Knivsta Pastorat offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Vad har melodifestivalen och nardusbalsam gemensamt? David Silverkors predikar ur evangelietexten för 2:a söndagen i fastan - Markus 14:3-9: 3Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud.4Några blev förarg…
 
Med avstamp i en stulen chokladkaka predikar David Silverkors om vad kärlek är. Bibeltexten är hämtad från Johannesevangeliet 14:1-14: Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är det…
 
David Silverkors bjuder oss på en resa med Petrus under påskens dramatik och visar vad som förändrade honom i grunden, för alltid. Evangelietexten är hämtad ur Johannes 21:15-19 Johannes 21:15-19 När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig…
 
Under skärtorsdagens mässa förkunnade David Silverkors kring Matteus 26:17-30 Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos d…
 
Finns det något som du har missat, som Gud redan har gett dig? Den frågan ställer David Silverkors kring evangelietexten hämtar ur Johannesevangeliet 6:24-35 Söndagens rubrik: Livets bröd 24När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus.25De fann h…
 
Martin Valman förkunnar utifrån evangelietexten ur Markusevangeliet 5:24-34: 24Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom. 25Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. 26Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt, snarare h…
 
David Silverkors predikar över evangelietexten Lukas 7:36-8:3 36En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. 37Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam 38och ställde sig bakom honom vid hans fötter och gr…
 
Varför finns jag? Så öppnar diakon Kajsa Nordenstorm predikan över evangelietexten ur Matteus 16:21-23: 21Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. 22Petrus tog honom då avsides…
 
Temat för söndagen är Kärlekens väg. David Silverkors förkunnar, med hjälp av bland annat Melodifestivalen, Anna Book och Supernintendo, ur Johannesevangeliet 12 om vägen Kristus valde för att vi ska kunna få total förlåtelse. Johannesevangeliet 12:20-33: Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Fil…
 
Samuel E Lilja förkunnar kring evangelietexten från Lukas 8:4-15: 4När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna sade han i en liknelse: 5”En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. 6En del föll på berghällen, och när det hade ko…
 
Martin Valman förkunnar kring Lukasevangeliet 1:30-35: 30Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, 33och han skall härska över Jakobs hus fö…
 
David Silverkors predikar kring den helige Matteus text om Johannes döparen, Matt 11:2-11: 2Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar 3för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” 4Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5att…
 
David Silverkors förkunnar kring evangelietexten för andra söndagen i advent. Evangeliet enligt Matteus kapitel 13, vers 31 - 34Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens …
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login