kollektivtrafik? Vilka aspekter blir extra viktiga när det kommer till upphandling av elektriska bussar? Krävs det nya arbetssätt och samarbetsformer? De tre storstadsregionerna i Sverige står för ungefär 80 % av landets kollektivtrafik. De samarbetar tajt och även tillsammans med kollektivtrafike…
  continue reading
 
eCarExpo är numera Sveriges största mötesplats för e-mobilitet. Elbilsmässan startade 2016. Den har växt. När mässan var i Friends Arena 2020 kom 14 650 betalande och inbjudna personer [2]. Dagens poddintervju är samtal med Gunnar Dackevall, mässchef och grundare av eCarExpo. Vi pratar om historien, nutid och hur han tror mässan kommer utvecklas. I…
  continue reading
 
Hur går utvecklingen för automatiserad körning och hur är det kopplat till elfordon? Ett samtal med redaktionschef för nyhetsbrevet OmAD Johan Wedlin (RISE Viktoria). Läs gärna nyhetsbrevet OmAD Omvärldsanalys Automatiserad körning. Ha en fin Jul och Gott Nytt År! Inlägget omEv #36: Om Automatiserad körning och elfordon dök först upp på OMEV: Omvär…
  continue reading
 
I dagens podd berättar Anders Roth och Mats-Ola Larsson från IVL vad kommuner kan göra för att främja laddbara fordon. De arbetar också med många kommuner, så det berättar också vad som sker i olika kommuner just nu. Anders är ansvarig för hållbar mobilitet på IVL. Mats-Ola arbetar i samma grupp. Anders har varit miljöchef […] Inlägget omEV #35: Va…
  continue reading
 
Samtal om laddinfrastrukturen i Sverige. Medverkande är: Energimyndigheten: Martina Wikström och Anders Lewald RISE: Stefan Pettersson Lunds Universitet: Magnus Johansson Inlägget OmEV Avsnitt 29: Laddinfrastrukturen i Sverige dök först upp på OMEV: Omvärldsanalys Energieffektiva Vägfordon.Av Redaktionen omEV
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide