Arenaplay offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
arenaplay

Tankesmedjan Arena Idé

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
På arenaplay hittar du inspelningar från seminarium och konferenser som tankesmedjan Arena idé arrangerat. Samtalen baseras ofta på rapporter som tankesmedjan eller någon av tankesmedjans samarbetspartners publicerat. Rapporterna och mer information finns att läsa på arenaide.se.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Detta samtal spelades in på Kulturhuset i Stockholm 14 juni 2023.I rapporten Left behind by the working class? Social Democracy’s Electoral Crisis and the Rise of the Radical Right ifrågasätter Cas Mudde tillsammans med Tarik Abou-Chadi och Reto Mitteregger påståendet att arbetarklassen skulle ha övergivet progressiva partier för att istället rösta…
  continue reading
 
Vikarierande chef för UNHCR i Sverige Wilfried Buchhorn berättar om läget i världen och Cecilia Tuvesson från Migrationsverkets omvärldsenhet redovisar de senaste prognoserna för migrationen till Sverige.Inspelning från konferensen Nyanländas röster som arrangerades av Arena Idé och Invandrarindex den 26 januari 2017. Läs mer om konferensen på http…
  continue reading
 
Den 17 november samlas EU:s ledare i Göteborg. Det är Sveriges statsminister Stefan Löfven och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som står för inbjudan. Temat är tillväxt och rättvisa jobb. Konkret ligger ett förslag om att stärka den sociala dimensionen i den Europeiska Unionen på politikernas bord. Den sociala pelaren som ska…
  continue reading
 
Vad händer när makt förskjuts från folkvalda till myndigheternas experter och domstolarnas jurister? Vad händer med människors förtroende för politik och politiker när beslut som berör dem allt oftare fattas i en domstol istället för i en talarstol? Hur påverkas domstolarna själva av juridifieringen?Oskar Taxén, jurist på fackförbundet Kommunal och…
  continue reading
 
Vilken roll kan jurister spela i sociala rörelser och hur kan jurister vara med och driva rörelsernas kamp framåt? Justin Hansford har lång erfarenhet av rörelsejuridik och kommer under sin föreläsning berätta om det arbete han ledde med att bistå Black Lives Matter-aktivister och demonstranter efter mordet på Michael Brown i Ferguson, Missouri. Ha…
  continue reading
 
Efter finanskraschen 2008 har Europa drabbats av en djup och långvarigekonomisk kris. Den sätter fortfarande sin prägel på EU. Storbritanniens beslut om att lämna unionen förstärker osäkerheten omvilken väg EU ska ta. I sin rapport för Arena Idé ”En väg mot tillväxt och ökadsysselsättning i Europa” diskuterar och kritiserar Lars Anell den ekonomisk…
  continue reading
 
This is a recording from the speech that Ylva Johansson, Swedish Minister for Employment and Integration, held at the conference Welcoming Refugees – Local European Experiences. Detta är en inspelning från det anförande som arbetsmarkandsminister Ylva Johansson höll under konferensen Welcoming Refugees – Local European Experiences.…
  continue reading
 
Vilken roll spelar ekonomisk struktur – industri och kunskapsintensiva tjänster – för ett lands välstånd? Vilken roll spelar avindustrialiseringen i den ekonomiska periferin för de ökande folkvandringarna och den ökande terrorismen? Den välkände ekonomen Erik S. Reinert presenterar sin kritik av förhärskande nyliberala dogmer om frihandel, fria mar…
  continue reading
 
Vi vet att dålig arbetsmiljö leder till ohälsa och lägre engagemang i arbetet. Vi vet också att god arbetsmiljö leder till hälsa och högre engagemang. Finns det anledning att tro att dessa samband skulle variera mellan kvinnor och män? Om svaret är nej – varför är då den psykiska ohälsan högre bland kvinnor och varför är kvinnorna mer sjukskrivna ä…
  continue reading
 
Över 140 000 personer finns just nu i Migrationsverkets mottagningssystem. De som ansökt om asyl efter den 24 november 2015 kommer att omfattas av ny lagstiftning och få tillfälliga uppehållstillstånd. Möjligheten att omvandla ett tillfälligt tillstånd till ett permanent uppehållstillstånd genom att skaffa ett jobb kan skapa incitament för nyanländ…
  continue reading
 
Svensk arbetsmarknad behöver kompetens och yrkeskunskaper från hela världen. Därför arbetar svenska fackförbund med att utrikes födda lättare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Sänkta löner för nyanlända är inte vägen framåt – snarare ett oacceptabelt sätt att göra skillnad på människor.Medverkande:Lisa Pelling, moderator, utredningschef, A…
  continue reading
 
MIPEX är ett index som med hjälp av 167 indikatorer inom sammanlagt åtta politikområden jämför integrationspolitiken i 38 länder inom EU och OECD. Den senaste publicerade rapporten placerade Sverige i topp. Men att Sveriges integrationspolitik har varit bra i ett internationellt perspektiv beror på att det under lång tid funnits en politisk vilja a…
  continue reading
 
MIPEX är ett index som med hjälp av 167 indikatorer inom sammanlagt åtta politikområden jämför integrationspolitiken i 38 länder inom EU och OECD. Den senaste publicerade rapporten placerade Sverige i topp. Men att Sveriges integrationspolitik har varit bra i ett internationellt perspektiv beror på att det under lång tid funnits en politisk vilja a…
  continue reading
 
Socialtjänsten som sammanhållen organisation är satt under press. Rapporter om låg bemanning, högt tryck och grupper som hamnar mellan stolarna syns i stort sett dagligen i media.Philip Lalander, professor Malmö Högskola presenterar sin nya bok Människor behöver människor om socialt arbete.Kommentarer av Yvonne Zätterman Åberg, socialsekreterare, K…
  continue reading
 
Socialtjänsten som sammanhållen organisation är satt under press. Rapporter om låg bemanning, högt tryck och grupper som hamnar mellan stolarna syns i stort sett dagligen i media. Regeringen planerar en översyn av socialtjänsten, men vad ser de för behov och vad bör översynen innehålla?Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister presenterar…
  continue reading
 
Uppspelet inför klimatmötet i Paris var ödesmättat. Värden för mötet, president Francoise Hollande, konstaterade att aldrig har insatserna varit så höga som vi detta möte. Frågan som inställer sig är givetvis, hur gick det? Barack Obama hyllade avtalet efter undertecknandet med att det "kan" bli en vändpunkt för världen. Vad krävs i så fall för att…
  continue reading
 
Inspelning från Arena idés lanseringsseminarium av rapporten "Att binda politiken vid hållbarhetsmasten – Hur Sverige kan utforma världens mest ambitiösa klimatpolitiska ramverk". Medverkar i seminariet gör rapportförfattaren Kajsa Borgnäs, Matilda Ernkrans, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet (S), Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsber…
  continue reading
 
Hur ska arbetsgivare och facken hantera den flexibla arbetslivets avigsidorna? Vilka instrument behövs för att komma tillrätta med problemen?Daniel Gullstrand, utredare på Unionen, och Yeshiwork Wondmeneh, utredare Kommunal, beskriver den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på sjukskrivningar för fackens medlemmar.Föreläsningen är en del av det sem…
  continue reading
 
Sjukskrivningar med psykosocial bakgrund ökar snabbt, men vad säger den aktuella forskningen? Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, föreläser om sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar. Föreläsningen är en del av det seminarium om Psykosocial arbetsmiljö som arrangerades inom ramen för Arbetsmiljölagen 40 år, ett projekt som Arena idé driver ti…
  continue reading
 
Sjukskrivningar med psykosocial bakgrund ökar snabbt, men vad säger den aktuella forskningen? Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, föreläser om arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Föreläsningen är en del av det seminarium om Psykosocial arbetsmiljö som arrangerades inom ramen för Arbetsmiljölagen…
  continue reading
 
2010 inför Alliansregeringen arbetslinjen i svenskintegrationspolitik med den så kallade etableringsreformen. Jennie K Larssons avhandling Integrationen och arbetets marknad undersöker etableringsreformen och hur arbetsförmedlares, etableringslotsars ochsamhällskommunikatörers föreställningar om kön, ras, arbete ochsvenskhet påverkar hur de gör int…
  continue reading
 
2010 inför Alliansregeringen arbetslinjen i svenskintegrationspolitik med den så kallade etableringsreformen. Jennie K Larssons avhandling Integrationen och arbetets marknad undersöker etableringsreformen och hur arbetsförmedlares, etableringslotsars ochsamhällskommunikatörers föreställningar om kön, ras, arbete ochsvenskhet påverkar hur de gör int…
  continue reading
 
Vad händer med samhället och människors levnadsvillkor om lägstalönerna skulle sänkas? Hur påverkar det livet för dem som ska leva på de lönerna?Paneldiskussion med Mariell Juhlin, chefsekonom Hyresgästföreningen, Stefan Carlén, chefsekonom Handelsanställdas förbund, My Sternberg, aktiv i Handelsanställdas förbund och skribent på Politism, Shadé Ja…
  continue reading
 
Inspelning från Arena idés seminarium om rapporten Lagliga vägar över Medelhavet. I rapporten beskriver Arena idés utredningschef, Lisa Pelling, hur migrationen över Medelhavet ser ut idag, samt ger en färdplan för hur den skulle kunna se ut framöver. Rapporten kommenteras av Viktor Banke, jurist och skribent till reportaget "Vad är det för fel på …
  continue reading
 
Inspelning från Arena idés seminarium om rapporten Lagliga vägar över Medelhavet. I rapporten beskriver Arena idés utredningschef, Lisa Pelling, hur migrationen över Medelhavet ser ut idag, samt ger en färdplan för hur den skulle kunna se ut framöver. Rapporten kommenteras av Viktor Banke, jurist och skribent till reportaget "Vad är det för fel på …
  continue reading
 
Vad krävs för att åstadkomma jämställda löner i praktiken? Tillsammans med Nätverket Jämställda Löner arrangerade Arena idé ett seminarium som både gav en historisk blick bakåt och diskuterade möjliga vägar till reellt jämställda löner. Del 3, Diskussion mellan Susanna Gideonsson (Handels), Marie Nilsson (IF Metall), Heike Erkers (SSR) och Catarina…
  continue reading
 
Vad krävs för att åstadkomma jämställda löner i praktiken? Tillsammans med Nätverket Jämställda Löner arrangerade Arena idé ett seminarium som både gav en historisk blick bakåt och diskuterade möjliga vägar till reellt jämställda löner. Del 2, Diskussion mellan Inger Ohlsson Örtendahl, Dag Klackenberg och Göran Johansson. Moderator Anna Danielsson …
  continue reading
 
Vad krävs för att åstadkomma jämställda löner i praktiken? Tillsammans med Nätverket Jämställda Löner arrangerade Arena idé ett seminarium som både gav en historisk blick bakåt och diskuterade möjliga vägar till reellt jämställda löner. Del 1, Inledning av Erik Bengtsson, ekonomhistoriker vid Götborgs universitet med kommentarer av Ingemar Göransso…
  continue reading
 
Atkinson presenterar i sin bok Inequality: What can we do? konkreta förslag för att minska inkomstskillnaderna. Att Sverige är ett av de länder i Europa där klyftorna ökar mest gör Atkinsons forskning särskilt intressant. Vad kan vi lära oss av Atkinsons forskning och är hans förslag relevanta även för Sverige?Presentationen är en del av seminariet…
  continue reading
 
Tony Atkinson presenterar i sin bok Inequality: What can be done? konkreta förslag för att minska inkomstskillnaderna. Att Sverige är ett av de länder i Europa där klyftorna ökar mest gör Atkinsons forskning särskilt intressant. Vad kan vi lära oss av Atkinsons forskning och är hans förslag relevanta även för Sverige?LOs chefsekonom Ola Petterson o…
  continue reading
 
Om drygt ett år går USA till val av ny president. Just nu pågår förpostfäktningen inom såväl Demokratiska som Republikanska partiet. Vilka kommer att stå mot varandra?Jim Arkedis, politisk rådgivare åt Demokraterna och författare till boken Political Mercenaries, och Karin Henrikson, Svenska Dagbladets fleråriga USA-korrespondent, analyserar läget.…
  continue reading
 
Tillsammans med några av Sveriges ledande migrationsexperter beskriver och diskuterar Arena idés utredningschef Lisa Pelling de olika regelverk som styr formerna för människors migration till Sverige, från flyktingar till arbetskraft. Seminariet berör också invandringens samhällsekonomiska betydelse för Sverige. Avslutningsvis diskuteras några omed…
  continue reading
 
Hur fungerar det svenska asylsystemet och vad krävs för att få uppehållstillstånd i Sverige? Under seminariet Sverige - ett invandrarland föreläste Alexandra Wilton Wahren, departementsråd Justitiedepartementet, om hur den svenska asylprocessen går till. Presentationen från föreläsningen finns på arenaide.se…
  continue reading
 
Hur ser invandringen till Sverige ut idag, och hur har den sett ut i ett historiskt perspektiv? Under seminariet Sverige - ett invandrarland föreläste Kristof Tamas från Delmi om de senaste siffrorna, de medelbara utmaningar för Sverige, samt vad som kan och bör göras. Presentationen från föreläsningen finns på arenaide.se.…
  continue reading
 
Søren Krarup är inte särskilt känd utanför Danmark. Men han har haft en stor betydelse som Dansk Folkepartis intellektuella röst. I mer än femtio år har han envist utarbetat en hård konservatism för 2000-talet. Dansk politik lever nu under hans skugga. Den är i dag en del av en europeisk konservativ våg. Den består av EU-motstånd, invandrarfientlig…
  continue reading
 
Vid det här laget vet alla att reporterjobbet inte är något framtidsyrke, att tidningar läggs ner och redaktioner bantas, och att dagens journalister arbetar under hård press på osäkra anställningar. Men vad betyder allt det här för demokratin och samhällsutvecklingen? Det talar vi mer sällan om. Klickokratin är boken som sammanfattar journalistike…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide