Sigholm Tech offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Regeringen presenterade i januari sin strategi för utvecklingen i norr där man understryker att investeringarna i bland annat fossilfritt stål och batterier är beroende av stat, kommun och näringsliv samverkar för att lösa alla de samhällsfrågor som dyker upp i och med omställningen. För att elektrifiera Sverige kommer inte bara med behov av ny kop…
 
Vartannat år kommer Energimyndigheten med sin långsiktiga scenarioanalys. Nu har den kommit igen och den sträcker sig fram till 2050. Den här gången innehåller analysen en ganska stor spridning som bygger på att hur säker man egentligen kan vara på att stålundret i norr verkligen blir av. Hur tänker man om det? Analysen innehåller också data på hur…
 
John Hassler är professor på Stockholms universitet och är en av de stora inom svensk nationalekonomi och har länge forskat på klimatmål och vad effektiv policy är. Eftersom de europeiska regelverket i allra högsta grad sätter spelreglerna för energimarknaden är förståelse för hur effektiv policy centralt, inte inte bara för aktörer som ni navigera…
 
H2 Green Steel är en av de aktörer som har störst ambitioner att förflytta det svenska energisystemet. I den första fasen som innehåller att producera 2,5 miljoner ton fossilfritt stål kommer 10 TWh el att behövas. MKB:n fortgår men eftersom H2 var så snabba i startblocken har man fått din anslutningsförfrågan på 2000 MW godkänd. Hur skaffar man de…
 
Förra veckan var det ett seminarie inbjudet av Svenska kraftnät, på temat flexibilitet och balansering mot bakgrund av forskningsarbetet runt Stockholm Flex. Svenska kraftnäts kortsiktiga analys pekar på att behovet ökar, Wärtsiläi en rapport som kom i veckan, menar på Europa kraftig behöver öka incitament för flexibilitet och balansering. 50 GW vä…
 
Charlotte Bergqvist, ansvarig för etableringar i Sverige för Cloudberry, blev årets kraftkvinna förra året, 2022. Är du intresserad av perspektiv på branschen och en "go-get"-attityd så är det här avsnittet för dig. Charlotte har med sin erfarenhet blivit en av de riktigt rutinerade i svensk vindkraft och har dessutom suttit i styrelsen för både Po…
 
Den här veckan far vi till Örebro och det kommunala bolaget Örebrobostäder (Öbo). Bolaget har genom Jonas Tannerstads försorg kommit att bli ett av de ledande fastighetsbolagen när det kommer till smart energi. Vad som började som en energieffektiviseringsresa, har gått över till något där hela beståndet hanteras som "en maskin". I processen har ma…
 
Anders Östlund är vd för Öresundskraft och har tidigare varit med i podden. Den här gången är situationen dock en annan. Mitt i energikrisens svenska centrum, SE4, är Öresundskraft en av de aktörer som både tjänar på, men också är förpliktigade att lösa så mycket det går av effekterna att vara i den region i Europa (SE4) som har sämst förhållande m…
 
Arne Bergvik har mångårig erfarenhet av portfölj-hantering av energitillgångar och flöden i Europa. Han är numera också energistrateg på Sigholm. Vi tog en kaffe med honom för att få en analys av var vi står idag. Vilka risker, trender och alternativ ser han för aktörerna på marknaden? Är krisen över nu tro?Tipsa om personer du vill att vi ska inte…
 
Filip Johnsson är professor i energiteknik på Chalmers Tekniska Högskola och har hörts i den nationella debatten om energi, miljö och klimat. Han sitter också i Västra Götalands forskarråd kring omställningen där man bland annat konstaterar att berättelsen om hur samhället utan koldioxidutsläpp ser ut. Vad är den berättelsen och vad bör politiken b…
 
Hur blickar vi tillbaka på året som gått och vilka slutsatser eller lärdomar kan vi dra? Den här julaftonen lånar vi tid och insikter från Niclas Damsgaard, strategichef för SvK. Därmed är han också en person som varit mitt i förändringarnas centrum under året. Dessutom har SvK nyss kommit ut med en ny marknadsprognos. Detta och lite till, för er s…
 
Emma Wiesner (C) är nyss hemkommen efter en intensiv period som förhandlare i trilogen som landar flera centrala delar i Fit For 55-paketet. Hur går det egentligen till när politik som omfattar hundratals miljoner människor ska förhandlas fram? Hur gick det med CBAM och utsläppsrättshandeln? I detta, lite längre avsnitt, tog vi tag i alla dessa frå…
 
Vattenfall har fått fullt fokus efter Tidö-avtalets skrivningar om företagets ansvar för utbyggnaden av ny kärnkraft i Sverige. Men hur lätt är det och vilket startsträcka finns? Martin Darelius är strategi-ansvarig för affärsområdet Generations och sitter därmed på frågorna som rör precis hur det här ska gå till.Tipsa om personer du vill att vi sk…
 
Energieffektiviseringsföretagen (EEF) samlar företag runt sin kärnfråga och har aldrig varit mer i ropet givet de höga elpriserna. Lotta Bångens leder ett litet kansli som försöker påverka regering och riksdag att höja ambitionerna kring effektiviseringsarbetet i landet där hon anser att det finns väldigt mycket att göra. Samtidigt försöker de dra …
 
I veckan gick Vind2022 av stapeln som är en av branschens stora konferenser. Dagen gav en nulägesbild av var näringslivet befinner sig, politiken, andra länder, investerare samt hur tillstånds- och acceptansfrågor utvecklas och varför. I det här avsnittet får ni en analys av vad som sades genom en diskussion mellan VD för Svensk Vindenergi och Nicl…
 
Therese Hindman Persson är stf. generaldirektör och leder myndighetens ekonomiska utredningsenhet. Från den här positionen har hon en central roll i utformningen av energimarknadens funktion i Sverige. Exempelvis berör det beslut kring stödpengar från SvK, tolkningen av EU-direktiv och utformningen av nästa intäktsreglerings-period. Stora frågor so…
 
Fortums vattenkraftsverksamhet producerar årligen cirka 10 % av Sveriges elproduktion. Nu håller den på att omprövas för nya miljötillstånd vilket leder till en klassisk politisk balansakt mellan den om miljö och klimat. Vilket strategi ska Sverige ha för sin vattenkraft egentligen? Toni Kekkinen, hållbarhetschef på Fortum och vd för Fortum Sverige…
 
Det skulle behövas 100 000 fler personer för att klara omställningen och alla projekt som är på gång i norr, säger Lars-Anders Baer, ordförande i Luokta-Mávas sameby. I detta avsnitt berättar Lars-Anders om samernas utmaningar och beskriver markfrågan som mycket komplex. Vi pratar om USA och Kanada som kommit mycket längre än Sverige i denna fråga …
 
Martins första intryck av COP27 är att det är bråttom. Martin fortsätter med att förklara Minestos teknik som konverterar tidvattenströmmar och med hjälp av rörselsen i haven förvandlas det till elektrisk energi. Lite som att flyga drake i havet, säger Martin.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistra…
 
Christophe McGlade arbetar som Head of the Energy Supply Unit på IEA International Energy Agency i Paris. På COP deltar han för att inhämta perspektiv från myndigheter, organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer. Han berättar bland annat om årets ”World Energy Outlook” och vad som skiljer den från förra årets rapport.Tipsa om perso…
 
Något som präglar årets klimatkonferens detta år är att det är mer bråttom än tidigare. En splittrad bild finns och vägen framåt är svår. Dock är det mycket fokus på just förflyttningar. Vad behöver vi göra för att inte släppa taget om 1,5-graders målet? Anders Egelrud, vd och Joakim Cejie, Head of Public Affairs på Stockholm Exergi ger oss en bild…
 
Från Nimby till Banana? För att vi ska nå klimatmålen behöver vi jobba mer med tillståndsprocesserna och individens roll i omställningen, menar Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall. Vi behöver gå från ord till handling, och det märks att det är inställningen på plats i Sharm el-Sheik och skillnaden från COP26 i Glasgow förra året. Vad tar…
 
Preem tillverkar idag 18 miljoner kubikmeter diesel och olja årligen, men har bestämt sig för att bidra till att 1,5-gradersmålet kan nås. Därmed har bolaget tagit fram en färdplan till 2035 som kraftigt ska minska effekterna av ens produkter och helt ta bort interna utsläpp. Men det kommer kräva massiva investeringar och en tro på framtiden. Samti…
 
Anna Karlsson ser att omsättningen till och med kan dubbleras på Kalmar Energi. Att vara verksam i SE4 är turbulent inför vintern med kunder i stort behov av hjälp och stöd. Samtidigt ska energibolagets egna affärer säkras. När väldigt lite stämmer från planen för ett år sedan behövs adaptivitet och kundnära insikter.Tipsa om personer du vill att v…
 
Det här avsnittet ger en övergripande beskrivning av vattenkraftens historia och nuvarande position i det svenska energisystemet. Johan Bladh är vattenkraftansvarig på Energiföretagen och jobbar med vattenförvaltningsfrågor, miljöfrågor och dammsäkerhet. Vad vattenkraften kommer att bli hänger tätt ihop med "Omprövningen för moderna miljövillkor" d…
 
Ovako gör något så ambitiöst som att redan nu vara helt koldioxidneutrala! Förutom att ha rekordlåga koldioxidavtryck och fortsatt investera framåt, så klimatkompenserar företaget för resterande utsläpp. Går det verkligen att lita på att kunderna prioriterar klimatneutrala produkter jämför med andra med lägre pris? Hur påverkas affärsutvecklingen a…
 
Är det bättre eller sämre att vara en multi-utility idag? Hur behöver bolaget förändras för att bättre kunna hjälpa sina kunder till förflyttning? Charlotta Sund är vd på Tekniska Verken i Linköping och möter nya marknadsförutsättningar inom alla sina områden. I dagens avsnitt diskuterar vi vad som förändras och vad som måste vara kvar när marken s…
 
I en situation där flera företag riskerar att slås ut och kunder ringer och gråter på grund av det höga elpriset är inget "business as usual" för Jönköping Energi och dess vd Fridolf Eskilsson. Från att ha varit en marknad där ingen tänkte särskilt mycket på produkter, till att vara i ramljuset för medias bevakning är en stor omställning. Hur hante…
 
Neste var tidigt ute med att satsa på förnyelsebara drivmedel och är nu en stor producent av HVO med fabriker på flera ställen i världen. Sverige är en stor kund till HVO genom reduktionsplikten, något som nu kanske förändras efter valet. Här diskuterar vi vad HVO är och vilken roll det ska spela inte bara för markbunden trafik utan också flyg. Sus…
 
Elprisområden har gått från att vara något okänt för gemene man till en högaktuell fråga som kan avgöra lokala företags överlevnad. När prisskillnaderna ökar i Sverige blir frågan om hur dessa gränser dras och varför en fråga berör. Ansvarig för arbetet med elprisområdena på Svenska Kraftnät är Mårten Bergman, enhetschef för transmission och nätmar…
 
I den här avsnittet utforskar vi kopplingen mellan Lantbruk och energifrågan igen. Karin Varverud är lantbrukare och har tillsammans med andra personer startat bolaget Energifabriken som distribuerar och säljer biodrivmedel. Hur ser det ut med kostnadsfrågan och hur hänger valet av grödor ihop med energimarknaden? Övergången till ett cirkulärt samh…
 
För att vi ska få elområden som hänger ihop och för att nya elintensiva industrier eller städer ska få sina behov tillfredsställda krävs att stamnätet byggs ut i en takt inte skådad sedan 50- och 60-talet. Per Eckemark är divisionschef för nät på SvK och han ska ta organisationen från att bygga 60 mil per decennium till 250-350 mil. Det är en utvec…
 
Lina Gellermark (fd. Yng) var med redan i avsnitt 27 av podden där hon förklarade Energikontorets uppgift att jobba med energieffektivisering på uppdrag av flera svenska kommuner och Energimyndigheten. Vi återkopplade till henne för att få en bedömning av var hushåll, småföretagare och inte minst kommunerna befinner sig i sitt planeringsarbete. Det…
 
Frågan är inte vilken teknik vi behöver utan vilket system vi behöver. Det menar i alla fall dagens gäst Maja Lundbäck, som jobbar som specialist på Ensto-e, eller Svenska Kraftnäts mamma i Europa. Det här är en podd för dig som vill förstå hur systemet är uppbyggt, vad som händer vid nätsammanbrott och vilket värde vi tillskriver beredskap. Maja f…
 
Nu är det allvarligt läge och kraftvärmebranschen utmanas att ta fram förslag för att på alla sätt realisera mer elproduktion. Mitt i denna koordinering finns Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och skatter på Energiföretagen. Han hjälper oss förstå vad som händer och vad som är på gång.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: h…
 
Att dra igång nya stora infrastrukturprojekt förutsätter starka partnerskap och att det finns kunder som tydligt markerar om framtida efterfrågan. I anslutning till intervjun med Claes Fredriksson på Liquid Wind följde vi med på presskonferensen för att själva höra vad partners och framtida kunder tänker kring Power2X eller e-bränslen. Varför komme…
 
3 procent av de globala utsläppen eller 15 procent av alla utsläpp inom transportsektorn kommer från shipping-industrin. Ett område som dessutom betraktas som svårt att göra klimatvänligt givet de stora volymerna och långa distanserna. Claes Fredriksson startade Liquid Wind i syfte att råda bot på det och har redan två siter som varav en är på vipp…
 
Varje timme måste elnätet vara i balans mellan de som producerar och de som konsumerar. Från en situation där vattenkraften i princip hanterat det behovet går vi nu mot en väsentligen mer komplex (och dyr) hantering av balansmarknaderna. Anna Jäderström är enhetschef för Balansmarknad på SvK och har tidigare varit med, i avsnitt 58, men det var för…
 
Kriget i Ukraina har ändrat förutsättningarna för den svenska och den europeiska energimarknaden. Svenska kraftnät har också hamnat i centrum för politikens vilja att mildra konsekvenserna av de höga priserna. Med oss för att svara på hur SvK ser på marknaden och möjligheterna är idag Niclas Damsgaard, chefsstrateg på affärsverket.Tipsa om personer…
 
5 000 MW i direkt efterfrågan, 8 000 planerat och en lång horisont på 15 000 MW i efterfrågan. Så ser verkligheten ut för SE1. För att få grepp om hur Sverige kan hantera den har situationen talar vi med Mats Brännström, en nestor inom elnätets roll och funktion i Norrbotten. Efter att ha spenderat en stor del av sin karriär hos Vattenfall använder…
 
EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige och ta del av henne sintryck och perspektiv.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/e…
 
Under Almedalen ställer vi frågor till ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige om hans intryck och perspektiv.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med en…
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med LKAB:s kommunikationsdirektör Niklas Johansson. Häng med! Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspa…
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med Finansminister Mikael Damberg. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: h…
 
Under Almedalens informationsrika dagar fångar vi ledare inom energibranschen för att höra vad de tar med sig. Den här gången pratar vi med Malin Larsson, vd Luleå Energi. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipoddenPodcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: …
 
Vi fångar upp ett samtal med Lotta Medelius Bredhe under Almedalsveckan. Vi frågar henne om vad SvK lärt sig av tillståndsprocesserna. Vi pratar även upplåtelse av mark, dynamisk styrning, den lokala acceptansen, kösystemet, den kommande vintern och de nya elprisområdena.Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.s…
 
Efter informationsrika dagar i Almedalen samlar vi några Sigholmare för att sammanfatta sina intryck och viktigaste slutsatser. Industrin, transportsektorn, kraftindustrin står mycket enade i många frågor. Saker måste göras och de måste göras nu. Mer energi behövs och den behövs nu. De största svårigheterna är tillståndsprocesserna, kompetensen och…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2023 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor