TakeActionTalks offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
2017 startade jag ideellt podden och hemsidan www.takeactiontalks.com. Min ambition och önskan med TakeActionTalks är att bli en länk mellan vetenskapen och allmänheten. Att förklara världen ur ett hållbarhetsperspektiv på ett lättförståeligt och intressant sätt så att fler förhoppningsvis ska känna att det kan vara enkelt och roligt att bidra till en hållbar värld. För “business as usual” är inte längre ett alternativ, att ställa om till ett hållbart samhälle är ett måste och något vi alla ...
 
Loading …
show series
 
BNP-tillväxt är ett av de viktigaste målen i vårt samhälle idag. Men de senaste decennierna har vi kunnat se vår planet slitas ut i samma takt som BNP-ökat. Vi kan konstatera att ständig tillväxt inte är hållbart, men vilka alternativ finns och kan vi föreställa oss en värld bortom BNP-tillväxt? Mikael Malmaeus är nationalekonom och miljöforskare p…
 
Agroforestry är ett odlingssystem som kombinerar odling av grödor och träd, ibland även kombinerat med djurhållning. Agroforestry kan tillämpas i hela världen, det gäller bara att anpassa vilka träd och grödor som funkar ihop och trivs på det stället där man vill odla. I höstas (2018) släppte Agroforestry Network med Vi-skogen, Sveriges Lantbruksun…
 
Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden, för växter och djur såväl som för människan. Vi behöver tillgång till rent vatten och sanitet för vår grundläggande hälsa och utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. Många tar rent vatten förgivet men tillgången till dricksvatten, el…
 
Just nu pågår den sjätte stora massutrotningen av biologisk mångfald i jordens historia! Och det är vi människor som orsakar den! Vilket är väldigt kontraproduktivt eftersom vi är beroende av biologisk mångfald och ekosystem för vår egen överlevnad. Men vad innebär biologisk mångfald? Varför är den så viktig? Hur ser det ut med den biologiska mångf…
 
Världen är idag beroende av olja, både i form av energi och som beståndsdel i nästan allt vi har runt oss i vår vardag; möbler, kläder, mediciner, mat, plast, leksaker, datorer, telefoner, asfalt, däck och så vidare. Men om vi ska nå Parisavtalet och hålla oss under två graders global uppvärmning jämfört med förindustriell tid så måste vi sluta avv…
 
Kevin Anderson is the Zennström Visiting Professor in Climate Change Leadership at Uppsala University in Sweden. He is also professor of energy and climate change at the University of Manchester and the deputy director of the Tyndall Centre for Climate Change Research. He also has a background as an engineer primarily within the oil industry, which…
 
Om du inte hade möjlighet att gå på årets största klimatevent, Klimatriksdagen, så har du här möjlighet att höra en sammanfattning av helgen. Förutom intervjuer med representanter från Klimatriksdagen så får du även höra inspirerande intervjuer med utställare (ideella gräsrotsrörelser, föreningar, företag), föreläsare, artister och besökare. Och fö…
 
Vill du få en enkel överblick av de internationella klimatavtalen, från att IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) bildades 1988 och fram till idag. Då ska du lyssna på detta mycket intressanta och lärorika samtalet med Anders Turesson. Anders var under flera år Sveriges chefsförhandlare i de internationella klimatförhandlingarna inom såv…
 
Alla behöver vi kläder. Utan kläder skulle vi exempelvis inte kunna gå till jobbet, hämta barn på dagis eller handla. Vi skulle förmodligen även frysa, beroende på var i världen vi bor. Därför måste vi hitta sätt att tillverka kläder på ett hållbart sätt, både för människor och miljön. Idag tillverkas det globalt mycket mer kläder än vad vi klarar …
 
Människans livsförutsättningar är hotade, men det syns inte i de ekonomiska systemen eller beräkningarna. I dag är alla nöjda så länge BNP ökar, men BNP säger inget om vår livskvalité eller hur naturen mår, det säger bara att vi har producerat och konsumerat mer från ett år till ett annat. Anders Wijkman som är författare och samhällsdebattör, blan…
 
Om vi ska nå en hållbar värld så krävs det kunskap och utbildning om vad en hållbar utveckling är och innebär. Detta gäller för hela samhället, så även för våra barn och ungdomar i skolan. Daniel Olsson är forskare på Karlstads universitet inom området lärande för hållbar utveckling. Tillsammans med några kolleger har han genomfört en landsomfattan…
 
Vi har redan passerat 1 grads global uppvärmning jämfört med förindustriell tid. Om vi ska ha en chans att nå Parisavtalet, att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader, så måste vi agera omgående och omfattande. Trots det går det trögt att komma överens om och hitta lösningar på de gemensamma och akuta utmaningarna världen står inför. Ol…
 
Världens länder antog år 2015 den mest ambitiösa och storslagna framtidsplanen som världen någonsin skådat; Agenda 2030, som består av 17 globala mål. Målen bygger på tre dimensioner av hållbarhet; den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Till år 2030 ska vi alla tillsammans genom de globala målen: 1. Avskaffa extrem fattigdom. 2. Minska ojä…
 
Vad behöver ett barn? Jo barn behöver kärlek, trygghet, mat, vatten, en frisk och ren miljö att växa upp i, utbildning och så vidare. Kort sammanfattat så kan man säga att barns rättigheter är den ultimata definitionen av hållbarhet, sett både ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Barns, och vuxnas, rättigheter och en hållbar värld …
 
Om vi ska nå klimatmålen så behöver vi ändra våra ohållbara beteenden och normer i samhället. Men för att lyckas med det så måste bekvämligheten, coolheten och lusten med de nya hållbara alternativen vara det som kommuniceras, inte att det är bra för miljön och klimatet.Lyssna på ett mycket intressant och tankeväckande samtal med Johanna Grant som …
 
Generellt blir världen, ur ett hälsoperspektiv, bättre. Vi lever längre. Fler barn överlever. Och så vidare. Men samtidigt som till exempel infektionssjukdomarna blir färre så ökar istället välfärdssjukdomarna i världen. Därtill kommer alla nya hälsoutmaningar som vi ställs inför i samband med de rådande och kommande klimatförändringarna, som exemp…
 
Kvinnor investerar generellt en mycket större del av sin inkomst i familjen än vad män gör, i allt från exempelvis mat och utbildning till sjukvård, vilket bidrar till ett samhälles utveckling. I utvecklingsländerna är det också ofta kvinnorna som sköter jordbruket och de har också viktig kunskapen om vilka grödor som tål olika klimat och hur de ka…
 
En tredjedel av all mat som produceras slängs. Samtidigt är drygt 800 miljoner människor i världen undernärda och svälter. Vårt gigantiska matsvinn är ohållbart både ur ett socialt perspektiv och ur ett miljöperspektiv. I västvärlden måste vi lära oss att värdesätta maten mer och kasta mindre. Medan man i utvecklingsländerna behöver få tillgång til…
 
Framtiden har alltid varit oviss, men kanske aldrig så oviss som nu. Det menar Karl Hallding som jobbar på Stockholm Environment Institute (SEI) där han är senior research fellow och co-director på forskningsprogrammet Mistra Geopolitics. Hör honom resonera kring avstannandet av den globala tillväxten och att ”the great acceleration” nu kanske har …
 
Sverige har som mål att bli ett fossilfritt land senast år 2045 och därmed bli ett av de första fossila välfärdsländerna i världen. För att nå det målet så har Sveriges riksdag röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk med nya klimatmål samt en klimatlag som träder i kraft den 1 januari 2018. Ett av klimatmålen är att utsläppen från landets inrikes…
 
Utveckling av dataunderlag är en viktig del av klimatarbetet eftersom vi behöver fakta för att fatta riktiga beslut, inte hörsägen och åsikter. Men hur länge har miljö- och klimatstatistik funnits? Och vilka miljö- och klimatfaktorer är det som mäts? Finns det miljöområden som det fortfarande inte finns någon statistik kring? Hur ser trenderna i Sv…
 
År 1999 så fastställde Sveriges riksdag 15 nationella miljökvalitetsmål (som senare blev 16) samt ett övergripande mål för den svenska miljöpolitiken, det så kallade generationsmålet. Generationsmålet syftar till att inom en generation överlämna ”ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanfö…
 
Sara Fröcklin jobbar på Naturskyddsföreningen och är sakkunnig inom området tropiska och marina ekosystem och fiske. I början på juni så deltog hon i den stora Havskonferensen på FN:s högkvarter i New York som Sverige och Fiji var initiativtagare till. Hör Sara berätta om sina intryck från Havskonferensen, om hur våra hav mår idag, vilka de största…
 
Att införa en mer cirkulär ekonomi i vårt samhälle skulle innebära att vi minskar våra utsläpp och avfall och börjar använda Jordens resurser mer effektivt, vilket är nödvändigt om vi ska nå klimatmålen och en hållbar värld. Men vad är cirkulär ekonomi? Och hur gör vi för att ställa om? Lyssna på ett intressant samtal med Mattias Lindahl som är pro…
 
För att förstå människans påverkan på Jorden bättre så har forskare, däribland miljöprofessorn Johan Rockström, identifierat nio planetära gränser som styr hela planetens stabilitet. Om vi överstiger dessa gränser så kan vi nå kritiska tröskelnivåer där livsvillkoren på jorden ändras plötsligt och oåterkalleligt. Detta skulle ge allvarliga följder …
 
Visste du att om alla på Jorden skulle leva och konsumera som en genomsnittlig svensk person gör så skulle det krävas 4,2 planeter som Jorden! 4,2!Men vi har bara en planeten Jorden. Därför måste vi också lära oss att leva inom vår enda planets gränser. I detta poddavsnittet så intervjuar jag Carina Borgström-Hansson som jobbar på Världsnaturfonden…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2021 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login