Skolverket offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
S
Skolverket
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Skolverket

Skolverket

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Ett reflekterande samtalsprogram om arbetet i den svenska förskolan och skolan. Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema. Lyssna och fortsätt gärna diskussionen.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I det här avsnittet diskuterar vi hur ämnesbetygsreformen kommer att påverka yrkesutbildning och bland annat yrkespaket inom komvux med bakgrund av att majoriteten är yrkesämnena är ute på remiss. Vi pratar också om hur verksamheterna kan förbereda arbetet med implementering. Medverkande: Åsa Nätterlund Vuxenutbildningschef Borås Stad och Emelie Hö…
  continue reading
 
I det här avsnittet av Skolverkspodden pratar vi att det är hög tid för skolchefer att förbereda sig att implementera ämnesbetygsreformen. Medverkande: Richard Weibull, skolchef Nässjö kommun och Anna Jägberg, undervisningsråd på Skolverket. Samtalet leds av Susan Myrdal.Av Skolverket
  continue reading
 
Det finns många elever inom komvux på gymnasial nivå och därmed blir många elever berörda av att ämnesbetyg ska införas på gymnasial nivå 1 juli 2025. Nu blir det till exempel ämnen och ämnesnivåer istället för kurser. I det här avsnittet av Skolverkspodden fokuserar vi på hur komvux berörs av ämnesbetygsreformen. Medverkande: Annelie Svantesson oc…
  continue reading
 
Med ämnesbetyg i gymnasieskolan kan elever få mer tid för kunskap innan betygen sätts, men hur blir det då för gymnasiesärskolan? I det här avsnittet av Skolverkspodden pratar vi om hur ämnesbetygsreformen som införs 1 juli 2025 påverkar just gymnasiesärskolan. Medverkande: Cecilia Hågemark och Björn Sterner, undervisningsråd på Skolverkets läropla…
  continue reading
 
Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hur kan de tre dimensionerna av hållbar utveckling bli konkreta i arbetet med barnen? I det här avsnittet samtalar två förskollärare och en forskare om sina erfarenheter av hållbarhetsarbete i förskolan.Medverkande: Silvia Wiklund och Karin Gjerstad, förskollärare på Hindrikshedens förskola i Mora kommun …
  continue reading
 
I det här avsnittet besöker vi Grillska gymnasiet i Eskilstuna där man sedan flera år tillbaka har använt sig av socialpedagoger för att jobba med frågor som kränkningsärenden och frånvaro. Ett arbetssätt som bidragit till att både skapa trygghet för eleverna och avlastning för lärarna.Av Skolverket
  continue reading
 
Kan ämnesbetyg bidra till att vi bättre speglar elevers faktiska kunskaper och samtidigt motiverar till ett mer fördjupat lärande? I det senaste avsnittet av Skolverkspodden pratar vi om den stundande ämnesbetygsreformen och hur den kommer påverka skolformerna på gymnasial nivå.Medverkande: Anna Jägberg och Paula Starbäck, undervisningsråd på Skolv…
  continue reading
 
Andra avsnittet på temat strategisk kompetensförsörjning. I det här avsnittet pratar vi om vilka faktorer som får lärare att vilja stanna kvar på sin arbetsplats och hur skolor kan arbeta och organisera sig för att bli den typen av arbetsplats.Medverkar i avsnittet gör Ulf Blossing professor vid Göteborgs universitet, Cecilia Larsson Ståhl rektor p…
  continue reading
 
Vilken skolreform under de senaste 100 åren har lett till en mer likvärdig skola – och vad behöver utvecklas idag för att alla elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning? Medverkande i programmet är Johannes Westberg, professor i Utbildningshistoria, Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor på Specialpedagogiska myndigheten, J…
  continue reading
 
I det här avsnittet får vi veta hur elevers rättigheter såg ut för 100 år och hur utvecklingen sett ut fram till idag. Dessutom samtalar vi om hur skolan kan arbeta för elevers inflytande. Medverkande: Johannes Westberg, professor i utbildningshistoria, Mårten Petersson, Barn- och elevombud Skolinspektionen, Chiara Bergmark, Elevernas riksförbund, …
  continue reading
 
När elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada får riktigt bra stöd från vägledare och från sin omgivning, har de helt andra möjligheter formulera och uppnå mål för sin framtid. Hur kan du som studie- och yrkesvägledare få stöd i ditt möte med dessa elever?I detta pod-avsnitt möter Mikaela Zelmerlööw från Skolverket de…
  continue reading
 
I det här avsnittet gör vi en skolhistorisk tidsresa 100 år tillbaka i tiden och samtalar om hur skolans demokratiska uppdrag kommit till, utvecklats och hur man kan arbeta med det i praktiken idag. Medverkande: Johannes Westberg, professor i Utbildningshistoria, Johan Lily Gyberg, undervisningsråd på Skolverket Pontus Wallin, forskare och projektl…
  continue reading
 
Den här gången pratar vi om strategisk kompetensförsörjning. Alltså att kunna rekrytera rätt personer till rätt positioner och sen kunna behålla dom.Medverkar i programmet gör: Pär Olsson, verksamhetschef för grundskolan i Haninge kommun, Eva Arered, undervisningsråd på Skolverket och Therese Gärde rektor på Söderbymalmskolan i Haninge. Samtalet le…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om lärarassistenter och andra yrkesgrupper som på olika sätt är tänkta att avlasta lärare. Medverkar gör Lee Gleichmann Linnarsson, sakkunnig på Skolverket, Inga-Lena Spansk som är skolchef i Mora kommun och Per Lindqvist, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Samtalet leds av Adam Samara på Skolverket…
  continue reading
 
Vår expertpanel svarar på de vanligaste frågorna kopplade till distansundervisning och coronapandemin. Medverkade: Peter Sandberg, undervisningsråd, Maria Elmér, undervisningsråd, Roberth Olofsson, undervisningsråd och Anders Boman, chef nationella prov enheten. Samtalet leds av Adam Samara.Av Skolverket
  continue reading
 
Gymnasieskolor och vuxenutbildningar har på kort tid fått ställa om till distansundervisning på grund av coronaviruset. Hur ska man som lärare tänka i den här omställningen och var kan man hitta stöd? Medverkar gör Roberth Olofsson, undervisningsråd på Skolverket. Samtalet leds av Sandra Charléz.Av Skolverket
  continue reading
 
Vad betyder det egentligen att lärare särskilt ska beakta de nationella proven och hur kommer hanteringen av de nationella proven förändras när de blir digitala? Vilka förberedelser kommer skolor och huvudmän behöva göra? Det diskuterar Magdalena Kågström, IT-chef för grundskolan i Skellefteå kommun tillsammans med Anders Boman, enhetschef på Skolv…
  continue reading
 
I det här avsnittet träffar vi Nicklas Mörk & Anna Karlefjärd. Nicklas är lärare i matematik och SO. Anna är lärare i grunden men återfinns idag på Karlstad universitet där hon arbetar som utbildningsledare på rektorsutbildningen.Våra allmänna råd om betyg och betygssättning pekar på några risker med matrisanvändning. Men betyder det att matriser ä…
  continue reading
 
I det här avsnittet diskuterar Jonas Vlachos & Anders Jönsson likvärdiga betyg eller närmare bestämt: kan vi uppnå likvärdiga betyg? Det här är det andra avsnittet i en serie om tre poddar om betyg. Jonas är nationalekonom och debattör. Anders är professor i didaktik. När man pratar om likvärdighet är det vanligt att man syftar på lite olika saker.…
  continue reading
 
I det här första avsnittet av vår podcast i tre delar på temat bedömning och betyg träffar vi Sara Bruun och Christian Lundahl. Sara är lärare i engelska och Christian är professor i pedagogik. De diskuterar de olika syften som finns med bedömningar av elevers kunskaper.Av Skolverket
  continue reading
 
Får man verkligen säga vad som helst i klassrummet? Här finns en podd som handlar om gränsdragningar och vad som gäller. Lyssna och prata tillsammans om hur ni gör på er skola.Det här avsnittet handlar om att försvara åsiktsfrihet och samtidigt stå bakom skolans värdegrund. Medverkar gör Micael Pettersson från Nytorpsskolan i Salem, Christer Siljes…
  continue reading
 
Har du mött elever som påstår att fakta om förintelsen inte stämmer? Skolan behöver bemöta påståenden med kunskap i en öppen diskussion. Stärk dina möjligheter att hantera frågan - lyssna på ett samtal om förintelseförnekande och antisemitism.Det här avsnittet handlar om förnekande av förintelsen. Medverkar gör Mathan Ravid från Svenska kommitéen m…
  continue reading
 
Har du haft utmaningar i klassrummet med att hantera frågor om migration, mänskliga rättigheter och rasism? Inspireras av vår podd och möjliggör en öppen diskussion i klassrummet. Utveckla ert arbete i att leda samtal om svåra frågor.Det här avsnittet handlar om skillnaden mellan rasism och kritik mot invandring. Medverkar gör Birgitta Hägg från Ne…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide