Sanoma Utbildning offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
I uppföljaren till Svenskpodden – Svenskpodden Klassiker får vi tillsammans med Carl-Johan Markstedt i tio avsnitt träffa forskare och andra experter som på ett lättbegripligt och intresseväckande sätt berättar om författare, genrer och litterära teman - från antiken fram till våra dagar. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 
Loading …
show series
 
I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet. Han förklarar vad som kännetecknar arbetarlitteraturen och hur arbetarlitteraturen har utvecklats från 1930-talet fram till våra dagar. Han jämför arbetarlitteraturen i Sverige med arbetarlitteratur i andra länder, och läs…
 
I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas författaren Jerker Virdborg. Han berättar vad som kännetecknar en dystopi och beskriver de kopplingar som finns mellan den dystopiska litteraturen och samhällsutvecklingen. Han presenterar några av de mest kända dystopierna men funderar också på vad framtidens dystopier kommer att handla om. …
 
I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Anders Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han förklarar vad som kännetecknar en klassiker och varför det är viktigt att klassikerna berör sina läsare. Han ger olika exempel på klassiker ur litteraturhistorien och diskuterar på vilket sätt dessa texter kan var…
 
I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Anna Cavallin, litteraturvetare vid Stockholms universitet. I podden sammanfattar hon modernismen genom att välja ut tre ord som hon diskuterar i relation till litteraturen under epoken. Hon förklarar varför många modernistiska rörelser skrev manifest och ger sina bästa tips på hur man kan nä…
 
I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Jennie Nell, universitetslektor vid Stockholms universitet. Hon berättar om Carl Michael Bellmans liv och författarskap, och ger en levande beskrivning av 1700-talets Stockholm där Bellman levde och verkade. Hon beskriver även hur det kan ha gått till när Bellman själv framförde sina sånger o…
 
I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Gunilla Hermansson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon ger exempel på vad som kännetecknar romantikens litteratur och förklarar vilken betydelse poesin hade under epoken. Hon presenterar två av den svenska romantikens främsta poeter, Erik Johan Stagnelius och Julia…
 
I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas litteraturvetaren Anna Cavallin. Hon berättar om det moderna genombrottet i Norden och presenterar några av periodens mest framträdande författare, bland annat Victoria Benedictsson och August Strindberg. I avsnittet läser hon också ett kort stycke ur en novell av Anne Charlotte Leffler och f…
 
I avsnittet intervjuas Roland Heiel, ordförande för Shakespearesällskapet. Han berättar om William Shakespeares liv och författarskap, och beskriver hur det såg ut – och luktade! – på en engelsk renässansteater. Han presenterar de pjäser av Shakespeare som spelas mest i vår tid och förklarar vad han tycker att Shakespeares pjäser kan säga oss som l…
 
I avsnittet intervjuas Tommy Kuusela, forskare vid Institutet för språk och folkminnen. Han förklarar vad vi känner till om bakgrunden till Den poetiska Eddan – Nordens äldsta diktsamling – och vad dikterna säger om det samhälle och den tid då de skapades. Han ger exempel på vad Eddadikterna handlar om och berättar vad han tycker att dikterna kan s…
 
I avsnittet intervjuas Anna Blennow, forskare i latin vid Göteborgs universitet. Hon berättar om Sapfos liv, samtid och författarskap. Hon ger exempel på hur Sapfo skildrar den bitterljuva kärleken och tipsar om hur man kan läsa Sapfo i dag med tanke på att nästan bara fragment av hennes poesi finns bevarade. Sist i avsnittet berättar Anna Blennow …
 
Den 10 december 2019 delas två Nobelpris i litteratur ut – dels 2018 års pris till Olga Tokarczuk, dels 2019 års pris till Peter Handke. Vilka är de två pristagarna och vad kännetecknar deras författarskap? I det här avsnittet av Svenskpodden presenterar Lotta Jeppson och Ebba Holmberg, ämnesansvariga för litteraturpriset på Nobelprismuseet, de båd…
 
Hur kan lärare på lågstadiet arbeta med läseböcker som berättar samma historia fast de är skrivna på olika nivåer? Om det handlar det här avsnittet av Svenskpodden. Författaren Pernilla Gesén har skrivit ett femtiotal böcker, mestadels för barn och ungdomar, bland annat flera som brukar benämnas ”lättlästa”. I det här samtalet berättar hon om sina …
 
Lektionsdesign handlar om formgivning av undervisning – om att utforma lektioner så att alla i elevgruppen kan utvecklas oavsett förutsättningar. I det här avsnittet av Svenskpodden berättar läraren och specialpedagogen Helena Wallberg hur lektionsdesign kan hjälpa lärare att organisera arbetet i klassrummet. Hon förklarar begreppen differentierad …
 
Novellen är ett tacksamt format att arbeta med i skolan. Dessutom finns det så många berättelser att välja bland. Men vad kännetecknar egentligen novellen? Går det ens att definiera vad en novell är? Och hur ser den svenska novellistikens utveckling ut i Sverige? I det här avsnittet av Svenskpodden berättar Jerker Virdborg om arbetet med Svenska no…
 
I läsårets första avsnitt av Svenskpodden delar svensklärarna Caroline Hanneberg och Sophie Hedberg med sig av sina främsta råd till nya lärare. De framhåller vikten av att ha en realistisk ambitionsnivå och att man som ny lärare vågar ta hjälp av sina mer erfarna kollegor. De ger tips på saker att vara extra observant på under den första tiden på …
 
Vilka är de senaste trenderna inom barn- och ungdomslitteraturen? Hur många böcker ges det ut under ett år? Vilka teman dominerar i utgivningen? I det här avsnittet av Svenskpodden summerar Kajsa Bäckius, bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet, 2018 års utgivning av barn- och ungdomslitteraturen. Hon ger exempel på teman och frågeställningar s…
 
Hur kan svensklärare arbeta med film i undervisningen? I det här avsnittet av Svenskpodden diskuterar doktoranden Simon Wessbo olika aspekter av filmarbete i klassrummet. Det blir ett samtal om filmatiseringar, remediering och upphovsrätt. Simon Wessbo berättar även om en studie som han gjort, där han låtit gymnasieklasser antingen läsa Hjalmar Söd…
 
Intensivsvenska är ett unikt treårigt projekt med målet att ta fram en modell för effektiv undervisning i svenska språket och andra ämnen för nyanlända ungdomar. Projektet, som har Svenska Akademien som huvudman, ingår i Wallenbergstiftelsernas program Integration för Sverige. I det här samtalet berättar Ann Boglind och Monica Karlsson om projektet…
 
Som svensklärare vill vi väcka våra elevers lust till läsning. Men vad menar vi egentligen med läslust? Hur gör vi konkret för att skapa intresse och engagemang för litteratur? Och hur får vi med oss elever som känner starkt motstånd mot att läsa? Svenskläraren och läromedelsförfattaren Åse Wewel beskriver i det här samtalet ingående hur hon arbeta…
 
Varför är det viktigt att träna elever på att ha fel ibland? Hur kan litterära epoker introduceras med exempel ur samtiden? Vilka tankerutiner kan lärare använda för att stimulera sina elevers tänkande? Hur kan moraliska dilemman fungera som utgångspunkter för arbete med historiska händelser, som bombningen av Hiroshima? Läraren och ämnesspanaren R…
 
Vad innebär begreppet medie- och informationskunnighet (MIK)? Och hur tar man upp och undervisar om källkritik och informationssökning med de allra yngsta barnen i skolan? Bibliotekarien Marika Alneng, en av författarna till läromedlet ZickZack F–3 Sökrummet, ger i det här samtalet sina bästa tips till lärare hur de kan ta sig an dessa frågor i kla…
 
En av de mest omdiskuterade språkriktighetsfrågorna på senare år är valet mellan de och dem. Detta är också den besvärligaste språkriktighetsfrågan i undervisningen enligt en enkätundersökning bland svensklärare häromåret. Universitetslektor Lena Lind Palicki är en av de forskare som genomförde enkätundersökningen. Hon har även tittat närmare på de…
 
I läsårets första avsnitt, inspelat under Bokmässan i Göteborg, gör vi nedslag i ungdomslitteraturen och tipsar om aktuella böcker. Läraren och skolbibliotekarien Maria Heimer presenterar fem nya ungdomsromaner som passar att läsa och diskutera i klassrummet. För varje roman ges konkreta förslag på frågeställningar och teman att arbeta med. Det bli…
 
Hur kan lärare tillsammans planera och arbeta systematiskt med genrepedagogik? På Kvarnbackaskolan i Stockholm har lärarna tagit fram en genretrappa med de textgenrer som lärarna arbetar med i de olika årskurserna. Karin Pettersson och Linda-Mari Johansson berättar om skolans genrepedagogiska arbete, om metoden ASL, Att skriva sig till läsning, och…
 
Vilka typer av bedömningar kan lärare göra? Ska varje enskild uppgift betygsättas? Och vad är egentligen ett kunskapskrav? För att få svar på de frågorna gästas det här avsnittet av Helena Wallberg: lärare, specialpedagogen, fortbildare och författaren till bl.a. boken "Att sätta betyg" See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Hur kan retoriken vara en resurs i grundskolan och på gymnasiet i arbetet med muntlig och skriftlig kommunikation? Hur kan retoriken utveckla eleverna kritiska tänkande? Och vad är viktigt att tänka på när lärare ger respons på elevers texter och tal? Samtal med Vendela Blomström, en av författarna till läromedlet Svenska impulser – en handbok i re…
 
Genom undervisningen i svenska ska eleverna få kunskaper om hur man söker och kritiskt granskar information från olika källor. Men hur gör man i praktiken? Samtal med Katarina Fast Ehrlén – en av författarna till läromedlet Det är bara att googla! – om informationssökning och källkritik. Katarina Fast Ehrlén ger konkreta exempel på uppgifter för sv…
 
Demokrati är ett uppdrag för hela skolan. Vad man innebär det i praktiken, och hur kan demokratiuppdraget i skolans omsättas i undervisning i svenskämnet? Samtal med Charlotta Granath, lärare i SO och förstelärare i demokrati på Viksjöskolan i Järfälla. Charlotta Granath är även lärarutbildare och författare till boken Demokratiuppdraget i skolan -…
 
Hur läskigt får det egentligen vara när man skriver böcker för unga läsare? Hur bygger man upp spännande stämningar i berättelserna? Och vad är viktigt att tänka på när skolor förbereder sig inför ett besök av ett författare? Samtal med ungdomsboksförfattaren Magnus Nordin. Avsnittet är inspelat på Nya Elementar i Bromma i Stockholm, i samband med …
 
Varför har genrepedagogiken blivit en så framgångsrik modell för lärande? Hur kan man tillämpa genrepedagogiken rent konkret i klassrummet? Och vilka är de främsta förtjänsterna med att arbete på det här sättet med sina elever? Samtal med Kristina Asker och Susan Nieland, båda författare till genrepedagogiska läromedel. See acast.com/privacy for pr…
 
I oktober tillkännagav Svenska Akademien att 2017 års Nobelpris i litteratur går till den engelska författaren Kazuo Ishiguro. Hur går det egentligen till när Svenska Akademien utser Nobelpristagare i litteratur? Vem är årets litteraturpristagare och vad kännetecknar hans författarskap? Och hur kan man läsa och diskutera Ishiguro i klassrummet? Sam…
 
Hur kan skolan hjälpa nyanlända elever att så snabbt som möjligt erövra svenska språket och lyckas i skolan? Vilka är framgångsfaktorerna? Samtal med lärarna och läroboksförfattarna Camilla Nilsson och Tiia Ojala om begreppet nyanländ, om den kartläggning som skolorna gör av nyanlända elevers kunskaper, om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt …
 
Vad är viktigt att tänka på när man skriver böcker för unga läsare? Hur väcker man ungdomars engagemang för skönlitteratur? Författaren och svenskläraren Christina Lindström berättar om sitt skrivande och hur hon arbetar med litteratur med sina elever. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2022 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login