Kraftringen offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
K
Kraftkällan

1
Kraftkällan

Kraftringen

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Tycker du energifrågor är spännande och vill veta lite mer? Den svenska energidebattens vågor går höga men tenderar att fokusera på enskilda frågor och en förhoppning om universallösningar i vad som är ett mycket komplext system, där förutsättningarna dessutom skiljer sig väldigt beroende på var i landet du befinner dig.
 
Loading …
show series
 
Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Camilla Brodin understryker gång på gång vikten av helhetssyn på marknaden för att kunna göra bedömningar om vad som behöver göras. Det kan finna anledning att förändra på flera saker för att förbättra marknaden och korta ned tillståndstiderna. Valet av teknik ska vara neutralt samtidigt som planerbara…
 
Vänsterpartiet vill lösa klimatkrisen och skydda den biologiska mångfalden vilket är en allt större utmaning nu när det blivit mer bråttom med allt. Birger Lahti är energipolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Senast Birger var med i podden pratade vi mycket om skogen. Idag lägger vi fokus på det dyra elpriset och dess konsekvenser. Bör marknaden…
 
Centerpartiet vill att Sveriges energisystem ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser 2040. Genom att skapa incitament för lokal produktion och påskynda tillståndsprocesserna tänker man sig skapa ett robust och effektivt energisystem. Rickard Nordin är energipolitisk talesperson för Centerpartiet och en av de som varit med längst som företr…
 
Sverigedemokraterna tycker att planerbar kraft är helt central för att få framtidens energisystem att fungera. Mattias Bäckström Johansson är partiets energipolitiska talesperson och tycker sig se en marknad som inte riktigt fungerar. Om det inte blåser hela tiden, hur kan vi då förlita oss så tungt på variabel kraft? Hur ska vi tolka att de stora …
 
SSAB är känt som vår stora stålproducent med en omsättning förra 2021 på nästan 100 miljarder kronor. Samtidigt står de för ca 10% av Sveriges samlade utsläpp. Något som de nu är dedikerade att göra något åt. I en omställning som saknar motstycke i historien ska masugnar bytas ut och energibärare förändras. Tomas Hirsch, Director and Head of Energy…
 
Lantmännen är en av Sveriges riktigt stora organisationer och samlar över 19 000 lantbrukare i landet. Lantbruket är också en central spelare inför skapandet av ett hållbart samhälle och kan bli en möjliggörare av det. Men är vi som konsumenter beredda att betala vad det kostar? Alarik Sandrup är chef för Lantmännens marknadsrelationer och har lång…
 
Varberg Energi är ett förvisso ett lite mindre men progressivt kommunalt energibolag, som tidigt rör sig in i nya marknader och med gott minne. Björn Sjöström är vd och beskriver hur han ser bolagets uppgift som dubbel, inför marknadens behov. Utmaningarna är hur som helst flera och avgränsningar behöver göras. Bolaget tillhandahåller man både gas,…
 
Just nu står hela världen inför en utbudschock där brist på halvledare, råvaror och personal blandas med brutna leveranskedjor. Eftersom inköpet står för en stor del av kostnaderna men i slutändan också påverkar leveranssäkerheten för energibolagen återbesöker vi frågan om "security of supply" tillsammans med Svensk Inköpscentral för Infrastruktur …
 
Ingen kommer satsa på kraftvärme igen. Det var en av kommentarerna i podden från en vd i SE4 under lågprisåret 2020. Sedan dess har mycket hänt och situationen i SE4 har varit historiskt ansträngd - med mycket höga elpriser till följd. I det här avsnittet träffar vi Sezgin Kadir, vd för Kraftringen, för att höra hur de nu resonerar när de i ett inr…
 
Truls Borgström har varit regeringens samordnare i arbetet med att ta fram Elektrifieringsstrategin, vilken presenterades i början av året och är innehållsrik. Truls har lång erfarenhet från regeringskansliet, energifrågor och Europa. Genom tvärfunktionellt arbete inom regeringskansliet, med berörda myndigheter, regioner och näringsliv har 12 områd…
 
Transdev är en av de stora kollektivtrafik-operatörerna i Sverige med både buss, båt och tåg i verksamheten. Anna Höjer är vd för Transdev Sverige och de vill ta en position som drivkraft för omställning till helt förnyelsebart. Samtidigt finns flera utmaningar på resan dit. Förändringen mot elektrifiering innebär både teknikskifte men också en för…
 
Den här veckan träffar vi Helene Biström som är affärsområdes chef för Vindkraft inom Vattenfall. Ett område som tycks få en allt större del av pengarna för tillväxt och som också ska lösas Europas behov av både förnyelsebart och självförsörjande. Helene navigerar en organisation som både ska våga ta risk för att utveckla ny teknik och kunna levere…
 
Industriklivet är en viktig satsning för regeringen som syftar att stimulera ny teknik eller andra innovativa lösningar som minskar direkta eller indirekta utsläpp i samhället. Klara Helstad har varit ansvarig för medlen sedan starten 2018 och ser ett allt större behov för staten att gå in och stimulera industrins satsningar. Omvärlden sätter extra…
 
Ny skattechock för energiåtervinning. Turerna kring avfallets roll och dess beskattning i energisystemet har varit intensiv. Ända sedan avfallsskatten infördes har den utreds och kritiserats i flera omgångar. Nu kommer ännu mer och vi låter Energiföretagens expert på frågan, Erik Thornström, förklara.Diskutera avsnittet vidare i våra sociala mediek…
 
Vad är summeringen från konferensen Energi 2022? Vi låter Christian Schwartz sammanfatta känslan för oss. I avsnitt 34 lät han oss förstå att elmarknaden är förlegad och hur den borde förändras. Ser han någon ljusning tro?Diskutera avsnittet vidare i våra sociala mediekanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab , Twitter: https:/…
 
Det är kanske viktigare än någonsin att vi ställer om. Niklas Johansson, kommunikationsdirektör för LKAB var med i avsnitt 53 av podden där han beskrev bolagets resa. Nu har det gått en tid och läget i världen har förändrats. Hur påverkar det?Diskutera avsnittet vidare i våra sociala mediekanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sigholm-…
 
I höstas släppte Energiforsk en rapport om vägen mot ett fossilfritt samhälle. Det pratade jag och Markus Wråke, vd på Energiforsk om i avsnitt 69 av podden. Sedan dess har mycket hänt. Hur omvärldsspanar en i en sådant här läge? Diskutera avsnittet vidare i våra sociala mediekanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab , Twitter:…
 
Som energipolitisk talesperson för C är Rickard Nordin ett känt namn som har varit med ett tag nu. Han var med i avsnitt 17 av podden och var även då mån om att få till stånd goda överenskommelser mellan partierna i riksdagen. Hur går det med den frågan? Diskutera avsnittet vidare i våra sociala mediekanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.com/comp…
 
Nu närmar vi oss val samtidigt som vi är i ett akut läge att få förändringar till stånd på energimarknaden. Camilla Brodin var med i avsnitt 37 av podden och vi fångar henne för att höra vad hon tycker om regeringens förslag om vägen framåt. Finns samförstånd? Diskutera avsnittet vidare i våra sociala mediekanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.co…
 
Vi fångar upp Fridolf Eskilsson, vd på Jönköping Energi och ordförande för Energiföretagen. Hur ser han att omvärlden påverkar dagens frågor och utvecklingen framåt? Diskutera avsnittet vidare i våra sociala mediekanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab , Twitter: https://twitter.com/Sigholm_ , Facebook: https://www.facebook.c…
 
Ledare för diskussionerna är Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen och som var med i avsnitt 73 av podden. Även om det inte var länge sedan har mycket hänt sedan dess. Vi får en pratstund om läget i branschen. Diskutera avsnittet vidare i våra sociala mediekanaler: • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab , Twitter: https://twitter.…
 
Från 1,1 till 3 TWh redan till år 2024. En bransch med en tillväxt på 30-40 % där solenergi och de höga priserna har givit bränsle till intresset. Anna Werner är vd för Svensk Solenergi som samlar 270 medlemmar från alla de slag, och som har ett intresse för sol. I flera år har vi vant oss vid att priserna går ned men är den utvecklingen bruten nu?…
 
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett stort forskningsorgan som arbetar inom hållbar miljö, hållbar omställning och hållbart samhälle. Lars Zetterberg har jobbat i många år med miljöforskning, något som bara blir allt mer sammankopplat med klimat och såklart, energi. Lars är också programdirektör för Mistra Carbon Exit som forskar på tekniska, ekonomi…
 
RWE Renewables har förpliktigat sig till 500 miljarder i vindkraftsinvesteringar. Michael Sönnerborg-Wadenhorn är strategichef för denna massiva och globala portfölj. I dagens avsnitt diskuterar vi förutsättningarna för välfungerande vindmarknader och hur RWE väljer att konkurrera på dessa. Vad har Sverige att lära från andra? Hur får vi med oss al…
 
Janne Wallenius är professor i reaktorfysik på KTH och en av grundarna av Blykalla. Vilken roll har kärnkraften för omställningen? Till vilka kostnader går det att bygga SMR? Vad blir det för avfall? Vilken roll skulle Sverige kunna ta inom kärnkraft? Allt detta och mer i ett samtal kring kärnkraftens potentiella roll i framtiden.Tipsa om personer …
 
Kriget i Ukraina kan komma att få stor påverkan på energibranschen. EnergiStrategiPodden lånar en kort stund av Rebecka Bergholtz, Energimarknadsanalytiker på Energimyndigheten för att förstå vilka konsekvenser det kan få. Inför kommande vinter är Europa fortfarande väldigt beroende av ryska importer, vilket kan göra läget ansträngt.…
 
Fortum äger Norges största fjärrvärmeanläggning i Oslo. Skillnaderna mellan oss nordiska länder är flera när det kommer till affären, men samma i behovet och lösningarna. Eirik Folkvord Tandberg är chef för City Solutions. Dagens podd handlar om kraftvärmeaffären och cirkularitet. Något samhällena behöver få grepp om, om vi ska nå klimatmålen. Eiri…
 
Som professor i energisystem och prefekt på Linköpings Universitet har Louise Ödlund vigt sitt liv åt energifrågorna. Hennes forskning berör många områden, inte minst den om hur företag, energibolag och kommuner agerar i omställningen till ett hållbart samhälle. Dagens diskussion rör sig från kompetensförsörjning till energieffektivisering och poli…
 
Kris i vårt närområde då konflikter i Europa leder till krigsvarningar. Vad kan hända i elsystem och hur jobbar vi med sådan risk. En som vet svaret på sådana frågor är Erik Nordman som är chef för avdelningen Säkerhet och Beredskap på Svenska Kraftnät. Han är tillika säkerhetskyddschef för myndigheten. Många av oss är väldigt beroende av el både p…
 
Thorbjörn Fors är vd för Siemens Energys division Industrial Applications som är en betydande del av Siemens Energy. Här samlas projekt som rör elektrifiering av färjor, nya bränslen, vätgas, digitalisering och mycket annat. Med bakgrund från Finspång leder Thorbjörn ett globalt bolag med 18 000 anställda in i en energiförändring. Vi samtalar om hu…
 
I detta avsnitt har podden en lite annorlunda form än tidigare avsnitt. Den 1 februari livesändes Kraftkällan Podd även som en Faktafrukost för regionala politiker och beslutsfattare. Ämnet är vad som händer på elhandelsmarknaden och vad vi tillsammans bör fokusera på för att hitta framtidens smarta elhandelslösningar. Kraftringens kommunikationsch…
 
Redan vid 35 blev Lina Bertling Tjenberg professor inom elkraftteknik på KTH i Stockholm och leder idag högskolans plattformsorganisation för forskning inom energi. Här jobbar hon och hennes kollegor för att katalysera tvärvetenskaplig forskning inom energiområdet. Lina hunnit med mycket under sina år med olika befattningar på KTH, Svenska Kraftnät…
 
Anders Ericsson är tillbaka i podden för att prata om värme- och ånga-affärerna. Men nu i form av VD för ett betydligt större företag efter sammanslagningen Adven/Värmevärden. Nu finns marknadsnärvaro i Norden/Baltikum men även affärsplaner för Europa. Hur ser han och bolaget på utblicken för värmemarknaden och hur står sig tekniken mot de alltmer …
 
Omställning till radikalt lägre utsläpp ska vi bara fixa - eller? Mattias Goldmann har lång erfarenhet av att undersöka, beskriva, förhandla och driva frågor kopplat till hållbarhet, energi och klimat. Senast i rollen som hållbarhetschef för Sweco där "vad händer om"-frågan blivit en återkommande diskussion i en allt mer föränderlig värld. Den påve…
 
Energimyndigheten har ett brett ansvar inom energibranschen och kanske är den som kan samla den inför vad som komma skall i dessa förändringens tider. Robert Andrén är Generaldirektören med ambitionen att vara en aktiv utvecklare av marknaden. Under hösten har man bland annat både lanserat en nationell plan för CCS som för vätgas. Vad tycker han är…
 
Det har varit ett fartfyllt år inom energibranschen med nya aktörer, debatter, direktiv och förslag på förordningar. Fredagen den 17 december bjuder vi på Sigholm in till en kostnadsfri förmiddag fylld av frågor och utmaningar för energibranschen. Ni hänger väl på? Läs mer och anmäl dig på: https://www.sigholm.se/energistrategidagensjulevent…
 
I det här avsnittet möter vi Jan Ridfeldt, som är vd för Umeå Energi. Bolaget har flera nyttigheter där fjärrvärme och elnätet utgör huvudaffären. Bolaget har cirka 400 anställda och kunder i hela sin region. Hur ska ett kommunalt energibolag i Västerbotten förändras, för att gå i takt med tiden? Vi får låna Jans perspektiv en stund. Podden produce…
 
I vårt sista avsnitt om fjärrvärme, talar vi om fjärrvärmens roll som möjliggörare för att tillvarata energi som annars hade gått till spillo. Något som kan bli ännu mer aktuellt i framtidens energisystem med många processer som förväntas ge värmeöverskott. Vi talar också om fjärde generationens fjärrvärme och annan utveckling på fjärrvärmeområdet.…
 
Åsa Pettersson har nu varit vd för Energiföretagen Sverige i ett halvår. Energiföretagen samlar bolag som producerar, distribuerar, säljer eller lagrar energi. Och med den definitionen kommer allt fler bolag kunna kvalificera in under den kappan, där nya aktörer får viktiga positioner för energimarknaden som helhet. I det här avsnittet resonerar Ås…
 
I vårt första ordinarie avsnitt får vi träffa Lovisa Björnsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola och Peter Ottosson, projektledare på Kraftringens avdelning för Värme & Kyla. De samtalar om en studie som visar att Sveriges kraftvärmeverk kan bli framtida producenter av bioolja från trädbränsle.…
 
I EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME, fortsätter samtalet med seniorprofessor Sven Werner och vi går igenom fjärrvärmens utveckling från ångsystem till dagens system som också kallas tredje generationens fjärrvärme men vi dyker också ner i frågor kring effekt och lägre temperaturer. Podden produceras av Sigholm - din partner med fokus …
 
Ferroamp tillhandahåller lösningar för smart styrning av fastigheten och de komponenter som tillhör den, så som exempelvis en laddbox, solceller eller ett batteri. Genom denna lösning menar företaget att man kan skapa nyttor bortom fastigheten. Ja, för hela elsystemet. Mats Karlström är affärsutvecklare på Ferroamp och ger i avsnittet sin utblick ö…
 
Sven Werner är seniorprofessor på Högskolan i Halmstad och har arbetat med fjärrvärme i 45 år där han under många av de åren varit en framstående forskare på fjärrvärmeområdet. I "EnergiStrategiPodden fokuserar på..." kommer vi vi detta avsnitt tala om fjärrvärmehistoria. Podden produceras av Sigholm - din partner med energi i fokus: https://www.si…
 
Markus Wråke är vd på Energiforsk, som driver forskning inom alla områden inom energisektorn. I dagens avsnitt går vi igenom rapporten Nordic Clean Energy Scenarios. I samarbete med våra nordiska grannländer har man tittat på hur ett koldioxidfritt samhälle kan utvecklas, vilka vägar vi kan välja att ta och vilken påverkan det får på samhället. Hän…
 
Rikard Silverfur är Utvecklings & Hållbarhetschef på Fastighetsägarna, som samlar runt 15 000 fastighetsägare i landet. Tillsammans utgör energibehovet från fastighetssektorn nästan en tredjedel av landets behov. Energieffektivisering är viktigt för ökad hållbarhet och finns också reglerat i energieffektiviseringsdirektivet. Samtidigt behöver det v…
 
Svensk skogspolitik påverkas alltmer av EU. I kommissionens förslag om Fit For 55-paketet finns en mängd direktivförslag som påverkar skogens affär. RED, ESD, Taxonomi och LULUCF är alla begrepp som branschen har fått lära sig. I det här avsnittet får vi experthjälp genom den mångåriga veteranen hos Svebio, Kjell Andersson. Svebio är en intresseorg…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login