Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Bergh & Wernberg

Andreas Bergh & Joakim Wernberg

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Funderingar kring samtid och framtid med välfärdsforskaren och ekonomen Andreas Bergh och Joakim Wernberg som forskar om digitalisering och växelverkan mellan teknik och ekonomi. Andreas Bergh är verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Lunds universitet. Joakim Wernberg är forskningsledare med inriktning mot teknisk utveckling och strukturomvandling vid Entreprenörskapsforum. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I det här avsnittet pratar vi om att det i den klimatpolitiska debatten finns ett överlapp mellan de som ger uttryck för störst oro och de som föreslår mest omfattande men minst realistiska lösningar. LÄNKAR: Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges (Oxford university press) https://global.oup.com/academic/produc…
  continue reading
 
Öppenhet kan motverka korruption. Jens Nylander har riktat nytt ljus mot svensk korruption med sitt nya AI-verktyg för att granska kommunala fakturor. Men varför sker det först nu, vilket genomslag får det i debatten och hur bör man tolka resultaten? I det här avsnittet pratar vi om data, journalistik och korruption. LÄNKAR: Jens Nylanders kommungr…
  continue reading
 
Enshittification, eller skitifiering och sugifiering som det kallats på svenska, är en idé om hur stora digitala plattformar försämras över tid på grund av teknikföretagens obevekliga vinstintresse. Vid första anblick kan den verka träffsäker, men håller den för närmare granskning? Eller har det bara blivit en så bra berättelse att allt fler debatt…
  continue reading
 
Stiglers lag gör, sitt namn till trots, gällande att inget fenomen uppkallas efter den person som först upptäckte det. I det här avsnittet diskuterar vi ett par exempel på när relationen mellan upptäckt och upptäckare eller skapelse och skapare leder till upprörda känslor, problem, konflikt och tankevurpor. LÄNKAR: The Lyrics: 1956 to the Present V…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om tre exempel på när befintliga regelverk, till synes oavsiktligt, hämmar eller till och med dödar teknikdriven innovation och skapar regulatoriska inlåsningseffekter. LÄNKAR: Air Canada must honor refund policy invented by airline’s chatbot (Arstechnica) DN Debatt. ”Smarta forskare ratar samhällsnyttiga ämnen” (DN) T…
  continue reading
 
I det här avsnittet diskuterar vi hur nationalekonomiämnet har förändrats från 1990-talet fram till idag. Vad har hänt med spänningarna mellan beteendeekonomi och neoklassisk ekonomi? Hur balanseras empiri mot teori? Vilken politik ger forskningen stöd för? Vad har hänt hittills och vart är vi på väg? Vi tar avstamp i en artikel som Andreas nyligen…
  continue reading
 
I det här avsnittet följer vi upp diskussionen om universitetens framtid (avsnitt 124). I takt med att universitetens verksamhet har expanderat tar de också upp mer plats, men hur används platsen egentligen? Och hur påverkar det i sin tur kvaliteten på verksamheten? LÄNKAR: A new global gender divide is emerging (FT) Hosted on Acast. See acast.com/…
  continue reading
 
Universitetet är en gammal och anrik institution, men hur har våra universitet åldrats och hur väl rustade är de egentligen för framtiden? I det här avsnittet diskuterar vi en rad problem och utmaningar med koppling till universitetets tre kärnuppgifter: forskningen, undervisningen och samverkan. Varför tar det så lång tid att skapa en kurs? När bl…
  continue reading
 
Frågor om vem som ska bilda regering med vem har blivit en seglivad följetong även mellan riksdagsval i den svenska samhällsdebatten, inte minst på grund av det komplicerade parlamentariska läget. I det här avsnittet pratar vi om de olika avtalsregeringar som styrt Sverige de senaste mandatperioderna och varför Andreas nu har bytt åsikt i regerings…
  continue reading
 
Intelligens kan vid en första anblick framstå som något betydligt mer väldefinierat och konkret än vad det faktiskt är. I det här avsnittet pratar vi om hur intelligens förhåller sig till IQ-test, hur mänsklig intelligens förhåller sig till AI samt hur en onyanserad syn på intelligens riskerar att leda fel i samhällsdebatten. LÄNKAR: Complexity and…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om hur penningpolitikens makroekonomiska modeller förhåller sig till den verklighet de förväntas beskriva. LÄNKAR: Fördjupning: Inflationen inte helt jämförbar mellan länder (Penningpolitisk rapport februari 2020) Dags att omvärdera Riksbankens roll och ställning? (Ekonomisk debatt) I Smedjan om utbudspolitik och infla…
  continue reading
 
Begreppet snuttifiering har i omgångar använts för att beskriva hur saker vi känner till hackas upp i mindre delar. Till exempel hackas musikalbum upp i enskilda låtar och tidningar hackas upp i artiklar. Den här utvecklingen beskrivs ofta som något negativt eftersom helheten går förlorad, men snuttifieringen handlar inte bara om fragmentering. Den…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om Johan Norbergs bok "Det kapitalistiska manifestet". Boken är ett slags uppföljare på Norbergs "Till världskapitalismens försvar" som utkom för 20 år sedan, men det som gör den intressant och relevant är kanske framförallt skillnaderna mellan då och nu. LÄNKAR: Det kapitalistiska manifestet (Norberg 2021) Hosted on A…
  continue reading
 
Med den tekniska utvecklingen har vi fått verktyg för att identifiera och prata om problem och utmaningar som utspelar sig på en global skala och potentiellt sträcker sig långt in i framtiden. Det påverkar med rätta politik och samhällsdebatt, men har de stora problemen givit debatten en slagsida mot likaledes stora och centraliserade lösningar? I …
  continue reading
 
I det här avsnittet återvänder vi till ämnet mikromobilitetstjänster och frågar oss om svenska kommuner till slut är på väg att döda marknaden för elsparkcyklar. Och vad skulle man kunna göra åt det? LÄNKAR: Debatt: Höga avgifter för delade elsparkcyklar hotar Sveriges klimat- och trafikmål (DI Debatt) Peak social media: The power of influencers (F…
  continue reading
 
Med generativ AI som Chat-GPT sänker trösklarna för att producera text, bilder och innehåll i samhällsdebattens digitala kanaler betydligt. Den nya tekniken kan användas för antagonistiska syften som att desinformera, polarisera och förvirra, men även avsändare med goda intentioner kommer sannolikt att bidra till att mängden innehåll ökar vilket ri…
  continue reading
 
Det här avsnittet är en inspelning från vår livepodd under Almedalsveckan i Visby (30/6). Vi startar med att diskutera fyra frågor vi fått in från våra lyssnare och därefter pratar vi om hur man kan förstå Almedalsveckan (och en del annat) i termer av brus, buller och bullshit. Ett särskilt tack till Google som lånade ut sin scen och teknik till os…
  continue reading
 
Med molntjänster, digitala plattformar och software as a service (SaaS) kan företag köpa tillgång till teknisk infrastruktur och mjukvara som en tjänst istället för att investera i eget fysiskt kapital. Det skapar enorma möjligheter, särskilt för mindre företag som nu kan använda teknik som de sannolikt inte hade haft råd med annars. Samtidigt bidr…
  continue reading
 
Det är välkänt bland många forskare att Sverige har väldigt detaljerad nationell statistik. Det beror inte minst på att att en hel del av det som händer i ekonomi och samhälle faktiskt fångas på ett sammanhållet vis i data tack vare personnummersystem, en utbyggd välfärdsstat och flera olika register. Men hur förvaltas den nationella statistiken, o…
  continue reading
 
Borde inte produktivitetsvinster i ekonomin vid det här laget ha lett fram till en fyra-dagars-arbetsvecka? Är höjd pensionsålder ett tecken på att människor får mindre välstånd för sitt arbete eller ett utfall av att vi lever längre? I det här avsnittet tar vi avstamp i ett avsnitt av SR:s Konflikt för att prata om arbete, arbetstid och pension. L…
  continue reading
 
Politiker beskriver gärna sina nya förslag som satsningar på någonting särskilt viktigt, men det som låter som en stimulans visar sig ofta handla om omfördelning av befintliga resurser. Med andra ord sker satsningen på bekostnad av att någonting annat prioriteras ned eller bort i budgeten. I det här avsnittet pratar vi om varför det är på det viset…
  continue reading
 
Future of Life Institute publicerade för ett par veckor sedan ett öppet brev som kräver en "paus" eller ett moratorium för delar av AI-utvecklingen och när vi spelar in detta har brevet fått 27 567 underskrifter. Utöver att brevet eldade på debatten om AI finns det flera lärdomar att dra av AI-uppropet som inte bara har med tekniken att göra. Det p…
  continue reading
 
Malmö inrättar ett särskilt distrikt för att främja entreprenörskap, men borde inte hela staden göra det? Lunds universitet har ett särskilt institut för att främja vetenskaplig diskussion mellan discipliner, men borde inte hela universitetet göra det? Är det här exempel på institutionella ventiler som bidrar till organisatorisk förnyelse, eller är…
  continue reading
 
