Arbetsgivarverket offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Under tre år har regeringsuppdraget om digital spetskompetens arbetat för att kartlägga behov och hitta lösningar för att främja tillgången på digital spetskompetens. Gästar oss i detta avsnitt gör uppdragets båda projektledare, Jonas Öhlin från Universitetskanslersämbetet och Josef Lannemyr från Tillväxtverket. Det är andra gången de båda projektl…
 
Ett område som står särskilt högt upp på agendan just nu är kompetensförsörjningen inom it. Behovet av it-kompetens har de senaste åren ökat och it-kompetens är idag verksamhetskritisk på ett sätt som den inte varit tidigare. Gästar oss gör Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för TechSverige och Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson. Samtal…
 
Samverket är Sveriges första innovations- och coworkinghubb för offentlig verksamhet, just nu finansierat av Vinnova. Det är en arena där offentligt anställda kan utbyta erfarenheter och expertkunskap och bygga relationer. I podden ställer vi oss frågan om coworking kan leda till nya och bättre lösningar för offentlig verksamhet. Gästar oss i detta…
 
Pandemin lärde oss att jobba hemifrån och distansarbete och hybridkontor är här för att stanna. Men, vad betyder det här för ledarskapet, för arbetsmiljön och samarbetet? Vilka krav ställer hybridkontoret och hur ska man göra för att lyckas? Gästar oss i detta avsnitt gör Leif Denti, filosofie doktor i psykologi och forskar på ledarskap, kreativite…
 
Försvarsmakten är en av de största arbetsgivarna i staten med mer än 25 000 anställda. Av dessa är drygt 20 procent kvinnor. I podden samtalar vi med Försvarsmakten om arbetet för att öka både den kvantitativa och den kvalitativa jämställdheten i myndigheten. Gästar oss i detta avsnitt gör Anna Sjölander, HR-strateg som jobbar med jämställdhet och …
 
Under pandemin har digitaliseringen tagit stora kliv framåt i statsförvaltningen. Samtidigt har det blivit tydligt hur viktigt det är att ha rätt kompetens i verksamheten för att man ska kunna leda och ”verkställa” digitaliseringen på bästa sätt. Vi samtalar i podden om digital spetskompetens – vad är det, finns den i staten idag och vad kan vi gör…
 
Den offentliga förvaltningen digitaliseras alltmer och vi hanterar dagligen stora mängder information. I podden samtalar vi med två experter om vad informationssäkerhet är och hur man skapar en medvetandehet kring det i sin organisation. Gästar oss i detta avsnitt gör enhetschef Margareta Palmqvist, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och b…
 
Vi pratar om hur man skapar tillgängliga arbetsplatser och lyfter fram det stöd- och inspirationsmaterial som MFD tagit fram för att visa på lösningar som underlättar och ger förutsättningar att anställa en person som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet. Gästar oss i detta avsnitt gör Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten…
 
Staten har de kommande åren ett stort rekryteringsbehov. I rapporten "Hur ska statsförvaltningen möta kompetensutmaningen på en förändrad arbetsmarknad?" har drygt 20 statliga arbetsgivare intervjuats om statens rekryteringsläge och kompetensbehov men också om hur unga akademiker, alltså framtidens statsanställda, ser på möjligheten att jobba statl…
 
Hur behåller och stärker man medarbetarnas engagemang för verksamheten och arbetsgivaren när man inte ses fysiskt på jobbet? Hur ska man tänka som arbetsgivare för att vända utmaningarna till möjligheter? Gästar oss i detta avsnitt gör Stefan Söderfjäll, organisationskonsult och fil. dr i psykologi med mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, t…
 
Coronapandemin har ställt det svenska samhället inför många utmaningar. För staten, som för andra arbetsgivare, har krisen inte minst inneburit ändrade förutsättningar att leda och säkra kompetensen. Men krisen har också lett till nya lösningar. Hur har statliga myndigheter arbetat för att möta kompetensutmaningarna på innovativa sätt, och vad kan …
 
Hur skapar man rätt förutsättningar för ett gott ledarskap på distans? Och hur man ser till att bygga en bra struktur för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte? HR-cheferna Marie Westerlund (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och Annie Lundberg (Vinnova) gästar samtalsledare Robert Cloarec. Transkribering av podd Ta del av podden i textformat h…
 
Tjänstedesign handlar om att utveckla tjänster och verksamhet genom att öka sin förståelse för sammanhanget man befinner sig i. Grundtanken är att man måste förstå de olika aktörerna, behov och förutsättningar i den kontext man verkar i för att kunna komma med bra lösningar. Caroline Enevold, chef på kundutvecklingsenheten på Kronofogden och Susann…
 
Vad är ett aktivt medarbetarskap och hur skapar vi som arbetsgivare förutsättningar för det? Stefan Tengblad, Sveriges första professor i Human Resource Management (HRM) vid Göteborgs universitet och Åsa Kälvegård, rådgivare på Arbetsgivarverket, gästar podden. Samtalsledare är Robert Cloarec. Transkribering Ta del av podden i textformat här…
 
Sofia Lindgren, enhetschef för HR och arbetsmiljö på Försäkringskassan och Sofie Andersson, utredare inom arbetsmarknad och utbildning på Arbetsgivarverket samtalar om unga nyanställda i staten, vilka förväntningar de har på arbetslivet och hur vi som arbetsgivare kan möta detta på ett bra sätt. Samtalsledare är Robert Cloarec. Transkribering Ta de…
 
Dagens arbetsliv utvecklas snabbt. Arbetsuppgifterna blir mer komplexa, vi hanterar många uppgifter samtidigt och vi jobbar under förändring och tidspress. Dagens arbetsliv ställer stora krav på våra hjärnor och vi ställer oss därför frågan vad en smart, hållbar och hjärnvänlig arbetsplats är. Gästar oss gör Mirja Johansson, specialist i neuropsyko…
 
Entreprenören och forskaren Anders Wikström (Research Institute of Sweden) berättar hur vi skapar förutsättningar för innovation. Hur vi använder ledarskapet för att främja innovation i verksamheten och hur vi kan balansera kraven på effektivitet emot behovet av innovation. Robert Cloarec leder samtalet. Transkribering Ta del av podden i textformat…
 
Arbetslivet förändras, vi jobbar längre och alltmer digitalt. Marinette Fogde, forskningschef från Arbetets museum och Eva Öquist, högskoledirektör vid Stockholms konstnärliga högskola gästar och pratar om hur vi med stöd av museipedagogiken i utställningen "Ursäkta röran: omställning pågår" kan få hjälp att reflektera om framtidens arbetsliv och h…
 
Temat för detta avsnitt är kontorsmiljöer. Vi pratar om vägen fram till beslut, genomförandet och får tips och råd på vad som är viktigt att tänka på när man gör en kontorsförändring. Gästar oss gör Bosse Johansson, nationellt ansvarig för aktivitetsbaserade kontor på Trafikverket och Karin Alling, personalansvarig på Konkurrensverket. Samtalsledar…
 
Vi reder ut vad förtjänst och skicklighet är och hur vi rekryterar så att vi inte exkluderar de kandidater som har rätt kompetens. Funktionsrätt Sveriges intressepolitiska chef Mikael Klein och Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann gästar podden och berättar hur vi får en inkluderande rekryteringsprocess. Samtalsledare är Robert Cloarec. Transk…
 
Denna gång pratar vi om förtroendearbetstid. Men, vad betyder det, vilka är utmaningarna, hur möter man dem och vilket ansvar man har som chef och medarbetare? Vi gästas denna gång av Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten och Anders Stålsby, förhandlare och arbetstidsexpert på Arbetsgivarverket som delar med sig av sina erfarenheter …
 
80 procent av statligt anställda upplever sig nöjda med sin arbetsmiljö, men samtidigt visar Arbetsgivarverkets arbetsmiljörapport på ökad stress och ohälsa på arbetsplatsen. Vad är ett hållbart arbetsliv och vilka utmaningar står arbetsgivare och medarbetare inför? Emilia Liljefrost, programchef för Partsrådets arbetsområde Hållbart arbetsliv och …
 
Den stora efterfrågan på hög- och yrkesutbildad kompetens gör det svårt för både den statliga sektorn och arbetsmarknaden i sin helhet att rekrytera. Drygt 70 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar uppger att de under hösten haft brist på kompetens i samband med rekryteringar. Som arbetsgivare behöver vi därför fundera kring vad kompetens är, hur …
 
Vilken effekt har friskvårdssatsningar på hälsan och på effektiviteten? Våra gäster Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef på bostadsbolaget Mimer och Helén Björkman, HR-chef på Kammarkollegiet berättar om hur deras organisationer jobbar med friskvårdssatsningar. Samtalsledare är Robert Cloarec. Transkribering av podd Ta del av podden i textformat h…
 
Vi samtalar om lokal lönebildning och avtalet RALS-T tillsammans med Ken Jonsson (f.d. biträdande förhandlingschef Arbetsgivarverket) och Ylva Eriksson (biträdande förhandlingschef Jusek och representant för Saco-S). Parterna bakom avtalet diskuterar hur den lokala lönebildningen och dialogen mellan chef och medarbetare, kan stödja verksamhetsutvec…
 
Hur påverkas innovation av ledarskapet, finns det skillnader i den privata kontra den statliga sektorn och vad är viktigt att tänka på för att öka det digitala intraprenörskapet? Gästar oss gör Ivo Zander, professor i företagsekonomi på Uppsala universitet. Samtalsledare är Robert Cloarec. Transkribering Ta del av podden i textformat här…
 
Vad är kollektiv intelligens och hur kan vi använda det för att skapa innovation och maximera gruppers prestation? I dagens avsnitt pratar vi om varma och kalla grupper, tillit och vad som krävs av ledaren. Gästar oss gör Philip Runsten, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation. Samtalsleda…
 
Med utgångspunkt i den sociala pelaren, som antogs 2017, pratar vi om utvecklingen i EU och vad den betyder för arbetsmarknadens parter i Sverige. Gäster: Gabriella Sebardt (arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor) och Hanna Schmidt (biträdande chefsjurist på Arbetsgivarverket). Samtalsledare: Robert Cloare…
 
Hur kan statliga arbetsgivare utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs? Gäster: Tomas Rosenberg (chef för kompetensområde chef- och medarbetarskap vid Polismyndigheten) och Ann Lindblad (projektledare för Arbet…
 
Vad är den arbetsgivarpolitiska delegeringen, vad betyder den för statliga arbetsgivare och finns det risk att den urvattnas? Gäster: Göran Ekström (fd generaldirektör Arbetsgivarverket) och Ann Follin (överintendent på Statens museer för världskultur). Samtalsledare: Sherlot Jonsson Transkribering Ta del av podden i textformat här…
 
Digitalisering och automatisering kommer att förändra hela arbetsmarknaden och arbetslivet. Hur kan vi använda artificiell intelligens och digitaliseringen för att skapa en bättre och mer effektiv statsförvaltning? Gäster: Darja Isaksson (generaldirektör Vinnova) och Roger Vilhelmsson (chefsekonom Arbetsgivarverket). Samtalsledare: Sherlot Jonsson …
 
Hur uppstår en machokultur på en arbetsplats och vilka negativa konsekvenser har det för verksamheten? Vi pratar i detta avsnitt om hur man kan förändra en sådan kultur, genom att arbeta förebyggande och följa upp. Och hur ett företag kan använda sin värdegrund i detta förändringsarbete. Medverkande Gäster: Kristin Linus, HR-chef på byggföretaget V…
 
Hur ska vi göra för att bli bättre på inkludering och hitta kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden? I detta specialavsnitt av Arbetsgivarpodden pratar vi med Hedda Lindselius om detta och vad som händer efter Skills360 Hackathon som gick av stapeln den 11 september. Medverkande Gäster: Hedda Lindselius, samordnare Skills360 Hackathon på Arb…
 
Millennials, den första riktigt digitala generation som har vuxit upp med internet och sociala medier. De är välutbildade, sägs vara ifrågasättande och ha helt nya förväntningar på arbetslivet. i podden diskuterar vi hur ska vi tänka för att attrahera den nya generationen, vilket ledarskap som krävs och hur vi statliga arbetsgivare ska förhålla oss…
 
Vilka konsekvenser fick höstens metoo-upprop och varför behövs ett särskilt regeringsuppdrag för att stärka kunskapen och stödja arbetet mot sexuella trakasserier? Vi gästas av Kriminalvården och Diskrimineringsombudsmannen som berättar om sina erfarenheter, hur vi kan arbeta förebyggande och hur vi skapar en arbetsmiljö fri från sexuella trakasser…
 
Under hela 2018 sätter Arbetsgivarverket extra fokus på inkludering och kompetens, bland annat genom olika aktiviteter i Almedalen och genom vårt skills360 Hackathon den 11 september. I det här poddavsnittet pratar vi bland annat om vad det är som formar vår syn på kompetens och hur vi kan arbeta med inkludering. Medverkande Gäster: Lotta Stern, do…
 
Ledarskapet blir allt viktigare på en dynamisk arbetsmarknad, och allt större krav ställs på dagens chefer. Men vad utmärker en ledare och kan alla bli en bra chef? Kan man födas med goda förutsättningar att bli en bra chef och hur mycket påverkar omgivningen? Vilka typer av ledarskap är bra för att skapa en kreativ arbetsmiljö och motivera sina an…
 
Vad är innovation? Hur skapar vi ett klimat och en kultur på våra arbetspaltser som stimulerar till nytänkande och innovation? Hur peppa ledare att bli innovationsledare? Vilken roll har HR i innovationsarbetet? Det är några av frågorna vi pratar om i detta poddavsnitt. Medverkande Gäster: Leif Denti, doktor i psykologi och lektor vid Göteborgs uni…
 
En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra och välfungerande verksamhet. För att veta om vi har en bra arbetsmiljö behöver vi undersöka det och ett sätt att ta reda på hur organisationen mår är att göra medarbetarundersökningar. Men, hur blir medarbetarundersökningar ett bra verktyg? Medverkande Gäster: Pia Westberg Larsson är HR-specialist …
 
Trots en rekordhög brist på IT-kompetens visar Arbetsgivarverkets senaste konjunkturbarometer på förhållandevis liten påverkan på verksamheterna. En förklaring till detta är att IT-konsulter används i en allt högre grad när det inte går att rekrytera nya medarbetare. Vilka blir då konsekvenserna av allt fler IT-konsulter i de statliga verksamhetern…
 
Utveckling och innovation är en framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare, därför är det viktigt att skapa en trygghet i verksamheten för att våga testa och pröva nytt. I det här avsnittet pratar vi om innovation och vilka utmaningar det innebär för statliga verksamheter. Medverkande Gäster: Karin Åström, Riksarkivarie på Riksarkivet o…
 
Arbetsmiljöfrågor är en viktig del i verksamhetsutveckling och hälsofrämjande aktiviteter bör gå som en röd tråd genom verksamheten både när det gäller grupp och individnivå. Människor som mår bra både fysiskt och psykiskt presterar bättre. En bra arbetsmiljö ger förutsättningar för både effektivitet och arbetsglädje och relationen är ömsesidig. En…
 
Dialogen är en viktigt del när det gäller det arbetsgivarpolitiska tänket och många gånger a och o för ett bra ledar- och medarbetarskap. I det här avsnittet får du tips på hur dialogen kan användas som verktyg. Medverkande Gäster: Helena Wingemo, HR-chef på Ekonomistyrningsverket, ESV och NIkki Vagnér, förhandlare på Arbetsgivarverket. Samtalsleda…
 
Många pratar om innovation, men olika personer lägger olika saker i ordet. I det här avsnittet försöker vi bena ut begreppet och vad det innebär. Förhoppningsvis kan det också inspirera statliga arbetsgivare att bli mer innovativa. Medverkande Gäster: Susanne Nilsson innovationsforskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH och Olle Lundin som leder …
 
I statliga arbetsgivares gemensamma strategi för den strategiska arbetsgivarpolitiken står bland annat att arbetsgivare samverkar för att utveckla ledarskapet i verksamheterna. Men hur fungerar samverkan i praktiken och hur får man tydliga arbetsgivarföreträdare? Det är några delar som diskuteras i avsnittet. Medverkande Gäster: Åsa Ståhl, HR-speci…
 
Det här avsnittet handlar om Arbetsgivarverkets mentorprogram som ger statliga myndigheter en möjlighet att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Programmet är också ett sätt för nyanlända att lära sig mer om statens verksamhet och utveckla sitt kontaktnät i Sverige Medverkande Gäster: Jonas Tidemyr, mentor och ekonom på försvar…
 
I det här avsnittet fokuserar vi på hur organisationen kan ta tillvara medarbetarnas kompetens och vad som krävs för att man ska kunna skapa en inkluderande kultur. Utifrån pågående utveckling på arbetsmarknaden står arbetsgivare inför ett alltmer diversifierat arbetskraftsutbud både vad det gäller generationsväxling och mångfald. Ett inkluderande …
 
Som chef och ledare styr du verksamheten men du leder människor och det gör du i dialog. I det här avsnittet pratar vi om ledarskap och medarbetarskap i samverkan. Ett aktivt medarbetarskap kräver att chefer och ledare är ute i verksamheten och är tydliga med hur målbild och strategi ser ut. Sedan gäller det att de har modet att låta medarbetarna b…
 
Nästan alla organisationer har en värdegrund med värdeord som ska vara ledord för medarbetare och chefer i deras dagliga arbete. Tyvärr är det många anställda som inte känner till eller inte känner samhörighet med värdegrunden. Vad krävs för att man ska kunna basera verksamheten på tydliga etiska värderingar som påverkar det dagliga praktiska arbet…
 
Livsmedelsverket har genom sitt arbete med effektiva team och aktiva arbete med medarbetarskapsfrågor fått en effektivare verksamhet, bättre arbetsmiljö och nöjda medarbetare. De arbetar utifrån modellen IMGD (Integrated Model of Group Development) som är utvecklad av den amerikanska psykologiprofessorn Dr. Susan A. Wheelan, som sedan 70-talet samm…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2023 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login