Enheten Kompetensutveckling offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Coronapandemin har på några månader påverkat oss alla mer eller mindre och det gäller inte minst förutsättningarna för lärande i arbetslivet. Lärarledda kurser med hög interaktion i klassrum har ersatts av… ja, vadå? Hur ser det ut hos Arbetsförmedlingen? Och hos andra organisationer? Fredrik Uddeholt, kundansvarig för kompetensutveckling på Arbets…
 
Förändringens vind blåser över Arbetsförmedlingen och det innefattar även former och inriktning för kompetensutvecklingsverksamheten. I det här avsnittet berättar Christer Strömstedt, som är chef för myndighetens enhet för kompetensförsörjning om hur framtiden för lärande och kompetensutveckling kan se ut. Det pedagogiska perspektivet lyfter fram v…
 
Utmaningar för oss som arbetar med kompetensutveckling är ofta likartade oavsett om det gäller näringslivet eller inom den offentliga sektorn. Men hur möter vi utmaningarna? Vad kan vi lära av varandra? Om det samtalar Jeanette Almberg, som är chef för Affärsutbildning på Länsförsäkringar, och Ulf Söderberg som arbetar på Arbetsförmedlingens enhet …
 
Externa kursbibliotek med generiskt innehåll inom många ämnen växer starkt idag och är ett alternativ till att själv utveckla kurser eller köpa in skräddarsydda från leverantörer. I det här avsnittet berättar Anna Olsson om hur Tetra Pak implementerat Linkedin Learning för sina anställda. Det pedagogiska perspektivet berättar hur man ska få samma r…
 
Kompetensutvecklingen inom Arbetsförmedlingen förändras. En av förändringarna är att, istället för att producera centrala utbildningar, ska myndighetens enhet för kompetensförsörjning stödja mer av lokala och regionala lärinsatser. Ett pågående exempel på det är en satsning i Norrbotten, där Arbetsförmedlingen har ett gemensamt lärande tillsammans …
 
Det här ett är specialavsnitt av Arbetsnära lärpodden. Idag (22 januari 2020) samlades Arbetsförmedlingens utbildningsledare, som är namnet på internlärarna, för att titta in i framtiden. Genom att använda en lösningsfokuserad metod, som vi kallar "Så gjorde vi", spånade man tillsammans kring hur en bra verksamhet för lärande och kompetensutvecklin…
 
Att chefer är kunskapstörstande förstår man lätt om man ser till den uppsjö av litteratur för chefs- och ledarskap och det utbud av chefsutbildningar som finns att välja på. Men det är en sak att ensam förkovra sig och själv försöka utveckla sitt ledarskap. Som chef tillhör man ofta en ledningsgrupp, som kan vara ett effektivt forum för kompetensut…
 
Arbetstagare är införstådda med att samhällsutvecklingen fordrar egen kompetensutveckling. Problemet är att man inte tar konsekvenserna av det och kompetensutvecklar sig i tillräcklig omfattning. Om det och möjligheterna med vardagslärande pratar Erik Sandström på Arbetsförmedlingen. Han är en av de som leder den digitala omvandlingen av Arbetsförm…
 
Hur lär sig man på fritiden? Den frågan ställde Tetra Pak till sina medarbetare och svaren de fick tog man till sig för att anpassa lärandet i arbetet. Anders Lyddby, som arbetar med strategiska frågor som digitalisering, automation och kvalitet på Tetra Pak, berättar om hur man förändrat den interna kompetensutvecklingen inom företaget. I det peda…
 
Från och med det här avsnittet kommer vi att varva avsnitten med utblickar mot lärande utanför Arbetsförmedlingen. I den första utblicken möter du Alexandra Nyström och Gunilla Kvist från utbildningsföretaget Astar. De berättar om hur de organiserat sin interna och externa utbildningsverksamhet med Google Classroom och hur de gör för att få "alla m…
 
Tillgänglighet i den digitala världen innebär att alla ska ha likvärdiga möjligheter. För de som skapar digital information och verktyg handlar det om att undanröja funktionshinder och/eller att kunna erbjuda likvärdiga alternativ. Med de här frågorna arbetar Elisabeth Aguilera på Arbetsförmedlingen, som jag samtalar med i det här avsnittet. I det …
 
Idag används ofta film i lärande online. Det är ett media som ska göra information mer lättillgänglig. Men hur fungerar det egentligen? I hur bör man göra för att det ska fungera som man vill? I det här avsnittet berättar Erik Edler, medieproducent inom Arbetsförmedlingens kompetensutveckling, om fallgropar och framgångsvägar för att använd film fö…
 
Kortkurser, "mikrolärande", kombinerat med kollegialt lärande i form av dialogträffar är ett exempel på arbetsnära lärande på Arbetsförmedlingen. Det har man under det senaste dryga halvåret prövat på i Skåne inom ämnet vägledande förhållningssätt. Om det och fördelarna framför att skicka iväg medarbetarna på flerdagarsutbildningar, berättar Mats R…
 
Som ett sätt att förnya Arbetsförmedlingen och snabba upp införanden av nya arbetssätt och tjänster införs nu modellkontor, som ska fungera som just modeller för detta. En viktig funktion är chefernas förändringsledning och för detta kommer ett antal förändringsstödjare att finnas. Förändringsstödjarnas uppgifter är i mångt och mycket att leda ett …
 
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att 2017-2019 stärka arbetet med att fler personer med funktionsnedsättning kommer i arbete. Det sker bland annat med den utåtriktade kampanjen "Se kraften" och internt genom bland annat kompetensutvecklingsinsatser i "Se kompetensen". De i landet som idag har lyckas bäst i arbetet är Af Skärholme…
 
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att 2017-2019 stärka arbetet med att fler personer med funktionsnedsättning kommer i arbete. Det sker bland annat med den utåtriktade kampanjen "Se kraften" och internt genom bland annat kompetensutvecklingsinsatser i "Se kompetensen". De i landet som idag har lyckas bäst i arbetet är Af Skärholme…
 
Arbetsförmedlingens kompetenslyft avslutades tidigare i år och har utvärderats av konsultföretaget Ramböll. I det här avsnittet samtalar jag med Gustav Larsson från Ramböll, som lett utvärderingen. Han berättar vad man kommit fram till och vilka rekommendationer som man ger Arbetsförmedlingen för att utveckla sin utbildningsverksamhet.…
 
Kompetenslyftet går mot sitt avslut, men kompetenscoachningen fortsätter. Vi ska ta tillvara på alla goda initiativ som vuxit fram de här två åren för att fortsätta utveckla Arbetsförmedlingen mot en lärande organisation. I det här avsnittet berättar Ulf Söderberg, pedagog vid enheten Kompetensutveckling, hur det ska ske. I det pedagogiska perspekt…
 
För att möten verkligen ska bidra till lärande och utveckling krävs kvalitet i möteskommunikationen. Det är viktigt att alla kommer till tals och att frågor behandlas ur fler än ett perspektiv. Om en modell för det – ”Balanserad kommunikation” – samtalar Maria Borg och Ulf Söderberg, som bägge är pedagoger på Arbetsförmedlingens enhet för kompetens…
 
Stödet till kompetenscoachningen från de ”regionala utbildningsledarna” upphör från årsskiftet. Tre av dessa ser tillbaka på kompetenscoachningen och vilken betydelse den har haft, och kan fortsätta ha, på Arbetsförmedlingen. I det ”Pedagogiska perspektivet” får du tips om hur du kan använda storytelling för lärande och förbättringsarbete.…
 
Roseli da Silva är verksamhetssamordnare (VSO) i MO 11 och har i den rollen varit ansvarig för bland annat Kompetenslyftet. MO 11 är den del av Arbetsförmedlingen som varit mycket framgångsrika när det gäller både deltagande i Kompetenslyftet och i arbetet med ständiga förbättringar. Så då var vi ju nyfikna på hur de arbetat för att nå dessa framgå…
 
Maria var en av de första kompetenscoacherna 2017 och är nu tillbaka i den funktionen och året är 2021. Om allt som hänt kring lärande och kompetensutveckling under de fyra åren beättar hon i det här avsnittet. Det blir med andra ord en utflykt till framtiden... Det pedagogiska perspektivet resonerar kring metoder och former för det arbetsnära lära…
 
Fredrik Uddeholt är en av alla som är med i arbetet att ta fram insatser för Kompetenslyftet. Det gör Fredrik inom verksamhetsförvaltning, där han tidigare bland annat varit med och producerat föreläsningsserien med Kelly Odell och insatser om ständiga förbättringar. Här berättar han om den senaste insatsen för förändringsledning på hög nivå, ”FLIP…
 
Helena Davinder är arbetar på Säkerhetsenheten som handläggare och chefsassistent. Hon är också kompetenscoach och det är i den rollen hon berättar om bland annat hur arbetat med Kompetenslyftets insatser och lärande fungerar. Det pedagogiska perspektivet förklarar att lära är att göra...Av enheten Kompetensutveckling
 
Magnus Rydén är psykolog och utbildningsledare på Arbetsförmedlingen. Han är bland annat involverad i APU och utbildningar inom etableringsuppdraget. I den här podden samtalar vi om kulturell lyhördhet, dvs hur jag bör förhålla mig i mötet med människor med människor från andra kulturer. I det pedagogiska perspektivet handlar det om självstyrt lära…
 
Glenn Granström har ett snart 50-årigt yrkesliv bakom sig, där han i olika roller har arbetat med verksamhetsutveckling och lärande. Om detta, och ett resonemang kring vad ”tyst kunskap” är, handlar samtalet i det här avsnittet. I det pedagogiska perspektivet får du träningstips.Av enheten Kompetensutveckling
 
Kristina Ding är förändringssamordnare och kompetenscoach i Skåne, där hon har initierat och samordnar marknadsområdets nätverk för kompetenscoacher. Om hur man kommer igång och utvecklar nätverksverksamheten partar vi om i det här avsnittet. Det pedagogiska perspektivet belyser skillnaden mellan informationsöverföring och lärande. En skillnad som …
 
Monica Krenchel, med basen i Östersund, har flera roller parallellt: hon är kompetenscoach, digital coach och förändringssamordnare. I rollen som förändringssamordnare ingår Monica i ett nätverk för införande av nyheter från de projekt som bedrivs inom vår myndighet. Införande av nyheter är något som kräver ny kompetens och kring det samtalar jag m…
 
Kim Scharafinski är nyanställd på Arbetsförmedlingen och arbetar som sektionschef i Uppsala. Med drygt tre månader på myndigheten betraktar hon fortfarande verksamheten med nya ögon och har inte drabbats av ”hemmablindhet”. Bland mycket annat är det en sak hon slagits av: bristen på den goda berättelsen om Arbetsförmedlingen. Avsnittets pedagogiska…
 
Rolf Björklund arbetar med chefsutveckling inom Arbetsförmedlingen sedan 2011 och har en bakgrund som både militär, rektor och konsult inom ledarskap och organisationsutveckling. I den här episoden ger Rolf sin syn på vilken roll cheferna har för kompetensutveckling och lärande i arbetet. Det pedagogiska perspektivet handlar om hur du får grundlägg…
 
Malin Karlefors-Fredell är verksamhetssamordnare i Mo Norra Mälardalen, men också kompetenscoach. Dessutom var hon med i utvecklingsarbetet för ständiga förbättringar. Om hur dessa olika erfarenheter pratade vi så att tiden rann iväg och det blev två episoder. Detta är del 2, som även innehåller ett pedagogisk perspektiv om kognitiv återhämtning.…
 
Malin Karlefors-Fredell är verksamhetssamordnare i Mo Norra Mälardalen, men också kompetenscoach. Dessutom var hon med i utvecklingsarbetet för ständiga förbättringar. Om hur dessa olika erfarenheter pratade vi så att tiden rann iväg och det blev två episoder. Detta är del 1.Av enheten Kompetensutveckling
 
För att stödja utvecklingen av kompetenscoachning för det arbetsnära lärande i samband med Kompetenslyftet har Enheter Kompetensutveckling avdelat åtta stycken erfarna utbildningsledare. En av dem är Stefan, som berättar om hur de arbetar för att kompetenscoacherna ska får det stöd de behöver. I det pedagogiska perspektivet lånar vi från arbetsmilj…
 
Kundtjänst i Karlskoga är i full fart sedan slutet av våren 2016 med Kompetenslyftet. En stor bidragande orsak till det är den lyckade samverkan mellan kompetenscoacherna och cheferna. Heidi Schwenk berättar om hur de arbetar. Dessutom får du veta vilka insatser som är aktuella i Kompetenslyftet och hur lärande och KASAM hänger ihop.…
 
Kompetenscoachning introducerades samtidigt som Kompetenslyftet lanserades 2016. Hur har det gått under det första året? Vi samtalar Eva Eriksson, som är pedagog på Arbetsförmedlingen, om några av det första årets erfarenheter. Det "Pedagogiska perspektivet" handlar om hur man ska få effekt av utbildningar genom att satsa mindre på just utbildninga…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2021 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login