show episodes
 
S
Standardpodden

51
Standardpodden

Svenska Institutet för Standarder

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Standardpodden är en podcast från Svenska institutet för standarder, SIS, för alla som jobbar med att integrera miljö, hållbarhet och kvalitet i sin affärs- och verksamhetsutveckling. I varje avsnitt bjuder Marcus Ihre in spännande gäster till samtal och analyser om hur organisationer utvecklas med hjälp av standarder.
 
R
RePublikPodden

1
RePublikPodden

RePublikPodden

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
RePublik – Audience Sweden är ett svenskt centrum för publikutveckling. Vi arbetar för att fler ska ha en plats i det offentliga kulturlivet. Vi tror att det är avgörande för ett kreativt och socialt hållbart samhälle. RePublik samverkar med aktörer som tar mångfald och publik som utgångspunkt för sin verksamhetsutveckling. Förändring kräver engagerat ledarskap. Därför är vårt huvudfokus utveckling av kulturlivets ledare och organisationer. Vi arbetar med omvärldsbevakning, kunskapsdelning o ...
 
HR-podden bidrar till att vi på Region Sörmland utvecklas tillsammans, både som personer och organisation. Den handlar om utmaningar och erfarenheter, framgångar och misslyckanden – men framför allt om insikter, lärdomar och klokskap som våra gäster bjuder på. För att dela med sig visar att vi bryr oss - om varandra och de vi jobbar för. Tack för att du lyssnar! Maila gärna till oss om du har frågor, kommentarer eller förslag på ämnen: hr-podden@regionsormland.se Vinjettmusik: TONYMELODICS
 
Loading …
show series
 
Eva Neidenström jobbar på utvecklingsenheten med utveckling och förbättringskunskap. I detta avsnitt berättar hon om Vårdkontakt direkt, vad det är och hur det kommer att förbättra och förenkla för både medborgare och personal inom sjukvården. Vilka har utmaningarna varit och finns det fler utvecklingsområden som pågår just nu. Detta och mycket mer…
 
Mikael Palo, verksamhetsområdeschef för Kultur och Utbildning i Region Sörmland presenterar regionens omfattande kulturverksamhet och reflekterar kring varför det är viktigt med kultur i samhället. Samtalsledare: Catrin DaganderTekniker: Mats LindkvistAv Region Sörmland HR
 
Maria Vejdal, verksamhetschef på välfärd och folkhälsa beskriver på ett berikande sätt att regionen ska ”jobba där hjulen rullar”. Att öka tillgängligheten för medborgare att utöva aktiviteter som skapar en hälsosam livsstil. I avsnittet berättar Maria hur regionen jobbar, exemplifierar och beskriver vad arbetet grundar sig i. Samtalsledare: Catrin…
 
Robotar och automatisering är temat i avsnitt 9. Kjell Johansson, Åsa Johansson och Mikael Lindqvist gästar HR-podden för ett samtal om ny teknik. Kjell Johansson, RSIT, berättar om kompetenscenter för processautomation och Mikael Lindkvist och Åsa Johansson, från redovisningsservice, berättar om erfarenheter från praktiskt användande av robotfunkt…
 
Förändring är temat i avsnitt 8. Karolina Trygg beskriver reflektionens betydelse för enskilda individer och grupper i en organisation. Med hjälp av strukturerad reflektion kan vi bl.a. fått fatt i vad vi åstadkommer, hur vi mår och vad vi behöver utveckla framöver. Karolina berättar om olika sammanhang under pandemin där verksamheter har tillämpat…
 
Modigt ledarskap är temat i avsnitt 7. Hanna Bergström reflekterar kring vikten att skapa tillitsfulla relationer till medarbetarna och delar med sig av exempel på hur hon i olika uppdrag agerat för att vinna arbetsgruppers förtroende. Samtalet handlar också om hur du som chef med tydliga värderingar kan hjälpa arbetsgruppen till måluppfyllelse. Ha…
 
Förändring är temat i avsnitt 6. Monica Iren Knudsen berättar vad som händer med oss människor när vi står inför förändring. Monica beskriver olika faser i förändringshjulet. Programmet innehåller igenkänning, humor och tips på den egna vägen till ständig förändring. Samtalsledare: Catrin Dagander och Kajsa Fisk…
 
Inkännande ledarskap är temat i avsnitt 5. Ann-Sofie Plato, enhetschef på Kullbergska Sjukhuset berättar om sitt sätt att tackla tuffa bemanningsproblem men också det givande med att coacha en härlig arbetsgrupp i ständig förändring. Tips som kan hjälpa dig som är chef eller har annan ledande funktion! Samtalsledare: Catrin Dagander och Lena Amnäs…
 
Vad betyder kost och träning för återhämtningen av kroppen? Här får du lyssna på legitimerade sjukgymnasten Johanna Öberg och dietisten Johan Johansson Keres. De inspirerar och informerar om träning, kost, hälsa och hur du kan få in det i din vardag - trots tidsbrist och stress. Deras huvudbudskap är: "Börja med minsta möjliga förändring". Samtalsl…
 
Paula Richter förklarar vad som händer med oss under långvarig stress, vad som händer i kroppen, och vad återhämtning betyder för vårt välbefinnande. - All typ av stresshantering handlar om återhämtning. Ofta behöver det inte vara så märkvärdigt, utan kan handla om korta, medvetna återhämtningspauser. Samtalsledare: Catrin Dagander och Lena Amnäs…
 
Hur får man återhämtning i en extremt ansträngd period på arbetsplatsen? Sofia Sandström är verksamhetsutvecklare, men har hoppat in och jobbat inom Covid-vården när det behövdes som mest. Hon berättar om sina erfarenheter av det hektiska och berörande arbetet, och ger sin syn på hur man kan försöka hålla sig lugn när det stormar. Samtalsledare: Ka…
 
Vilken nytta kan vi ha av segmenteringsmodeller? Hur ska vi använda dem? Andrew McIntyre arbetar på konsultföretaget Morris Hargreave McIntyre, som är en av världens ledande organisationer inom kultursegmentering. Under 2015 genomförde de studien Audience Atlas Sweden i samarbete med Stockholms stad, som är den hittills största kartläggningen av sv…
 
För första gången finns det nu en global ISO-ledningssystemstandard för arbetsmiljö, ISO 45001. I det här avsnittet av Standardpodden samtalar SIS projektledare Björn Nilsson med Anna Gruffman, arbetsmiljö- och säkerhetschef, Bonava, och Stefan Larsson, konsult 6D Sustainability, om vikten av ett strategiskt arbetsmiljöarbete och tittar närmare på …
 
Korruption och mutor i affärsammanhang är ett internationellt och nationellt problem. Detta avsnitt av Standardpodden tar upp ledningssystemstandarden ISO 37001 som ger företag, offentlig sektor och ideella organisationer stöd att förebygga, upptäcka och hantera mutor. Marcus Ihre intervjuar Helena Sjöholm som är konsult på Direndi, ett Lund-företa…
 
I detta avsnitt av Standardpodden gör vi nedslag i den senaste versionen av ISO 9001, Ledningssystem för kvalitet. Vi möter ingen mindre än Tina Bohlin som samordnat den svenska grupp som varit med att utveckla standarden under åren fram till 2015 då den lanserades. Tina har även gedigen erfarenhet från implementering av ISO 9001 i sin roll som kur…
 
Pilotavsnittet av standardpodden togs fram i samband med Almedalsveckan och handlar om den nya versionen av miljöledningsstandarden ISO 14001. Marcus träffar Stefan Larsson, hållbarhetsexpert som arbetat med olika dimensioner av hållbarhet på allt från stora fabriker till små säljbolag. Stefan var också engagerad som expert i arbetet med den nya ut…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login