Artificiell intelligens (AI) får allt mer uppmärksamhet i politik och samhällsdebatt, men alla som pratar om AI menar inte samma sak. I det här avsnittet pratar vi om vad som menas med AI, går igenom tre olika aspekter av AI-definitioner samt funderar på vilken betydelse det har för politik, regleringar och debatt. LÄNKAR: Vad menar med AI, vad reg…
  continue reading
 
I samhällsdebatten vänder man sig gärna till experter för att få ett tydligt svar, men kan det vara så att det mest förtroendeingivande ibland är att säga "jag vet inte"? I det här avsnittet pratar vi om förtroendeingivande osäkerhet och Andreas testar tre frågor där han tycker att de mest pålitliga experterna borde vara de som är osäkra. Länkar: T…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om vår bok "Till gigekonomins försvar" och vilken kritik den har fått. Bland annat noterar vi att det tycks finnas meningsskiljaktigheter även bland de som ställer sig kritiska till gigekonomin. Länkar: Till gigekonomins försvar (Timbro förlag) Gig-jobs: Stepping stones or dead ends? (Adermon och Hensvik) Tafflig skugg…
  continue reading
 
ChatGPT tog världen med storm i slutet av 2022 och i samhällsdebatten behandlas den populära AI-modellen med skräckblandad förtjusning. Hur kan den veta så mycket? Kommer den att ta människors jobb? Kommer studenter aldrig behöva skriva uppsatser igen? I det här avsnittet pratar vi om vad ChatGPT är och vad den inte är, hur den förhåller sig till i…
  continue reading
 
Vi diskuterar tre exempel på en inverterad Streisandeffekt, eller en andra ordningens Streisandeffekt, som bygger på att de som minst vill uppmärksamma ett visst innehåll är de som till slut ger det mest spridning. Vad betyder detta för dynamiken i samhällsdebatten och vad kan vi göra åt det? LÄNKAR: Mattias Svensson: Från Streisand till Bollywood …
  continue reading
 
Debatten om skolans digitalisering har blossat upp (igen), måhända för att den nationella digitaliseringsstrategin för skolan ska uppdateras. En del menar att digitaliseringen är ett misslyckat experiment som gått för långt medan andra tycker att det görs för lite. Plattorna ställs mot böckerna. Hur kan åsikterna skilja sig så mycket åt och kan man…
  continue reading
 
I det här avsnittet diskuterar vi något som allt mer ser ut som en trend i digitaliseringens kölvatten. Det handlar om att oombedda experter och hemmafixare gör saker så mycket bättre än anställda, inhyrda eller upphandlade experter. Vi går igenom fyra exempel som handlar om rapporteringen av Covidstatistik, valprognoser, skolplattformar och skolva…
  continue reading
 
De flesta känner nog igen uttrycket "internet glömmer aldrig", men vad händer när nätet faktiskt glömmer och innehåll vi brukade ha tillgång till försvinner? Plötsligt gapar din gamla spellista tom, tv-serier du tänkt titta på har försvunnit eller flyttats till andra plattformar och spelet du tänkt spela har avlistas. Hur ska vi förhålla oss till d…
  continue reading
 
Vid en första anblick kan det verka bra att göra allt evidensbaserat, men det kan också slå väldigt fel. I det här avsnittet diskuterar vi den rörelse som kallas effektiv altruism och jakten på evidensbaserad världsförbättring. LÄNKAR: Funderingar från Bokmässan (Berghs Betraktelser) En god flyktingpolitik (Clara Sandelind, Daidalos förlag 2022) Bo…
  continue reading
 
Rankingar och index är tacksamma för att skapa rubriker - vem är bäst, vem är sämst och vem har fallit längst eller klättrat högst sedan förra mätningen - men vilken information får vi egentligen från alla dessa listor? I det här avsnittet går vi igenom tre övergripande problem med rankingar och index. LÄNKAR: Val 2022: Expertpanel om energi (Kvart…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om vilka förväntningar som finns på hur rika människor bör agera med sina pengar samt hur dessa förväntningar inte sällan går på tvärs med vad som verkligen skapar mer värde för fler. LÄNKAR: Kamprads miljoner (SVT) Filosofiska rummet: Den kapitalistiska välviljan Liberty fund Serena Williams' new focus could help dive…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om vad ett företag är eller förväntas vara och frågar oss om och hur den uppfattningen kommer att behöva förändras i framtiden. Nature of the firm (R. Coase) Sverigedemokraterna och migrationspolitiken (SvD:s podd Ledarredaktionen) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
När och i vilken kontext en ny teknik introduceras spelar inte bara roll för om den slår igenom och blir framgångsrik, det spelar också roll för hur den tolkas och värderas av användare och i samhällsdebatten. I veckans avsnitt tar vi avstamp i Elvis, internet och högerpopulism för att diskutera synen på teknik. LÄNKAR: Crowdfunding för engelsk öve…
  continue reading
 
*** Det här avsnittet spelades in onsdagen 6/7 under Almedalsveckan innan vi nåddes av nyheten om den knivattack som senare ledde till en människas död. Avsnittet skulle ha publicerats 7/7 men vi valde att skjuta på publiceringen. Vi ser emellertid fortfarande ett värde i att dokumentera hur diskussionen om den första Almedalsveckan efter pandemin …
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om Anders Teglunds bok Cykelbudet och vad författarens skildring målar för bild av gigekonomin i Sverige. Länkar: Anders Teglund - Cykelbudet (Bokus) Anders Teglund - Björkris I (Spotify) Barbara Ehrenreich - Nickel and dimed - On (not) getting by in America Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Under de senaste månaderna har en upprördhet mot miljardärer funnit nytt syre i den svenska samhällsdebatten, inte minst i kölvattnet av Andreas Cervenkas bok "Girig-Sverige" som innehåller en förteckning över svenska miljardärer. I veckans avsnitt pratar vi om fyra skäl till varför man kanske inte behöver bli riktigt så upprörd över att miljardäre…
  continue reading
 
I takt med att fler människor börjar använda en ny form av digital kommunikation blir det också allt mer attraktivt att försöka tjäna pengar på den kommunikationen, ibland på sätt som ligger utanför den tilltänkta användningen. Kombinationen av hög skalbarhet med låga marginalkostnader exponerar digitala kanaler och plattformar för olika former av …
  continue reading
 
I det här avsnittet återkommer vi till backlashen mot gigekonomin (som vi började prata om i avsnitt 87) för att diskutera om den hade kunnat undvikas. Det enkla svaret är sannolikt nej, men vi går igenom fem olika faktorer som vi tror hade kunnat påverka utvecklingen till det bättre. LÄNKAR: The Gartner Hype Cycle / Hajpkurvan (Wikipedia) https://…
  continue reading
 
Det här är den första delen av två där vi diskuterar backlashen mot gigekonomin. I det här avsnittet tar vi en närmre titt på den växande kritiken från både höger och vänster. LÄNKAR: SR: De nya daglönarna Weidenstedt m.fl. (2020): Varför gigga som matkurir? Förutsättningar och förväntningar bakom okvalificerat gig-arbete Sandel (2012): What Money …
  continue reading
 
En falsk dikotomi, men ett användbart motsatspar. I detta avsnitt pratar vi om avvägningarna mellan objektivitet och subjektivitet i journalism, forskning och tillämpningar av artificiell intelligens (AI).Vad händer när relationen mellan objektivitet och subjektivitet blir skev och vad skulle man kunna göra för att förbättra den? LÄNKAR: Lära från …
  continue reading
 
Vi pratar om Andreas bok "Den kapitalistiska välfärdsstaten" vars femte upplaga precis kommit ut. Vad har hänt sedan den först gavs ut 2007 - vilka delar består, vilka har kommit på skam och vad har tillkommit? Om det kommer ut en tionde upplaga av boken om ytterligare 15 år, vad kommer att ha förändrats då? LÄNKAR: Andreas Bergh - Den kapitalistis…
  continue reading
 
Flyttar vi till staden, från staden eller in i virtuella världar? I det här avsnittet slår vi ihop två aktuella debatter: relationen mellan stad och land och Mark Zuckerbergs vision om ett virtuellt metaversum. Vi diskuterar likheter och skillnader mellan de här tre platserna samt vilka som är deras komparativa fördelar i konkurrensen om social och…
  continue reading
 
I en samtid när det blir allt vanligare att mäta och sätta siffror på saker är det lätt att glömma bort den osäkerhet som inte låter sig fångas i sannolikheter och statistiska förutsägelser. I det här avsnittet pratar vi om hur man förhåller sig till genuin osäkerhet. Vi tittar lite närmare på tre exempel på när det hjälper eller skulle hjälpa att …
  continue reading
 
New Public Management är inte höjden av nyliberalism och även storföretag kan ha jobbig byråkrati. I det här avsnittet pratar vi om essän "Enhetslösningarnas tyranni" som Andreas författat tillsammans med Olof Hallonsten. Är enhetslösningar alltid dåliga, hur skulle ett alternativ kunna tänkas se ut och hur främjar vi experimentellt famlande iställ…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide