Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Nätverksuppstart på BETT 2015 Foto: Dan Frendin Avsnittets två gäster, eller hur man nu ska uttrycka det. reflekterar över sitt deltagande under BETT 2015. Det handlar om nätverkande, om vad vi har med oss från olika skolbesök i engelska skolor. Samtalet handlar även om vilka tendenser vi kan se och vilka höjdpunkter som vi har upplevt. Avslutnings…
  continue reading
 
Andra avsnittet och samtalet med Helena Wallberg tar upp formativ bedömning. Inledningsvis diskuteras begreppet formativ bedömning. Vad är det egentligen? Andra frågor som diskuteras är hur en bra formativ bedömning kan se ut, hur man som lärare kan arbete med det rent praktiskt. Självklart tar vi även upp koppling mellan digitaliseringen i skolan …
  continue reading
 
Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog. Samtalet med Helena handlar bland annat om skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik. Specialpedagogens roll och IKT-pedagogens roll visar sig ha vissa likheter. Vidare samtalar vi om hur digitaliseringen kan vara en positiv kraft ur ett specialpedagogiskt perspektiv, men även de svårighe…
  continue reading
 
Helena Kvarnsell är lärare och hon var tidigt ute med att använda digitala verktyg i sin undervisning. Samtalet handlar om hur digitalisering kan stärka elevernas lärande, om lärare i sociala medier samt om ett nytt projekt som Helena samverkar med Håkan Fleischer. Ett projekt som syftar till att väva samman forskning och praktik kring en-till-en i…
  continue reading
 
En metod för undervisning som snabbt fått spridning i samband med ökad tillgång till digitala verktyg är Flipped Classrooom. I detta avsnitt samtalar vi med Daniel Barker (@barkersthlm på twitter) och Karin Brånebäck (@braneback på twitter) om bland annat vad Flipped Classrooom egentligen är och vilka vinster det finns för elevernas lärande. Fråga …
  continue reading
 
Att skolledningen har en avgörande betydelse för all form av skolutveckling hör vi från många håll. Detta gäller självfallet digitaliseringen av skolan som under senare år tagit fart i Sverige. I detta avsnitt har vi förmånen att samtala med Maria Arbrahamsson, Rektor, Kungälvs kommun (@iktmaria på twitter) och Edward Jensinger, utvecklingschef, He…
  continue reading
 
Emil Scherdin och Jeremi Stadler tyckte att deras lärplattform saknade funktioner som elever efterfrågar, så de bestämde sig att göra ett eget som sitt UF-Företag i år tre på Teknikprogrammet i Örebro. Vi samtala även med Emil och Jeremi om delakultur som borde finnas i skolan bland lärare. Fråga till lyssnare: Hur jobbar ni med att få input av ele…
  continue reading
 
Oscar Semb (@oscarsemb på twitter) är lärare på Kronan i Trollhättan. I avsnittet med Oscar pratar vi om varför man ska bli lärare? Vi pratar även om bilden av Sveriges skolor som visas i ex. media. Är skolan i kris? Oscar hänvisar till blogginlägget Making the students an offer they cant refuse Avsnittets fråga: Hur öppnar (transparans) ni upp er …
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide