Televisione offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Magnus Karlsson leder ett femårigt forskningsprojekt på Marie Cedershiöld högskola om civilsamhället i kris. Projektet har under sitt första år bland annat frågat 5000 svenskar via en enkät om deras försvarsvilja, både i händelse av kris och krig. Resultaten visar att 9 av 10 är villiga att göra en insats, en otroligt hög siffra. Dessutom är en sto…
 
Beredskapsutställningen Rädd eller beredd turnerar runt i hela Sverige och Nadja Karlsson, Valbo lottakår, är en av informatörerna från de frivilliga försvarsorganisationerna som jobbar i utställningen. Utställningen vill ge ungdomar teoretisk kunskap och praktisk övning i både krishantering, individens ansvar och totalförsvarsplikten. Nadja drivs …
 
Maria Elmér är undervisningsråd på Skolverket som i strukturreformen av krisberedskap och civilt försvar i oktober 2022 blev beredskapsmyndighet. Skolan är en viktig del i civil beredskap i och med att det är där vi lär oss vad demokrati är och hur vi gör demokrati tillsammans. Skolverket tittar nu på vad skolväsendet behöver för att kunna fortsätt…
 
Varje januari får nästan alla killar och tjejer som fyller 18 år under året mönstringsunderlaget från Plikt- och prövningsverket. I år var Maud Holma von Heijnes dotter en av dem. Maud menar att det viktigaste hon kan förmedla till sin dotter är att vårt land är värt att stå upp för och att det är viktigt att bidra till försvaret. Att göra värnplik…
 
Jenny Deschamps-Berger jobbar på Försvarshögskolan med krisberedskap och totalförsvar. Ämnet försvarsvilja har lyfts en hel del under förra året sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Jenny lyfter att det handlar om att vi har insikt om att våra demokratiska fri- och rättigheter är hotade och att vi har viljan att försvara dem. Vi behöver…
 
Tilde "7licious" Byström är lagkapten för e-sportorganisationen Ninja in Pyjamas damlag. Tillsammans med sina fyra lagkamrater tränar hon för att bli bästa kvinnliga lag i Counter-Strike: Global Offensive. Laget vinner eller förlorar tillsammans vilket kräver bra samarbete och kommunikation men även att lösa problem. Kvinnor är fortfarande i minori…
 
Totalförsvaret är under uppbyggnad. En viktig aspekt är att vi ska kunna ta del av information så att vi vet vad som händer. Ansvaret för att leverera ligger på Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR). Christina Boman, säkerhetschef SVT, beskriver det arbete som SVT gjort för att stärka sin beredskap och kunna säkerställa att reporterteam…
 
Media har en vital roll i en demokrati att hjälpa oss att förstå skeenden i samhället. En roll som kanske är ännu viktigare idag när vem som helst kan publicera innehåll. Martin Holmberg, Medier & Demokrati, lyfter fria oberoende medier som en grundbult i en vital demokrati. För att kunna vara aktiva samhällsmedborgare behöver vi information som by…
 
Ingrid Rune var en av alla kvinnor som bidrog till vårt försvar under beredskapsåren som frivillig luftbevakare. Det var äventyret och samhällsengagemanget som gjorde att Ingrid tog chansen. Cecilia Ohlén, reporter på P4 Dokumentär, Sveriges Radio, berättar Ingrids historia under tiden vid finska gränsen. Efter utbildning, som innebar vapenträning,…
 
Esther Meyer-Malmborg är medlem i Stockholms marinlottakår och har ett långt engagemang i ett militärt avtal. Esther valde att bli stabsassistent i Försvarsmakten - det fanns inte annat än ett militärt avtal att välja på när hon blev lotta. Esther berättar att hon haft mycket nytta av sina lottakunskaper även i sitt arbetsliv. Numera är hon även en…
 
I samband med Krisberedskapsveckan tog Svenska Lottakåren tillsammans med Hugo Malm, Holma Folkhögskola, fram recept på modern krismat. Det är mat som inte behöver en spis för att lagas, som består av varor som vi har bra självförsörjningsgrad av i Sverige och som inte ska behöva så mycket vatten. Hugo berättar också om skillnader på krismat under …
 
Vi är alla en del av Sveriges beredskap och har ett ansvar att kunna klara oss uppemot en vecka på egen hand. Emelie Hult odlar grönsaker och föder upp djur på släktgården för att odla sin kunskap och kunna vara delvis självförsörjande. Emelies bästa tips är att odla utifrån det du gillar och vad som passar in i din vardag. Genom att prova dig fram…
 
10 september 1924 bildar Tyra Wadner Föreningen Stockholms landstormskvinnor och över tid gör lottor insatser både i försvaret men även för samhället. Fia Sundevall berättar om hur Lottakåren varit del i att ge kvinnor möjlighet att tjänstgöra i Försvarsmakten men skildrar också en bild av en organisation som förändrats med omvärlden. Ann-Sofie Esp…
 
Kvinnor inom räddningstjänsten berättade om diskriminering och sexuella trakasserier i #metoo-uppropet #larmetgår i november 2017. Det blev ett uppvaknande för många och sedan dess har arbetet med att förändra kulturen strävat på. Anna Sahlberg är strateg på Räddsam VG och för henne är det en överlevnadsfråga att fler kvinnor och personer med annan…
 
11 september är det val till riksdag, region och kommun och Valmyndigheten är centralt ansvarig för att genomföra val. Ett val är en stor logistikapparat för att säkerställa att röstlängder är korrekta, att vi har en plats att rösta på och att vi fått information om vart vi ska rösta. Och inte minst att vi kan lägga vår röst utan att någon vet vad …
 
Robert Trupp, Försvarsmakten, arbetar med att stärka kunskapen om totalförsvaret och Försvarsmaktens roll bland ungdomar. Målet är att ungdomarna ska förstå hur de kan bidra till totalförsvaret och hur vi tillsammans tryggar vår demokrati. Vi behöver solidariskt hjälpas åt men då behöver vi också förstå vår egen roll i helheten. Robert trycker på a…
 
Demokratin kan inte tas för givet och vi behöver tillsammans stärka vår demokratiska beredskap. Ett initiativ togs i maj då Demokratidagarna arrangerades i Nynäshamn med syfte att skapa en mötesplats mellan civila och offentliga samhället samt näringslivet för att utveckla och stärka vår demokrati. Civilsamhällets föreningar är en stark grogrund fö…
 
I mitten på 80-talet var Ewa Bodén en av de kvinnor som gjorde internationell militär tjänst på Cypern. Ewa var stabsbiträde och hade som uppgift att se till att ta emot och skicka iväg handlingar men även att nyheter från Sverige nådde soldaterna ute på observationsplatserna. Ewa berättar om en lärorik tid, även om hon aldrig hade gjort utbildning…
 
Vi behöver öva på att göra demokrati tillsammans. Svenska Lottakåren har tagit fram ett skolmaterial som innehåller ett smörgåsbord av tips på hur man kan öva på att göra demokrati. Författare till materialet är Charlotta Granath och hon trycker på att demokratiarbetet sker i vardagen. Vi alla har ett ansvar och en roll för att upprätthålla demokra…
 
Med hjälp av dagböcker, memoarer och möten har författaren Anna Larsdotter kunnat skildra 20 kvinnors pliktkänsla och patriotism under andra världskriget. Vi får bland andra möta en prickskytt i röda armen, en motståndskvinna i Danmark, en officer i brittiska luftvärnet och en singallotta på försvarsstaben i Sverige. Anna vill att berättelserna ska…
 
Joanna började illustrera en bok om sin judiska familj och upptäckte att det fanns flera släktingar som bara försvann, det var så de var benämnda. Joanna upptäckte att hon som tredje generationen efter förintelsen inte var ensam om att vilja ha svar. Boken består av sex olika historier som vävs samman och har paralleller med nutiden. Inte minst hur…
 
Rysslands invasion av Ukraina har väckt funderingar hos många om vad vi själva kan bidra med här hemma. Rebecka är en av över 1400 kvinnor som valt att bli medlem i Svenska Lottakåren sedan krigsutbrottet. För Rebecka är medlemskapet ett sätt att skaffa sig kunskap för att mota bort oron. Hon har redan hunnit delta i en hel del webbföreläsningar oc…
 
Annicka Engblom är riksdagsledamot (M) och ledamot i Europarådets svenska delegation. 16 mars uteslöts Ryssland från Europarådet som en följd av den militära aggressionen mot Ukraina. Europarådet har diskuterat Rysslands medlemskap ända sedan annekteringen av Krim. Annicka vädjade, i samband med det extrainsatta mötet i Europarådet, på ryska till s…
 
Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern, berättar om de lärdomar som kan dras från ett antal undersökningar som gjorts för Svenska Lottakåren. Bland annat visar det sig att unga kvinnor, 15-17 år, har låg kunskap om totalförsvaret men demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga ämnesområden. Generation Z har ett stort samhällsengagema…
 
Anna Lindqvist, verksamhetschef på MÄN, arbetar med att inspirera män och pojkar att engagerar sig i jämställdhetsarbetet. Vårt samhälle är riggat på ett sätt som ger män privilegier utifrån hur vi värderar det som vi ser som maskulint versus det som vi ser som feminint. Baksidan av det är att killar och män mår dåligt av att följa idéer om hur "en…
 
I Sverige är oron för ett tyskt angrepp stor år 1940. I den kontexten utspelar sig Kristin Fägerskjölds tredje roman, Svarta vingar, där förplägnadslottan Disa har huvudrollen. Disa jobbar på regementet i Strängnäs och där möter hon Betsy, som hon blir bästa vän med, och Ilse, som anländer från Tyskland med ett hemligt uppdrag. Boken innehåller b…
 
Samhället klarar sig inte utan frivillig i en kris eller vid höjd beredskap. Fler och fler nationella myndigheter och länsstyrelse använder sig av utbildade och övade frivilliga från de frivilliga försvarsorganisationerna för att skapa uthållighet i händelse av en störning i samhället. Karin Ekstedt, Sollentuna lottakår, är en av många som utbildat…
 
De frivilliga försvarsorganisationerna rekryterar och utbildar personer till totalförsvaret. En utmaning är att det inte finns lagstadgad rätt för tjänstledighet under avtalsutbildning. Det gör den frivillige beroende av välvilliga arbetsgivare, vilka de flesta tack och lov har. Alexandra Anstrell (M) har lyft problematiken och jobbar för att få ti…
 
Mötesplats samhällssäkerhet 2022 strävar efter att genom debatt och dialog bidra till att stärka totalförsvarsplaneringen utifrån nationella, regionala och lokala perspektiv. Minou Sadeghpour är programansvarig för Mötesplatsen och hoppas att Mötesplatsen ska ge deltagarna mod att gå från ord till handling i det civila försvaret, som också är ett a…
 
Hösten 2017 släpptes i Sverige 70 metoo-upprop av kvinnor från olika branscher som hade över 100 000 underskrifter. Det var en möjlighet för kvinnor att våga berätta och lyfta fram sina historier som många burit på väldigt länge. Till skillnad från andra länder lade uppropen i Sverige på fokus på händelserna för att visa på ett strukturellt problem…
 
Fler kvinnor behöver mönstra för att Försvarsmakten ska bli bäst på de dom gör. Traditionellt har värnplikten varit en manlig domän och först 1980 kunde kvinnor söka frivilligt till grundutbildning, då i Flygvapnet. För att inspirera unga kvinnor till att vilja mönstra bjöd Svenska Lottakåren in till en informationsdag där ungdomarna kunde ställa a…
 
Vad är det vi gör när vi ser till att vi har tillgång till mat för en tid? Ur perspektivet krisberedskap pratar vi oftast om hemberedskap. Hugo Malm, Holma folkhögskola, undervisar i hållbarhet och krisberedskap och bland eleverna där pratas det om självhushållning. Det finns en överlappning mellan begreppen menar Hugo och om vi börjar samarbeta st…
 
Vi är vana vid att den värld vi lever i fungerar, men pandemin har visat oss att avbrott kan ske i det som vi tar för givet. Vi har alla ett ansvar för vår egenberedskap i händelse av en kris. Men vart börjar man? Pär Plüschke ger tipset att preppa tillsammans, att bygga beredskapen gemensamt med andra. Pär lyfter också att prepping kan ses som att…
 
I oktober anordnas varje år EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige genomför MSB och Polisen kampanjen Tänk Säkert! som vill ge oss handfasta, tydliga och konkreta tips för att vi ska kunna vidta åtgärder för att säkrare uppkopplat liv. Informationssäkerhet är dessutom ett sätt att upprätthålla och värna vår demokrati menar Anton Liv. Det finns …
 
Jeanette Öhman är journalist och lär oss i det här avsnittet vad oberoende journalistik betyder för en demokrati. Vi behöver dels få hjälp att sätta händelser i sitt sammanhang men också hjälp att granska makthavarna. Risken utan oberoende journalistik är att osanningar sprids och att vi blir fast i våra filterbubblor där vi serveras mer av samma s…
 
Emelie Weski brinner för fred, säkerhet, demokrati och organisering. Vi behöver organisera oss för att bygga demokrati tillsammans och Emelie lyfter föreningslivet i Sverige som en viktig demokratiskola. I en förening lär du dig göra demokrati. En stark demokrati bygger vi varje dag genom att stå upp för och kräva våra rättigheter och se och hjälpa…
 
Stiftelsen Expo anordnade en tävling i våras för att utse en symbol för demokratin. Förhoppningen är att symbolen ska kunna vara en markör för alla oss som vill stå upp för och verka för ett demokratisk samhälle. En motvikt till alla symboler som sprider antidemokratiska värderingar. Demokratins värde symboliseras av ett klot placerat i en glasmont…
 
Cornelia Johansson, verksamhetsutvecklare på Brottsofferjouren, hjälper oss förstå vad demokratibrott är. Det handlar om hot och trakasserier som påverkar opinionsbildare och granskare. I värsta fall tystnar röster som gör diskussionen fattigare. Vi ska alla kunna delta i samhällsdebatten för att vi tillsammans ska kunna utveckla vår demokrati, men…
 
Sofia Näsström, Uppsala universitet, har forskat och undervisat om demokrati i 20 år. Sofia menar att anti-demokratiska krafter tvingar demokratin att fundera på hur den står upp för sig själv. Ett demokratiskt självförsvar, som förhåller sig till anti-demokratiska krafter på olika sätt. Sofia trycker också på vikten av att fundera över vilken demo…
 
Del sju av sju i miniserien Demokratisk beredskap. Vi summerar mini-serien med förhoppningen om att den har inspirerat till fortsatta samtal om demokrati. Alla behövs för att främja, förankra och försvara demokratin och de fri- och rättigheter den ger oss. Och alla kan göra något. Demokratin behöver utvecklas in i framtiden och för att påverka behö…
 
Del sex av sju i miniserien Demokratisk beredskap. I en demokrati är makten fördelad på olika aktörer. De som stiftar lagar, de som dömer utifrån lagarna och även de som granskar i form av massmedia. Också näringsliv och civilsamhälle är viktiga aktörer och arenor. För att kunna granska makten, oavsett om det är politiker eller företagsledare, kräv…
 
Del fem av sju i miniserien Demokratisk beredskap. För att samhällen ska fungera behöver vi träffas för att diskutera, och hitta effektiva sätt för att fatta beslut. Även vikingarna hade en stärk känsla för lag och rätt och hade ett välutvecklat system för att ta beslut och lösa konflikter. Demokratin utvecklas och förändras över tid och tillsamman…
 
Del fyra av sju i miniserien Demokratisk beredskap. Tillsammans med jurist Stellan Gärde gräver vi djupare i vad vi kan göra om en av våra fri- och rättigheter kränks men också hur vi kan stärka skyddet för vår demokrati. En grund är att ha kunskap om de fri- och rättigheter vi har för att vi ska kunna förstå dem och agera utifrån dem. Stellan berä…
 
Del tre av sju i miniserien Demokratisk beredskap. I en demokratisk rättsstat kan vi förväntas oss att vissa fastlagda rättsstatliga principer följs och de kommer till uttryck i bland annat våra grundlagar. Ytterst ska rättsstaten skydda våra mänskliga rättigheter. Anne Ramberg, jurist och bland annat tidigare generalsekreterare för Sveriges Advoka…
 
Del två av sju i miniserien Demokratisk beredskap. Våra grundlagar är ramverket som skapar struktur för hur vår demokrati ska fungera. Talman Andreas Norlén berättar i det här avsnittet om våra grundlagar och varför de är viktiga för vår demokrati. Grundlagarna ger oss många fri- och rättigheter, såsom att kunna välja mellan olika alternativ i fria…
 
Del ett av sju i miniserien Demokratisk beredskap. En förutsättning för en stark demokrati är att människor engagerar sig, känner ansvar och ägarskap för den och står bakom dess principer. För att vi ska kunna vara delaktig i att främja, förankra och försvara demokratin behöver vi kunskaper om hur demokratin fungerar, hur spelreglerna ser ut, hur m…
 
Från och med 1 januari 2022 ska den nya Myndigheten för psykologiskt försvar vara på plats. Statsvetaren Olof Petersson, som var rådgivare i utredningen, berättar om hur det psykologiska försvaret växte fram på 50-talet och vad som behövs för ett modernt psykologiskt försvar. Olof trycker på att myndighetens arbete måste utgå från vad det är som sk…
 
Elin har drömt om att få göra värnplikten sedan hon var liten. Med mönstringen avklarad är hon ett steg närmare. Det var nervöst att mönstra just för att hon så gärna ville klara den. Alla momenten gick bra och i det här avsnittet berättar Elin om sin upplevelse under mönstringen och varför hon vill göra värnplikten som gruppchef. Lästips hittar du…
 
En samhällskris är en stor påfrestning som gör att samhällets funktioner inte fungerar som vi är vana vid. En kris kan vara kort eller långvarig, som nu pandemin. Annika Elmgart, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, lyfter vikten av att vi alla bidrar till att förbereda samhället för en kris. Om vi som kan är förberedda för att ta hand om o…
 
Pandemin har stor påverkan på samhället och inte minst kommunerna som trots stort tryck förväntas leverera sitt grundläggande samhällsansvar precis som vanligt. Kommunen är den myndighet som är närmast medborgarna och snabbast märker hur händelseförloppet utvecklas och kan många gånger se behov av nya beslut innan samordnande myndighet ser samma bi…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2023 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor